Jak poznat dobrou banku

Petr Čermák | rubrika: Jak na to | 26. 5. 2009 | 2 komentáře
Jak poznat dobrou banku
Banky postupně zvyšují úrokové rozpětí. To je pozitivní zpráva pro investory, ale horší pro střadatele i ty, kteří si vzali úvěr. Nicméně z jedné hodnoty se nedá usuzovat, jak banky hospodaří se svěřenými penězi. K tomu je zapotřebí důkladnější analýzy a užití několika jednoduchých ukazatelů.

Dříve se říkalo, že banky pracují podle systému 3 – 6 – 3. Tři procenta dá banka klientovi za vklad, za šest procent poskytne úvěr a ve tři hodiny končí práce a bankéři můžou jít domů či na golf. Větší konkurence ve světě zapříčinila, že se snížilo úrokové rozpětí, které představuje rozdíl mezi náklady banky, tedy kolik dává banka klientům za vklady, a výnosy představované úroky z úvěrů. České banky ukazují, že na pravidle 3-6-3 možný pořád něco je. Na konci roku 2008 bankovní sektor vykázal úrokové rozpětí 3,01 procenta. V roce 2004 bylo rozpětí 2,4 procenta.

Ovšem toto číslo nevypovídá vše ani o bankovním sektoru, ani o jednotlivých bankách, jejichž úrokové rozpětí okolo průměrného čísla kolísá. Důležité z hlediska zisku banky jsou ukazatele ROA, což je podíl čistého zisku na celkových průměrných aktivech, a ROE, který se počítá jako čistý zisk dělený vlastním kapitálem banky. Oba ukazatele v čase a jejich rozklad umožní akcionáři či věřiteli zkoumat, zdali je banka v rámci sektoru efektivní.

Jak hodnotit ukazatel ROA

Hodnoty ROA (v %)Návratnost aktiv
<0.75slabá
0,75-1,00pod standardem
1,00-1,25dobrá
1,25-1,75velmi dobrá
>1,75exceletní
Zdroj: kniha Finanční řízení bank

V základu ukazatele ROA je zprostředkovaně i úrokové rozpětí, které bylo v roce 2004 na hodnotě 2,4 a postupně vyrostlo až na současných 3,01. Pomocí úrokového rozpětí se dá vypočítat čistá úroková marže, která se počítá jako rozdíl úrokových výnosů a nákladů vydělený průměrnou výší úročených aktiv. Všechna aktiva totiž banka neúročí, například hotovost v pokladně žádné peníze bance v čase nepřináší. Do čisté úrokové marže se tedy počítají pouze aktiva úročená. Většinou je tato marže vyšší než úrokový rozdíl, jelikož banka neúročí ani všechna pasiva. Pokud je úročených aktiv více než pasiv, tak některé výnosy z aktiv nemají proti sobě žádná pasiva, za která by banka musela platit. V opačném případě, kdy by úročených pasiv bylo více než aktiv, byla by čistá úroková marže nižší.

Pokud se zohlední všechna aktiva, ne jen ta úročená, získá investor ukazatel celkové úrokové marže, která je již jednou ze složek, z které se dá sestavit ukazatel ROA. Na této úrovni se počítají i další celkové marže, které zohledňují vývoj v jednotlivých částech banky. „Celková operační marže udává, jak efektivně dokáže organizace přijatými poplatky pokrýt zaplacené poplatky a ostatní administrativní náklady,“ píší autoři publikace Finanční řízení bank, kterou vydal Bankovní institut. Neoperační marže poměřuje efektivnost ostatních neprovozních příjmů, například z držení akcií, a nákladů, které mohou představovat tvorby opravných položek. Poslední marže zohledňuje daň.

Rozklad ukazatelů

ROA=čistý zisk po zdanění/průměrná aktiva banky
celková úroková marže=(úrokové výnosy - úrok. náklady)/ prům. akt. banky
celková operační marže=(operační výnosy - operační náklady/prům. akt. banky
celková neoperační marže =(neoperační výnosy - neoperační náklady)/prům. akt. banky
celková daňová marže=daň/průměrná aktiva banky
Zdroj: Finanční řízení bank

K provedení rozkladu ukazatele ROA na jednotlivé položky je potřeba pouze výroční zprávy banky. Ta obsahuje výsledovku, jejíž jednotlivé položky tvoří marže. Dělitel marží, tedy průměrná aktiva, se počítá jako průměr stavu na konci roku, za který je výroční zpráva předkládána, a roku předchozího.

Například pro Komerční banku se dá vypočítat rozklad ukazatele ROA následovně:

Ziskovost Komerční banky (v mil. Kč)

2008200720062005Výpočet/Zdroj
Aktiva na začátku roku661819597555513856460269ARozvaha
Aktiva na konci roku699044661819597555513856BRozvaha
Průměrná aktiva za rok680432629687555706487063C(A+B)/2
Čistý zisk po zdanění132331122591208911DVýsledovka
ROA vypočítáné přímo (v %)1,941,781,641,83E(D/C)*100
Úrokové výnosy42432341492601021195FVýsledovka
Úrokové náklady214101547098556552GVýsledovka
Celková úroková marže3,092,972,913,01H(F-G)/C*100
Operační výnosy (poplatky a provize)8050775687698736CHVýsledovka
Operační náklady14507136291241812135IVýsledovka
Celková operační marže-0,95-0,93-0,66-0,7J(CH-I)/C*100
Neoperační výnosy4642323515611324KL+M
-zisk z finančních operací4223298212731238LVýsledovka
-ostatní výnosy41925328886MVýsledovka
Neoperační náklady2950171322521003NVýsledovka
Celková neoperační marže0,250,24-0,120,07O(K-N)/C*100
Daň3024310326952654PVýsledovka
Celková daňová marže-0,44-0,49-0,48-0,54QQ/C*100
ROA vypočítána jako součet marží1,941,781,641,83RH+J+O+Q

Komerční banka vychází z takové analýzy jako silná banka. Její poměr zisku a aktiv je excelentní. Má mírně rostoucí tendenci, ale je to hlavně díky snižování daní a tedy nižší daňové marži, kterou poměrně vyrovnává zhoršení operační marže. Ve srovnání s celým bankovním sektorem či jeho částmi je na tom Komerční banka nadprůměrně dobře.

Rentabilita bankovní sektoru v ČR

31.12.200431.12.200531.12.200631.12.200730.6.200831.12.2008
Banky celkem
Rentabilita aktiv - ROA (%)1,261,391,231,331,391,16
Velké banky (aktiva nad 150 miliard korun)
Rentabilita aktiv - ROA (%)1,551,651,431,591,631,37
Střední banky (aktiva mezi 50 a 150 miliardami korun)
Rentabilita aktiv - ROA (%)1,511,921,741,481,531,45
Malé banky (aktiva pod 50 miliard korun)
Rentabilita aktiv - ROA (%)0,430,640,720,851,070,76
Zdroj: ČNB

Ovšem ke konečnému posouzení ziskovosti je zapotřebí i ukazatel ROE, který poměřuje čistý zisk vůči vlastnímu kapitálu. Akcionářům ROE naznačuje, jak efektivní je jejich investice do akcií. „Poté, co byla vzata v úvahu rizikovost investice, je možné ji přímo porovnávat s jinými alternativními investicemi, jako je například termínovaný vklad či dluhopis,“ tvrdí autoři knihy Finanční řízení bank. Pokud by byl ukazatel ROE ve výši 7 procent a státní dluhopisy by vynášely 8 procent, není tato banka příliš efektivně řízena, když bezriziková investice, za kterou jsou státní dluhopisy považované, má lepší výnos než rizikovější investice do banky.

ROA a ROE se vzájemně doplňují. ROE neobsahuje informace o předlužení banky. Vysoký dluh a nízký vlastní kapitál vede k vysokému ROE. Na druhou stranu příliš mnoho vlastního kapitálu může znamenat dobré ROA, ale pro akcionáře málo zajímavé ROE. Tyto dva ukazatele a jejich rozklad by měly poskytnout investorovi informace o tom, jak moc je banka schopná vytvářet zisk.

Modelový příklad - vztah ROA a ROE

Průměrná aktiva100200400800
Průměrný cizí kapitál80180380780
Průměrný vlastní kapitál20202020
Zisk po zdanění1,51,533
ROA (v %)1,50,750,750,375
ROE (v %)7,57,51515

Srovnávat se vyplatí

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+5
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 2 komentářů
Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

Množí se stížnosti na investiční zprostředkovatele

21. 5. 2009 | Petr Čermák | 11 komentářů

Množí se stížnosti na investiční zprostředkovatele

Burza cenných papírů Praha i Česká národní banka se potýkají s řadou stížností na investiční zprostředkovatele. Část z nich vyplývá z doporučení nákupu akcií. Druhá část klientů se... celý článek

Peněžní fondy nad spořicími účty hned tak nevyhrají

19. 5. 2009 | Petr Čermák | 6 komentářů

Peněžní fondy nad spořicími účty hned tak nevyhrají

Výnosy peněžních fondů zatím s úroky na spořicích účtech prohrávají. Může za to bitva bank o peníze střadatelů kvůli špatné situaci na trhu mezibankovních úvěrů. Manažeři fondů ovšem... celý článek

Investoři do fondů nakupují, až když začíná být draho

13. 5. 2009 | Petr Čermák

Investoři do fondů nakupují, až když začíná být draho

Po vlnách výprodejů se investoři začínají vracet k ukládání peněz do podílových fondů. Velké investice ale fondy zatím nečekají. Drobní investoři podle nich začínají ve větším investovat... celý článek

Rozvíjející se trhy rychle rostou. Dohánějí loňské ztráty.

6. 4. 2009 | Petr Čermák | 1 komentář

Rozvíjející se trhy rychle rostou. Dohánějí loňské ztráty.

Rozvojové země si zatím v roce 2009 vedou lépe než rozvinuté trhy. Stejně jako celých jedenáct let, které předcházely roku 2008. Podle ekonomů se nyní především vzpamatovávají z loňského... celý článek

Partners Financial Services