Vyživovací povinnost a manželství: Musí vás živit. Někdy i po rozvodu

Vyživovací povinnost se neomezuje na alimenty pro děti. Mají ji vůči sobě také manželé. Někdy vám musí přispívat na život i bývalý nebo bývalá. Ženě dokonce i otec jejího dítěte, se kterým nežije. Víte, na co máte nárok?
Vyživovací povinnost a manželství: Musí vás živit. Někdy i po rozvodu

Manželé mají podle zákona nárok na stejnou životní úroveň. Vzájemná vyživovací povinnost platí dokonce i v případě, že nesdílejí společnou domácnost.

Pojem výživa tu nezahrnuje pouze zajištění základních potravin, ale také uspokojování ostatních hmotných i nehmotných potřeb: bydlení, oblečení, léčebné, kulturní, sportovní, rekreační potřeby a tak dále.

V manželství jsou to docela jednoduché počty: vaše měsíční příjmy se sečtou a vydělí dvěma. Nehledě k tomu, že třeba jeden z vás nevydělává a pečuje o společnou domácnost. Pokud například muž vydělává třicet tisíc a manželka patnáct tisíc, na domácnost (čili bydlení, stravu a podobně) padne patnáct tisíc měsíčně, zbývá ve společném ranci třicet tisíc – a každý z manželů má pro své potřeby nárok na půlku.

Vyživovací povinnost mezi manžely je přednější než vyživovací povinnost dětí k rodičům (k té se detailněji dostaneme příště). Takže když nebudete mít z čeho žít, výživného byste se měli domáhat nejdřív na svém muži či ženě, teprve pak na potomcích.

Pro registrované partnery platí z hlediska vyživovací povinnosti to samé co pro manžele. 

Propojeno!

V čem se registrované partnerství liší od manželství? Přinášíme přehled všeho, co by měli lesby a gayové vědět, než vlezou do chomoutu – tedy pokud jde o právní a majetkoprávní záležitosti.

Registrovaní partneři: Práva, povinnosti, majetek

Nesezdaní partneři k sobě ze zákona vyživovací povinnost nemají – bez ohledu na to, že spolu třeba žijí dlouhé roky a vychovávají společné dítě. Mohou ji ale samozřejmě plnit dobrovolně, v tom se meze nekladou.

Výjimkou jsou maminky dětí do dvou let, o tom viz níž.

Rozvedeme to

Rozvod. Zážitek, který by si člověk nejradši odpustil. Přináší emocionální, a mnohdy i finanční nápor. Jestli se u vás právě k manželskému rozkolu schyluje, oceníte našeho průvodce.

Rozvod krok za krokem

Po rozvodu: Když je důvod

Za určitých okolností můžete chtít výživné od bývalého manžela nebo manželky i po rozvodu. Ovšem pouze za předpokladu, že objektivně nejste schopní uživit se sami a tato neschopnost má původ v manželství nebo s ním souvisí. Například, když po rozvodu pečujete o společné (případně i nemocné) dítě a nemůžete proto do práce. Nebo se rozvod podepsal na vašem zdraví. Nebo třeba vysokoškolsky vzdělaná žena stráví deset let v domácnosti péčí o manžela a děti a následkem toho poklesne hodnota její kvalifikace a těžko si hledá místo.

Soud se bude zajímat i to, jestli lze výživné po bývalém partnerovi spravedlivě požadovat – například s ohledem na jeho finanční situaci, věk, zdravotní stav nebo péči o společné dítě.

Soud bude při posuzování nároku na výživné zohledňovat také:

  • jak dlouho manželství trvalo (čím déle, tím větší šance na výživné),
  • jak dlouho už je rozvedeno (čím déle, tím menší šance na výživné),
  • zda se bývalý manžel/manželka dostatečně snažil/a hledat zaměstnání,
  • jestli si bývalý manžel/manželka může výživu zajistit řádným hospodařením s vlastním majetkem (pokud jste si z manželství odnesli solidní majetek, ale marnotratně ho rozfofrovali, naděje na výživné je malá),
  • zda se bývalý manžel/manželka v době trvání manželství podílel/a na péči o rodinnou domácnost,
  • zda se rozvedený manžel/manželka nedopustil/a vůči bývalé/mu manželce/manželu nebo osobě jim blízké činu povahy trestného činu nebo jiného zavrženíhodného jednání,
  • jiné závažné důvody (například když manželství skončilo kvůli gamblerství, drogové závislosti nebo marnotratnosti jednoho za manželů)

Prostý fakt, že si váš nebo vaše ex nedovede najít práci a zařídit se, pro soud důvodem k přiznání výživného nebude.

Anketa

Už jste rozvedený? Rozvedená?

Bývalý manžel či manželka každopádně nemá povinnost zajišťovat vám stejnou životní úroveň jako má sám/sama, na vaši výživu bude v odůvodněných případech přispívat jen přiměřeně – co je a není přiměřené, posoudí soud. Nemusí jít ale nutně jen o úhradu nejzákladnějších potřeb.

Je tu ale ještě jedna zákonná možnost: takzvané sankční výživné. Zákon umožňuje, aby soud partnerovi, který rozvrat nezapříčinil a který rozpadem svazku utrpěl vážnou újmu (osobní či ekonomickou), přiznal výživné ve stejné výši, jako je vyživovací povinnost mezi manžely. Vysokou vyživovací povinnost, která oběma zajistí stejnou životní úroveň, ale soud může nařídit nanejvýš na tři roky.

Sankční výživné soud podle zákona nepřizná tomu z manželů, který se na druhém dopustil domácího násilí, respektive činů, které se tak dají kvalifikovat.

Přiznat lze výživné od bývalého partnera nejdřív ode dne zahájení řízení u soudu, zpětně to nejde. Právo na něj zaniká, jakmile vstoupíte do nového manželství (nebo registrovaného partnerství). Jinak vyživovací povinnost mezi bývalými manžely nijak časově omezena není – zanikne, když pominou důvody, pro které bylo výživné přiznáno.

Místo výživného, které se vyplácí měsíčně, se můžou rozvedení manželé alternativně domluvit na jednorázové částce (takzvané odbytné).

Nárok má i neprovdaná matka

Nárok na výživné má i matka neprovdaná za otce dítěte – chtít ho může od otce dítěte bez ohledu na to, že spolu nežijí nebo dokonce nikdy nežili. Otec jí musí hradit výživu po dobu dvou let od narození dítěte a také se přiměřeně podílet na nákladech spojených s těhotenstvím a porodem.

Pokud se dítě nenarodí živé, dopadá povinnost uhradit náklady spojené s těhotenstvím a porodem na muže, jehož otcovství je pravděpodobné.

Do nákladů spojeného s těhotenstvím se počítá hlavně pořízení těhotenského oblečení, léků, lékařské péče, jízdného do zdravotnických zařízení, případně další náklady, které nekryje zdravotní pojištění nebo stát.

Náklady spojenými s porodem se rozumí výdaje za pobyt v nemocnici, léky, případně lékařské zákroky – pokud je neplatí zdravotní pojišťovna.

Do nákladů matky se naopak nezapočítává nákup výbavičky pro dítě – ta spadá do vyživovací povinnosti rodičů k dětem.

Soud může na návrh těhotné ženy nařídit muži, jehož otcovství je pravděpodobné, aby částku potřebnou na její výživu a příspěvek na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem poskytl předem. Pokud by se později ukázalo, že otcem je někdo jiný, může pravděpodobný otec od skutečného otce požadovat zpětně uhrazení veškerých nákladů.

Výživné pro neprovdanou matku a úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem může soud ženě přiznat i zpětně, nejpozději ale dva roky ode dne porodu.

Rodina kalkulaček

Pro rodiče, kteří nečekají, až jim to někdo spočítá

Výběr z kalkulaček na Peníze.cz:
spočítejte si, jestli máte nárok na porodné, jaká vám náleží mateřská, jak vysoký měsíčně může být váš rodičovský příspěvek, kolik dostanete na přídavcích na děti (nebo že nedostanete nic), případně kolik vám dají na ošetřovném, pokud budete muset zůstat doma s nemocným dítkem.

Co platí pro všechny stejně

Výživné se platí v pravidelných dávkách a je splatné vždy na měsíc dopředu, pokud soud nerozhodl jinak nebo se obě strany jinak nedohodnou. Nemusí být vypláceno nutně v penězích, je možné ho poskytovat taky naturálně: třeba tím, že vám bývalý partner bezplatně poskytne bydlení, osobní péči v případě nemoci, péči o domácnost a podobně.

Člověk, který výživné platit má, ale neplatí, se dopouští trestného činu zanedbání výživy – v případě, že zákonnou povinnost neplní (třeba jen z nedbalosti) po dobu delší než čtyři měsíce, hrozí mu až roční vězení. Když se bude zákonné povinnosti déle než čtyři měsíce vyhýbat úmyslně, může dostat až dva roky kriminálu. Trestní oznámení můžete na neplatiče výživného podat písemně nebo ústně do protokolu na libovolném útvaru Policie ČR.

Bezplatná právní poradna

Obchodní, rodinné i pracovní právo: pro radu nemusíte daleko. Stačí kliknout a zeptat se expertů v naší bezplatné poradně.

Kde o přiznání výživného žádat

Pokud se na placení výživného nedohodnete sami, rozhoduje o jeho přiznání soud – v prvním stupni soud okresní, místně příslušný podle bydliště žalovaného (tedy člověka, od kterého se výživného domáháte). S návrhem na zahájení řízení si raději nechte pomoct od právníka.

Z návrhu musí být patrno, kterému soudu je určen, kdo návrh podává, které věci se týká a co sleduje, a musí být podepsán a datován. Obsahovat také musí jméno, příjmení, bydliště účastníků, popřípadě rodná čísla účastníků, popřípadě též jejich zástupců, vylíčení rozhodujících skutečností, označení důkazů (které v písemné nebo elektronické podobě připojíte), a musí z něj být jasné, čeho se navrhovatel domáhá.

Kromě obecných náležitostí by měl návrh obsahovat údaje o manželství či partnerství, o osobních, rodinných a majetkových poměrech (bývalých) partnerů. Zároveň je třeba jasně uvést částku, kterou od druhého žádáte.

Soud nejprve požádá o vyjádření protistranu, pak nařídí ústní jednání. Buď se dohodnete, nebo začne proces dokazování – který se může protahovat podle složitosti sporu. Nakonec soud rozhodne.

Jak se to má s výživným mezi rodiči a dětmi? Víte, že nejenom děti jsou povinně živeny rodiči, ale že platí i opačná povinnost, tedy že se potomkové musí postarat o zploditele a že to není jen nepsané přikázání mravní, ale že jsou na to zákony? Abyste měli přehled:

Rychlé řešení škod na majetku

@SubmitCaption

Zvládněte nečekané situace v klidu. Více než 30 % škod na majetku vyřešíme již v den jejich nahlášení.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+48
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 11 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

5. 9. 2016 9:57, kodiak medvěd

Hlavně nemít v životě žádnou zodpovědnost, viďte?

Zobrazit celé vlákno

+22
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

5. 2. 2018 20:34, Zdenek Sutovec

Chci se zeptat bydlím ve Španělsku v Čechách mám, 2 děti a mám soudně platit 2200 korun jenže zde nic neberu a jsem bez veškerých příjmu mám zde partnerku se kterou ziji a má dceru a do toho spolu čekáme dítě chci se zeptat mám se obrátit na soud že mám jinou vyživovací povinnost a co se stane potom

-2
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (11 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Vyživovací povinnost: Jak dlouho musíte živit dospělé děti. A kdy musí děti živit vás

6. 9. 2016 | Petra Dlouhá | 29 komentářů

Vyživovací povinnost: Jak dlouho musíte živit dospělé děti. A kdy musí děti živit vás

Vašemu synovi je dvacet dva. K maturitě stále nedošel, zato vystřídal už tři střední školy. Do práce se mu nechce. Máte jako rodič povinnost ho živit? Na tuhle otázku (i mnohé další)... celý článek

Registrované partnerství není manželství: Práva, povinnosti, majetek

15. 8. 2016 | Petra Dlouhá | 9 komentářů

Registrované partnerství není manželství: Práva, povinnosti, majetek

Registrovaným partnerům nevznikají stejná práva a povinnosti jako manželům. Přinášíme přehled všeho, co by měli lesby a gayové vědět, než do chomoutu vlezou – tedy pokud jde o právní... celý článek

Ze života: Prodáváte bydlení kvůli rozvodu? Nevyděste zájemce

4. 11. 2015 | Vladimír Zuzák

Ze života: Prodáváte bydlení kvůli rozvodu? Nevyděste zájemce

Nutí-li vás rozvod prodat společnou nemovitost, špinavé prádlo schovejte hluboko do skříně. Hádky, neshody a naschvály můžou zájemce o koupi jen odradit.

Exekuce v kostce: Majetek manželů a exekuce

29. 10. 2015 | Ondřej Novák | 12 komentářů

Exekuce v kostce: Majetek manželů a exekuce

Co hrozí, když jeden z manželů přinese do manželství dluhy? Co hrozí, když je naseká v době trvání manželství? Co může exekutor? Zákony se v posledních dvou letech radikálně proměnily,... celý článek

Když má manželství duši na jazyku: Rozvod krok za krokem

16. 9. 2015 | Petra Dlouhá | 1 komentář

Když má manželství duši na jazyku: Rozvod krok za krokem

Rozvod. Zážitek, který by si člověk nejradši odpustil. Přináší emocionální, a mnohdy i finanční nápor. Jestli se u vás právě k manželskému rozkolu schyluje, oceníte našeho průvodce.... celý článek

Partners Financial Services