Finanční plánování podle společnosti Slon II.

Finanční plánování podle společnosti Slon II.
V minulém díle jsme vás seznámili s prací finanční poradkyně společnosti Slon. Dnes se dostáváme k tomu nejdůležitějšímu - jaká řešení a proč navrhla. Její finanční plán opět zhodnotí naše odborná komise.

Cílem finančního plánu byl návrh strategie, jak uspořit prostředky na větší byt, auto a vybavení dětského pokoje v časovém horizontu tří let, kdy se také počítá s druhým dítětem.

Z částky 10 000 Kč možného měsíčního spoření poradkyně doporučila dát 30 % na pojištění rizik a zbývajících 70 % na spoření.

U pojištění majetku a odpovědnosti poradkyně žádné změny nenavrhla, neboť pojistka domácnosti je nová a je koncipovaná na nové hodnoty věcí. Stejně tak i pojistné částky v občanském životě jsou prý dostatečné.

Manželovi doporučila uzavřít životní pojištění na dobu 20 let s pojistnou částkou 2 000 000 Kč, přičemž podle tabulek je doporučovaná částka vyšší o 40 000 Kč. Protože by bylo pojištění na tuto sumu příliš drahé, bylo doporučeno následující řešení:

Zadání pro poradkyni
Tříčlenná rodina s pětiletou dcerou a průměrným čistým příjmem manžela zhruba 26 000 Kč a manželky 18 000 Kč.
Majetek rodiny: družstevní byt 2+1, osobního auta Škoda Fabia pořízené na leasing s měsíční splátkou 6 500 Kč a koncem splácení za 1,5 roku.
Nájem včetně poplatků činí zhruba 4 500 Kč měsíčně, výdaje na stravu a ostatní potřeby asi 7 000 Kč.
Rodina je schopna měsíčně spořit přibližně 10 000 Kč. V bance má jeden termínovaný půlroční revolvingový vklad ve výši 300 000 Kč, uzavřená dvě stavební spoření na cílové částky 300 000 Kč a 170 000 Kč, pojištěný byt na pojistnou částku 500 000 Kč při ročním pojistném 2 500 Kč a pojištění odpovědnosti za škody občanů s pojistným 300 Kč za rok.
  1. pojistit smrt úrazem úrazovým pojištěním na částku 500 000 Kč,
  2. smrt z jakékoliv příčiny pojistit rizikovým životním pojištěním na částku 1 000 000 Kč,
  3. kapitálové životní pojištění s pojistnou částkou 500 000 Kč. Toto pojištění společně s rizikovým použít v okamžiku žádosti o hypotéku či úvěr na byt, pro zajištění této hypotéky nebo úvěru. V případě volných financí ještě na rizikové pojištění spojené s hypotékou se sestupnou pojistnou částkou podle výše splácení úvěru (hypoteční životní pojištění) byla doporučena tato varianta, neboť pokrývá výši nesplaceného úvěru a zbývající pojištění pokrývají riziko ztráty živitele rodiny a nutnost finančních prostředků pro rodinu.

U denní dávky v pracovní neschopnosti poradkyně doporučila pojištění až od 29. dne nemoci, v průběhu této doby by mělo být možné zajistit výpadek příjmu z běžného účtu. Rozdíl mezi vyplácenou dávkou v nemoci a výdělkem je 418 Kč a podle tabulek pojišťovny je limit vyplácené částky max. 350 Kč denně. S ohledem na finanční cíl toto pojištění doporučeno nebylo.

Invaliditu bylo doporučeno nastavit na minimálně 2 500 000 Kč při pojistné částce 500 000 Kč s progresivním plněním.

Ukázku finančního plánu firmy Slon najdete zde.
Vzhledem k tomu, že k důchodu chybí měsíční částka ve výši 4 500 Kč, poradkyně doporučila šetřit měsíčně částku maximálně 1 500 Kč kvůli zachování daňové optimalizace. Nicméně penzijní připojištění pak ve finančním plánu není.

S výjimkou kapitálového životního pojištění, u kterého byla doporučena pojišťovna Amcico (profil, názory), byla u zbývajících pojištění doporučena pojišťovna Generali (profil, názory).

Plán pro manželku

Pokud vás zajímá jakou metodiku při testování používáme, podívejte se sem.
Manželce poradkyně doporučila pojištění na částku 1 200 000 Kč. Také tady s ohledem na výši pojistného radila pojistnou částku snížit na 1 000 000 Kč a rozložit ji na:
1. pojištění smrti úrazem ve výši 500 000 Kč a 
2. kapitálové životní pojištění s pojistnou částkou 500 000 Kč.

U denní částky vyplácené v nemoci a platem je rozdíl 176 Kč. Maximální pojišťovnou vyplácená částka činí 180 Kč. S ohledem na finanční cíl toto pojištění také nebylo doporučeno.

Riziko invalidity nám finanční poradkyně doporučila pojistit minimálně na 2 000 000 Kč při pojistné částce 400 000 Kč, neboť při 100% trvalé invaliditě částka progresivně odpovídá této požadované sumě.

Na dorovnání důchodu je potřebná měsíční částka 3 450 Kč. Vzhledem k požadovanému finančnímu cíli je doporučeno spořit 1 500 Kč, ovšem tak jako v případě manžela penzijní připojištění ve finančním plánu není.

Pro všechny manželčiny pojistky byly kromě kapitálového životního pojištění, kde byl navržen produkt Pojišťovny České spořitelny (profil, názory) Flexi, doporučeny pojistné smlouvy od pojišťovny Generali.

Rodinné finance

Protože je dceři teprve pět let, finanční poradkyně navrhla úrazové pojištění na minimální částku 1 500 000 Kč, neboť v případě trvalých následků úrazu by měla tato částka dceři stačit na doplnění invalidního důchodu do doby jejího starobního důchodu. Ve finančním plánu ale nebyla doporučena žádná konkrétní pojišťovna. Její výběr, resp. rovnou sjednání pojištění (týká se i ostatních produktů), by byl proveden na další schůzce.

Pro nepředvídaná rodinná vydání dostala rodina doporučení udržovat na běžném účtu částku ve výši 1,5 – 2 násobku rodinné měsíční spotřeby domácnosti, což v tomto případě bylo minimálně 34 000 Kč, spíše 54 000 Kč. Pro případ nemoci delší než 1 měsíc nebo nepředvídaných událostí v delším časovém horizontu byl doporučen otevřený podílový fond peněžního trhu s poznámkou prodeje podílových listů až po 6 měsících od jejich nákupu z důvodu zproštění zdanění výnosu.

Stavební spoření jsou založena s cílovými částkami 300 000 Kč a 170 000 Kč. S ohledem na předpokládanou cenu nového bytu (zhruba 1 500 000 Kč) se finanční poradkyně domnívá, že je cílová částka 300 000 Kč příliš nízká. O druhém stavebním spoření se ovšem ve finančním plánu nehovoří. Jelikož v současné době podle poradkyně nelze předvídat vývoj stavebního spoření a hypoték (?), měla by rodina v následujících 3 letech spořit pomocí dluhopisového otevřeného podílového fondu, aby byla připravena co největší částka pro úvěr. Konkrétní doporučení znělo 3 roky spořit do fondu a poté uspořenou částku vložit do stavebního spoření. Rodina by tak prý měla možnost získat větší úvěr.

Závěr finanční poradkyně byl takový, že do tří let nelze na nový byt prostým spořením uspořit. Je ale možné použít hypotéku a za pomoci peněz z dluhopisového otevřeného podílového fondu také úvěr od stavební spořitelny. Do ní by uspořené peníze vložila formou jednorázového vkladu a následně by požádala o úvěr.

Na zařízení dětského pokoje se plánuje vydat zhruba 25 000 Kč, a proto poradkyně určila odkládat na tento účel měsíčně zhruba 650 Kč. Aby si rodina za tři roky mohla pořídit nové auto velikosti Škoda Octavia, při uvažovaném prodeji stávajícího (Škoda Fabia) za předpokládanou cenu asi 200 000 Kč, měla by měsíčně spořit zhruba 6 600 Kč.

 Tolik tedy navržená řešení z dílny poradkyně společnosti Slon a nyní se podívejme, co si o jejích návrzích myslí naše komise. Tak jako obvykle, plné verze komentářů najdete pod následující tabulkou.

Hodnocení komise
Cíle Vladimír
Fichtner
(Fichtner&
Hofrichter)
Petr
Šafránek
(OVB)
Fredy
Zajištění rizik 1. Zajištění pro případ smrti je na rozumné úrovni, kvůli částečnému využití KZP je však příliš drahé z hlediska měsíčních plateb. 1. - Poj. odpov. za škody způs. zam. – CHYBÍ
- poj. denní dávky v příp. prac. nes. – správné vyhodnocení, ovšem v závěru CHYBNÉ doporučení nesjednávat vůbec
- poj. "civilizačních" chorob – není zmíněno
2. poj. smrti – tvrzení o potřebě zajistit rodinu na 20 let a tomu odpovídající pojistná částka 2 mil. Kč jsou přemrštěné, rozložení mezi KŽP a RŽP je provedeno chybně.
1. U rizikového pojištění bych 20 let chápal, ale proč u KŽP do 59 let? Když už trvá na tomto druhu pojištění, tak by měla vědět, že bez daňových výhod a případných příspěvků zaměstnavatele je to "propadák".
2. Poj. denní dávky v prac. nesch. - rodina si zatím udržuje slušnou rezervu pro krátkodobé výpadky a s těmi lze uvažovat i pro případ pracovní neschopnosti. Předpoklad využití tohoto pojištění a náklady na něj jsou neadekvátní skutečnosti.
Zajištění stáří V plánu chybí seriozní rozbor konkrétní potřeby tohoto zajištění a jeho řešení.  Uvedená částka, která chybí do důchodu (za cca. 26 let), má spíše podpůrný charakter, který má podpořit tlak na prodej spořícího životního pojištění, než nějaký reálný smysl.
Finanční rezerva pro dítě Není řešeno – není využíván možný státní příspěvek na stavebním spoření na dítě.
Bydlení Chybí podrobný věcný a následně finanční rozbor možných řešení a z toho vyplývajících potřeb konkrétních částek, navíc je zde nesmyslné tvrzení o nemožnosti odhadnout vývoj stavebního spoření v horizontu 3 let. Vzhledem k tomu, že rodina plánuje druhé dítě a tím patrně dojde k poklesu příjmů manželky, tak bych bytovou otázku navrhoval řešit co nejdříve. Patrně směnou družstevního bytu současného za větší. Byt do osobního vlastnictví bych řešil později.
Nové auto Tento cíl je zmíněn pouze okrajově, není zmíněna možnost opětovného leasingu.
Vybavení dětského pokoje Cíl zmíněn pouze okrajově, nejde však o zás. otázku, tudíž v podstatě splněn Spořit konkrétně určitou částku je sice hezké, ale není popsáno jakým způsobem.
Investiční portfolio V tuto chvíli bych nedoporučoval využívat podílové fondy dluhopisové. Chybí test rizikového profilu klienta, který by mohl případně umožnit část portfolia umístit do akciových instrumentů. Takto je navrženo velmi konzervativní portfolio. Bohužel opět vidím snahu prodat nový produkt (OPF) na úkor racionality. V současné době bych zrovna dluhopisové fondy a jen na 3 roky moc nedoporučoval.
Další poznámky 1. Chybí řešení finanční nezávislosti. Poradce ani nezná cílovou rentu, ani nevyužívá žádnou z dlouhodobých finančních strategií (např. akcie) pro naplnění cíle.
2. Není počítáno s cílem "vzdělání dcery".
3. Zdá se, že nebylo odhaleno celé cashflow, které mají manželé k dispozici. 
Základní údaje o rodině, jejich přáních, potřebách a cílech jsou nedostatečné. Chybí mnoho dalších údajů, které mohou být, pro další posouzení, rozhodující. Poradkyně měla požadovat doplňující informace, například:
- není mi jasné, zda se jedná u obou jen o závislou činnost, nebo z části o podnikání (v plánu poradkyně je u ženy patrně přehozen čistý a hrubý příjem),
- má rodina nějaké další zázemí, například rodiče muže a ženy, vztah k nim a případně jejich ekonomické poměry atd. atd.
Celkové hodnocení

5
Především proto, že chybí řešení jednoho z kritických cílů, a to finanční nezávislosti.

4+
Finanční plán je zpracován značně povrchně, a to zejména u nejdůležitějšího cíle – pořízení nového bytu do osobního vlastnictví. Zajištění rizik nevykazuje vyloženě hrubé chyby, je však nedotažené. Materiál předaný klientovi není příliš přehledný.
3-
Analýza je nedostatečná. Velký záběr je orientován na zajištění příjmů a majetku. Trochu se zmiňuje o spoření. Investice jsou míchány se spořením. Zajištění budoucích příjmů je zmíněno jen okrajově, jako rozdíl částek na důchod a doprovázeno spíše tlakem na prodej KŽP, ale jinak chybí racionalita. Penzijní připojištění patrně firma nemá v současné době v nabídce. Plán bydlení je zase jen útržkovitý, bez konkrétního obsahu.

Kompletní verzi hodnocení Petra Šafránka najdete na tomto místě.
Kompletní verzi hodnocení Fredyho naleznete zde.

První díl, ve kterém si můžete přečíst popis setkání s poradkyní Slonu, najdete zde.

Autor je externím zprostředkovatelem společnosti ING.

Co si myslíte o návrhu řešení z dílny společnosti Slon, řešili byste některé věci jinak? A co si myslíte o komentářích a připomínkách členů naší komise?

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-5
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 56 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

25. 8. 2004 21:51, Petr Šafránek

Nejde o pojištění odpovědnosti z výkonu povolání, nýbrž pojištění obecné odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli ve smyslu zákoníku práce (do výše 4.5 násobku hrubé mzdy). Máte ovšem pravdu, že v některých případech bývá problém s plněním - bývá tam řada nepříjemných výluk a ještě u některých pojišťoven 30% spoluúčast. Je třeba tedy pečlivě vybírat a pozorně číst smluvní ujednání.

Zobrazit celé vlákno

+27
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

23. 8. 2004 4:57, Fertig

Vyprdnul bych se uz konecna na Kiyosakiho.
Sice dobrá je jeho rada ucit deti vydelat si investováním.
Sice dobrá je jeho rada nebrat byt na kredit , ale vydelat si na byt a pak jej zaplatit najednou.
Ale témer nemozné je spekulovat , ze koupíme jako on byt bez penez za polovicní cenu a dríve nez jsme nuceni zaplatit , za nekolik hodin jej prodáme za plnou cenu a získáme tak za nekolik hodin desítky tisíc dolarú , nebo stovky tisích korun a pak teprve zaplatíme púvodnímu majiteli.
Na konci knihy je napsáno , ze jeho kseftú s výdelkem bylo jenom nepatrne více nez kseftú bez výdelku.
10000000000000000x lepsí je investovat v klidu a na léta jako Buffett.

Zobrazit celé vlákno

-5
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (56 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Zprostředkovatelé pozor: další legislativní háček

9. 8. 2004 | Ivan Špirakus

Zprostředkovatelé pozor: další legislativní háček

Poněkud zaslepeni vzájemnými dohady o formulaci zákona o zprostředkovatelích pojištění a plni očekávání vyhlášky, nevšimli si zprostředkovatelé nové administrativní metly, která se... celý článek

Pojišťovací poradce, nebo pošťák?

23. 7. 2004 | Simona Ely Plischke

Pojišťovací poradce, nebo pošťák?

Zákon o "pojistných zprostředkovatelích" skrývá mnoho nejasných formulací. Zcela odlišně lze vyložit i některé zásadní definice. V současné době se například vede diskuse o tom, jaké... celý článek

Osobní finance a MLM

31. 3. 2004 | Pavel Zachrdla

Osobní finance a MLM

Multi-level marketing je tématem často a vášnivě diskutovaným. Tento systém distribuce je někdy uplatňován i v oblasti osobních financí. Je vhodné využívat MLM pro distribuci finančních... celý článek

Finanční poradenství od finančních institucí?

27. 1. 2004 | Pavel Zachrdla | 1 komentář

Finanční poradenství od finančních institucí?

Finanční instituce nás denně přesvědčují, že jsou tu proto, aby nám sloužily. Některé z nich, aby nám sloužily ještě lépe, budují i sítě "osobních finančních poradců". Vydávat své zástupce... celý článek

Brokerpool: nové možnosti pro finanční poradce

14. 11. 2003 | Zdeněk Sluka | 1 komentář

Brokerpool: nové možnosti pro finanční poradce

Zkušení poradci makléřských firem nevěří, že analytici centrály vybírají jen ty nejlepší produkty. Nabízené portfolio je relativně úzké, neboť hlavním cílem je vytvoření dostatečného... celý článek

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.