Penzijní fondy: naši atraktivitu má v rukou stát

Penzijní fondy: naši atraktivitu má v rukou stát
Penzijní fondy mohou nově investovat do kvalitních zahraničních cenných papírů, jakou strategii tedy pro letošní rok zvolily? A jak se pokusí změnit současnou situaci, kdy lidé do penzijního připojištění ukládají tak málo, že nevyužijí ani celou státní podporu?

Novela zákona o penzijním připojištění platná k 1. lednu 2004 přinesla pro penzijní fondy rozšíření možností investovat do nových finančních instrumentů, a tím diverzifikovat riziko portfolia. Fondy tuto možnost přivítaly a pozměnily svoji investiční strategii.
Výzvou pro ně tento rok ale může být ještě něco: zvýšit objem průměrné měsíční úložky svých klientů, která před několika lety jaksi zamrzla.
K těmto tématům jsme směřovali dvě anketní otázky, které jsme položili nejvyšším představitelům významných penzijních fondů působících na českém trhu.

1) Co podle vás přinese změna zákona o penzijním připojištění, která rozšiřuje možnosti investování penzijních fondů? Mohou vaši klienti očekávat vyšší zhodnocení svých příspěvků a pokud ano, o kolik?

2) V systému penzijního připojištění je asi 2,5 milionu účastníků, ovšem výše průměrné úložky již několik let stagnuje na hranici zhruba 350 Kč, lidé tedy nevyužívají ani maximální možnou státní podporu. Jak tento stav změnit?

Petr Žaluda, generální ředitel Credit Suisse Life & Pensions penzijního fondu (profil, názory)

1) Nový zákon mění možnosti investování pro penzijní fondy, tak že budou moci investovat také do zahraničních cenných papírů ze zemí OECD. Připravuje se nová investiční strategie. Především zahraniční korporátní dluhopisy, zahraniční akcie považujeme za zajímavé potencionální příležitosti.
Zákon ruší 25% limit pro investování do akcii. I když tento limit považujeme i nadále za dostačující, využijeme možnosti investovat do jiných aktiv než domácích akcii a domácích dluhopisů.
Navíc je zde možnost určitého investičního uvolnění pro 5 % z investic. Tak bude moci PF opustit velmi silný rámec regulace, při zachování obezřetnosti v hospodaření s prostředky a využít dalších investičních možností.
Nicméně zůstává zachován princip, kdy každý účastník může kdykoliv ukončit penzijní připojištění nebo přejít k jinému fondu, ten nutí PF k udržování vysokého stupně likvidity investic. Je tím znemožněno rozdělení investic na dlouhodobé a krátkodobé. To ovlivňuje negativně z pohledu dlouhodobého i výnos.
Změna zákona tedy zvýší především bezpečnost investic z pohledu větší diverzifikace rizik a povede v dlouhodobých horizontech ke zvyšování výnosu penzijních fondů. Jeho vlastní navýšení závisí na trhu CP.

2) Otázka není jen na příspěvek účastníka. Musíme sledovat i podíl zaměstnavatele na příspěvcích.
Jsou tři cesty jak navýšit příspěvek účastníka:

  • zvýšit povědomost obyvatel o dalším vývoji důchodového systému jako celku a nezbytné úloze soukromých úspor a penzijních fondů při vytváření finančních rezerv pro seniory
  • legislativně upravit konstrukci státního přípěvku z degresivního průběhu na progresivní (tj. čím více si spoříš, tím více dostáváš) a navýšení daňového limitu
  • širší zapojení zaměstnavatelů do systému
Například u Credit Suisse Life & Pensions penzijního fondu a.s. činí výše vlastního měsíčního příspěvku účastníka v průměru 383 Kč. Díky zapojení zaměstnavatelů, kteří přispívají každému třetímu účastníkovi, je výše příspěvku těchto účastníků 756 Kč.

Petr Beneš, předseda představenstva ČSOB Penzijního fond Stabilita (profil, názory, koupit)

1) Zhodnocení u penzijních fondů má jeden základní limit a to jest dosažení každoročního kladného hospodářského výsledku. Případná ztráta by byla totiž hrazena z prostředků akcionáře. Z toho vyplývá, že investování penzijních fondů i nadále zůstane velmi konzervativní a závislé z velké části na dluhopisech. Pozitivním efektem rozšíření investičních možností je, spíše než příslib vyššího výnosu, větší možnost diverzifikace portfolia. Výnos z akcií již nemusí být závislý na několika málo likvidních titulech pražské burzy, do portfolia bude možné nakoupit i instrumenty s nízkou korelací výnosu na hlavní akciové nebo dluhopisové trhy (hedge fondy). Od rozšíření investičních možností si tedy neslibuji vyšší zhodnocení, ale větší stabilitu výnosů v jednotlivých letech (nižší volatilitu).
V souvislosti s rozšířením investičních možností je nutné vzít v úvahu i účetní pohled, přesněji vykazování hospodářského výsledku. Současná praxe je taková, že penzijní fondy svá aktiva oceněná v tržních cenách zobrazují nikoliv výsledkově, ale rozvahově oproti vlastnímu kapitálu. Tento fakt je nesmírně důležitý, protože každodenní výkyvy cen na kapitálových trzích nemají okamžitý vliv na hospodářský výsledek, ale na změnu vlastního kapitálu. Pokud by veškerá aktiva byla oceňována výsledkově, tak při nutnosti dosažení kladného každoročního hospodářského výsledku by si penzijní fondy mohly dovolit držet ve svém portfoliu pouze bezrizikové krátkodobé fixně úročené instrumenty denominované v CZK. Rozšíření investičních možností by se tak stalo pouhou formalitou na papíře. Penzijní fondy by byly nuceny k neefektivnostem při řízení portfolia, kdy na svá dlouhodobá pasiva by kupovaly nevýnosná krátkodobá aktiva. V průběhu letošního roku pravděpodobně dojde ke změně vyhlášky č. 501, která řeší tuto oblast. Věřím, že její autoři budou reflektovat logiku výše uvedeného názoru a neučiní z rozšíření investičních možností pouhou prázdnou bublinu.

2) Penzijním fondům se daří zvyšovat průměrnou měsíční úložku pouze velmi pomalu. Domnívám se, že výrazně a rychle lze zvýšit průměrnou úložku pouze dvěma způsoby. Za prvé dát možnost účastníkům, aby část svých odvodů do státního sociálního pojištění (1. pilíř) mohli přesunout do kapitálového pojištění v penzijních fondech. Druhá možnost spočívá ve zvýšení motivace pro účastníky a jejich zaměstnavatele formou zvýšení daňových úlev pro oba. Bez stimulu ze strany státu asi k výraznému zlepšení nedojde.

Tomáš Matoušek, výkonný ředitel Penzijního fondu České pojišťovny (profil, názory, koupit)

1) Upravená legislativa umožní penzijním fondům investice do kvalitních zahraničních cenných papírů a lepší diverzifikaci jejich portfolií. Diverzifikace portfolia bude mít pozitivní efekt jak na výnosy, tak nesporně povede k lepšímu možnostem v oblasti řízení rizik. V Penzijním fondu České pojišťovny proto momentálně vytváříme novou investiční strategii. Chceme, aby naši klienti mohli profitovat na investicích do cenných papírů nejlepších zahraničních společností, což by mělo přinést vyšší zhodnocení, a zároveň chceme pečlivě chránit jejich peníze. Výše zhodnocení pochopitelně také závisí na vývoji naší a světové ekonomiky, kapitálových a měnových trhů.

2) Domnívám se, že hlavním argumentem pro vyšší úložky je skutečnost, že stát v budoucnu nebude moci garantovat uspokojivou výši poskytovaných důchodů, a proto je třeba vytvořit si vlastní doplňkové zdroje budoucích penzí. Jinými slovy, výše našich důchodových příjmů bude nepochybně odpovídat tomu, co si dnes pravidelně spoříme.
Otázku stagnace výše průměrné úložky však vnímám spíše jako metodický problém – není přesně definováno, o jakou průměrnou výši se jedná (sjednanou ve smlouvě či skutečně zaplacenou?). Výše průměrného měsíčního příspěvku však trvale roste. Podílí se na ní především příspěvky zaměstnavatelů, které se ve třetím čtvrtletí 2003 pohybovaly na průměrné výši 386 Kč, zatímco ve stejném období loni to bylo pouze 333 Kč. V meziročním srovnání tedy měsíční příspěvky vzrostly o 53 Kč (16 %). Trvale roste i počet osob, kterým pravidelně vzniká nárok na daňovou úlevu, tzn. spoří více než 500 Kč měsíčně.

Jan Diviš, předseda představenstva a generální ředitel Penzijního fondu České spořitelny (profil, názory)

1) Novela zákona o penzijním připojištění přinese pro penzijní fondy rozšíření možností investovat do nových finančních instrumentů, a tím diverzifikovat riziko portfolia. Penzijní fondy samozřejmě tuto možnost uvítaly, nicméně je nutné zdůraznit, že charakter produktu a zákonné podmínky nedovolují fondům jít razantně do výnosnějších a tedy i rizikovějších investic. Penzijní fond České spořitelny považuje za zajímavé například investice do komoditních nebo nemovitostních podílových fondů. Nové investiční možnosti se však ve výnosech nemohou projevit dříve než za 2 až 3 roky a nyní lze jen ztěží uvádět konkrétní čísla týkající se výnosů. Reálné zhodnocení prostředků klientů by však mělo být nad úrovní inflace.

2) V současnosti je penzijní připojištění stále vnímáno jako výhodné spoření částek, nepřevyšujících, s ohledem na státní příspěvek, 500 Kč měsíčně a preferované generací blížící se důchodovému věku resp. již v důchodovém věku.
Úprava parametrů pro státní příspěvek tak, aby účastníky motivovaly k vyšším úložkám, zvýšení částky pro daňový odpočet účastníka, zvýšení procenta z vyměřovacího základu, které může uplatit zaměstnavatel jako daňový náklad, možnost vyplácet některé typy penzí po dobu stanovenou účastníkem - to jsou opatření, která by výše uvedený stav mohla zlepšit. Zájem širších vrstev by jistě oživily i různé investiční strategie penzijních fondů pro různé skupiny účastníků. Ty však budou moci penzijní fondy uplatnit po zásadnější změně zákona č. 42/1994 Sb., který snad tento postup umožní.
Rozhodující však bude postavení a význam penzijního připojištění v rámci našeho důchodového systému po jeho celkové reformě resp. to, zda bude důrazně a jasně deklarováno vůči veřejnosti, že stát občanům zajistí pouze určitý minimální důchod a ostatní mají ve svých rukou.

Spoříte si na důchod? Co si o nových strategiích investování penzijních fondů myslíte vy? Co by vás přimělo zvýšit svůj objem úložek do penzijních připojištění?

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+9
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 24 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

30. 1. 2004 13:20, Fredy

DRUHÁ ČÁST:

Zkusme to jinak. Od zadu. V budoucím důchodu nám bude chybět minimálně 55% průměrné mzdy. To bychom měli dohnat pomocí penzijního připojištění a životního pojištění. KŽP necháme pro dnešek spát a podíváme se na PP. Dejme tomu, že bychom potřebovali za deset let dalších 10.000 Kč měsíčně. Co to pro nás dnes znamená? Maličkost, měsíčně posílat do PF asi 15.000 Kč. Ten, kdo na to má 20 let, tak mu stačí 10.000 Kč měsíčně. Ten, kdo 30 let, tak „už jenom“ 8.000 Kč měsíčně. Ovšem nejlépe na tom je mladý student, který má před sebou 40 penzijního připojištění. Tomu stačí, k výše uvedeným kritériím, spořit měsíčně jen 7.350 Kč. Co by student pro svoji budoucnost neudělal, že? Podotýkám, že tyto výpočty jsou bez příspěvku zaměstnavatele, který považuji za nejdůležitější. Bez nich je PP jen méně zabezpečený a hůře likvidní termínovaný účet. Ovšem, je tento příspěvek spolu s daňovými úlevami jistý i do budoucna?

Zobrazit celé vlákno

+24
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

31. 1. 2004 14:19, ZIL

Dotaz: prosím, je zajištěno v PF, že mně naspořenou částku neukradnou? Myslím nyní na analogii stavebního spoření, které si v rámci nejrůznějších poplatků s mými penězi dělá co chce a já jen mohu čekat, zda-li mi ukradnou vše a nebo mně něco nechají.

Díky za odpověď.

-3
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (24 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Penzijní fondy dnes a zítra

24. 6. 2003 | Petr Fejtek

Penzijní fondy dnes a zítra

Víte, kam mohou investovat a jakými pravidly se musejí řídit penzijní fondy? V této oblasti se chystají legislativní změny, Evropská unie chce totiž vytvořit společný trh penzijního... celý článek

Penzijní fondy: výnosná investice, o které se neví

17. 6. 2003 | Petr Fejtek

Penzijní fondy: výnosná investice, o které se neví

Mnoho lidí si myslí, že investice do penzijních fondů je nudná a nevýnosná. Jenže stačí pořádně počítat a zjistíme, že výnos penzijního připojištění může být velmi zajímavý i pro mladé.... celý článek

Šance penzijního připojištění

20. 5. 2003 | Petr Fejtek

Šance penzijního připojištění

Penzijní připojištění může být téměř stejně výnosné jako stavební spoření a dokonce je pravděpodobné, že již brzy na čele pelotonu oblíbené "stavebko" vystřídá.

Partners Financial Services