Finanční plánování podle společnosti Fincentrum

Finanční plánování podle společnosti Fincentrum
Po kratší odmlce přicházíme s dalším pokračováním našeho testování finančních poradců. Dnes je na řadě firma Fincentrum. Přečtěte si, jak proběhly schůzky se zástupcem firmy, na co se ptal, jaká řešení preferoval a proč.

Počátek byl shodný jako u předešlých testů, tedy oslovení náhodného finančního poradce přes internetové stránky poradenské společnosti. Zatím se tato forma moderní komunikace ukázala jako nepříliš funkční. O to větší byla moje zvědavost, jak firma dopadne hned v této první zkoušce. Vyplnil jsem internetový dotazník, kde bylo zároveň uvedeno, že do dvou pracovních dnů budu kontaktován osobním poradcem.

V neděli večer jsem žádost o kontakt s poradcem odeslal. Na obrazovce se objevilo poděkování za projevený zájem o služby společnosti a informace, že se mi osobní poradce ozve do tří pracovních dnů. Tedy drobná nesrovnalost (viz výše). Mobilní telefon ovšem zazvonil hned následující pracovní den, přibližně ve čtvrt na deset ráno. Poradci jsem vysvětlil svoji situaci a rámcově o jaký druh služeb mám zájem. Poté jsme si domluvili první schůzku.

První schůzka (ve vrátnici)

Po příchodu do sídla společnosti jsem se z vrátnice ohlásil našemu poradci. Ten po několika minutách přišel a sdělil nám, že se mu nepodařilo zajistit žádné prostory v kancelářích. Posadil nás tedy s manželkou do vrátnice, kde proběhla celá úvodní schůzka. Jak jsem záhy zjistil, náš poradce se specializuje zejména na oblast bydlení. Zeptal se na náš současný byt, představu plánovaného bytu (cenovou i stáří). Také se zajímal o náš plat, jestli máme stavební spoření, chtěl znát rodinné výdaje na splátky stavebního spoření a auta, výši našich úspor a kolik z nich jsme ochotni do nového bytu investovat, kde a jak dlouho máme běžné účty a také věk naší dcery. Protože se veškeré otázky týkaly jen bydlení a celá schůzka do té doby čítající 15 minut se zřetelně blížila ke konci, znovu jsem zopakoval všechny naše záměry a cíle a zmínil se o všeobecném posouzení rodinných financí. Rovněž jsem se zeptal, jestli o dalších finančních záležitostech budu jednat s jiným poradcem příslušného zaměření. Byl jsem ujištěn že nikoliv a zároveň informován, že do příští schůzky poradce připraví základní posouzení naší finanční situace vzhledem k záměru pořízení nového bytu. Pokud by potřeboval nějaké doplňující informace, prý se mi ozve. Zároveň mě požádal o emailovou adresu, kam mi může návrhy financování nového bytu zaslat.

Odcházeli jsme se smíšenými pocity a v očekávání další schůzky. Nebylo mi totiž v tu chvíli jasné, jak chce poradce navrhnout financování nového bytu, když nežádal žádné kopie smluv a získal od nás jen přibližná čísla.

Druhá schůzka: jeden větší úvěr lepší než několik malých

Uskutečnila se opět v sídle společnosti, tentokrát však již přímo v jejích prostorách. S sebou jsem si nesl i email od poradce, který obsahoval tři modelové příklady hypoték od bank, kde máme vedeny naše dva běžné účty a pro porovnání také hypotéku České spořitelny. Poradce mi vysvětlil, že tyto modelové příklady byly jen hrubým nástinem a příkladem možností jak financovat nový byt. Když jsem se zeptal, jestli je v těchto modelových příkladech započítán i nějaký úvěr ze stavebního spoření, sdělil mi, že je zastáncem jednoho většího úvěru (v tomto případě hypotéky), než několika menších. Jedním z důvodů je prý i počet nutných bonitních ručitelů a z hlediska poplatků zde také výrazný rozdíl není. Stále jsem si však nebyl jistý, jestli to je již jakýsi finanční plán nebo ne.

Testy finančních poradců

Testy finančních poradců jsme loni odstartovali testováním společnosti OVB. Zajímá vás, jak obstál její poradce? Čtěte!

V pořadí druhé jsme testovali poradenství společnosti Sophia Finance. Její kvality můžete posoudit zde.

Třetím testovaným byla společnost TriMan, výkon jejího poradce nově hodnotila naše externí komise. Její resume najdete na tomto místě

Náš server a přizvaní odborníci se také podívali na zoubek společnosti SLON.  Jak dopadla ta, se dozvíte zde.

Na mušku jsme si vzali i společnost AWD a její projekt "Do EU s jistotou", ale zde jsme se daleko nedostali. Přečtěte si vysvětlení.

Jasno mi začalo být v okamžiku, když poradce vytáhl zhruba 15stránkový dotazník a začal se nás postupně vyptávat na naše rodinné finance, úspory, spoření, pojištění a závazky. Teprve v tuto chvíli začal získávat všechny potřebné informace, ze kterých bude připravovat naši finanční analýzu. Postupně jsem mu předal kopie smluv s finančními institucemi, aby měl přesná data, a zároveň upřesnil částky, které se týkaly finančních výdajů naší rodiny. Když přišla na řadu otázka hypotéky, případně úvěrů ze stavebního spoření, zmínil se poradce o životním pojištění. Jak sám v tomto směru řekl, pro zajištění hypotéky nebo úvěru preferuje pouze rizikové životní pojištění, doplněné eventuálně úrazovým pojištěním. Důvodem pro tento způsob je jejich nižší pojistné oproti kapitálovému nebo investičnímu pojištění, které kombinuje i dlouhodobou spořící (investiční) složku. Vzhledem k obecně vysoké finanční náročnosti při koupi nového bytu doporučuje spořit výhodnějším a hlavně likvidnějším způsobem, popřípadě tuto částku použít na umořování hypotéky. Protože jsme se dostali až na poslední stránku dotazníku, schůzka trvající něco přes třičtvrtě hodiny skončila.

Třetí schůzka: rezerva v cashflow objevena

Třetí schůzka, na kterou jsem přišel bez manželky, se také odehrála v sídle společnosti. Očekával jsem, že mi poradce předá finanční plán, tak jak tomu bylo i v předešlých testech. (To se ale nestalo.)

Finanční poradce Fincentra byl první, kdo si na základě prostých kupeckých počtů všiml, že když sečte naše příjmy a odečte od nich veškeré poplatky, leasing a současně i plánované spoření ve výši 10 000 Kč měsíčně, stále nám zbývá (alespoň podle výpočtů) přibližně 13 000 Kč. Tyto peníze se logicky nabízely jako prostředek pro výhodnou investici, abychom si mohli pořídit nový byt co nejdříve (stále však v plánovaném horizontu asi 3 let) a s co nejmenšími pozdějšími náklady.

Protože po narození dítěte bude manželka pobírat pouze mateřský příspěvek 3 635 Kč, dostali bychom se podle poradcových předběžných výpočtů se splátkou hypotéky nad náš budoucí společný příjem. Abychom zjistili, zda jsme schopni zmíněných 13 000 Kč v rodinném rozpočtu skutečně najít, poslal mi poradce "peněžní deník", kam jsme si mohli zapisovat rodinné cashflow. Přestože detailní plánování zařízení bytu bylo z pohledu financí v dané chvíli ještě předčasné, poradce se zmínil o skutečnosti, která možná není tak všeobecně známá. Upozornil nás, že na plánované vybavení domácnosti za asi 200 000 Kč samozřejmě můžeme využít úvěr ze stavebního spoření. Ten je ale možné použít pouze na vybavení pevně spojené s bytem (například kuchyňskou linku, plovoucí podlahu, vestavěné elektrospotřebiče, ale nikoliv již samostatnou ledničku a tak dále). Po této informaci, která byla závěrem asi půlhodinového setkání, jsme se rozloučili.

Čtvrtá schůzka: KŽP nevhodná

Musel jsem do sídla společnosti přijít opět bez manželky. Hned v úvodu jsem našemu poradci řekl, že po předběžných výpočtech bychom byli schopni měsíčně uspořit ještě dalších přibližně 6 000 Kč, aby to nijak zásadně neohrozilo běžných chod domácnosti. Poradce si tuto částku zapsal s tím, že ji zapracuje do modelových výpočtů. Řekl, že jednou z možností jak tyto peníze využít, je zvýšení cílových částek obou stavebních spoření a také založení stavebního spoření na dceru. Důvodem pro tento krok je prý časový horizont tří let, neboť během této doby na trhu nenajdeme produkt s výnosnosti zhruba 10 % p.a. V této souvislosti se poradce zmínil i o podílových fondech, ale s tím, že takto zaručená roční výnosnost je nereálná. Znovu připomněl, že se nyní snaží veškeré volné peníze použít na tříleté spoření s ohledem na finančně nejnáročnější a nejdůležitější část našeho rodinného plánu, totiž pořízení bytu. Rovněž mě informoval, že pokud mu po modelových situacích nějaké peníze zůstanou k dispozici, použil by je na pojištění, které by synergicky pomohlo k zajištění bydlení, například pojištění odpovědnosti za škodu.

Jak také řekl, pojištění bychom si mohli případně i předplatit, aby nás po narození druhého dítěte v počátečních letech finančně nezatěžovalo. Z hlediska priority zajištění bydlení však nyní nebude navrhovat žádná jiná pojištění, například kapitálové životní, o kterém znovu řekl, že je na zajištění rizika drahé a z hlediska spoření nevýhodné. Závěrem se také zmínil i o eventuálním budoucím překlenovacím úvěru na možné dceřino stavební spoření s dodatkem, že tento případný úvěr by musel schválit poručenský soud. Jednalo by se totiž o vznik závazku nezletilé osoby. Jelikož by to ale byl závazek pro nezletilou prospěšný, měla by to být jen formalita.
Po pětadvacetiminutovém rozhovoru jsme se rozloučili a předběžně domluvili další setkání.

Pátá schůzka: nástin finančního plánu

Zde mi poradce předal základní nástin našeho finančního plánu. Postupně popsal jednotlivé body a návrhy, většinou však ještě nebyly uvedeny žádné konkrétní částky. Příslušné sumy byly zatím jen u těch finančních produktů, které jsme již měli založené (to znamená termínovaný vklad a stavební spoření). Návdavkem mi poradce předal čtyři kalkulace hypotečního úvěru, který simuloval pro čtyři možné budoucí situací. Po přibližně půl hodině jsme se rozloučili s tím, že si doma všechno s manželkou prostudujeme.

Šestá schůzka: bez uzavření SS na dceru nepokračujeme

Této schůzky jsme se již zúčastnili v kompletní sestavě, tedy i s manželkou. Měli jsme připraveno několik otázek, neboť nám některé věci nebyly zcela jasné. Týkalo se to zejména kalkulací hypotečního úvěru, kde nám u jedné varianty po splátce měsíčně chybělo necelých 9 000 Kč, a u druhé sice měsíčně zbývalo 412 Kč, ale nebylo zde počítáno s plánovaným druhým dítětem. Jak jsme se dozvěděli, účelem všech těchto modelových situací bylo ukázat, co si můžeme finančně dovolit b, například jak výrazně rodinu zasáhne výpadek manželčina platu na mateřské dovolené. V této souvislosti poradce uvedl, že jedním z východisek jak si vylepšit rodinných rozpočet, by bylo získání služebního auta. Pak by již nebylo nutné pořizovat si vlastní na leasing.

V návrhu finančního plánu se počítalo i s překlenovacím úvěrem ze stavebního spoření pořízeným na dceru. Ta ale žádné spoření založené neměla. Jeho založení poradce vysvětlil jako první krok směrem k realizaci našeho rodinného záměru. Přestože z pohledu spoření by kvůli 3% úrokové sazbě zůstatku doporučoval Hypo stavební spořitelnu (profil, názory, koupit), z hlediska samotného úvěru navrhl založit stavební spoření u Stavební spořitelny ČS (profil, názory, koupit). Důvodem pro tento krok je již jedna uzavřená smlouva s touto stavební spořitelnou v rodině, v okamžiku žádosti o překlenovací úvěr by proto mělo jít vše hladčeji.

Naše schůzka se chýlila ke konci a poradce nám řekl, že připraví vše potřebné na uzavření smlouvy pro dceru a já se mám zastavit jen k jejímu podpisu. Na úplný závěr nás požádal, abychom se v klidu rozmysleli, kolik budeme schopni měsíčně spořit. Dále si prý máme ujasnit, kdy chceme náš rodinný plán (nový byt, druhé dítě a nové auto) zrealizovat a v jakém pořadí a poté mu dát vědět. To nás zarazilo, neboť náš časový horizont 3 let, priority a celkové plány jsme oznámili již na začátku.

Závěr

Oproti předcházejícím neúspěšným pokusům kontaktovat poradenské společnost přes jejich internetové stránky, společnost zareagovala rychle. Na rozdíl od minulých testů jsme se také s poradcem nesetkali pouze třikrát, ale schůzek bylo šest.

Zde je však nutné uvést, že šest schůzek by nebylo konečné číslo, protože k podpisu smlouvy stavebního spoření pro dceru nemohlo z pochopitelných důvodů dojít. Pokusil jsem se o drobnou lest a emailem požádal poradce o vypracování finančního plánu se zakomponovaným návrhem cílové částky a výší měsíčních splátek, které mi po skončení poslední schůzky emailem poslal. S tím, že si toto stavební spoření z časových důvodů uzavřu do konce kalendářního roku příležitostně sám.
V odpovědi, kterou jsem později obdržel, však stálo, že firma pracuje na provizní bázi a provize za toto stavební spoření umožní pokrýt náklady spojené s poskytnutým poradenstvím. Jestliže tedy chci získat celkový finanční plán, mám se dostavit k podpisu zmíněné smlouvy. Zájem bych sice měl, ale v dané chvíli nezbylo než poradci za provedenou práci a úsilí poděkovat a spokojit se kostrou finančního plánu.

Určitě vás zajímá to nejdůležitější - tedy jaká řešení poradce společnosti navrhl. Dozvíte se to na našich stránkách ve středu 18. května.

Autor je externím zprostředkovatelem ING.

Co si o poradenství společnosti Fincentrum myslíte? S jakou finančně-poradenskou firmou máte osobní zkušenost? Dobrou, nebo špatnou? Co od finančního plánu čekáte vy?

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+12
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 31 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

13. 9. 2007 12:52, Speedy

No já nevím, já začal vydělávat pořádně a pravidlně až v pětadvaceti. Škola, cestování, trochu si užít života ne?

Zobrazit celé vlákno

+32
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

13. 3. 2020 10:16, Lukas.

Na internetu jsem nalezl k prodeji nemovitost... Odepsal jsem na inzerat fincentra, u ktereho nebylo telefonni cislo a prisla sms, s tim ze se mi ozve jejich clovek. V sms bylo jeho telefonni cislo a email... Je to 14 dni, nikdo nevolal, telefonni cislo zvoni a nikdo jej nebere, na jejich zelene lince to zvoni a nikdo to nebere... Potrebuju to resit s bankou uz mame povolenou hypoteku a nikdo nam mesic nebude cekat... Inzerat se aktualizuje a stale nic.. Tak co si o te firme mam myslet?

-1
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (31 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Finanční plánování podle společnosti Slon II.

20. 8. 2004 | Vladimír Bádr

Finanční plánování podle společnosti Slon II.

V minulém díle jsme vás seznámili s prací finanční poradkyně společnosti Slon. Dnes se dostáváme k tomu nejdůležitějšímu - jaká řešení a proč navrhla. Její finanční plán opět zhodnotí... celý článek

Finanční plánování podle společnosti Slon

18. 8. 2004 | Vladimír Bádr

Finanční plánování podle společnosti Slon

Připravili jsme pro vás další díl testování finančních poradců. Tentokrát jsme se zaměřili na společnost Slon.

Finanční plánování podle TriMan II.

3. 8. 2004 | Vladimír Bádr

Finanční plánování podle TriMan II.

V minulém díle jsme se seznámili s prací finančního poradce TriManu, avšak bez konkrétnějších čísel. Ukažme si ale to nejdůležitější, tedy s jakým zadáním poradce pracoval a jaká řešení... celý článek

Finanční plánování podle TriMan

30. 7. 2004 | Vladimír Bádr | 1 komentář

Finanční plánování podle TriMan

Po delší době jsme pro vás připravili další díl našeho testování finančních poradců. Na mušku jsme si tentokrát vzali společnost TriMan.

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.