Povinné ručení: každý jej známe, ale víme všechno důležité?

Povinné ručení: každý jej známe, ale víme všechno důležité?
Víte přesně, jakou ochranu a jaké služby, zákonné i nad rámec zákona, si kupujete, když uzavíráte povinné ručení? Co se z něj hradí a co nikoli? Co vám hrozí, když si povinné ručení nesjednáte nebo když řídíte opilí? Vztahuje se povinné ručení i na lidi, kterým auto půjčíte? Co když se srazíte s jelenem? Co dělat, když vás nabourá nepojištěné auto? Kdy a kde povinné ručení uzavřít? Jak zaniká? Jak se zachovat, došlo-li k nehodě? Máme odpověď na všechny vaše otázky týkající se povinného ručení.

Povinné ručení, jinak oficiálně pojištění odpovědnosti za škody související s provozem vozidla, nepatří zrovna mezi oblíbené finanční produkty. Na jednu stranu není divu, každoročně za povinné ručení platíme tisíce korun, a jak už název napovídá, povinně. Na druhou stranu by ale naše protáhlé obličeje při převodech peněz na účet pojišťovny či vypisování složenky za povinné ručení měl následovat pocit úlevy. Odpovědnost za naše chyby na silnicích totiž tímto krokem přenášíme na pojišťovnu. Pravděpodobně asi bourat nebudete, ale když už, tak jde o částky neopominutelné. Nároky poškozených, zejména v souvislosti se škodou na zdraví, mohou dosáhnout i miliónových částek. Nemalé jsou ale i hmotné škody, ty jen za loňský rok dosáhly přibližně 10 miliard Kč.


Jak povinné ručení funguje, co a koho chrání?

Povinné ručení upravuje zákon a příslušná vyhláška. Princip tohoto druhu pojištění je shrnut v jeho lidovém názvu: povinné znamená, že jej musí uzavřít každý majitel nebo spolumajitel motorového vozidla registrovaného v České republice, a ručení napovídá, že z pojistky je zaručena náhrada škody, kterou způsobíme na cestách jiným.

Ve zkratce se povinné ručení vztahuje se na škody na:

 • zdraví (např. náklady na léčení, výplata bolestného),
 • na životě (např. náklady na výživu pozůstalých či přiměřené náklady pohřbu),
 • samozřejmě na škody věcné - v tomto případě tedy na skutečnou škodu na věci (rozbitý automobil toho, koho jste nabourali, poražená dopravní značka apod.), ale i na náklady spojené s odstraňováním nehody (např. odtah poškozeného vozidla, zapůjčení jiného).
 • "Povinné ručení kryje ale i škody, které mají povahu ušlého zisku nebo náklady spojené s právním zastoupením při uplatňování nároků," doplňuje Václav Bálek z České pojišťovny (profil, názory).

Kompletní výčet toho, co povinné ručení hradí a v kterých zemích platí, naleznete v této příloze Povinné ručení: plnění.

Nad rámec zákona všechny pojišťovny svým klientům nabízejí asistenční služby, o těch jsme detailně psali v článku Nejlepší přítel váš a vašeho auta v zahraničí? Asistenční služba. V uvedeném článku se také dozvíte, co dělat, stane-li se autonehoda v zahraničí.
Některé pojišťovny vám také zdarma poskytnou např. právní poradenství v podobě posouzení nároků uplatněných tím, komu jste způsobili škodu, či úhradu vašich nákladů za právní zastoupení v soudním řízení o náhradu škody (samozřejmě jen do určité výše, např. 10 000 Kč). O nadstandardních službách se více dočtete zanedlouho, a to v článku, ve kterém se budeme věnovat konkrétní nabídce povinného ručení pro rok 2007.

Nabídka většiny pojišťoven také zahrnuje variantu povinného ručení s limitem pojistného plnění vyšším, než stanoví zákon. Podle něj musí pojišťovny krýt škody na majetku do 18 miliónů Kč a škody na zdraví do 35 miliónů Kč. Nadstandardní varianty pak nabízejí krytí podstatně vyšší, třeba 50/60 miliónů Kč nebo dokonce 100/100 miliónů Kč, viz tato aktuální nabídka pojišťoven. Proč byste si měli vybrat limit vyšší? Tak jako u všech pojistných produktů i pro povinné ručení platí, že škody přesahující sjednaný limit pojistného plnění zaplatíte vy.

Povinné ručení se vztahuje i na ty, kterým auto půjčíte
Pojistná ochrana se vztahuje nejen na majitele vozidla, ale i na kohokoli dalšího, kdo vozidlo v době nehody řídil. Nemusíte se proto bát půjčovat své auto dětem nebo známým. Škodu, kterou mohou způsobit jiným, zaplatí pojišťovna.

Škodu pojišťovna uhradí poškozenému vždy. Pokud jste ale například řídili pod vlivem alkoholu nebo drog, vozidlo nebylo technicky způsobilé k provozu, byl vám vystaven zákaz řízení nebo jste škodu způsobili úmyslně, bude po vás pojišťovna vyplacenou částku vymáhat (a spor bezpochyby vyhraje).

Povinné ručení se nevztahuje na škodu vzniklou na vašem autě, kterou jste si způsobili vy sami nebo k ní došlo srážkou se zvířetem. Pro tyto případy pojišťovny nabízejí havarijní pojištění. Stejně tak povinné ručení nekryje škody způsobené např. pádem ledu ze střechy domu na střechu auta. Taková škoda by se hradila z pojištění odpovědnosti majitele nemovitosti. Na jaké další škody se povinné ručení nevztahuje si přečtete v příloze Povinné ručení: kdy pojišťovna neplní?


Povinné ruční platit nechcete? Nebo auto nepoužíváte?

Nedodržením povinnosti uzavřít povinné ručení vám hrozí pokuta 20 000 Kč a zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení vozidel až na jeden rok. Jasné, stručné. Nehledě k tomu, že pokud způsobíte havárii a povinné ručení sjednané nemáte, všechny nároky poškozeného budete platit z vlastní kapsy. A sáhnout byste v mnohých případech museli opravdu hluboko. Také vězte, že odpovědnost provozovatele vozidla vzniká i bez zavinění a zpravidla se jí nelze zprostit. Co z toho plyne? Povinné ručení uzavřete!

Naboural mě a neměl povinné ručení...
Poškodilo vás nepojištěné vozidlo? Obraťte se na Českou kancelář pojistitelů (ČKP), která vám poskytne plnění z garančního fondu. Z něho se hradí všechny majetkové škody, pokud přesáhnou částku 5 000 Kč. Ovšem za předpokladu, že znáte viníka a dopravní nehodu vyšetřila policie. ČKP následně po viníkovi takto vyplacené pojistné vymáhá.

Může se stát, že svůj vůz nepoužíváte, a nechcete za něj proto povinné ručení platit. V tom případě ho ale musíte umístit do garáže nebo na jiný soukromý, veřejnosti nepřístupný pozemek. Není možné, aby vůz například zůstal stát na ulici. Tam může hrozit například to, že se samovolně rozjede, a tím způsobí nemalé škody.

Doklad o platném povinném ručení, vozte vždy s sebou. Nepředložíte-li jej na požádání policie, dostanete pokutu až 500 Kč.


Jak povinné ručení zaniká?

Jestliže povinné ručení, které jste měli sjednané na vaše vozidlo, zanikne a vy neuzavřete do 14 dnů smlouvu novou, máte ve stejné době povinnost odevzdat registrační značku a osvědčení o registraci vozidla, a to v rámci žádosti o dočasné (resp. trvalé) vyřazení vozidla z registru vozidel. K žádosti je nutné doložit osvědčení o registraci vozidla, tabulku s přidělenou registrační značkou a předložit technický průkaz vozidla k vyznačení záznamu o jeho dočasném, resp. trvalém vyřazení. V případě trvalého vyřazení vozidla je ještě nutné předložit doklad o jeho fyzické likvidaci od osoby oprávněné tuto likvidaci provést. (Neodevzdáte-li orgánu evidence vozidel státní poznávací značku a technický průkaz v případě zániku pojištění, můžete dostat pokutu až 10 000 Kč.)

Obecně tedy povinné ručení zaniká z těchto příčin:

 • oznámením změny vlastníka pojišťovně,
 • fyzickým zánikem vozidla,
 • vyřazením vozidla z registru vozidel,
 • odcizením vozidla,
 • nezaplacením dlužného pojistného ani při upomínce,
 • výpovědí,
 • dohodou nebo
 • uplynutím doby, na kterou byla pojistná smlouva sjednána.


Kdy a kde povinné ručení uzavřít?

Povinné ručení si sjednáváte s nákupem vozu, a to přímo prostřednictvím prodejce vozidla, na pobočce pojišťovny a některých bank nebo na různých webových stránkách (pojišťoven, pojistných zprostředkovatelů či různých finančních portálů).

V současné době povinné ručení nabízejí tyto pojišťovny:

Pojišťovny nabízející povinné ručení
Pojišťovna Počet pojištěných vozidel k 31. 12. 2005
(data zpracována 1. 2. 2006)
Allianz (profil, názory) 560 235
Česká podnikatelská pojišťovna (profil, názory) 565 488
Česká pojišťovna (profil, názory) 2 385 827
ČSOB Pojišťovna (profil, názory) 233 058
Generali (profil, názory) 256 792
Kooperativa pojišťovna(profil, názory) 1 316 759
Triglav pojišťovna (profil, názory) 22 759
Uniqa pojišťovna (profil, názory) 79 702
Celkem 5 420 620
Zdroj dat: ČKP

Chcete-li přejít k jiné pojišťovně, jde o vcelku jednoduchý postup. Nejpozději šest týdnů před datem, kdy byste uzavírali smlouvu novou, předejte stávající pojišťovně písemnou výpověď, požádejte o vystavení potvrzení o bezeškodním průběhu pojištění a uzavřete si smlouvu u nové pojišťovny. Bonusy (těmi se budeme zabývat příště, zatím si o nich můžete přečíst např. v článku Levnější povinné ručení? Jezdit bez nehod přestává stačit), se přenesou k nové pojišťovně. Pokud tedy řidič předloží pojišťovně potvrzení o bezeškodním průběhu, bude mu uznán bonus i pro nově sjednané pojištění.


Nepřidávejte si zbytečné problémy

Řada majitelů automobilů musela řešit zbytečné problémy, protože své staré vozy např. nepřevedla nebo nesplnila některou jinou (většinou zcela netušenou) povinnost. Co byste měli vědět a nezapomenout udělat, jsme pro vás sepsali do tohoto poradenského textu, také jsme připravili sedm dobrých rad. Spoustu cenných informací naleznete i na této stránce ČKP.

Jak postupovat při dopravní nehodě?
 1. Zabezpečte místo nehody (zapněte varovná světla a umístěte výstražný trojúhelník); je-li někdo zraněn, zavolejte záchrannou službu (tel. 155).
 2. Pokud došlo k úmrtí, zranění nebo poškození majetku za více než 50 000 Kč či poškození majetku třetích osob (např. vozidla na leasing), vždy přivolejte dopravní policii (tel. 158) a vyčkejte jejího příjezdu.
 3. Zdržte se požití alkoholických nápojů a jiných návykových látek.
 4. Po nehodě umožněte obnovení provozu, zejména vozidel hromadné dopravy; změny vozidel na místě nehody jsou dovoleny jen tehdy, jsou-li nutné k záchraně zraněných nebo k zabezpečení provozu.
 5. Zaznamenejte si veškeré údaje o druhém účastníkovi nehody (jméno, adresa, SPZ, pojistitel), nejlépe společně vyplňte a podepište "Evropský záznam o nehodě" (usnadníte tak řešení pojistné události s pojišťovnou).
 6. Škodní událost oznamte písemně svému pojistiteli.
 7. Místo nehody vyfotografujte a zaznamenejte si jména a adresu svědků.
Zdroj: Generali

Detailní informace získáte na stránkách České kanceláře pojistitelů:

V článku byly mimo jiné využity informace z webových stránek České kanceláře pojistitelů, pojišťoven a materiály společnosti AMI Communications.

Připravili jsme pro vás nový speciál: Vše o bydlení: smlouvy, financování a legislativa
Najdete v něm mnoho praktických informací pro případ, že se rozhodnete koupit nemovitost, zvažujete, zda si pořídit byt v osobním nebo družstevním vlastnictví či se chytáte svoje bydlení vylepšit rekonstrukcí. Zajímá vás deregulace nájemného? I tomuto tématu jsme se věnovali, a to hned v několika článcích. Přejeme vám mnoho inspirativního čtení v našem speciálu Vše o bydlení: smlouvy, financování a legislativa!

Přemýšleli jste někdy nad tím, že byste povinné ručení nezaplatili? Již jste někomu svým vozem způsobili škodu? Způsobil někdo škodu vám?

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+10
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 6 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

31. 8. 2006 7:02

A není už náhodou hranice pro nutnost volání policie posunuta na 50 tis. ?

+84
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

2. 11. 2006 9:43, TaF

Převést bonus k jiné pojišťovně vůbec tak jednoduché není. Stará pojišťovna jednak může dělat obstrukce s vydání potvrzení o bezeškodním pojištění a nová pojišťovna může po vás chtít doklad, že jste po celá léta bezeškodního pojištění řádně platili pojistné, což může být problém hlavně, když je platíte bankovním převodem nebo když se vám stará potvrzení někde zatoulají. Nakonec se vám může přihodit zjištění, že zůstat u původní pojišťovny je jednodušší.

-27
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (6 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Povinné ručení: plnění

31. 8. 2006 | Simona Ely Plischke

Povinné ručení: kdy pojišťovna neplní?

31. 8. 2006 | Simona Ely Plischke

Nejlepší přítel váš a vašeho auta v zahraničí? Asistenční služba

16. 6. 2006 | Dana Chytilová

Nejlepší přítel váš a vašeho auta v zahraničí? Asistenční služba

Budete trávit dovolenou za hranicemi a za volantem svého auta? Víte co udělat, když zaviníte nehodu nebo do vás někdo jiný narazí? Cestu ven z problémů vám ukáží asistenční služby povinného... celý článek

Levnější povinné ručení? Jezdit bez nehod přestává stačit

16. 11. 2005 | Simona Ely Plischke

Levnější povinné ručení? Jezdit bez nehod přestává stačit

Boj o majitele automobilů vrcholí. Osm stálic a jeden nováček se na trhu povinného ručení předhánějí v nabídkách bonusů, výhod a dárků. Malusy přitom stále nikdo nehlídá. Přehled sazeb... celý článek

Partners Financial Services