Trading: Strategie sledování trendů. Alternativa k dlouhodobým investicím do akcií?

Petr Tmej | rubrika: Seriál | 6. 4. 2016
Řada zkušených investorů nedá dopustit na strategii nakup a drž. Ta má i svoje nevýhody: při velkých propadech trhů se propadá i investice. Nemusí to vadit, když máte čas počkat, až se trhy zotaví. To ale mít nemusíte. Rozvoj výpočetní techniky umožnil vznik radikálně odlišných strategií, které právě v době tržních zvratů můžou přinést zajímavé výnosy.
Trading: Strategie sledování trendů. Alternativa k dlouhodobým investicím do akcií?

Každá investiční strategie s sebou nese nějaká rizika. Každá poněkud odlišná. K řízení podstupovaných rizik se ve finančním světě využívá celá škála technik. Já vám dnes představím dva základní přístupy – konvergentní a divergentní strategii řízení rizik, důraz přitom budu dávat na porovnání dvou odlišných investičních stylů. Prvním z nich je klasický přístup kup a drž (buy-and-hold): podle nějakého klíče nakupujete a dlouhodobě držíte akcie. Druhý je takzvané sledování trendů (trend following), to je přístup, kdy svůj kapitál rozdělíte na několik přibližně stejně velkých částí a s využitím především technické analýzy je pak rozprostřete do velkého koše trhů, spekulujete jak na růst (tzv. dlouhé pozice), tak na i na pokles (tzv. krátké pozice); vaším primárním cílem je zachytit dlouhodobé trendy, a tedy velké zisky – ovšem za cenu mnoha ztrátových obchodů, kdy vaše strategie bude indikovat falešné signály pro nákup.

Člověk, který si zvolí první strategii, se vystavuje konvergentnímu riziku; pravděpodobně věří, že na trhu panují stálé a předvídatelné podmínky. Investoři, kteří vezmou za svou strategii sledování trendů, se vystavují rizikům divergentním; dívají se na trh jako na stále se měnící koloběh neznámých událostí s nízkou statistickou předvídatelností a vysokou nestálostí.

Jak se tyto rozdíly projevují v praxi?

Petr Tmej

Petr Tmej

Trader zaměřující se na algoritmický trading na zahraničních futures trzích, lektor, majitel webového portálu AOStrading.cz a spolumajitel nově vzniklé společnosti QuantOn Solutions CZ, orientující se na vývoj robustních a profitabilních automatizovaných obchodních systémů. Jeho specializací je vyhodnocování životaschopnosti obchodních strategií za aplikace pokročilých statistických nástrojů a metod.

Věrnost a vytrvalost versus přelétavost a oportunismus

K ilustraci nám poslouží jednoduchá hra s pravděpodobností, například házení mincí. Řekněme, že pokud padne námi tipovaná strana, bereme rychle zisk, pokud ne, zdvojnásobíme sázku. Toto je dobře známý systém martingale, který už nejeden šílenec vyzkoušel například při sázení na sportovní zápasy. Pokud byl daný šílenec dostatečně inteligentní a stanovil si maximální zisk a riziko, které je ochotný akceptovat, nevidím v tom problém. Pravda je, že čím déle tento přístup budeme aplikovat, tím víc zvyšujeme pravděpodobnost nepředvídatelné série ztrát a „vygumování“ kapitálu ze dne na den. Na podobném principu tedy fungují i konvergentní strategie, které stejným způsobem zvyšují sázky v případě prohry. S vírou v systém a s očekáváním, že jednou prostě výhra přijde a investice se vrátí. Běžná strategie při propadu je přikupování, „ředění ztrát“ – tedy zvyšování sázek. Jenže když pak přijde bezprecedentní série ztrát, jakou investor v historii nepamatuje, rázem je – eufemisticky řečeno – podkapitalizovaný.

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Divergentní systémy fungují opačně. Žádnou víru v systém nemáte, a pokud jde trh (nebo hod mince) jednou proti vám, své sázky nezvyšujete, naopak je v zárodku utnete. Pokud se systému daří, sázky násobíte. Divergentní strategie tedy funguje na principu, že když systém najde na trhu určitou výhodu či ziskovou příležitost, drží se jí co to jde. Pokud bychom tyto dva přístupy statisticky analyzovali, zjistíme, že mají odlišnou distribuci výnosů – jak plyne i z výše uvedeného příkladu, konvergentní systémy v dlouhém období vykazují mnoho drobných zisků s příležitostnými fatálními ztrátami. Divergentní systémy z principu fungují přesně opačně – berou mnoho malých ztrát a doufají, že jednou uspějí a trefí mimořádný pohyb. Oproti vytrvalosti a věrnosti, které charakterizují přístup kup a drž, je tedy tato strategie založená na oportunismu a přelétavosti. Ovšem nenechte se odradit pozitivním či negativním zabarvením právě použitých, investování nejsou lidské vztahy a emoce do něj nepatří.

Stabilní svět versus svět náhod a zvratů

Když si tyto teoretické koncepty spojíme s investiční praxí long/short equity fondů nebo fondů obchodujících trend following systémy, můžeme jednoduše zjistit, v jakých tržních podmínkách dané systémy budou vykazovat nejlepší výsledky. Nechejme teď tedy minci mincí a pojďme se podívat, jak budou oba přístupy vysvětlit na příkladu z reálného tržního prostředí: hodnotové investování nebo private equity (tedy investice do společnosti, která má dlouhodobou tradici) je spíš konvergentní přístup. Strategie využívá páky ve víc „předvídatelném“ investičním prostředí s využitím fundamentální analýzy a ve víře v další fungování „corebyznysu“ daného podniku. Tržní prostředí vnímá investor jako víceméně efektivní, trh je spíš stabilní, informace jsou známé a přímo se promítají do trhu, kde převládá vysoká konkurence.

Proti tomu investování do start-upů a takzvaný growth investing je ryze divergentní přístup. Fundamentální analýze se přikládá menší váha, protože správné, „férové“ ohodnocení společnosti je ovlivněné mnoha neznámými faktory a je značně složitější. Většina z nejúspěšnějších správců venture kapitálu diverzifikuje portfolio nákupem mnoha menších podílů ve velkém množství společností, počítají se ztrátami a jejich cílem je natrefit na jednu z dalších budoucích obřích společností, jako je například LinkedIn. Takový přístup k riziku je ideální do neznámých tržních podmínek s četnými nahodilými událostmi v nahodilém tržním prostředí a s neznámým dopadem na portfolio. Stejné charakteristiky vykazuje i klasický systém sledování trendů.

Investovat a šetřit!

Jasně, nachystat se na stáří. Dobře si vychovat hodně šikovných dětí, pořídit si byt, aby se nemusel platit nájem, a zahrádku, aby si člověk sám vypěstoval lacino dobroty.

Ale k tomu pořád investovat a šetřit.

Rádi poradíme s výběrem a pomůžeme porovnat:

Nevím, co se děje a proč se to děje. Sleduju pohyb

Návrh a implementace investičního systému sledujícího trendy dodržuje tyto zásady – vstupuje se do mnoha malých pozic na mnoha odlišných trzích a systematicky se hned redukují ztráty, jakmile se trend pohne proti otevřené pozici. To znamená, že systém sice vykazuje víc ztrát než zisků, ale v dlouhém období výše zisků překonává ztráty. Systém typicky vykazuje méně než padesátiprocentní úspěšnost. Systém stojí na dvou pilířích position sizing model – tedy vhodná alokace kapitálu do jednotlivých trhů, trendový signál (například překřížení klouzavých průměrů nebo klasický breakout signál, kdy spekulujeme na „proražení“ určité cenové úrovně jako například dlouhodobého cenového minima nebo maxima). Je zapotřebí dodat, že trend following strategie nejsou diskreční, nelze je „řídit manuálně“, jsou kompletně systematizované a algoritmizované, protože provádějí obchodní příkazy na mnoha trzích. Strategie sledování trendů se nespoléhá na žádné fundamentální modely, není výrazně zatížený na určitou třídu aktiv a typicky jde o long-short model (obchodujeme dlouhé i krátké pozice). Tato strategie je zároveň „agnostická“, pokud jde o důvody, proč se trh chová tak či onak – systém pouze na základě algoritmu následuje trendy, které se objeví. S fundamentální analýzou tedy nemá vůbec nic společného.

Diverzifikuj, diverzifikuj, diverzifikuj

Trend following je relativně nový směr investování, umožněný rozvojem informačních technologií a automatizovaných obchodních systémů. Nejde ale o tak krátké období, aby nebylo možné nějak zhodnotit reálné výsledky strategie. Výsledky řady hedgeových fondů využívajících v posledních třiceti letech strategii sledování trendů odpovídají teoretickým předpokladům: trend following jako aktivum vykazuje pozitivní sklon výnosové křivky, navíc s potenciálem přinést zisky i v období propadu trhů. Propady (drawdowny) samotných systémů založených na sledování trendů bývají kratší a až o třetinu menší než propady strategií kup a drž. Propady často přicházejí, když se na trhu nevyskytuje žádná příležitost a nebyl ustanoven žádný trend. Zisky se obvykle koncentrují do období, kdy na trhu dochází k nečekaným událostem a velkým pohybům. A pak je tu jedno velké plus: strategie trend followingu se nechová jako žádné investiční aktivum, nenajdeme žádnou korelaci. To z ní samozřejmě dělá dobrého kandidáta na diverzifikaci portfolia.

Většina investičních strategií je založených na principu konvergentního rizika, to znamená, že při nečekaných událostech jim hrozí devastující ztráty. Strategie, jako je trend following, mají k riziku přístup divergentní, a jsou tedy vůči krizovým propadům značně imunní. Tento systém v podstatě sází na růst volatility a během extrémních tržních podmínek je schopen přinést velké zisky. Pro demonstraci výsledků systému sledování trendů se podívejme na tabulku.

1993–2013

Trend following

S&P 500

50:50 allocation

Průměrný roční výnos

10,19 %

9,2 2%

10,37 %

Směrodatná odchylka

15 %

15 %

10 %

Sharpe ratio

0,68

0,62

1,03

Drawdown

20 %

50 %

22 %

Zdroj: Trend Following with Managed Futures (2014), Alex Greyserman and Katharyn M. Kaminski

Investiční poradna

Do čeho a jak investovat

Aleš Tůma

Leží vám na běžném účtu sto tisíc a nevíte, co s nimi? Nejste si jistí garantovanou investicí, kterou vám nabídli v bance? Chcete vědět víc o investování do podílových fondů? Nechejte si poradit!

Partners Financial Services


Zeptejte se analytika Partners Aleše Tůmy a dalších odborníků v Investiční poradně na Peníze.cz

Za posledních plus minus dvacet let trend following strategie těsně porazila index S&P500. Co je ale mnohem zajímavější: divergentní systém sledování trendů v kombinaci s konvergentním stylem investování do akcií při alokaci kapitálu 50 k 50 podává ještě lepší výsledky a zvyšuje Sharpe ratio o 50 procent s akceptovatelným maximálním drawdownem 22 procent (což je výrazně níž než drawdown samotného dlouhodobého investování do akcií). Výhody jsou očividné: zakomponováním trend following strategie ke klasickému přístupu investování do akcií je možné dosáhnout vyšší úrovně diverzifikace portfolia. Většina zkušených manažerů hedgeových fondů obvykle kombinuje několik strategií, s cílem přiblížit distribuci výnosů co nejblíže k normálnímu náhodnému rozdělení a s co možná nejvyšším průměrným výnosem. S tímto přístupem má totiž portfolio manažer mnohem lepší kontrolu nad variabilitou výnosů – jinými slovy se snaží dosáhnout stabilnějších výnosů i za cenu, že budou třeba v konečném důsledku nižší, ale při mnohem lepší kontrole rizika – jelikož budeme mít mnohem nižší směrodatnou odchylku. Jenže individuální investor není manažer fondu. A takový obchodní systém něco stojí – nezkoušejte ho postavit doma v obýváku, pokud nemáte na hraní aspoň milion dolarů. Můžete se svěřit do rukou manažera některého z fondů využívajících takových strategií, určitě by to mohla být skvělá cesta k diverzifikaci portfolia.

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+6
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

A tohle už jste četli?

Trading: Proč testovat a obchodovat široké portfolio trhů a strategií

25. 4. 2016 | Petr Tmej | 11 komentářů

Trading: Proč testovat a obchodovat široké portfolio trhů a strategií

U dobré strategie, jak ji vidím já, musí být v první řadě možné pojmenovat, co, jak a proč se vlastně obchoduje. Sledujeme trend, nebo naopak nějakou výraznou odchylku od normálu, nebo... celý článek

Trading: Má technická analýza cenu?

20. 1. 2016 | Petr Tmej

Trading: Má technická analýza cenu?

Ze dvou metod, které se v tradingu používají k odhadu budoucích cen, se mi jednoznačně osvědčila ta, při které se pracuje s hisotrickými cenami, tedy technická analýza. Jaké jsou její... celý článek

Trading: Jaké výhody má malý hráč proti institucím

9. 12. 2015 | Petr Tmej | 8 komentářů

Trading: Jaké výhody má malý hráč proti institucím

Malý obchodník se pochopitelně nikdy nemůže silou měřit s gigantickým investičním fondem. Vlastně ani s docela malým investičním fondem. Má ale oproti nim taky svoje výhody. Není tak... celý článek

Trading: Rady nad zlato

3. 11. 2015 | Petr Tmej | 4 komentáře

Trading: Rady nad zlato

Strčte si tyhle rady za klobouk, to už jsme všechno slyšeli, řeknete si možná. Vlastně – pokud se o trading aspoň maličko zajímáte, slyšeli nebo četli jste aspoň některé z nich je určitě.... celý článek

Technická analýza aneb jak využívat omyly jiných

25. 6. 2009 | Petr Čermák | 2 komentáře

Technická analýza aneb jak využívat omyly jiných

Určit správnou cenu společnosti k určitému okamžiku v budoucnosti je těžké. Technická analýza proto hledí jen minimálně dopředu a snaží se odhadnout trend, který utvářejí svým jednáním... celý článek

Partners Financial Services