Naši nejdražší: Když čápi neplní plán. Co stojí umělé oplodnění

Neplodnost už není tabu. Asi i proto, že párů, které mají problémy s početím, stále přibývá. Opakovaný neúspěch může zničit i do té doby bezproblémový vztah. Asistovaná reprodukce prověří nejen skutečnou touhu po dítěti a pevnost partnerství, dá pořádně zabrat i peněžence.
Naši nejdražší: Když čápi neplní plán. Co stojí umělé oplodnění

Obecná rada zní, že jinak zdravý pár by měl vyhledat lékařskou pomoc, pokud neúspěšné pokusy o početí trvají jeden rok. Příčiny neplodnosti mohou být jak na straně ženy (35 procent), tak na straně muže (35 procent), u 25 procent párů se na neplodnosti podílí kombinace příčin na obou stranách. U zbývajících pěti procent se příčinu neplodnosti nepodaří objasnit. Než se pár rozhodne navštívit odborníka, utrácí zpočátku jen zanedbatelné částky za více či méně sofistikované těhotenské testy, popřípadě za testy ovulační. Zaplatí za ně od 30 do 200 korun. Nastává fáze, kdy se dvojice přestává věnovat sexu rekreačně a začíná jít doslova o život. Většina lidí se zasměje filmovému hrdinovi, na nějž partnerka s teploměrem v ruce volá: „Miláčku, už je čas, mám ideální teplotu!“ Když vás to potká ve vlastní ložnici, už to taková zábava není.

Víte, že...

V České republice trpí neplodností asi 15 procent párů. Téměř každé desáté dítě pochází ze zkumavky. V současnosti máme v naší zemi k dispozici téměř 40 center asistované reprodukce. Ročně u nás proběhne více než 15 000 cyklů umělého oplodnění.

Ženy často nemohou otěhotnět kvůli neprůchodným vejcovodům, genetickým příčinám, hormonálním poruchám nebo nádorovým onemocněním? Důležitou roli v otěhotnění hraje také psychika.

Muži mohou být neplodní kvůli neprůchodnosti chámovodů? Často u nich dochází k poruše tvorby spermií a k jejich nedostatečné kvalitě. Značnou roli hraje i jejich životní styl.

Kdo za to může?

Pokud se nedaří otěhotnět takříkajíc podomácku, začnou se zjišťovat příčiny u lékaře. U ženy by je měla najít nebo vyloučit série gynekologických vyšetření a u muže spermiogram, tedy vyšetření kvality a kvantity spermií. Doporučuje-li vyšetření lékař, je plně hrazeno pojišťovnou. V některých dražších soukromých centrech asistované reprodukce se samozřejmě může doplácet. Když se dá příčina jednoznačně určit, doporučí lékaři nejvhodnější proces, který povede k početí.

Pokud tkví příčina v nedostatečné tvorbě a zrání vajíček (oocytů) u ženy, budou jí podávány hormonální přípravky, které uzrávání vajíček podporují. Podpůrná hormonální léčba je součástí téměř všech metod asistované reprodukce. Zdravotní pojišťovny hradí určité množství léků (účinné látky v preparátech) pro jednu pacientku na rok. Doplatek tedy záleží na množství léků, které žena potřebuje nad rámec toho, co hradí pojišťovna. Může to být od dvou do deseti tisíc korun za jeden cyklus umělého oplodnění. To je ale velmi individuální.

Relativně snadná a levná pomoc

Pokud se zjistí příčina neplodnosti u muže, konkrétně malé množství spermií či jejich snížená pohyblivost, a partnerka má bezproblémově průchodné vejcovody, může být velice efektivní metoda takzvané intrauterinní inseminace (IUI). Mužovým spermiím se prostě pomůže na cestě, kterou by samy nezvládly. Tato metoda je finančně nenáročná ve srovnání s daleko dražší a komplikovanější metodou IVF (mimotělním oplodněním), a pokud je správně indikována, může být velmi úspěšná. Zákrok stojí kolem 1500 korun a pár ho může podstoupit tolikrát, kolikrát bude potřeba.

Krátkodobá investice do prověřených faktur – výnos až 16 % p.a.

Půjčka na miminko

Vzhledem k tomu, že částky související s umělým oplodněním můžou s počtem neúspěšných pokusů narůstat do astronomických výšek a není v silách každého páru se předem na takovou situaci připravit, poskytují některá reprodukční centra možnost splácet tyto sumy postupně prostřednictvím některých nebankovních institucí (např. Cofidis, HomeCredit). Pár může také zažádat v bance o neúčelový spotřebitelský úvěr. Jistěže – touha po dítěti je pochopitelná, ale je otázka, zda si v této touze zachováme natolik zdravý rozum, abychom si dokázali spočítat, jestli zvládneme splácení takového dluhu. Dítě nám sice v exekuci nezabaví, ale všechno ostatní sebrat můžou.

Děti ze zkumavky

Když lékaři indikují jako nejvhodnější metodu mimotělní oplodnění, dojde k zázraku splynutí dvou miniaturních buněk v laboratoři pod mikroskopem. Ženu čeká nejen pravidelná koňská dávka hormonů podporujících ovulaci ale i následný odběr zralých vajíček během krátké anestézie. Muž, pokud je jinak zdráv, absolvuje sice možná trochu nedůstojný, ale za to bezpochyby daleko méně nepříjemný „samoodběr“ spermatu. Dále je vše podstatné v rukou lékaře. Nejjednodušší proces, který je hrazený ze zdravotního pojištění, je ten, kdy je spermiím představeno vajíčko v Petriho misce a čeká se, která z nich se stane vítězem závodu o přežití. Pokud se taková šikulka najde, oplodněná vajíčka se po 48 až 72 hodinách vloží do dělohy. Pak už zbývá jen čekat, jestli se embryo bude zdárně vyvíjet a organismus matky jej přijme. Takto lze velmi zjednodušeně popsat zákroky, které hradí pojišťovna. Za jeden takový cyklus zaplatí zhruba 26 000 korun. Partneři potom doplácejí vedle léků také nadstandardní metody, které zvyšují pravděpodobnost úspěchu umělého oplodnění. Je jich celá řada a obyčejný smrtelník si pod jejich názvy a zkratkami jen stěží představí, o co se ve skutečnosti jedná. V průměru 10 000 korun utratí za léky pár, který žádné další nadstandardní metody k základnímu mimotělnímu oplodnění nepotřebuje. Pokud se musí spermii pomoci tak, že se speciální injekcí vpraví do vajíčka (metoda ICSI), cena vzroste o pět až osm tisíc. Někdy je doporučena tzv. prodloužená kultivace embryí, která spočívá v tom, že se oplodněná vajíčka nechají v laboratorních podmínkách několik dní. To umožní vybrat ty „nejsilnější“ zárodky s větší pravděpodobností přežití. Takový postup se prodraží o dva až pět tisíc korun. Embryím, která mají problém s uchycením se v děloze, se dá pomoci tzv. asistovaným hatchingem (dva až čtyři tisíce korun). Často také zbývá několik embryí navíc. Ty je možné a vhodné zamrazit a uschovat na případný další pokus. Takové zmražení a úschova stojí kolem tří tisíc korun. Zastavíme, podtrhneme, sečteme: teď už jsme na třiceti tisících z vlastní peněženky.

Další desetitisíce mohou naskočit, pokud se spermie musí odebrat muži operativní cestou (metoda MESA nebo TESE) nebo když si pár nechá jednotlivá embrya geneticky vyšetřit kvůli možným dědičným chorobám (metoda PGD). To jsou jen některé možnosti, které zvyšují pravděpodobnost úspěchu asistované reprodukce. V té nejnáročnější variantě je možné za jeden cyklus mimotělního oplodnění doplácet až kolem sta tisíc korun. Tato varianta se netýká každého, ale přece jen vás při té představě asi trochu zamrazí. Zvlášť když je známo, že úspěšnost jednoho cyklu je asi třicet procent.

Dárci života

Mladí a zdraví muži a ženy se mohou rozhodnout darovat zárodečné buňky pro potřeby párů, u nichž není možné ze zdravotních důvodů použít vlastní vajíčka či spermie. Budoucí rodiče se musí smířit s tím, že jejich potomek bude mít 50 procent genů po někom zcela neznámém. Mají přinejmenším jistotu, že dárce je prověřen lékaři po zdravotní stránce. V reprodukčních centrech se navíc snaží vybírat buňky takového dárce či dárkyně, kteří se fyziognomicky co nejvíce podobají budoucím rodičům. Dárci se naopak musí vyrovnat s faktem, že někde možná běhá jejich biologický potomek, kterého pravděpodobně nikdy neuvidí. Jelikož jde o dárcovství a nikoli prodej zárodečných buněk, odměny dárců jsou oficiálně náhradou za náklady spojené s dárcovstvím. Za vajíčko se platí kolem dvaceti tisíc korun, za sperma zhruba desetkrát méně. Záleží ale na odběrových místech a na požadavcích, které na dárce kladou.

Dalším extrémním a diskutovaným způsobem, jak přijít k vlastnímu potomkovi, i když nám příroda nepřeje, je náhradní mateřství. Náhradní matka odnosí biologicky cizí dítě neplodnému páru. Tento proces je legální, nesmí být však za úhradu, neboť by šlo o obchod s dětmi. Právně je matkou žena, která dítě porodila a otcem je skutečný biologický otec. Náhradní matka přenechá dítě otci a biologická matka jej po čase adoptuje. Pokud se ale náhradní matka rozhodne, že si dítě chce nechat, jen těžko jí v tom jde zabránit.

Stát kde může, (ne)pomůže

Od loňského dubna platí nová zákonná úprava, podle které stát hradí ženám od 22 do 39 let čtyři cykly umělého oplodnění namísto dřívějších tří cyklů, a to za předpokladu, že v prvních dvou cyklech došlo k přenosu pouze jednoho embrya. Při přenosu jediného embrya je samozřejmě menší pravděpodobnost úspěchu než při přenosu dvou a více embryí, jenže s transferem více zárodků jsou spojena častá vícečetná těhotenství a vyšší náklady na péči o těhotnou i o případná vícerčata. Na první pohled se zdá, že nový zákon situaci neplodným párům usnadnil, ale při druhém pohledu už to tak být nemusí. Dobře si všimněte formulace „cykly umělého oplodnění“. Zatímco zákonodárci měli patrně na mysli „mimotělní oplodnění“, pojišťovny si toto vyjádření vysvětlují tak, že se jedná o jakékoli umělé oplodnění, tedy i onu relativně levnou inseminaci. Může se tedy snadno stát, že si žena „vyplácá“ hrazené pokusy na metodu IUI, kterou pojišťovna dříve hradila šestkrát ročně, a drahé mimotělní oplodnění bude muset platit celé ze svého. Častěji se ale stává, že páry volí rovnou finančně i metodologicky náročnější mimotělní oplodnění namísto inseminace i v případech, kdy by bylo vhodnější zkusit nejprve jednodušší variantu. Zářný příklad toho, jak může jedno nedomyšlené slovo v zákoně zkomplikovat lidem už tak náročnou situaci.

Anketa

A co vy, jak to šlo?

Když čtyři pokusy nestačí

Uhradit plnou cenu za mimotělní oplodnění musí pár, který absolvuje další cyklus nad rámec hrazený z veřejného pojištění. Pokud žena nespadá do věkové kategorie 22 až 39 let, a přesto chce podstoupit umělé oplodnění, hradí si celý zákrok sama. Pouze u žen, které trpí oboustrannou neprůchodností vejcovodů je věková hranice snížena na 18 let. Lékaři mohou provést umělé oplodnění ženě do 49 let.

Cena za odložené mateřství

Je nesporné, že i ženy v nejplodnějším věku (mezi 18. a 25. rokem života) mohou mít nejrůznější problémy s otěhotněním, nicméně trend mateřství odkládaného až na dobu po třicátém roce života s sebou bezpochyby nese větší pravděpodobnost snížené plodnosti. Jistěže svou roli sehrají i vlivy špatného životního prostředí, neustálý stres a civilizační choroby, ale faktor věku je neúprosný. Přestože se medicína vyvíjí neuvěřitelným způsobem, lidské tělo je víceméně stejné a plodný věk ženy zůstává stejný jako před stovkami let. Muži mají v tomto směru výhodu, i když také mužská plodnost ve vyspělých zemích povážlivě klesá. Proto se vám může hravě stát, že peníze, které zodpovědně spoříte budoucím potomkům na studia, utratíte už při samotné snaze si nějakého potomka vůbec pořídit.

Výkon

Doplatek v Kč

Poznámka

Zdroj: weby center asistované reprodukce 

Doplatek na léky při IVF

4000–8000

podle toho, kolik jich žena potřebuje

IUl (intrauterinní inseminace)

1000–3000

inseminace spermatem partnera

ICSI do 10 oocytů

8000–10 000

napíchnutí vajíčka spermií (intracytoplazmatická injekce spermií)

Prodloužená kultivace embryí

3500–8000

přenos embryí 4.–6. den po oplození

Asistovaný hatching

3000–6000

narušení vnějšího obalu embrya; tento krok podpoří uhnízděn embrya v děložní sliznici

Kryokonzervace embryí

3000–5000

zmrazení většinou dvou embryí, za každé další se doplácí

Uchovávání kryokonzervovaného materiálu na 1 rok

1000–2000

uchování zmražených embryí

Kryoembryotransfer (KET)

2000–8000

vložení embryí, která byla zmražena

MESA/TESE

6000–20 000

získání spermatu operačně

PGD

30 000–65 000

genetické vyšetření embryí před vložením do dělohy

Použití vajíčka dárkyně

až 25 000

 

Použití spermatu dárce

1500–2500

 

Rodina kalkulaček

Rodičovské počty

Výběr z kalkulaček na Peníze.cz:
spočítejte si, jestli máte nárok na porodné, jaká vám náleží mateřská, jak vysoký měsíčně může být váš rodičovský příspěvek, kolik dostanete na přídavcích na děti (nebo že nedostanete nic), případně kolik vám dají na ošetřovném, pokud budete muset zůstat doma s nemocným dítkem.

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+53
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 28 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

26. 3. 2013 8:42, beruskaberuska

Já otěhotněla na druhý pokus a každý stál cca 70000kč.Mým problémem byla nepruchodnost obou vejcovodu po mimoděložních těhotenství a následné zdravotní problémy,které mne katapultovaly až za hranici 39 let.Syn je zdravý a dělá nám velkou radost.Jsem vděčná ,že jsem matkou a že žiju v době,kdy je možná pomoc.Přeji všem hodně štěstí

+54
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

26. 3. 2013 16:20, pimka

jojo dneska je všecko o penězích i ty děti
kdo na to má tak si hupne na"umělku",pak hrozná radost že to vyšlo a pak zjistí kolik je výchova stojí ,čas,omezení v kariéře....děti mají materiální nadbytek ale citově jsou oploštělí a uznávají jen materiální hodnoty,jejich žebříček hodnot je chaotický,primitivní..
ale je jasné,že se o tomto nikde nedočtete,nikde to nevysílají,žádné reportáže,žádné články co z takových dětí vyrostlo-ukazuje se jen reklama jak si to lidi umí ve všem hezky zařídit a jak mají přírodu na háku.

-61
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (28 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Co si počít, abyste nepočali: kolik stojí antikoncepce

8. 3. 2013 | Jitka Šorfová | 4 komentáře

Co si počít, abyste nepočali: kolik stojí antikoncepce

Vynález hormonální antikoncepce byl v šedesátých letech minulého století jedním ze spouštěčů sexuální revoluce. Nejvýznamnějším pozitivním dopadem jejího rozšíření je rapidní snížení... celý článek

Naši nejdražší: Kolik dáte za plínky (a jak ušetřit)

7. 2. 2013 | Jitka Šorfová | 10 komentářů

Naši nejdražší: Kolik dáte za plínky (a jak ušetřit)

Před měsícem nedošlo jen ke zvýšení obou sazeb DPH o procentní bod. Některé zboží bylo také zároveň vyňato ze snížené sazby, mezi nimi také dětské plenky. Možná je vyšší daň i pro vás... celý článek

Naši nejdražší: Kojit se vyplatí. Doslova

24. 1. 2013 | Jitka Šorfová | 4 komentáře

Naši nejdražší: Kojit se vyplatí. Doslova

Téma na první pohled jen pro ženy se může významně dotknout rodinného rozpočtu, a tak třeba přitáhne i mužskou část čtenářů. Kojení je opravdu levná možnost – ale jak moc vlastně levná? celý článek

Naši nejdražší: Líbejte babičkám ruce, chůva stojí majlant!

11. 12. 2012 | Jitka Šorfová | 7 komentářů

Naši nejdražší: Líbejte babičkám ruce, chůva stojí majlant!

Pro rodiny s malými dětmi může být babička či dědeček, kterým můžou v případě potřeby svěřit ratolesti na hlídání, artikl k nezaplacení. Doslova. Jak a za kolik můžete sehnat hlídání... celý článek

Krev, mléko a sperma. Tělo na prodej

23. 9. 2011 | Petra Dlouhá | 16 komentářů

Krev, mléko a sperma. Tělo na prodej

Každé zboží má svého kupce. Na prodej jsou i naše těla, respektive to nejlepší z nich. A legálně. Prostituci a „albánské ledvináře“ nechme stranou. Sperma, vajíčka, plazma, krev a vlasy…... celý článek

Partners Financial Services