Rovná dávka není nesmysl

Rovná dávka není nesmysl
Návrh na zavedení rovné dávky, vyslovený Vlastimilem Tlustým z ODS, se setkal povětšinou s posměchem. Na první poslech to opravdu zní absurdně - ale jen do té chvíle, než se nad tím člověk skutečně zamyslí.

Nesmál se například Jiří Večerník ze Sociologického ústavu AV, návrh totiž má totiž něco do sebe. Jeho realizace by znamenala, že by ve státní sféře nebyla potřeba celá armáda úředníků, kteří dnes testují, počítají a vyplácejí různé sociální dávky. Nebyly by třeba různé kontrolní instituce, mechanismy a sankce pro případ zneužití. Je člověk skutečně nemocný nebo nemoc jen předstírá? Bylo by to jedno - od státu by dostal stejně. Nemůže najít práci nebo nechce? Pobírá invalidní důchod, protože podplatil doktora? Ať si ho užije - je to jeho věc. Výplata dávek by byla velmi jednoduchá - odečet z daně, příp. doplatek (negativní daň) od příslušného finančního úřadu. Vypadá to jako jednoduchý recept na vyřešení spousty problémů.

Jak dojít do cíle bez úhony

Jako u každé reformy, i tady je třeba vyřešit základní otázku: jak se k rovné dávce dopracovat a přitom neohrozit ani státní rozpočet, ani občany, kteří jsou na dosavadních dávkách skutečně závislí. Současní důchodci musejí dostávat své důchody i nadále. Ekonomicky aktivním osobám už vznikly nároky, co se týče důchodu - ty musí být rovněž proplaceny. Nemůžeme zničehonic oznámit invalidům a nemocným, že mají smůlu a od zítřka budou pobírat rovnou dávku ve výši životního minima. Je-li rovná dávka cílem, musíme se k ní dopracovat postupně a dodržet přitom několik zásad, respektujícíh výše uvedená rizika.
Řešením je dát občanům čas připravit se jak na krizové, tak očekávané životní situace (invalidita, nemoc, stáří) formou komerčního připojištění, aniž bychom od nich oproti dnešku požadovali peníze navíc. K tomu by jakékoli změny měly směřovat ke zvýšení konkurenceschopnosti, tj. snižování celkového daňového zatížení. Konkrétně jde o postupný přechod od současného systému dávek přes dávky paušální s komerčním připojištěním, placeným ze snížených daní, až po rovnou dávku. U některých dávek je možný přechod nárazový (nemocenská), u jiných je nutno volit postupný (starobní důchody).

Jako příklad uveďme nemocenské pojištění

Vyplácení nemocenské by převzaly zdravotní pojišťovny, a to vždy od prvního dne nemoci ve výši rovné dávky, která by se rovnala životnímu minimu jednotlivce (dnes 2 320 Kč měsíčně). K tomu by se každý mohl u své zdravotní pojišťovny připojistit podle svého uvážení až do určité maximální výše (např. 40 % své hrubé mzdy). U připojištění by se dávky vyplácely standardně až od 15. dne nemoci, s výjimkou hospitalizace a mateřské dovolené. To by umožnilo platit na toto připojištění méně než 6 % pojistné částky (odhad).

Máme-li příjem 20 000 Kč měsíčně

Mám-li příjem 20 000 Kč, budu pojištěn na 2 320 plus od 15. dne nemoci 8 000 Kč, budu-li si platit připojištění 480 Kč měsíčně. Pro vyměřovací základ může (a nemusí) být stanoven strop - pravděpodobně trojnásobek průměrné mzdy. Kde vezmu těch 6 % pojistné částky na připojištění?
Ze tří zdrojů: prvním bude zvýšení základní odčitatelné položky na poplatníka z dnešních 3 170 na 4 500 až 5 000 Kč. U osob s vyššími příjmy pak ze snížení daňových sazeb z 20 na 19, z 25 na 23, z 32 na 29 % a ze zvýšení limitů pro jednotlivé daňové sazby. Zaměstnavatelům bude umožněno snížit pojistné, které platí na nemocenskou, až o 2,4 % bodu.

Celá transformace nepotrvá déle než tři roky. V prvním roce začne vyplácení nemocenských paušálů a připojištění, a to ve druhé polovině roku. První polovina poslouží pro registrace a přihlašování k připojištění. Správa nemocenského pojištění (SNP) bude od té chvíle jen vyplácet dříve přiznané dávky. Pojistné bude rozděleno mezi dosavadního příjemce a zdravotní pojišťovny. Ve druhém roce doplatí SNP zbylé dávky a začne se likvidovat, bude ovšem ještě dostávat menší část pojistného. Pojistnou sazbu bude možné snížit o 1 - 1,4 %. Ve třetím roce už bude nemocenská zcela převedena a sazba může klesnout znovu při respektování nutnosti tvořit rezervní fondy zdravotních pojišťoven.
Výhodou nového systému budou jednak nižší odvody pro zaměstnavatele a  také mnohem jednodušší administrativa. 

Jednoduchost paušální sazby

Porovnejme paušální částku s vypočítáváním... "25 % z denního vyměřovacího základu po dobu prvních tří dnů a 69 % v dalších dnech s tím, že se vyměřovací základ pro prvních 14 dnů započítává ve výši 90 % z částky do 480 Kč a 60 % z částky přesahující 480 do částky 690 Kč a k částce nad 690 Kč se nepřihlíží a od 15. dne se částka ...
K tomu si přidejte komplikované zjišťování onoho vyměřovacího základu...

Už se nehodíme marod?

Rovná dávka ale také znamená snížení motivace ke zneužívání nemocenské. Paušální dávky jsou velmi nízké, připojištění se bude vyplácet až po dvou týdnech. Na dva týdny může mít finanční rezervu opravdu každý, ovšem k tomu "hodit se marod" to zrovna neláká. Dále bude snazší kontrola. Zdravotní pojišťovna má k dispozici veškeré informace a dokumentaci, může lékaře, diagnózy i zdravotní stav pacientů kontrolovat mnohem účinněji než stát. Patrně by bylo vhodné umožnit zdravotním pojišťovnám udělovat sankce za zneužívání nemocenské, a to především lékařům - od pokut až po výpověď smlouvy. U pacientů bude hrozit nejen povinnost uhradit již vyplacené dávky, ale i penále, úroky, pojistné a daně včetně penále i úroků za příslušné období. Kontroly budou zachovány, alespoň je ale bude provádět instituce, která je k tomu kompetentní a zároveň zainteresovaná, protože platí "ze svého". Dá se uvažovat i o systému bonusů.
Ideální by bylo zrušit VZP a postupně převádět její klienty na ostatní pojišťovny tak, jak je budou schopny absorbovat. VZP je v systému rušivým prvkem se speciálním postavením, podobná spíše instituci státní, se všemi negativy, která k tomu patří. Navíc její existence odporuje pravidlům hospodářské soutěže.

Změny budou nutné i u dalších dávek

Mezi snadno reformovatelné patří např. invalidní a pozůstalostní důchody, přídavky a další dávky sociální podpory, mezi složitě a dlouhodobě reformovatelné především důchody starobní. K rovné dávce bychom se mohli propracovat odhadem za 10 - 15 let, kromě starobních důchodů - tam to bude trvat 25 až 35 let. To by nevadilo, protože důchod z důvodu věku není zneužitelný - zavedla by se tedy rovná dávka pro všechny, kromě starobních důchodců (a uživatelů dalších důchodů z doby před zavedením paušálu).
Změny budou nutné i u dávek, které se součástí systému rovné dávky nestanou - např. příspěvků postiženým a bezmocným občanům. Zde bude nutný přechod z financování institucí na financování konečného uživatele. Systém bude nejen spravedlivější, ale také levnější, protože nebudou potřeba nejrůznější "přerozdělovači", kteří vždy spotřebují značnou část finančních prostředků na svou vlastní existenci. Třetí výhodou bude změna postavení "prosebníka", který čeká roky na místo v domě s pečovatelskou službou, na váženého klienta, který si může vybírat, komu své peníze zaplatí. Pokud si příslušná instituce - ústav, denní stacionář, klub - své klienty nezíská nebo neudrží, prostě zanikne. Pokud bude chtít klient domácí péči, zaplatí někomu z rodiny nebo třeba profesionální pečovatelce - proč ne? I když na celodenní pečovatelku by si nepochybně musel připlatit.

Jaký máte názor na koncept rovné dávky? Myslíte, že v demokratickém volebním systému lze budovat systém, který potřebuje ke svému úplnému zavedení 10 - 15 let? Zdá se vám nastíněný koncept lepší než ten současný, nebo jej rovnou odmítáte?

Srovnávat se vyplatí

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+3
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 79 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

26. 7. 2004 12:20, JCiprovska

nápad s rovnou dávkou se mi zamlouvá, asi je třeba pár věcí vypilovat, ale zatím se mi to líbí. Jen si kladu otázku, jestli je reforma prosaditelná, pokud pokud má podporu pouze jedné strany... Já pro dání šance této reformě při příštích volbách udělám maximum, ale bude to stačit... ?

+19
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

26. 7. 2004 12:18, JCiprovska

Teorie krásná má však několik vad na kráse:

1. Podstatné zvýšení počtu úředníků (ne sice státních, ale v pojišťovnách - ti se však stejně zaplatit musí). Proč? Dnes "administrativu zaměstnanců" dělají mzdové účetní a asi jen hodně velkých podnicích by ušetřili nějakého pracovníka, naproti tomu by zdravotní pojišťovny museli podstatně zvýšit své stavy, aby tuto agendu zvládly (a potvory nemoci se jak naschvál kumulují do určitých období - viz chřipkové epidemie),

2. Která komerční pojišťovna pojistí člověka s vážnými zdravotními problémy? Bohužel pravda je taková, že 75% dávek čerpají lidé nemocní déle než 30 dnů. A příciny jsou jednak v opotřebování organismu těžkou nebo jednostranou fyzickou prací (bohužel i nejméně placenou) a kardiovaskulárními nemocemi (pivo,bůček,kořalka). Jejich chyba řeknete - ale co s nimi?

3. I když vemu velice zjednodušený případ: jsem nemocný 30 dnů - po patnácti dnech jdu na zdravotní pojišťovnu (se zlomenou nohou do 25 km vzdáleného města je to celodenní výlet) předám zde doklady od lékaře (teda jen kopie, budu je ještě potřebovat pro komerční pojišťovnu) a po 30-ti dnech již zdravý (hurá!!!) tento výlet vykonám znova, abych předal stejné doklady komerční pojišťovně. A když budu mít štěstí a v pojistkách se nenajde nějaký bodík pro který se právě na mou zlomeninu právě tato nevztahuje :o(, tak do 14-ti dnů budu mít pěníze na účtě (a konečně můžu poslat ten nájem!!!),

4. Propočet daňových úspor a výše pojistného vychází u člověka s průměrnými příjmy a bez vážných zdravotních problémů. Bohužel 2/3 lidí mají podprůměrné příjmy a je mezi nimi i největší podíl lidí s vážnými zdravotními problémy - občas je to dost začarovaný kruh :o(

-18
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (79 komentářů) příspěvků.
Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

Jsme a nejsme v Evropské unii

17. 6. 2004 | Vendula Hilkovičová

Jsme a nejsme v Evropské unii

Při srovnání České republiky s ostatními státy Evropy jsou často uváděny údaje jako hrubý domácí produkt, cenové indexy nebo veřejný dluh. Řadě z nás toho moc neřeknou. Ale pokud vás... celý článek

Černé na růžovém: společné zdanění manželů

21. 5. 2004 | Simona Ely Plischke

Černé na růžovém: společné zdanění manželů

Ministerstvo financí včera představilo základní principy nového zákona o daních z příjmů, díky kterému by rodiny měly od roku 2006 ušetřit na daních celkem šest miliard Kč ročně. Úprava... celý článek

Systém sociální podpory přináší změny

19. 3. 2004 | Ludmila Řezníčková

Systém sociální podpory přináší změny

Dnes si představíme poslední sociální dávku - příspěvek na dopravu. Také se seznámíme s několika důležitými změnami, které letošní rok přinese systému státní sociální podpory.

Záporná daň je chytrá

1. 8. 2003 | Petr Fejtek

Záporná daň je chytrá

Po vypuštění zkušebního balónku "rovné sociální dávky" konečně ODS oprášila i koncept, o kterém se hovořilo již v první polovině 90. let: zápornou daň. Problém byl tehdy podobný jako... celý článek

Bez peněz a bez ženy…

6. 6. 2003 | Jiří G. Hošek | 1 komentář

Bez peněz a bez ženy…

… a přesto spokojený. Nepotřebuje banky ani pojišťovny, nájem ani účty neplatí, finance prostě neřeší. Takový je pan Jaroslav, zarytý odpůrce práce všeho druhu. Jeho životní filozofie... celý článek

Partners Financial Services