Očima expertů: Zpětná hypotéka. Důchodcova spása, nebo zhouba?

Chcete doživotní rentu? Pokud máte nemovitost, můžete ji vyměnit za hotovost a doživotní rentu. Vtip je v tom, že vaše přestává nemovitost být, až když umřete. A to už se dá docela snést. Reverzní nebo zpětná hypotéka, služba, která ve světě není žádnou novinkou, si nachází cestu i do Česka. Ptáme se odborníků, jak se jim líbí. A jestli nemá nějaké háčky.
Očima expertů: Zpětná hypotéka. Důchodcova spása, nebo zhouba?

Na českém trhu se objevila obdoba produktu, který už v zahraničí funguje poměrně dlouhou dobu; rozšířený je stejně jako příbuzná americká hypotéka zejména v anglosaských zemích. Takzvaná reverzní, zpětná nebo obrácená hypotéka cílí především na starší lidi, kteří nemají dost peněz na slušné živobytí. Značný majetek mají sice vázaný v nemovitosti, té se ale nechtějí zbavovat – ostatně je to jejich střecha nad hlavou.

V zahraničí zpětnou hypotéku nabízejí i velké a zaběhnuté instituce a tamější legislativa s tímto produktem počítá a většinou nabízí i nějaké formy spotřebitelské ochrany. V Česku jsou průkopníky zatím nepříliš známé společnosti, speciální legislativa neexistuje a instituce, které dohlížejí na finanční trh, nechtějí nic slyšet o tom, že by zpětné hypotéky patřily pod jejich dozor. 

Zdroje jsou

„Populace v Česku rychle stárne. Důchody jsou už teď relativně velmi nízké a bude hůř. Přitom – ač to tak nevypadá – je u nás ale většina důchodců ve skutečnosti velmi bohatých. Neuvědomují si to ovšem a odmítají toho využít.

To má i své opodstatnění, pod označením zpětná hypotéka se může skrývat několik různých obchodních modelů, které se budou lišit podmínkami a technickým provedením.

Co si o reverzních hypotékách myslí lidé z bank a makléřských společností, ekonomové a úvěroví specialisté? Najde si na trhu místo? Neskrývá se v ní potenciálně riziko? A co je potřeba pro úspěšné fungování zpětných hypoték na našem trhu?

Marie Mocková

tisková mluvčí Hypoteční banky

Marie Mocková
+22
+
-

Plně se shodujeme s názorem nejen České národní banky, ale i dalších odborníků, kteří tento produkt považují za velmi rizikový. Za největší riziko považujeme stabilitu subjektu, který produkt nabízí, a případné ukončení jeho činnosti, po kterém by mohl klient velmi nešťastně přijít jak o přislíbenou rentu, tak i nemovitost. Další roviny se týkají etiky a ochrany spotřebitele. V obou případech je fungování takového produktu velmi diskutabilní. Hypoteční banka ani další české banky tuto podobu reverzní neboli zpětné hypotéky neposkytují. Nepovažujeme ji v českém prostředí za vhodnou, a to minimálně do doby, než pro existenci takového produktu bude vytvořen potřebný legislativní rámec včetně jeho souznění s klíčovými právními normami, jako jsou občanský zákoník, normy z oblasti ochrany spotřebitele, dědického řízení, insolvence a podobně.

Libor Ostatek

ředitel Golem Finance

Libor Ostatek
+12
+
-

Na vyspělých trzích jde o osvědčený produkt pro specifickou skupinu klientů, primárně pro seniory. U nás máme vysoký podíl vlastnického bydlení a počet nemovitostí zatížených hypotékou u lidí nad 60 let není vysoký. Češi se chtějí hypotéky do důchodu zbavit. Tedy technicky vzato, je zde slušný potenciál. Jsem ale názoru, že start produktu bude hodně pozvolný, rozeběhne se spíš v řádu let.

Ze zpětných hypoték není třeba mít obavy, pokud bude produkt pod bankovní regulativou a poskytovatelé pod dohledem ČNB. To nemusí nutně znamenat, že produkt budou poskytovat pouze banky. Mělo by se ale jednat o kapitálově silné společnosti s regulatorními pravidly fungování. Pak nejsou obavy na místě. Nutno dodat, že hypotéky hledaly svoje místo na trhu pět let a zde to bude analogické. Produkt bude také vyžadovat specifickou distribuci a komunikaci, úpravu regulativy a legislativy nevyjímaje. Potenciál tu je. Bohužel bude přibývat lidí, kteří zůstanou osamoceni a bez podpory rodiny.

Marek Zeman

ředitel odboru komunikace ČNB

Marek Zeman
+23
+
-

Především musím říci, že Česká národní banka tyto typy produktů nedozoruje. Jedná se principiálně zřejmě o poskytování úvěru zajištěného nemovitostí, což je činnost, která našemu dohledu nepodléhá. A zatím jsme nezaznamenali ani žádnou stížnost. Jedná se v České republice o relativně nový produkt; navíc modelů takzvaných zpětných hypoték je více, a zatímco některé vykazují znaky pojišťovací činnosti (zejména závazek vyplácet doživotní rentu), jiné jsou jen kupní cenou s rozloženou splatností a o pojišťovací činnost v takových případech nejde. Bez znalosti podrobností konkrétního modelu se k tomu ani nelze obecně vyjádřit.

Je ale nutné upozornit, a to se netýká jen tohoto produktu, aby si spotřebitelé pečlivě studovali podmínky smluv. Riziko některých typů takzvané zpětné hypotéky obecně spočívá v tom, že v případě, že majitel svoji nemovitost prodá a převede její vlastnictví na poskytovatele uvedeného produktu, může v případě úpadku poskytovatele přijít jak o nemovitost, tak i o slíbené peníze.

Lucie Drásalová

hypoteční a úvěrová analytička Partners

Lucie Drásalová
-3
+
-

Reverzní hypotéka má na českém trhu určitě místo. Dokáže úspěšně vykrýt tíživou situaci českých důchodců, kteří mají nízký důchod, ale vlastní nemovitost. Tu ovšem nechtějí prodávat, chtějí v ní dožít. A ani nemají potřebu nemovitost přenechat dědicům – buď vhodného dědice nemají, nebo mají v rodině špatné vztahy a nemovitost jednoduše přenechat nikomu nechtějí.

Důležité je, kdo reverzní hypotéku poskytuje. A důležitá je otázka, kdo nadále vlastní nemovitost, jestli dochází k převedení nemovitosti na poskytovatele produktu, který tím pádem přebírá i problematiku správy nemovitosti, nebo jestli nemovitost nadále zůstává ve vlastnictví klienta, který se tak o ni musí nadále starat. To může být s přibývajícím věkem těžší a těžší. Klienta bude určitě zajímat, jestli dostane peníze „na ruku“, nebo bude dostávat rentu. U renty je podstatná kapitálová zajištěnost poskytovatele, v případě krachu společnosti by totiž mohla výplata renty (v lepším případě) váznout.

Jan Kruntorád

předseda představenstva Gepard Finance

Jan Kruntorád
+1
+
-

Produkt má šanci svůj okruh klientů najít. Existují lidé, kteří nemají děti nebo nechtějí s majetkem nakládat v jejich prospěch. Ale: cílovou skupinou jsou nejzranitelnější lidé – senioři. To s sebou přináší otázky: Jak bude prodej takového produktu vypadat? Bude etický? Jak se ošetří, aby se nemovitosti záměrně nepodhodnocovaly? Poměrně velkým rizikem je případná exekuce na poskytovatele reverzní hypotéky – co se stane s portfoliem nemovitostí a další výplatou renty?

Naopak pozitivum produktu: může řešit finanční situaci lidí, kteří nemají příjem, ale mají majetek. Můžou tak zvýšit svoji životní úroveň, splatit dluhy a podobně.

V zásadě jsme ale toho názoru, že dětem a seniorům se úvěry neposkytují. Snad i proto žádný takový typ produktu nenajdeme v portfoliu standardních bankovních domů.

Daniel Kotula

realitní makléř

Daniel Kotula
-3
+
-

Problém zpětné hypotéky vidím v její neúčelovosti: zatímco klasickou hypotéku si lidé pořizují na koupi vlastního bydlení nebo nemovitosti na pronájem, u zpětné hypotéky budou zdroje s nejvyšší pravděpodobností využity na účely jako zaplacení dluhů, přilepšení ve stáří a podobně. Nejde tedy o ukládání hodnoty, ale o spotřebu.

Podle mých zkušeností se zpětná hypotéka v Česku zatím hojně nevyužívá. Je otázka, zda se zájem o ni v budoucnu zvýší, dle mého názoru může být využívanější v případě, že banky vyvinou marketingovou aktivitu vůči skupinám, které by o podobnou hypotéku mohly mít zájem. Zatím ale tato forma financování není obecně známá.

Michal Kozub

analytik Home Credit

Michal Kozub
+25
+
-

Reverzní hypotéka může být podobně jako každý finanční produkt přínosná, ale i velmi nebezpečná. Osobně zde vidím obrovské riziko a potenciál morálního hazardu. Stejně jako to, že v době poměrně nízké finanční gramotnosti si spotřebitelé nemusí vždy uvědomit důsledky toho, co reverzní hypotéka znamená.

Reverzním hypotékám nahrává, kolik lidí v předdůchodovém a důchodovém věku bydlí ve vlastní nemovitosti. Disponují poměrně značným majetkem, jehož hodnota se lehce může přehoupnout přes milionové hranice. Výplata určité částky jednorázově a následné vyplácení měsíční renty zní jistě lákavě. Ale je v tom velké úskalí. Zatímco znehodnocování peněz v čase (tedy inflace) při splácení standardní hypotéky spotřebitelům nahrává, u reverzní hypotéky naopak tuto rentu znehodnocuje. Ve výsledku tak výplata dnes zajímavé částky může v horizontu deseti či dvaceti let být spíše směšná. To je obrovské riziko, které si většina spotřebitelů jen těžko uvědomí.

Zdeněk Soudný

mluvčí projektu Navigátor bezpečného úvěru

Zdeněk Soudný
+15
+
-

Jedná se  o produkt na českém trhu relativně nový. A budí mnoho otázek a nejasností. Především již svým názvem klame – nejedná se o hypotéku, ale mnohem spíš o úvěrový produkt zajištěný nemovitostí. Bohužel není zřejmé, jakou legislativou se řídí – zákonem o spotřebitelském úvěru? – ani mnohé jiné. Zřejmé není, kdo nad tímto finančním produktem realizuje dohled, a jestli tedy tato novinka není zcela mimo systémový rámec.

Svou podstatou cílí takzvaná zpětná hypotéka na jednu z nejohroženějších skupin – seniory a lidi v předdůchodovém věku. Proto má-li zde dlouhodobě podobný produkt existovat, je potřeba o to silnější dohled nad jeho fungováním. Pro přehlednost a srozumitelnost by bylo také velmi vhodné zcela jej vyčlenit jak z nabídky standardních hypoték, tak také z nabídky standardních úvěrů, protože oba finanční produkty tak, jak jsou vnímány, by mohl poškodit a spotřebitelé by mohli mít značné problémy vyznat se v nich, respektive rozlišovat jejich parametry a porovnávat je tak mezi sebou.

Lukáš Kovanda

hlavní ekonom finanční skupiny Roklen

Lukáš Kovanda
+37
+
-

Anketa

Kdo to řekl nejlíp?

Zpětné hypotéky rozšiřují nabídku finančních produktů na trhu, jako takové je vítám. Na druhou stranu, jako každý finanční produkt, mají své plusy i minusy. Hlavní plus je zřejmý – starší lidé můžou použít svoji nemovitost jako „bankomat“ a přilepšit si tak ke starobnímu důchodu. Jde tedy o perspektivní způsob zajištění na stáří, které bude kvůli stárnutí populace stále náročnějším oříškem k rozlousknutí. Mezi minusy patří zejména to, co známe ze zahraniční praxe: starý člověk se dožije tak vysokého věku, že už z „bankomatu“ v podobě nemovitosti nemůže čerpat víc prostředků. Nemovitost se sice stává majetkem věřitele teprve s úmrtím či odstěhováním dlužníka, ale i tak jde o krajně nepříjemný problém, protože lidé v požehnaném věku čelí nutnosti bez dodatečných zdrojů nadále hradit výdaje s bydlením spojené, při náhle výrazně ztenčeném příjmu. Další problém může nastat tehdy, jsou-li umístěni do některé z léčeben pro dlouhodobě nemocné. Záleží pak na tom, jak bude právně podchyceno rozlišení dlouhodobé hospitalizace a odstěhování se. Umím si bohužel představit, že se tu a tam najde bezskrupulózní individuum, které se bude snažit vydávat hospitalizaci nebohého seniora za jeho odstěhování dostat se tak k nemovitosti dřív.

Srovnávat se vyplatí

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+32
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 27 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

6. 11. 2015 9:50, Jábabka

Samotná zpětná hypotéka není špatný nápad, ale musí být velmi, velmi dobře právně ošetřena. Protože zrovna tak je velmi zneužitelná. Zarazil mne názor pana Jana Kruntoráda z Gepard financí, že dětem a seniorům se nepůjčuje. Velmi silně to zavání diskriminací jedné skupiny občanů a to seniorů. Pane Kruntoráde, ne všichni senioři jsou nutně dementní a tudíž neschopní, přesto, že část z nich opakovaně naletí tzv. šmejdům na jejich triky. Ti mladší zase častěji upadají do různých závislostí. Což neznamená, že bych podporovala půjčky na cokoliv. Ale věk by neměl být hlavní kritérium. Pokud by se solidně rozběhly zajištěné zpětné půjčky, část seniorů by ani na tyhle akce nechodila, protože by měli finance na jiné aktivity. Z vašeho názoru na mne přímo vyskočila arogance a povýšenost. Jako by všichni ti staří a chudí měli povinnost zemřít s dosažením určitého věku,někde v LDN či DD a barák předat dětem či státu. Řekla bych tahle - ještě jste bohatý neumřel.

+22
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

6. 11. 2015 13:13, xls

Když jsem u toho, nabízí vůbec nějaká banka něco jako doživotní rentu? To by mě pro začátek zajímalo, kdyby to byl průhledný produkt, kolik by třeba vypláceli měsíčně při poskytnutí 5 mio do smrti nebo pravidelně měsíčně po přesně stanovenou dobu.
Až bude tohle jasný, tak ta nemovitost je v podstatě 2. polovina problému.

-2
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (27 komentářů) příspěvků.
Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

Jak postavit na nohy důchodový systém? Nalákat důchodce do práce

5. 10. 2015 | Ondřej Tůma | 59 komentářů

Jak postavit na nohy důchodový systém? Nalákat důchodce do práce

Češi odcházejí do důchodu ve srovnání se západní Evropou brzy. Pracovat déle se jim nevyplatí. Dodat motivaci by jim mohl zkusit stát: prý by to bylo výhodné jak pro seniory, tak pro... celý článek

Příspěvek na bydlení dostane, i kdo ho nepotřebuje. Brát, nebo okrádat rodinu?

10. 9. 2015 | Gabriel Pleska | 70 komentářů

Příspěvek na bydlení dostane, i kdo ho nepotřebuje. Brát, nebo okrádat rodinu?

„Jak zařídit sobě, dětem, rodičům a dalším příbuzným 3178 Kč měsíčně jako příspěvek na bydlení (který už vaši sousedé se stejným příjmem potichu pobírají).“

Důchodová komise: Zvedejte důchody víc

3. 9. 2015 | Ondřej Tůma | 29 komentářů

Důchodová komise: Zvedejte důchody víc

Důchodová komise chystá nová pravidla pro zvyšování důchodů, dosavadní tempo valorizací se jí zdá nedostatečné. Otázka je, jak se k valorizacím nakonec postaví vládnoucí strany.

Jak se uživí budoucí důchodci? Řešením je obrácená hypotéka

27. 8. 2014 | Filip Uhlíř | 28 komentářů

Jak se uživí budoucí důchodci? Řešením je obrácená hypotéka

Populace v Česku rychle stárne. Důchody jsou už teď relativně velmi nízké a bude hůř. Přitom – ač to tak nevypadá – je u nás ale většina důchodců ve skutečnosti velmi bohatých. Neuvědomují... celý článek

Partners Financial Services