Chystáte se na mateřskou? Připravte se na almužnu.

Chystáte se na mateřskou? Připravte se na almužnu.
Řadíme se k zemím s nejnižší porodností na světě. Příčin je mnoho, nemalou roli ale hraje stránka ekonomická. Období porodu a nejbližší období péče o novorozené dítě finančně pokrývá tzv. peněžitá pomoc v mateřství. Její výše ale potenciální maminky příliš nepovzbudí.

Délka poskytování peněžité pomoci v mateřství (PPM) pokrývá dobu mateřské dovolené, obvykle tedy po dobu 28 týdnů. Její výplata se zahajuje 6 až 8 týdnů před porodem, určující je plánovaný termín uvedený v těhotenském průkazu a přání ženy, od jakého termínu v tomto rozpětí chce začít dávku pobírat. Formulář žádosti o PPM žena obdrží od svého gynekologa, který zde také vypočítá přesný začátek jejího pobírání. V případě, že žena dosud pracuje nebo pobírá nemocenskou, je lepší začít pobírat dávku až 6 týdnů před porodem, protože jí tak zbude větší část na dobu po porodu.
Jestliže porod nastane před plánovaným termínem, a žena před porodem vyčerpá méně než 6 týdnů nebo ještě vůbec nezačne PPM čerpat, nic se neděje, zbývající část do celkové doby 28 týdnů vyčerpá po porodu.

Ve výjimečných případech žena čerpá PPM po dobu 37 týdnů:

  • je svobodná, rozvedená nebo z jiných vážných důvodů osamělá a nežije s druhem (tuto skutečnost žena zpravidla dokládá čestným prohlášením o své osamělosti),
  • v případě vícečetných porodů (dvojčata, trojčata,...).

Kdo tuto dávku vyplácí a kde o ni požádat?

Výplatu dávky zajišťují především zaměstnavatelé. A to jak ženám, které jsou přímo jejich zaměstnankyněmi (po dobu mateřské a rodičovské dovolené jim nadále trvá pracovní poměr), tak i ženám, které již zaměstnané nebyly, ale nárok na tuto dávku vznikl v ochranné lhůtě po ukončení zaměstnání. Za tuto lhůtu se obecně považuje 42 kalendářních dnů od ukončení zaměstnání, pokud ale žena opouští zaměstnání již jako těhotná, prodlužuje se lhůta na 6 měsíců.

Problematice peněžité pomoci v mateřství u žen, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými (OSVČ) jsme se blíže věnovali v článku Když onemocní podnikatel.

Ženám, které jsou zaměstnané u "malé organizace" (do 25 zaměstnanců) nebo kterým vznikl nárok v ochranné lhůtě po ukončení zaměstnání u malé organizace, vyplácí tuto dávku okresní správy sociálního zabezpečení (v Praze Pražská správa sociálního zabezpečení). Totéž platí pro ženy, které jsou jako uchazečky o zaměstnání vedeny na úřadech práce a pro ženy, které jsou OSVČ.

Základní podmínkou nároku na dávku je být v posledních 2 letech před zahájením výplaty této dávky alespoň po dobu 270 dnů účastna nemocenského pojištění. To je součástí sociálního pojištění, které za zaměstnance odvádí zaměstnavatel.

Kromě doby zaměstnání se do této doby započítávají i doby, kdy žena

  • pobírala důchod,
  • byla vedena v evidenci úřadu práce,
  • pobírala po ukončení pracovního poměru nemocenskou nebo peněžitou pomoc v mateřství.
Pokud je žena na mateřské s jedním dítětem, trvá jí pracovní poměr (tudíž je pojištěna), bude mít i při narození dalších dětí znovu nárok na PPM. A to i v případě, že mezi narozením dětí vůbec nepracovala. Pokud jí pracovní poměr skončil před mateřskou nebo v jejím průběhu, záleží na konkrétní situaci, zda jí vznikne nárok nebo ne, tedy zda splní potřebnou dobu pojištění a zda může peněžitou pomoc v mateřství ještě začít pobírat v ochranné lhůtě ze skončeného zaměstnání.

Z jakých příjmů se při výpočtu vychází?

Výpočet peněžité pomoci v mateřství je obdobný jako výpočet nemocenské. Vychází se z hrubých příjmů dosažených v období 12 měsíců, které předchází měsíci zahájení výplaty této dávky. Například u ženy, která bude peněžitou pomoc v mateřství pobírat od 15. 3. 2005, se bude vycházet z období od 1. 3. 2004 do 28. 2. 2005. Může stát, že žena v tomto období nepracovala, zejména pokud byla na rodičovské dovolené. V takovém případě se postupuje tak, že se toto období posunuje vždy o 3 měsíce dozadu, až se podaří nalézt období s příjmem ze zaměstnání (nepřihlíží se k obdržené nemocenské, peněžité pomoci v mateřství, rodičovskému příspěvku apod.).

Pokud si žena po dobu rodičovské dovolené "přivydělávala" a její příjem nedosahoval výše, z jaké jí byla vypočtena peněžitá pomoc v mateřství u předchozího dítě, může zaměstnavatele požádat, aby z příjmů z "přivýdělku" nevycházel. Bylo by to totiž pro ni nevýhodné. Zaměstnavatel je povinen její žádosti vyhovět.

Jestliže žena ještě není v zaměstnání celých 12 měsíců, období pro výpočet začíná až dnem nástupu do současného zaměstnání, k předchozím pracovním poměrům se nepřihlíží. Nastoupila-li žena do zaměstnání např. 5. 11. 2004 a na mateřskou nastupuje 15. 3.2005, budou se v jejím případě příjmy započítávat za období 5. 11. 2004 – 28. 2. 2005).

Jak se dávka spočítá?

Vlastní výpočet dávky probíhá tak, že se sečtou hrubé příjmy dosažené v tomto období a zároveň počet kalendářních dnů v tomto období (odečte se období nemocenské, "paragrafu" s dítětem atd.).

Součet příjmů pak dělíme počtem dnů, čímž získáme jakýsi denní průměr. Ten se však ještě dále upravuje:

  • částka do 480 Kč se počítá v plné výši,
  • z částky od 480 do 690 Kč se počítá 60 %,
  • k částce nad 690 Kč se vůbec nepřihlíží.

Zdá se vám výpočet příliš složitý? Pak využijte naši kalkulačku.

Z takto upraveného denního průměru se pak vypočte 69 %. Tato částka představuje PPM, která náleží za každý kalendářní den v měsíci.
V praxi to znamená, že maximální PPM za 30 dnům může činit 12 570 Kč, což zhruba odpovídá předchozímu příjmu 20 700 Kč hrubého měsíčně.

Peněžitá pomoc v mateřství a muži

Jistě jste si všimli, že se v celém článku hovoří o ženách. Pro úplnost je však třeba dodat, že tuto dávku mohou ve výjimečných případech pobírat i muži. A to pokud jsou svobodní, ovdovělí, rozvedení nebo z jiných vážných důvodů osamělí, nežijí s družkou a matka dítěte zemřela. Jde i o případ, kdy bylo otci dítě bylo svěřeno soudem. V takém případě má muž nárok na tuto dávku po dobu 31 týdnů od převzetí dítěte, ovšem nejdéle do 8 měsíců dítěte.
Stejně tak, pokud manželka nemůže nebo nesmí ze závažných zdravotních důvodů o dítě pečovat, a sama tuto dávku nepobírá, poskytuje se dávka manželovi po dobu 22 týdnů od převzetí dítěte a také nejdéle do věku 8 měsíců dítěte.
Pro výpočet této dávky i pro jejího plátce platí stejná ustanovení jako u žen.

Stačí to?

Dávkami pro rodiny jsme zabývali v článcích: 
Když onemocní podnikatel 
Jak zvládnout nemoc 
Jak zvládnout péči o příbuzné 
Jak stát pomáhá nemajetným 
Jak uživit potomky 
Jak zvládnout péči o nechtěné děti 
Jak zvládnout bydlení 
Jak zvládnout porod, vojnu a pohřeb 
Jak přežít na rodičovské

Pro orientační výpočet těchto dávek jsme pro vás připravili kalkulačky
Příspěvek na bydlení 
Přídavek na dítě 
Sociální příplatek 
Nemocenská

Někdo snad může z tohoto článku nabýt dojmu, že je mateřská dovolené zabezpečena finančně docela dobře a žena pobírá částku, která se od jejího stávajícího příjmu až tak neliší. Je třeba si ovšem uvědomit, že se tato dávka vyplácí skutečně jen omezenou dobu, v převážné většině případů skončí před 6 měsíci věku dítěte. V tomto období se může ještě málokterá žena vrátit zpět do zaměstnání, proto pokračuje rodičovskou dovolenou a začíná pobírat rodičovský příspěvek (viz článek  Jak přežít na rodičovské). Ten je všem ženám vyplácen ve stejné výši, v současné době činí 3 635 Kč měsíčně bez ohledu na to, zda žena před mateřskou dovolenou pracovala a jakého příjmu dosáhla.
Pokud má žena již jedno starší dítě, přestává mít nárok na rodičovský příspěvek (obě dávky současně pobírat nelze) a po ukončení peněžité pomoci v mateřství bude mít nárok pouze na "jeden" rodičovský příspěvek, i když pečuje o dvě děti.

Je finanční zabezpečení matek (ale i otců) na mateřské a rodičovského dovolené dostatečné? Jak jste finančně vycházeli vy? Kolik peněz matky skutečně potřebují?

Srovnávat se vyplatí

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění, telekomunikací a financí. My počítáme, vy šetříte.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+5
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 33 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

23. 3. 2005 14:31, Kateřina

Promiňte, nezapomněl jste na to, že existuje osoba, zvaná otec?

Zobrazit celé vlákno

+57
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

23. 3. 2005 14:08, reznickova

Podle vaší logiky by se neměly valorizovat důchody důchodcům, jejichže manžel či manželka ještě chodí do práce a mají důchod ve stejném případě by se to týkalo i podpor v nezaměstnanosti. V takovém případě je to přece jen PŘÍSPĚVEK!!!! I tito lidé mohou žít z příjmu manžela a v případě takových důchodců již v drtivé většině případů jsou na ten manželům příjem odkázáni jen 2, protože děti již mají dávno vystudované a osamostatnělé. Myslel jste to přece takhle, ne?
A jinak bych vám chtěla rozšířit obzory v tom, že rodičovský příspěvek se ZAPOČÍTÁVÁ do příjmu pro všechny sociální dávky (jak státní sociální podpory - přídavek na dítě apod., tak i dávky sociální potřebnosti - doplatek do životního minima) atd. atd.
Jinak mi nevadí, že to budete (potažmo stát bude chápat jako příspěvek), jen kdyby přispíval trochu více - což takhle ve výši minimální mzdy, aby rodiny s dětmi opravdu neživořily jen o jednom platu a takovém "závratném" příspěvku!!

Zobrazit celé vlákno

-21
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (33 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Podnikatelé, děti, daně a rok 2005

6. 1. 2005 | Kateřina Havlíčková

Podnikatelé, děti, daně a rok 2005

Také na osoby samostatně výdělečně činné coby poplatníky s dětmi naši zákonodárci mysleli, připravili pro ně ovšem několik odlišností (všechno lze propočítat na naší kalkulačce). Další... celý článek

Jak uživit potomky

5. 3. 2004 | Ludmila Řezníčková

Jak uživit potomky

Napjatý rodinný rozpočet mohou vylepšit přídavky na děti. Máte na ně nárok? Jak o ně požádat? A kolik peněz vám vlastně náleží?

Jak zvládnout péči o nechtěné děti

27. 2. 2004 | Ludmila Řezníčková

Jak zvládnout péči o nechtěné děti

Stát finančně podporuje ty, kteří se rozhodli pečovat o opuštěné děti. Jaké příspěvky poskytuje a za jakých podmínek je možné je čerpat?

Jak zvládnout bydlení

20. 2. 2004 | Ludmila Řezníčková

Jak zvládnout bydlení

O chystaném plošném zvyšování nájemného se v současné době hovoří hodně často. Ale již méně se rozebírá otázka, zda toto zdražení všichni lidé bez problémů zvládnou. Nápomocný jim... celý článek

Jak zvládnout porod, vojnu a pohřeb

13. 2. 2004 | Ludmila Řezníčková

Jak zvládnout porod, vojnu a pohřeb

Představíme si tři dávky sociální podpory, které nám mají pomoci ve chvíli, kdy nás postihnou finančně náročné události. Kdy máme nárok na porodné, pohřebné a zaopatřovací příspěvek,... celý článek

Partners Financial Services