Levnější povinné ručení? Jezdit bez nehod přestává stačit

Levnější povinné ručení? Jezdit bez nehod přestává stačit
Boj o majitele automobilů vrcholí. Osm stálic a jeden nováček se na trhu povinného ručení předhánějí v nabídkách bonusů, výhod a dárků. Malusy přitom stále nikdo nehlídá. Přehled sazeb se ovšem pomalu stává labyrintem čísel a parametrů. Leckdo tak východ z bludiště ani nemusí najít a nad zprvu zamýšlenou změnou pojišťovny možná jen mávne rukou. Předem to ale nevzdávejte, provedeme vás.

K již tradiční osmičce pojišťoven, které povinné ručení nabízejí, se letos přidává nový subjekt, První Callin Agentura (viz sloupek níže).

Od loňska k podstatným cenovým změnám nedošlo a sazby se pro jednotlivé kubatury výrazně neliší ani napříč trhem. Zato jsou ale rok od roku pro laika méně a méně přehledné.
Kromě objemu motoru a hmotnosti auta, které jsou jako základní diferencující kritérium vlastní všem, některé pojišťovny segmentují sazby povinného ručení podle dalších ukazatelů. Nejčastěji jde o místo bydliště řidiče – to je podstatné pro Allianz, Uniqu, ČSOB Pojišťovnu a nově letos i pro Českou podnikatelskou pojišťovnu, Generali a nováčka Callin. U těchto pojistitelů tak řidiči z menších obcí zaplatí méně než např. Pražané. Věk řidiče, jako další parametr, ovlivní výši sazby u Allianz (mladší 21 let si připlatí o 25 % víc, noví klienti starší 40 let naopak získají akční 10% slevu), Callin či u pojišťovny Uniqa – u té vyšší sazby čekají na klienty svobodné, mladší 29 let. Přirážku pro řidiče mladší 40 let uplatňuje i Česká podnikatelská pojišťovna. Stáří vozu je dalším rozhodným prvkem. K němu ve svých sazbách přihlédly pojišťovny ČSOB, ČPP, Uniqa a Allianz.

Pojištění Callin
Poskytuje jej První Callin agentura, a.s., nepřímo vlastněná skupinou PPF (mimo jiné vlastník České pojišťovny). V srpnu získala od Ministerstva financí licenci nevýhradního pojišťovacího agenta, smlouvy uzavřené prostřednictvím Callin spravuje a škody likviduje Česká pojišťovna. Callin se specializuje se na prodej pojištění po telefonu.

Česká pojišťovna, Kooperativa a Triglav takovou segmentaci nepoužívají a klienty hodnotí striktně podle jejich řidičského umění, základní sazby tak ovlivní jen výše připsaného bonusu či malusu. Upozorněme ale, že i letos zůstává nedořešena tzv. malusová turistika, tedy možnost řidičů obejít trest pojišťovny za způsobenou nehodu. Již několik let se hovoří o vzniku registru škod, který by tomu měl zabránit, ten ovšem stále hotový není. Dostane-li se tedy "hříšník" svoji neopatrnou jízdou do sazeb vyšších, než činí základní sazba, může jej právě to motivovat ke změně pojišťovny. Bonusy ani malusy totiž hlásit nemusí, a u nového pojistitele tak může snadno získat základní sazbu a "čistý štít".

Bonusy a "úplatky"

Řidiče, kteří jezdí bez nehod, finančně zvýhodňují všichni, za každý bezškodní rok jim načítají 5% slevu. Bezproblémoví řidiči tak mohou získat až 30% kumulovanou srážku na pojistném, u pojišťovny Triglav dokonce 45%. Výjimkou je Česká podnikatelská pojišťovna, která nabídne maximální bonus 20 %. Při přechodu k jiné pojišťovně si klient může od té současné vyžádat potvrzení o získaných bonusech a tyto pak uplatnit u svého nového pojistitele. Pokud potvrzení ještě v době uzavírání nové pojistky nemá, stačí jeho čestné prohlášení, potvrzení ovšem musí doložit dodatečně. Stejné podmínky platí i pro klienty nováčka Callin. "Přebíráme bonus za bezeškodní průběh i od jiných pojišťoven, je třeba ho jen standardním způsobem doložit," uvádí agentura a dodává, že zákazníci Callin získávají extra bonus 500 Kč.

Neotálejte, čas letí!
Chcete-li změnit pojišťovnu, je nejvyšší čas. Obvyklá výpovědní lhůta je totiž 6 týdnů. Pokud tedy zamýšlíte pojišťovnu změnit k 1. lednu, učiňte tak písemně do 19. listopadu! Do týdne skončení smlouvy je nutné uzavřít smlouvu novou!
Právě tyto extra dárky jsou dalším společným jmenovatelem letošní nabídky. Od Allianz získáte slevu 15 % při sjednání smlouvy po internetu, Česká pojišťovna vám při uzavření pojistky věnuje reflexní vestu, ČSOB Pojišťovna a Triglav úrazové pojištění řidiče, Generali mezinárodní kreditní čipovou kartu. ČPP sleví 50 % na pojištění čelního skla, úrazovém pojištění řidiče a na pojištění střetu se zvěří. Kooperativa dá zdarma živelní pojistku a Uniqa hasicí přístroj. Podle "úplatků" si ale v první řadě přece vybírat nebudeme...

Podle čeho tedy vybírat především?

Co by vás mělo zajímat:
  • Pojistné limity - udávají, jak velkou škodu pojišťovna pokryje. Vztahují se na škody způsobené na zdraví nebo životě a dále na věcné škody (poškození, zničení nebo ztráta věci). Jsou z nich hrazeny i náklady spojené s právním zastoupením při uplatňování nároků a škody, které mají povahu ušlého zisku. Každá pojišťovna musí dodržet základní minimální limity, které jsou nastaveny zákonem: pro škodu na zdraví 35 miliónů Kč, pro škodu na majetku 18 miliónů Kč. Můžete samozřejmě získat i limity vyšší - u Allianz a České pojišťovny až 100 miliónů/100 miliónů Kč.
  • Systém hlášení pojistných událostí – pojišťovny dnes nabízejí tři způsoby, jak pojistnou událost nahlásit a dále řešit: osobní návštěvou v pobočce, po telefonu nebo přes internet. Ne každá pojišťovna nabízí všechny možnosti, optimální volbou je nahlášení po telefonu.
  • Rychlost likvidace pojistné události – díky silné konkurenci se zákonem stanovená tříměsíční maximální lhůta pro vyřízení likvidace škody výrazně snižuje. Nejrychlejšího vyřízení se dočkáte nejspíš v České pojišťovně, která oběh dokumentů v pojišťovně zdigitalizovala. Podle informací České pojišťovny je 90 % škod vypláceno do 5 dní od ukončení šetření (tj. od chvíle, kdy likvidátor obdržel poslední dokument). Obdobné kroky připravují i další pojišťovny.
  • Asistenční služby – většina pojišťoven nabízí asistenční služby zdarma řidičům, kteří mají u nich uzavřeno povinné ručení. Rozsah asistenčních služeb se však u každé pojišťovny liší, více si o tématu přečtete v článku Za hranice autem.
  • A v neposlední řadě cena pojištění – o bonusech a výhodách jsme se již zmínili výše, základní cena se u jednotlivých pojišťoven příliš neliší. Převážné většiny řidičů se ale navíc vyhlášená základní sazba netýká, ta je určena jen novým majitelům aut. Významný vliv na číslo na složence má totiž v případě převážné většiny řidičů, u některých pojišťoven v případě až 90 % klientů, systém bonusů a malusů. Spolu s uplatněním výše popsaných segmentačních kritérií jsou základní sazby, které si můžete prohlédnout v následující tabulce, opravdu jen orientační. Kompletní seznam ročních a čtvrtletních sazeb pro všechny druhy vozidel s přihlédnutím k segmentaci naleznete v naší sekci.

Rozmezí základních ročních sazeb povinného ručení pro rok 2006 
Osobní automobily do hmotnosti 3 500 kg
(v Kč, bez započtení bonusů, uvedena vždy nejnižší a nejvyšší sazba)

Pojišťovna/
zprostředkovatel
do
1 000 cm3
1 001
- 1 350 cm3
1 351
- 1 850 cm3
1 851
- 2 500 cm3
nad
2 500 cm3
Popis sazby
Allianz
(profil, názory)
2 928

5 422
3 615

6 485
5 120

8 618
8 092

13 138
11 454

18 524
- města do 90tis., limit 18/35

- Praha, limit 100/100
ČP
(profil, názory)
2 959

3 077
3 724

3 873
5 510

5 730
8 928

9 285
12 397

12 893
- Standard, limit 20/40

- Exclusive, limit 100/100
ČPP
(profil, názory)
1 996 

2 754

1 000 - 1 250 cm3: 2 833;
1 251 - 1 350 cm3:
 3 197

1 000 - 1 250 cm3: 3 910;
1 251 - 1 350 cm3:
4 412
1 351 - 1 650 cm3:  4 282;
1 651 - 1 850 cm3:
 4 926

1 351 - 1 650 cm3: 5 909;
1 651 - 1 850 cm3:
6 798

1 851 - 2 000 cm3:
 6 802;
2 001 - 2 500 cm3:
 7 389

1 851 - 2 000 cm3:
9 387;
2 001 - 2 500 cm3:
10 197

12 022

16 590
-  56 regionů (menší regiony), auta stará 11 let a víc

- Praha, auta do 5 let stáří
ČSOB
pojišťovna
(profil, názory)
2 332

4 028
2 860

4 952
4 184

7 270
6 346

11 054
9 146

15 952
- Standard - vybrané okresy + auta od 11 let

- Dominant - Praha + auta do 10 let
Generali
(profil, názory)
2 160

2 948
2 880

3 792
4 240

5 484
6 720

8 520
9 920

11 680
- Venkov - města do 30 tis. obyvatel

- Plus - města nad 30 tis. obyvatel
Kooperativa
(profil, názory)
3 124

3 248
3 696

3 873
5 756

5 896
8 968

9 324
12 480

12 924
- Standard

- Benefit
První
Callin Agentura
(profil, názory)
2 090

3 119
2 819

3 859
4 188

6 419
6 992

9 147
11 189

12 886
- Mimopražské regiony, džitel starší 30 let

- Praha, džitel starší 30 let
Triglav
pojišťovna
(profil, názory)
2 572 3 408 5 064 7 896 11 244 - limit plnění 50/50
UNIQA
(profil, názory)
2 870

4 538
3 437

5 436
4 965

7 850
8 033

12 702
11 236

17 767
- limit plnění 18/35 mil., mimo Prahu, ženatí/vdaná nebo věk nad 28 let

- limit plnění 100/100 mil., Praha, svobodný do 28 let

Za prvních šest měsíců letošního roku šetřila Policie ČR celkem 96 286 nehod. Při nich bylo usmrceno 465 osob. Odhadnutá hmotná škoda policií na místě nehody za prvních devět měsíců letošního roku je v Česku více než 7 miliard. Kč. Nejčastější příčinou nehod je podle policejních statistik nesprávný způsob jízdy, na který připadá 64 % nehod řidičů motorových vozidel, dalších téměř 18 % nehod zavinili řidiči motorových vozidel z důvodu nedání přednosti v jízdě, na konto nepřiměřené rychlosti jízdy jde více jak 16 % a 2,4 % připadá na nesprávné předjíždění.
Zdroj: AMI Communication

Ačkoli je povinnost pojištění odpovědnosti z provozu vozidla stanovena zákonem, ne všechna registrovaná vozidla právu vyhovují. Pokud tedy zrovna vy budete mít tu smůlu a způsobí vám škodu přesahující 5 000 Kč nepojištěný řidič, obraťte se se svým nárokem na náhradu škody na Českou kancelář pojistitelů. Škoda bude uhrazena z tzv. garančního fondu, více se o postupu žádosti dozvíte zde.

U koho si povinné ručení sjednáte vy a proč? Jaký bonus vám náleží? Podle čeho si pojistku vybíráte?

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+7
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 23 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

17. 11. 2005 7:38, Kamil

Taky snad dávají slevu za nevěru - když se k nim někdo vrátí, který od nich v minulosti odešel, tak dostane slevu, kterou ostatní nedostanou. Já být jejich věrný klient (naštěstí s nima nemám nic společného), tak mě to docela nase..

Zobrazit celé vlákno

+67
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

18. 11. 2005 0:54, Honza

Minulž týden jsem narazil na nový web www.top-pojisteni.cz. Srovnal jsem si ceny 2006 pro mne v Praze a vybral si pro mne tu nejlepší. Druhý den mi od nich volal operátor a začátkem tohodle týdne mi přišla smlouva. Protože jsem byl dosud u ČP tak jsem si předtím zavolal i do té jejich sestry "Callin" co jí prodává. Vyptávali se mě na všechny možný detaily a nakonec mi nabídli vyšší cenu než bych měl v samotný ČP! Hold tu jejich reklamu asi musí někdo zaplatit. Taky mě napadlo, jestli to není náhodou nějaký tah skvělé PPF jak dostat peníze z klientů i potom co prodají ČP někomu jinému (třeba Allianz).

-1
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (23 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Za hranice autem

14. 6. 2005 | Simona Ely Plischke

Za hranice autem

Víte, co pro vaši rodinu a vaše auto může v cizině udělat povinné ručení či havarijní pojištění? Jak se zachovat v případě nehody, ať už ji způsobíte vy, nebo do vás někdo "vlítne"?... celý článek

Tři škody za noc? Bezva finta!

2. 3. 2005 | Jiří Šedivý | 1 komentář

Tři škody za noc? Bezva finta!

Ani řidič jako doktor Skružný z komedie Vesničko má středisková v podání Rudolfa Hrušínského, nedokázal svému vozu způsobit tři škody během jediného dne. Co nezvládne česká klasika,... celý článek

Rachejtle, alkohol a pojistné podmínky

30. 12. 2004 | Simona Ely Plischke

Rachejtle, alkohol a pojistné podmínky

Prodejci zábavní pyrotechniky si mnou ruce, silvestrovské ohňostroje a petardy v těchto dnech kupujeme jako o závod. O nezanedbatelný peníz nás mohou ale novoroční oslavy připravit... celý článek

Řekněte zlodějům aut "pá pá"... za 3 až 5 tisíc ročně

16. 12. 2004 | Simona Ely Plischke

Řekněte zlodějům aut "pá pá"... za 3 až 5 tisíc ročně

Bojíte se, že přijdete o své nové auto? Havarijní pojištění je jistě vhodné, nikdy z něj ale nezískáte tolik, abyste si svého ukradeného či totálně zbořeného miláčka mohli pořídit znovu.... celý článek

Partners Financial Services