Daňový silvestr už klepe na trezor

Daňový silvestr už klepe na trezor
Tak jako každý rok i letos je 31. březen "šibeničním" termínem pro podání daňových přiznání i pro samotnou platbu daně. Pro ty, kteří se s růžovými listy rozhodli poprat sami, jsme připravili následující článek.

Většina zaměstnanců daňové přiznání vyplňovat nemusí, o jejich daňovou povinnost se totiž stará zaměstnavatel. Klidní tedy mohou být ti, kteří měli v loňském roce příjmy jen od jednoho nebo několika po sobě jdoucích zaměstnavatelů a ve svém zaměstnání podepsali přihlášení k dani. Zároveň u nich ovšem musí platit, že neměli současně jiné příjmy vyšší než 4000 Kč kromě těch, které jsou zatížené srážkovou daní (např. úroky z vkladů, dividendy, podíly na zisku apod.) nebo jsou od daně osvobozeny (např. částky povodňové pomoci až do výše půl miliónu korun.)

Kdo musí podat přiznání

Daňové prohlášení musí odevzdat každý, kdo v loňském roce podnikal, pronajímal nemovitost, pracoval na vedlejší pracovní poměr, investoval do cenných papírů, prodával ovoce ze svojí zahrádky apod. Daňová povinnost platí pokud loňský roční příjem jednotlivce přesáhl 10 000 korun (opět kromě příjmů od daně osvobozených nebo vybíraných srážkou). Daňový formulář ale odevzdává i ten, kdo vykázal ztrátu. Zdaňovat není naopak nutné autorský honorář, pokud činil méně než 3 000 korun měsíčně, výhry do 10 000 korun či běžný prodej automobilu nebo domu, který nesloužil ke spekulaci či dosažení zisku.

Jen růžová to může být

Po loňských velmi komplikovaných a nepřehledných formulářích jsou ty letošní o poznání jednodušší, jejich podoba se dokonce blíží daňovým tiskopisům Evropské unie. Nově je také k dispozici předtištěná žádost o vrácení daňového přeplatku, o který si může poplatník zažádat. Stát totiž přeplatek z vlastní iniciativy nevrací.

Nejjednodušší je daňový formulář typu A. Vyplňují jej všichni zaměstnanci, kteří měli v roce 2002 příjmy od více zaměstnavatelů najednou, pracovali na vedlejší poměr, pobírali odměny za činnost v představenstvu nebo dozorčí radě, do 15. února nepožádali svého zaměstnavatele o zúčtování roční daně nebo uplatňují některé odčitatelné položky, např. úroky z hypotéky.

Nejčastěji používaný je formulář typu B. Podle odhadů ministerstva financí by ho mělo vyplnit zhruba 90 % poplatníků. Je již potřetí v posledních třech letech zcela změněn, ovšem oproti loňsku je podstatně jednodušší a přehlednější. Ze zákona ho vyplní každý, kdo má jiné příjmy než jen ze zaměstnání. Jedná se tedy především o podnikatele, rentiéry, pronajímatele a další osoby s pravidelnými či náhodnými příjmy.

Formulář typu C byl zrušen. Obsahově mu odpovídá čtvrtá příloha formuláře B a je určena pouze pro poplatníky s příjmy ze zahraničí. Tiskopis je k dispozici na vyžádání na finančních úřadech.


Co se dá odečíst?

V daňovém přiznání lze využít řady odpočtů, které nám výslednou daň mohou podstatně zmenšit. Odpočet na poplatníka může využít každý, ostatní odpočty lze uskutečnit pouze při splnění konkrétních podmínek. Co a kolik může poplatník legálně odečíst, znázorňuje následující tabulka.

Přehled odčitatelných položek pro zdaňovací období 2002
Odpočet na Podmínky odpočtu Výše odpočtu (Kč/rok)
poplatníka žádné 38 040*
každé vyživované dítě

a) nezletilé dítě nebo soustavně se připravující na výkon povolání (max. 26 let), žije s poplatníkem ve společné domácnosti
b) pokud je dítě ZTP/P**
23 520

47 040
manžela (manželku) a) žije s poplatníkem v domácnosti a nemá vlastní příjmy přesahující 38 040 Kč/rok 21 720
b) pokud je manžel/ka ZTP/P** 43 440
studenta

poplatník se prezenční formou studia připravuje na budoucí povolání (max. 26 let, student doktorského programu max. 28 let)
11 400

průkaz ZTP/P poplatník je ZTP/P** 50 040
plnou invaliditu poplatník pobírá plný invalidní důchod 14 280
částečnou invaliditu poplatník pobírá částečný invalidní důchod 7140
poskytnuté dary
na prospěšné účely fyzickým i právnickým osobám, (vykazuje se souhrn částek)
minimálně 1000 nebo 2 % základu daně, maximálně 10 % základu daně
povodňové dary dar na zmírnění následků živelné pohromy maximálně 10 % základu daně
odpočet úroků z úvěru úvěr poskytnutý na bydlení – např. úvěr od stavební spořitelny či hypotéka
maximálně 300 000
penzijní připojištění zaplacené příspěvky na penzijní připojištění se státní podporou snížené o 6 000 Kč maximálně 12 000
soukromé životní pojištění zaplacené pojistné
maximálně 12 000

*Na základní odpočet z daně, 38 040 korun, mají nárok všichni plátci vyjma starobních důchodců u nichž starobní důchod činí více než 38 040 Kč ročně. Nepřevyšuje-li starobní důchod tuto částku, může důchodce uplatnit odpočet jen ve výši snížené o vyplacené částky starobního důchodu. Podmínkou je pobírání starobního důchodu k 1.1. kalendářního roku.
**je držitelem průkazu “zvlášť těžce postižený s průvodcem“


Málokdo z nás platí daně rád, a tak se ve snaze odvést do státního rozpočtu co možná nejméně spíše snažíme tu a tam náš příjem zmenšit. Tady je dobré nezapomenout, že tato taktika může být úspěšná jen do doby, než potřebujeme úvěr. Pak nám totiž nízké příjmy mohou znemožnit úvěr získat.
Jak již bylo řečeno, posledním dnem pro odevzdání daňového přiznání je 31. březen. Využijete-li však služby daňového poradce (kterého zplnomocníte) a platnou plnou moc doručíte do konce března příslušnému finančnímu úřadu, získáte další tři měsíce pro odevzdání daňového formuláře k dobru.

Za údaje, které se na růžovém formuláři ocitnou, plně ručí poplatník. Možnost elektronického podání přiznání k příjmové dani, které automaticky kontroluje úplnost a věcnou správnost vyplnění, se plánuje až na příští rok. Nejste-li si proto letos jisti úplností vámi vyplněného tiskopisu, vězte, že je lepší odevzdat nekompletní daňové přiznání než žádné. Za rok to snad bude jednodušší. Březen je přece měsíc Internetu.

Více o této problematice se dozvíte v sekci Daně. Daňový formulář si můžete stáhnout přímo z našich stránek!

Zdá se vám letošní systém jednodušší či přehlednější než loňský? Odevzdali jste již daňové přiznání? Využíváte služeb daňového poradce nebo vyplňujete daňové přiznání sám/sama? Uvítáte možnost elektronického podání daně? Zapojte se do naší diskuse!

Srovnávat se vyplatí

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-5
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 4 komentářů
Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

Elektronické podání daňového přiznání je na světě

13. 3. 2003 | Simona Ely Plischke

Elektronické podání daňového přiznání je na světě

Ministerstva financí a informatiky společně představila program, který umožňuje podávat online daňová přiznání se zaručeným elektronickým podpisem. Přiznání k příjmovým daním zatím... celý článek

Stát na vás myslí, nezapomeňte!

28. 11. 2002 | Martin Zika

Stát na vás myslí, nezapomeňte!

Pokud chcete využít četných výhod, které stát poskytuje k různým finančním produktům, pro uzavření smlouvy nastává nejvyšší čas. Co tedy musíte udělat?

Navěky spolu…

11. 9. 2002 | Jan Heřman

Navěky spolu…

… budeme platit daně! I tak by se dalo charakterizovat společné zdanění manželů, které se ocitlo trochu na vedlejší koleji, ačkoli je v programovém prohlášení vlády. Co toto opatření... celý článek

Finanční úřad je lépe nedráždit

27. 3. 2002 | Martin Pawinger | 3 komentáře

Finanční úřad je lépe nedráždit

Finanční úřady patří v České republice, alespoň ve vztahu k drobným plátcům, k nejrazantněji a nejúčinněji fungujícím správním orgánům. Rozhodně tudíž není na škodu seznámit se... celý článek

Kde budete danit?

26. 3. 2002 | Petra Lampová | 1 komentář

Kde budete danit?

Odjeli jste pracovat do zahraničí, přežili jste kulturní šok i své jazykové nedostatky? Potom už zbývá pouze promyslet, zda bude výhodnější podat daňové přiznání doma či v cizině, a... celý článek

Partners Financial Services