ČSSD sází na virtuální účty

ČSSD sází na virtuální účty
Mnoho lidí se dnes shodne na tom, že reforma penzijního systému je nutná. Víte ale, jak chtějí tuto věc řešit naši političtí zástupci? Seznámíme vás s konkrétními plány parlamentních stran a zároveň se dozvíte, do jaké míry jsou tyto koncepce podle námi oslovených odborníků smysluplné.

Podle naší nejsilnější parlamentní strany by reforma důchodového systému měla zasáhnout především I. pilíř, který je povinný, dávkově definovaný (DB) a průběžně financovaný. Základem by měl být přechod ze současného systému na příspěvkově definovaný systém NDC (zdánlivě definované příspěvky, anglicky Notionally Defined Contribution).
V systému NDC bude mít podle současného ministra práce a sociálních věcí Zdeňka Škromacha, který je jakýmsi garantem penzijní reformy za ČSSD, každý člověk přehled, kolik do něj za celý svůj aktivní život vložil. Z jeho celoživotních úspor se mu pak bude počítat výše důchodu – odvedené pojistné se vydělí pravděpodobnou dobou dožití, tedy dobou, po kterou bude pojištěnec žít a čerpat důchod (určí se podle úmrtnostních tabulek ČSÚ). Poté se ještě připočte jakýsi virtuální úrok, kterým je zaplacené pojistné "úročeno" a jehož výše závisí na meziroční změně objemu mezd a platů v ekonomice. (Více si o systému NDC můžete přečíst v článku Český důchodce ve švédské penzi). Systém tak prý bude spravedlivější.
Předpokládá se, že nárok na starobní důchod vznikne při dosažení stanoveného minimálního věku, pokud bude mít pojištěnec na svém osobním záznamu částku, ze které by mohl být vyměřen plný starobní důchod nejméně ve výši stanoveného minima. V případě, že výše vypočtené penze nebude dosahovat alespoň stanovené minimální částky, bude důchod do této výše dorovnán.

Parametrické změny v současném systému 

Reforma penzí ala ČSSD

Důchodová reforma by podle ČSSD měla přinést jednak zvýšení příjmů penzijního systému. Strana to chce provést zvýšením počtu plátců (prakticky zvýšením reálného věku odchodu do důchodu) a zvýšením pojistné sazby nebo daní. Zároveň by měly být snížené výdaje, tedy omezení počtu důchodců (opět zvýšením reálného věku odchodu do důchodu) a snížení relace mezi průměrným starobním důchodem a čistou mzdou. A v neposlední řadě by mělo dojít ke snížení redistribuce, hlavně pomocí těsnější vazby důchodů k zaplacenému pojistnému.

 Systém bude nadále hrazen průběžně. To, co se v daném roce vybere na pojistném od pojištěnců, bude vyplaceno důchodcům. Vyplácené důchody budou i nadále hrazeny z příspěvků placených ekonomicky aktivními občany.
 
Na změny, které byly provedeny v rámci reformy veřejných financí a které jsou platné od 1. 1. 2004 (najdete je na tomto místě), chce sociální demokracie nejprve navázat dalšími úpravami. Ve stávajícím systému by to měly být následující parametrické změny:

  • Snížit rozsah náhradní doby (studium, nestarobní důchody apod.) a zavedení její úhrady ze státního rozpočtu,
  • Prodloužit rozhodné období u započitatelných příjmů, rozšířit okruh příjmů a zavést maximum vyměřovacího základu, dále zpomalit indexaci příjmů (v závislosti na vybraném pojistném),
  • Prodlužovat věkovou hranici nároku na starobní důchod, aktualizovat "definici invalidity",
  • Plnou základní výměru při výpočtu důchodu poskytnout při plné době pojištění, postupně omezovat redukce, snížit a pravidelně přehodnocovat procentní sazbu za rok pojištění, včetně částek při předčasném a odloženém odchodu do důchodu, v souladu s demografickým vývojem omezit nárok po jednom zemřelém,
  • Valorizovat důchody polovičním indexem růstů mezd a cen,
  • Zdaňovat důchod,
  • Regulovat souběh důchodu a ekonomické aktivity – "postupný odchod do důchodu",
  • Provádět pravidelné pojistně matematické zprávy s horizontem nejméně 50 let a každou významnou změnu vyhodnocovat nezávislým pojistně matematickým propočtem.

V roce 2010 by pak měl být proveden přechod na systém NDC.

Přechod stávajícího systému k systému NDC proběhne postupně. Lidem, kteří se narodili v roce 1947 a dříve, budou starobní důchody přiznávány pouze podle stávajícího systému. Pojištěncům narozeným v letech 1948 až 1966 budou přiznávány starobní důchody částečně ze stávajícího a částečně z nového systému. Těm, kteří se narodili v roce 1967 a později budou starobní důchody přiznávány už jen podle pravidel nového NDC systému.
NDC ovšem bude řešit pouze starobní důchody. Základní povinné důchodové pojištění tedy budou – vedle NDC systému starobního pojištění – tvořit DB systémy invalidního a pozůstalostního pojištění.

Z materiálů socdem vyplývá, že se počítá i s reformou II. doplňkového dobrovolného pilíře, který tvoří penzijní připojištění se státním příspěvkem a soukromé životní pojištění (bližší informace ovšem uvedené nejsou). Nicméně se můžeme dočíst, že pro rozvoj důchodového systému je nezbytné podpořit i vytváření soukromých úspor občanů. A to nejen formou dobrovolného penzijního připojištění u penzijních fondů, ale také využíváním důchodového pojištění prostřednictvím soukromých pojišťoven. Dále je také velmi významná aktivní role zaměstnavatelů.

Přínosy a možné nedostatky NDC podle socdem

V novém systému bude podle Škromacha omezeno nadměrné přerozdělování směrem k občanům s nízkými příjmy, ale zároveň bude zachována mezigenerační solidarita. Jednoznačným přínosem má být fakt, že NDC vytváří přímou vazbu mezi zaplaceným pojistným a dávkou, zvyšuje osobní zodpovědnost pojištěnců a celý systém je více transparentní. V čisté podobě je dlouhodobě finančně vyrovnaný, neboť přizpůsobuje výši dávek demografickým a ekonomickým změnám. Mimo jiné, na rozdíl od DC, umožňuje plynulý přechod bez výrazných výkyvů ve výši dávek a nevyžaduje dodatečné náklady, píše se v materiálech ČSSD.
systém ovšem neumožňuje řešit jiná sociální rizika jako je např. nezaměstnanost. Podle Škromacha je nutné zvážit i to, že obdobných efektů lze dosáhnout i ve stávajícím systému. Navíc NDC je administrativně náročnější a i v něm existuje nebezpečí dodatečných zásahů do systému. Kromě toho nový systém přenáší riziko "stárnutí" na účastníky a vyžaduje oddělené hospodaření od státního rozpočtu. Navíc řeší pouze starobní důchody a invalidní řešit neumí.
Při zavedení tohoto systému rozhodně dojde ke snížení důchodů žen, neboť mají kratší dobu pojištění a nižší výdělky. K zabránění chudoby důchodců je nutné použít princip sociální pomoci, ale systém minimálních garancí je zcela v protikladu s principem NDC. V neposlední řadě je nutné zvážit i fakt, že "definitivní nastavení" systému se dosud nikdy nepodařilo.

Načasování reformy

Průběh celé reformy a přechodu na NDC systém je naplánován pro příštích šest let. Záměrem ministra práce a sociálních věcí je dosáhnout v roce 2004 širokého politického i odborného konsensu o budoucí podobě důchodového systému a vlastní legislativní proces zahájit v roce 2005 vypracováním návrhů věcných záměrů zákonů, v roce 2006 připravit nové právní předpisy a v roce 2007 je projednat v parlamentu. Po schválení nových zákonů by v letech 2008 a 2009 byla dokončena příprava nositele pojištění na jejich realizaci. V roce 2010 by měla nová právní úprava nabýt účinnosti. Po celou dobu se počítá s osvětovou a vysvětlující kampaní.

V příštích dnech vám takto podrobně představíme i koncepty US-DEU, ODS a KSČM. Třetí vládní strana, KDU-ČSL, nám ústy svého mluvčí opakovaně slíbila svoji představu poslat, ale bohužel se tak do dnešního dne nestalo. Všechny materiály těchto politických stran pak  byly podrobeny kritickému zkoumání několika odborníků, které jsme oslovili a jejichž názory pochopitelně rovněž zveřejníme. Máte se tedy na co těšit.

Pokud chcete vědět, co si o konceptu nejsilnější vládní strany myslí odborníci, přečtěte si článek Reforma penzí podle ČSSD: je to pokrork, ale pomalý! A jak ho hodnotíte vy?

Investujte do indexu S&P 500!

Investujte do indexu S&P 500!

Zabezpečte svou budoucnost. Investujte do akcií globálních firem jako Apple či Coca-Cola díky fondu EFEKTIKA! S předpokládaným výnosem přes 7 % ročně.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-10
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 4 komentářů

A tohle už jste četli?

Složený úrok, reforma penzí a neznalost matematiky

16. 4. 2004 | Miroslav Škaloud | 2 komentáře

Složený úrok, reforma penzí a neznalost matematiky

V reakci na včerejší článek Jiřího Hofmana, náměstka ministra práce a sociálních věcí, senátor Miroslav Škaloud tvrdí, že ministři současné vlády postrádají ekonomické i matematické... celý článek

Pověry o důchodové reformě

15. 4. 2004 | redakce Peníze.CZ

Pověry o důchodové reformě

Důchody jsou stejně drahé, ať jsou hrazeny systémem průběžným, nebo fondovým. Přechod na povinné spoření nejsme schopni zaplatit, nejschůdnější je pro nás reforma na systém fiktivních... celý článek

Jaká bude cena důchodu

4. 3. 2004 | Josef Lukášek, Kateřina Havlíčková

Jaká bude cena důchodu

Vláda chystá důchodovou reformu. Ale než rozhodneme, který systém zvolit, měli bychom porovnat efektivitu každého z nich. Kolik tedy "zaplatíme" za důchod?

Penzijní fondy: naši atraktivitu má v rukou stát

30. 1. 2004 | Simona Ely Plischke

Penzijní fondy: naši atraktivitu má v rukou stát

Penzijní fondy mohou nově investovat do kvalitních zahraničních cenných papírů, jakou strategii tedy pro letošní rok zvolily? A jak se pokusí změnit současnou situaci, kdy lidé do penzijního... celý článek

Stárneme. Budeme mít na důchody?

8. 12. 2003 | Martin Zika

Stárneme. Budeme mít na důchody?

Pokud se naplní prognóza populačního vývoje naší země, zveřejněná před několika dny, Česká republika se dostane do obtížné situace. Například počet obyvatel ve věku 85 let a více, tedy... celý článek

Partners Financial Services