Miriam Hanáková

Stanislav Andrejs | 3. 8. 2004

Odpovědnost za způsobené škody

Odpovědnost za škody je oblast, která bývá podceňována, avšak zde rodina již zajištěná byla a poradce postupoval správně, pokud toto pojištění doporučil zachovat. Stejně je namístě doporučení pojištění škody způsobené zaměstnavateli. Otázkou je, jaká rizika zahrnuje navrhovaná pojistka a zda je přiměřená pojistná částka.
Hodnocení oblasti:
2 (ošetřeno, neargumentována výše pojistných částek pro odpovědnost k zaměstnavateli)

Pojištění dlouhodobé pracovní neschopnosti

Ztráta příjmu způsobená dlouhodobou pracovní neschopností je jedno z hlavních rizik ovlivňujících životní úroveň rodiny a pojištění denní dávky je zde namístě. Podle výpočtu by ztráta výdělku po započítání nemocenské dávky na jeden den pracovní neschopnosti u muže činila 450 Kč a u ženy 190 Kč. Znamená to, že navržená denní dávka je nižší než pravděpodobná ztráta příjmu, rozdíl však není nijak závratný. Doporučená karenční doba je optimální – kryje skutečně zásadní problém, ne krátkodobou neschopnost. Klientovi tím neodčerpává zbytečně finanční prostředky.
Hodnocení oblasti: 1

Trvalé následky úrazu

Trvalé následky úrazu patří mezi zásadní rizika, která je možné krýt pojištěním, postup poradce tedy byl v tomto případě správný. Diskutabilní je výše pojistné částky, která může mít různé "podkladové aktivum". Jako příklad stanovení pojistné částky lze uvést následující úvahu: Pojistné plnění jako zdroj peněz by mělo zajistit postiženému dostatečný příjem pro zachování dosavadní úrovně výdajů pro případ, že vlivem trvalých následků ztratí schopnost pracovat. K úplné ztrátě této schopnosti dojde při zhruba 75 % trvalé invalidity. Zdroj by měl generovat dostatečný příjem po celou dobu předpokládaného života klienta.V případě manželů by byla podle předchozí úvahy dostatečná pojistná částka při konzervativním způsobu uložení peněz (3 % ročně) 4 330 tis,. u manžela a 2 970 tis. u manželky. Dítě je osoba závislá na příjmech rodičů, avšak očekává se, že v jistém věku se finanční osamostatní. Pokud dítě ztratí trvale schopnost pracovat vlivem trvalých následků úrazu, rodiče pravděpodobně ponesou finanční zátěž po zbytek života - a takováto situace není finančně řešena. Dítě by tedy mělo být pojištěno do průměrné výše příjmů rodiče. Pokud to však finanční podmínky rodiny nedovolí, lze velmi dobře akceptovat pojistnou částku doporučenou v tomto případě poradcem.
Hodnocení oblasti: 2 (správný postup, neargumentovaná výše pojistné částky)

Vážné choroby a plná invalidita

V této oblasti nelze než s poradcem souhlasit, přestože existují pojištění velmi vážných onemocnění, tyto jsou však jednak relativně velmi drahé a navíc mají plnění omezené na vyjmenované druhy nemocí. Namístě by bylo prozkoumat "anamnézu" klienta a jeho rodiny – pokud by byla predispozice v rodině k některému z onemocnění, stojí pojištění za zvážení.
Hodnocení oblasti: 1

Krytí úmrtí živitele rodiny

Smrt živitele je neopomenutelným rizikem – a to smrt z jakéhokoli důvodu. Živiteli jsou v tomto případě – byť ne úplně stejným dílem - oba partneři. Výše pojistné částky může být opět předmětem diskuse, avšak smyslem pojištění je zajistit závislé osoby – do rozumné úrovně. Pokud lze považovat za rozumnou stávající životní úroveň, pojistná částka by měla odpovídat zdroji peněz, který by generoval nejpozději do osamostatnění závislých osob (dětí) příjem odpovídající přiměřeně stávajícím výdajům. Ve výši této pojistné částky je nutné zohlednit samozřejmě majetek a případný zdroj peněz vytvořený na stáří (po smrti by jej nebylo zapotřebí). V případě manželů by pojistné částky pro případ smrti mohly vypadat takto: Muž 3 223 tis. Kč, žena 1 850 tis. Kč. Nejlevnější pojištění pro tento případ je rizikové pojištění, nejlépe s klesající pojistnou částkou – neboť děti budou stárnout a výše pojistné částky vycházející z popsané logiky bude klesat.
Hodnocení oblasti: 3 (oblast ošetřena, ale dost nedostatečně)

Zachování finanční rezervy

Částka 70 000 Kč odpovídá zhruba trojnásobku měsíčních výdajů (mimo akumulačních či investičních výdajů), jako likvidní rezerva je téměř dostačující a rozvržení do finančních produktů je správné. Zrušení termínovaného vkladu je krokem navýsost rozumným – z hlediska úročení a zdanění je tento produkt nedostatečný.
Hodnocení oblasti: 1

Bydlení

Řešení této oblasti by mohlo vypadat následovně: ponechat cílové částky obou spoření v původní výši, zvýšit však pravidelné spoření. (Uspoří se poplatek za zvýšení CČ). Po 3 letech bude přibližná výše naspořených prostředků asi 260 000 Kč a možný úvěr ve výši 210 000 Kč. Zbylé prostředky budou čekat v dluhopisových fondech (aktuálně cca 250 000 Kč, za tři roky lze předpokládat cca 273 000 Kč). Pro konzervativního klienta bude výhodnější nahrazovat vyčerpanou hotovost stavebním spořením než splácením úvěru.Navíc v případě očekávaného propadu příjmů manželky na mateřské dovolené nebude rodina zatížena příliš velkým závazkem
Hodnocení oblasti: 3

Finanční zajištění dcery

Finanční zajištění podle zadání nebylo předmětem řešení cílů rodiny, uzavření stavebního spoření na dceru v případě dostatku finančních prostředků není však velkou chybou – využije se státní podpory, cílová částka odpovídá záměru pouze spořit. Problém však může nastat při nedostatku příjmů, do rodiny se chystá další dítě a dojde pravděpodobně k propadu příjmů. V té době nemusí být spoření žádoucí. V zadání cílů naopak bylo zařízení pokoje, na něž by mělo být za tři roky dostatek peněz ve fondech - i po doplacení bytu by mělo zbýt ještě asi 143 000 Kč.
Hodnocení oblasti: 4

Zabezpečení stáří

Zajištění ve stáří by mělo být páteří každého finančního plánu – avšak zde je řešeno nedostatečně. Je zřejmé, že tato oblast z pohledu klientů není prioritním předmětem řešení, takže poradce vyvinul zřejmou snahu k zajištění ve stáří klienty alespoň částečně přivést. Ostatní cíle mají v řešení přednost, a budou-li splněny, lze ke spoření na stáří přistoupit masivně později. Pro dokreslení představy o optimální výši měsíčního spoření na důchod lze uvést, že pokud by klient chtěl doplnit měsíčně svůj starobní důchod do výše aktuálních čistých příjmů po dobu 15 let (viděno v současných hodnotách), musel by mít k dispozici částku 2 110 tis. Kč, jeho manželka 1 210 tis. Kč. Až do důchodu by tedy museli spořit měsíčně (při konzervativním zhodnocení 3 %) muž 7 330 Kč a žena 3 880 Kč.
Hodnocení oblasti: 2

Kapitál jako zdroj příjmů – investice

Diskutabilní je investice do dluhopisových fondů aktuálně s ohledem na současnou situaci a očekávaný vývoj dluhopisových fondů (nízké úrokové sazby a jejich očekávané zvýšení, očekávané oživení ekonomiky.) V zásadě snad výnosy dluhopisových fondů v investičním horizontu budou alespoň v úrovni peněžních trhů, takže konzervativnímu profilu klientů snad toto rozložení bude vyhovovat.
Hodnocení oblasti: 2

Nové auto

Je otázkou, zda Fabia bude mít prodejní cenu 200 000 Kč ve stáří 5 let, metodicky však lze nové auto získat způsobem popsaným poradcem. Leasing však bude znamenat velmi tvrdý závazek, a to v případě ztráty příjmů manželky v době mateřské dovolené může být závažný problém.
Hodnocení oblasti: 3

Celkové hodnocení finančního plánu:
V oblasti stabilizace byla řešena všechna podstatná témata, nedostatečně byly argumentovány pojistné částky a v případě pojištění pro případ smrti byly pojistné částky nedostatečné. V oblasti akumulace bylo možné najít i optimálnější řešení pro klienta, model vývoje v horizontu 3 let není příliš jasný a přestože je s klientem komunikována aktualizace řešení, při nastavení šestiletého stavebního spoření ve tříletém horizontu toho ani díky aktualizaci nelze – například pro pořízení auta - moc vymyslet Není řešen ani propad příjmů v době mateřské dovolené, která nastane do 3 let - a pokud budou výdaje nastavené na aktuální příjmy, můžou chybět peníze na zamýšlené závazky (úvěry, leasing).

Celkové hodnocení: 3

Líbil se vám článek?

-7
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

Hledáte nové bydlení?

Berzrealitky

Vyzkoušejte náš katalog nemovitostí, při jehož tvorbě jsme se spojili s předním českým portálem Bezrealitky.

A tohle už jste četli?

Dlouhodobé ošetřovné využije víc lidí. Podmínky zmírní

30. 8. 2021 | Petr Kučera

Dlouhodobé ošetřovné využije víc lidí. Podmínky zmírní

Lidé, kteří celý den pečují o člena rodiny, dosáhnou snadněji na dlouhodobé ošetřovné neboli ošetřovatelské volno. Zkrátí se podmínka hospitalizace, u nevyléčitelně nemocných se úplně... celý článek

Dlouhodobé ošetřovné využije víc lidí. Podmínky zmírní

28. 7. 2021 | Petr Kučera | 1 komentář

Dlouhodobé ošetřovné využije víc lidí. Podmínky zmírní

Lidé, kteří celý den pečují o člena rodiny, dosáhnou snadněji na dlouhodobé ošetřovné neboli ošetřovatelské volno. Zkrátí se podmínka hospitalizace, u nevyléčitelně nemocných se úplně... celý článek

Příspěvek ke karanténě bude do konce června

19. 4. 2021 | Jiří Hovorka | 1 komentář

Příspěvek ke karanténě bude do konce června

Mimořádný příspěvek za karanténu ve výši až 370 korun k nemocenské budou lidé dostávat i za květen a červen. Návrh ministerstva práce a sociálních věcí na prodloužení podpory dnes schválili... celý článek

Zkontrolujte si podklady pro důchod. Nově i přes banku

13. 4. 2021 | Jiří Hovorka | 17 komentářů

Zkontrolujte si podklady pro důchod. Nově i přes banku

Kontrolujte si, jaké údaje o vás máme, vzkazuje lidem Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Úřad má na starosti třeba výplatu důchodů nebo nemocenské – právě pro jejich správné... celý článek

Ošetřovné stoupne i zpětně, schválili poslanci

1. 4. 2021 | Petr Kučera | 17 komentářů

Ošetřovné stoupne i zpětně, schválili poslanci

Zaměstnanci dostanou stejně jako loni na jaře, věková hranice se však tentokrát nezvýší.

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.