Cena elektřiny pro domácnosti 2014: Srovnání nákladů

Elektřina v příštím roce konečně zlevní. Hodně, nebo málo? Kolik nově zaplatíme za svícení, ohřev vody nebo topení? Nabízíme výpočty a srovnání cen dodavatelů elektrické energie.
Cena elektřiny pro domácnosti 2014: Srovnání nákladů

Už nějakou dobu se mluvilo o tom, že ceny elektřiny půjdou od roku 2014 dolů. A skutečně – od ledna zaplatí každá domácnost za proud míň. Snižovat se přitom budou nejen obchodní ceny dodavatelů, ale též většina regulovaných cen stanovených Energetickým regulačním úřadem. O kolik ceny klesnou? Jaké roční náklady budou mít domácnosti, které elektřinou svítí, ohřívají vodu nebo vytápějí?

Regulační úřad: regulovaná cena o víc než deset procent dolů

Na konci listopadu představil Energetický regulační úřad nové regulované ceny elektřiny. Jejich výše nemalou měrou ovlivňuje náklady každé domácnosti – v celkové ceně elektrické energie totiž tvoří zhruba padesátiprocentní podíl. Regulovaná část ceny proudu pro domácnosti pak pro rok 2014 půjde dolů v průměru o 10,8 procenta.

Jak je udělán účet za elektřinu? Co na něm znamená která položka a komu se za ni platí? Co je tržní cena a co regulovaná?

Účet za elektřinu: Za co vlastně platíme

Při tomto, dá se říci až historickém snižování regulovaných cen výrazně poklesne například cena distribuce elektřiny. Úřad uspěl při vyjednávání s regulovanými subjekty – podle mluvčího Jiřího Chvojky je snížení cen završením úsilí dvou let, kdy vedli složitá a striktní jednání s distributory. V rámci současného regulačního období se s nimi nakonec dohodli na maximálním využití prostoru pro regulaci cen.

„Kromě toho jsme se aktivně angažovali v prosazení novely zákona o obnovitelných zdrojích, která znamenala zastropování cen pro konečné spotřebitele,“ vysvětluje Chvojka a dodává, že dalším faktorem byl i pokles cen silové elektřiny na burzách, který příznivě ovlivňuje ocenění ztrát v přenosové a distribuční soustavě.

Významný pokles regulovaných cen pro příští rok má tedy několik příčin. „Hlavním důvodem je přecenění ztrát v přenosových a distribučních sítích v důsledku poklesu cen silové elektřiny. Dalším důvodem celkový tlak Energetického regulačního úřadu na snižování nákladových položek,“ shrnuje analytik Jiří Gavor z poradenské společnosti ENA.

Největšího snížení pak úřad dosáhl v rámci zastropování příplatků na obnovitelné zdroje, kde dojde k poklesu o 15,1 procenta (z letošních 583 korun za megawatthodinu na zastropovaných 495 korun za každou megawatthodinu spotřebovanou v roce 2014).

Silová elektřina: v průměru o víc než jedenáct procent dolů

Neregulovaná, tedy obchodní cena za silovou elektřinu včetně obchodní marže stanovená dodavateli pak podle propočtů regulačního úřadu klesne průměrně o 11,1 procenta. Jaká bude změna pro jednotlivého odběratele, to už ovšem záleží na jeho sazbě, charakteru a množství spotřeby, ale i volbě dodavatele elektřiny.

Meziroční pokles cen se tak může pohybovat řádově od stovek až po tisíce korun. Z příkladů změny nákladů na dodanou elektřinu pro domácnost, které uvedl Energetický regulační úřad, vyplývá, že zatímco domácnosti s malou spotřebou využívající elektřinu především ke svícení, se roční náklady sníží zhruba o 1000 až 1500 korun, v případě domácnosti, jež elektřinou i topí, to bude přibližně o 4500 až 6000 korun.

Podíl jednotlivých složek ceny za dodávku elektřiny pro domácnosti v roce 2014

Zdroj: Energetický regulační úřad

  

 

Složky ceny za dodávku elektřiny pro domácnosti bez daňových položek v Kč/MWh

2013

2014

Meziroční změna

Elektřina včetně obchodní marže

1650,59

1467,97

-11,1 %

Operátor trhu

7,56

7,55

-0,2 %

Systémové služby ČEPS

132,19

119,25

-9,8 %

Obnovitelné zdroje, kogenerace a druhotné zdroje

583,00

495,00  

-15,1 %

Decentrální výroba

4,73

3,48

-26,4 %

Přenos elektřiny

121,26

109,28

-9,9 %

Distribuce elektřiny

1190,78

1085,08

-8,9 %

Nejste spokojeni s tím kolik utrácíte za plyn a elektřinu? Dokážeme srazit cenu až o třetinu.

Vyzkoušejte nás. Nezávazně!

Jak zlevní jednotliví dodavatelé

A jak stanovili své nové ceny dominantní a alternativní dodavatelé elektřiny? Nejspíš všichni už víme, že ČEZ oznámil snížení svých cen silové elektřiny ve standardní produktové řadě Comfort již v září. Od ledna 2014 tak dojde k 15procentnímu poklesu oproti cenám platným v roce 2013. „Uvedená sleva vychází z výhodného nákupu elektřiny na příští období,“ prozrazuje mluvčí společnosti Jan Pavlů.

Také Pražská energetika (PRE) oznámila snížení cen elektřiny s předstihem. Nové ceny s platností od letošního prosince a zhruba o 14 procent nižší vyhlásila již o měsíc dříve, než ERÚ vydal rozhodnutí o regulovaných cenách. „Do našich nových cen silové elektřiny se promítl především pokles ceny elektřiny na velkoobchodním trhu, avizované snížení ceny za přenos a distribuci elektřiny či snížení poplatků na obnovitelné zdroje,“ vysvětluje mluvčí PRE Petr Holubec.

Pozadu nezůstala ani společnost E.ON, která bude mít od nového roku o téměř 10 procent nižší cenu standardních produktů než v roce 2013 a nezmění stálý měsíční plat (zůstane stejný v částce 48 korun).

Alternativní dodavatelé drží krok a zlevňují také. Například společnost Europe Easy Energy oznámila snížení cen silové elektřiny pro domácnosti v průměru o 11 procent. Bohemia Energy pak bude mít ceny pro rok 2014 nižší v rozmezí od 10 do 19 procent v závislosti na tarifu a regionu. „Naší dlouhodobou cenovou politikou je být vždy cenově výhodnější než dominantní dodavatelé,“ uvádí k tomu Jiří Písařík, jednatel Bohemia Energy.

Elektřinu na další rok nakupují dodavatelé na burzách v průběhu celého běžného roku podle své individuální strategie. Podle Jiřího Gavora lze celkové meziroční zlevnění jejich nákupu ocenit v rozsahu 12–18 procent. „Pokles cen uhlí, emisních povolenek a slabý ekonomický růst znamenají, že cena silové elektřiny v základním pásmu na rok 2014 klesla na německé burze během letošního roku ze 45 EUR/MWh na současných 37 EUR/MWh, tedy o nějakých 18 procent. Stejný pokles byl k vidění i na pražské energetické burze,“ doplňuje analytik Marek Hatlapatka ze společnosti Cyrrus.

Pokud bychom současnou situaci srovnali s minulým rokem, pak je třeba říci, že cena silové elektřiny klesala už tehdy, jenže regulované ceny (zejména pak příspěvek na obnovitelné zdroje a ceny distribuce) šly oproti letošku nahoru. Ve výsledku se tak pro rok 2013 projevilo navýšení konečné ceny elektřiny – to však pro rok 2014 neplatí, neboť tentokrát klesají obě složky ceny (regulovaná a neregulovaná).

SROVNÁNÍ: Ceny elektřiny 2014 pro domácnosti

Podívejme se tedy, jak budou jednotliví dodavatelé vycházet pro příští rok. Pro srovnání celkových ročních nákladů (zahrnujících všechny regulované a neregulované ceny, daně a veškeré poplatky) jsme zvolili tři modelové příklady:

  • Svícení: Domácnost v Moravskoslezském kraji, která elektřinou pouze svítí a napájí běžné spotřebiče. Ročně odebere 2,7 MWh proudu, a to pouze ve vysokém tarifu, jelikož využívá nejběžnější jednotarifní sazbu D02d. Má instalovaný jistič 3×25 A.
  • Ohřev vody: Středočeská domácnost, jež elektřinou také ohřívá vodu. Má nastavenou dvoutarifní sazbu D25d pro bojlery, kde denně běží po osm hodin levnější nízký tarif. Disponuje taktéž jističem 3×25 A a ročně spotřebuje 2,8 MWh ve vysokém a 4,1 MWh v nízkém tarifu.
  • Topení: Domácnost v Plzeňském kraji, kde se elektřinou i topí. Pro tento účel má přidělenou dvoutarifní sazbu D45d pro přímotopy a po dobu 20 hodin denně odebírá proud v nízkém tarifu. Její roční spotřeba je 0,9 MWh ve vysokém a 17,1 MWh v nízkém tarifu a má nainstalovaný jistič 3×25 A.

Výpočty autorka

SVÍCENÍ

OHŘEV VODY

TOPENÍ

Dodavatel

Roční náklady

Dodavatel

Roční náklady

Dodavatel

Roční náklady

Obecní plynárna

12 490 Kč

Amper Market

22 155 Kč

Amper Market

43 948 Kč

Fosfa

12 552 Kč

Comfort Energy

22 396 Kč

Europe Easy Energy

44 104 Kč

Amper Market

12 576 Kč

Europe Easy Energy

22 485 Kč

Fosfa

44 892 Kč

Europe Easy Energy

12 628 Kč

Fonergy

22 488 Kč

Comfort Energy

45 213 Kč

Central Energy

12 643 Kč

Carbounion

22 497 Kč

Yello Energy

45 625 Kč

Fonergy

12 788 Kč

Obecní plynárna

22 532 Kč

Armex energy

45 676 Kč

Carbounion

12 869 Kč

Armex energy

22 558 Kč

Carbounion

45 831 Kč

Nano Energies Trade

12 876 Kč

Lumen Energy

22 633 Kč

Fonergy

45 887 Kč

Armex energy

12 893 Kč

Central Energy

22 692 Kč

Nano Energies Trade

46 116 Kč

Yello Energy

12 908 Kč

Fosfa

22 710 Kč

Optimum Energy

46 165 Kč

Comfort Energy

12 921 Kč

Yello Energy

22 779 Kč

EP Energy Trading

46 400 Kč

Lumen Energy

12 928 Kč

Optimum Energy

22 949 Kč

Lumen Energy

46 407 Kč

Optimum Energy

12 994 Kč

X Energie

22 960 Kč

Obecní plynárna

46 972 Kč

Akcenta Energie

13 108 Kč

Nano Energies Trade

22 986 Kč

X Energie

46 992 Kč

Centropol

13 161 Kč

Centropol

23 119 Kč

Central Energy

47 201 Kč

X Energie

13 182 Kč

Akcenta Energie

23 143 Kč

Optim Trade

47 245 Kč

Right Power Energy

13 217 Kč

OptimTrade

23 145 Kč

Akcenta Energie

47 353 Kč

Corasta

13 225 Kč

Right Power Energy

23 164 Kč

Bohemia Energy entity

47 385 Kč

OptimTrade

13 254 Kč

EP Energy Trading

23 207 Kč

Right Power Energy

47 437 Kč

ČM Energetika

13 274 Kč

RWE Energie

23 237 Kč

Energie2

47 449 Kč

EP Energy Trading

13 286 Kč

Corasta

23 245 Kč

Centropol

47 499 Kč

RWE Energie

13 290 Kč

ČM Energetika

23 264 Kč

RWE Energie

47 510 Kč

Vemex Energie

13 300 Kč

Vemex Energie

23 313 Kč

Corasta

47 586 Kč

Bohemia Energy entity

13 301 Kč

Bohemia Energy entity

23 346 Kč

ČM Energetika

47 665 Kč

LAMA energy

13 352 Kč

LAMA energy

23 353 Kč

LAMA energy

47 676 Kč

ČEZ Prodej

13 371 Kč

ČEZ Prodej

23 431 Kč

Vemex Energie

47 695 Kč

E.ON Energie

13 478 Kč

Energie2

23 670 Kč

ČEZ Prodej

48 080 Kč

Energie2

13 481 Kč

E.ON Energie

24 062 Kč

E.ON Energie

48 841 Kč

Elimon

13 613 Kč

Elimon

24 323 Kč

Elimon

49 771 Kč

Global Energy

13 797 Kč

Global Energy

25 061 Kč

Global Energy

52 058 Kč

Ceny silové elektřiny: Výhled do budoucna

Je rozhodně potěšující, že ceny silové elektřiny pro rok 2014 tak poklesnou, ale jaký je odhad do budoucna? Analytici se domnívají, že tržní ceny se v nejbližší době příliš nezvýší. Ekonomická situace v Evropě, která je nemalou měrou ovlivňuje, zůstává slabá, ceny uhlí, jež se do cen elektřiny také promítá, zřejmě zůstanou relativně nízko. Podle Marka Hatlapatky jediné, co by mohlo výrazněji zvýšit cenu silové elektřiny, je nějaké zázračné vyřešení nadbytku emisních povolenek.

„V základním scénáři předpokládám, že cena silové elektřiny zůstane po většinu příštího roku v pásmu 37–41 Eur/MWh, tedy na současných úrovních či jen mírně vyšších,“ vypočítává Hatlapatka a dodává, že je však třeba počítat s tím, že zásah České národní banky, který oslabil korunu, se negativně promítne do cen na rok 2015.

Anketa

Ušetříte?

Slabší koruna zkomplikuje některým dodavatelům život

Zásah centrální banky se může také negativně promítnout do hospodaření jednotlivých dodavatelů. Pocítí jej zejména ti, kteří nemají nasmlouvané potřebné objemy elektřiny na rok 2014. „U nejslabších obchodníků to může vést k ekonomickým potížím a případnému odchodu z trhu,“ upozorňuje Hatlapatka.

Podobný názor zastává i Jiří Gavor. Podle něj může slabší koruna zkomplikovat budoucnost menším dodavatelům elektřiny a plynu, kteří spekulovali na pozdější nákup na spotovém trhu, takovéto firmy se prý můžou dostat do existenčních potíží. „Myslím si, že se v roce 2014 dočkáme aspoň jednoho krachu, případně několika prodejů do rukou silnějších konkurentů,“ říká Gavor.

Budoucí regulované ceny elektřiny zatím těžko předvídat

A co regulované ceny elektřiny, jak to bude s nimi? Energetický regulační úřad věří, že pozitivní trend, jaký se projevil letos, bude pokračovat také v dalších letech. Mluvčí úřadu Jiří Chvojka však nevylučuje, že může dojít i k opaku. „Do budoucna se paradoxně může projevit vliv úspor u spotřeby domácností, kdy menší počet spotřebované energie bude znamenat nutnost rozpočítat regulované složky ceny na menší počet spotřebovaných hodin, čili dojde k absolutnímu navýšení,“ uzavírá Chvojka.

Michaela Divišová

Analýzám cen elektřiny a zemního plynu se intenzivně věnuje víc než dva roky, mj. pracovala jako hlavní analytička a odborná redaktorka specializovaného magazínu CenyEnergie.cz. V současné době je hlavní analytičkou nezávislého projektu www.energetickaporadna.cz

Kontaktovat ji můžete na info@energetickaporadna.cz.

Srovnávat se vyplatí

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+20
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 8 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

9. 12. 2013 13:29, Stenly

Vlastním garáž s el. přípojkou od čezu produkt d01 se spotřebou 1 kwh za měsíc, porovnání rok 2013 stálý plat za silovou el. 50 Kč/měsíc, rok 2014 stálý plat za silovou el. 60 Kč/měsíc, výsledný efekt za spotřebovanou 1 kwh ušetřím asi 20 haléřů, ale za stálý plat zaplatím v roce 2014 o deset korun za měsíc více, tak kde je to proklamované snížení ceny silové el., naopak asi o 117 Kč za rok se mi silová el. zdraží.
Proč se zvyšoval stálý plat za měsíc ?
Kolik desetitisíců je nás s takovou garáží, mají to dobře spočítané, opět jenom lžou !!!

+18
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (8 komentářů) příspěvků.
Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

Historické zlevňování elektřiny se blíží! O kolik to bude?

16. 9. 2013 | Michaela Divišová | 4 komentáře

Historické zlevňování elektřiny se blíží! O kolik to bude?

Je to tak. Po několika letech se opravdu dočkáme levnější elektřiny. Energetický regulační úřad chystá snížení cen distribuce a také ceny silové elektřiny na burzách klesají. Jak se... celý článek

Účet za elektřinu. Za co vlastně platíme?

3. 9. 2013 | Michaela Divišová | 17 komentářů

Účet za elektřinu. Za co vlastně platíme?

Celková cena elektřiny je součtem několika různých položek, jen určitou část platíme za samotnou spotřebu. A je to část menší, zbytek jsou platby regulované. Co všechno tedy vlastně... celý článek

Vyplatí se zafixovat si cenu elektřiny? Pro a proti

12. 8. 2013 | Michaela Divišová | 4 komentáře

Vyplatí se zafixovat si cenu elektřiny? Pro a proti

Fixace ceny elektřiny? Poslední dobou se s tímhle souslovím roztrhl pytel. Dodavatelé nás lákají na jistotu, že nám po předem smluvenou určitou dobu nebudou zvyšovat cenu. Jde o nabídku,... celý článek

Podomní prodejci energií a jejich nové fígle. Mějte se na pozoru!

15. 7. 2013 | Michaela Divišová | 34 komentářů

Podomní prodejci energií a jejich nové fígle. Mějte se na pozoru!

Zvoní u našich dveří a často pod různými záminkami se z nás snaží vylákat podpis na dokumentech, které si ani nemáme možnost pořádně přečíst. Zdá se však, že jejich klasickým praktikám... celý článek

I dodavatelé energií si účtují uhozené poplatky. Který je nejhorší?

11. 6. 2013 | Michaela Divišová | 7 komentářů

I dodavatelé energií si účtují uhozené poplatky. Který je nejhorší?

Někteří dodavatelé elektřiny a plynu dokážou připravit nemilé překvapení. Třeba v podobě poplatku za využití služeb zákaznického centra či zákaznické linky. Prostudovali jsme dokumenty... celý článek

Partners Financial Services