Jak uplatnit výdaje paušálem v daňovém přiznání 2005

Jak uplatnit výdaje paušálem v daňovém přiznání 2005
Rozhodli jste se letos využít zvýšených odpočtových paušálů a daň z příjmu vypočítat s jejich pomocí? Máme pro vás poradenský článek, ve kterém si takový scénář krok za krokem představíme. Podrobnou, ale srozumitelnou formou, s ukázkou na konkrétním příkladu, vám pomůžeme nejen spočítat daň za rok 2005, ale i vyplnit potřebné dodatečné daňové přiznání za rok 2004. Máme samozřejmě i formuláře.

Novela zákona o daních z příjmů účinná od 1. ledna 2006 přinesla změnu v oblasti uplatňování výdajů tzv. paušálem, tedy procentem z příjmů. Tato změna je účinná již pro rok 2005, proto jsme pro vás připravili návod, jak vyplnit daňové přiznání, budete-li chtít uplatnit právě tento postup výpočtu dílčího daňového základu z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti či z příjmů z pronájmu za rok 2005.

Zvlášť se podívejme na příjmy podle § 7 a § 9. 

1. Příjmy podle § 7 zákona o daních z příjmů: příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti

 • Pokud poplatník neuplatňuje výdaje v prokázané výši, a to prostřednictvím vedení účetnictví nebo daňové evidence, může uplatnit paušální výdaje, které se oproti roku 2004 zvýšily následovně:
  1. příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství: z 50 % na 80 %
  2. příjmy ze živnosti, z jiného podnikání či činností podle zvláštních předpisů: z 25% na 60% u příjmů z živností řemeslných, na 50% u příjmů z jiných živností, na 40% u příjmů z jiného podnikání nebo nezávislého povolání
  3. příjmy z užití autorských práv nebo práv průmyslového vlastnictví: z 30% na 40%.
 • V paušální částce výdajů jsou zahrnuty veškeré výdaje kromě pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, pojistného na všeobecného zdravotní pojištění a případného individuálního pojistného na nemocenské pojištění u soukromé pojišťovny u OSVČ, která není přihlášena k nemocenskému pojištění u OSSZ. Tyto částky lze uplatnit jako výdaj nad rámec paušálu v prokázané výši. V případě individuálně sjednaného nemocenského pojištění lze výdaje uplatnit do výše, v jaké by bylo hrazeno nemocenské pojištění OSSZ.
 • Pokud poplatník dosahuje různých typů příjmů v rámci samostatné výdělečné činnosti, musí se rozhodnout pro uplatňování skutečných výdajů nebo uplatňování paušálu u všech typů příjmu jednotně. To znamená, že nemůže kombinovat uplatňování skutečných výdajů u jednoho typu příjmu a výdajů paušálem u jiného typu příjmu.
 • Poplatník uplatňující výdaje paušálem musí vést pouze evidenci příjmů a evidenci pohledávek vzniklých v souvislosti s podnikatelskou nebo jinou samostatně výdělečnou činností.

Základní postup, jak vyplnit daňové přiznání, si ukážeme na příkladu pana Jiřího.

 • Jiří měl v roce 2005 250 000 Kč příjmů ze zemědělské činnosti a 340 000 Kč příjmů z jiné než řemeslné živnosti.
 • V průběhu roku 2005 si Jiří platil zálohy na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění ve výši 45 000 Kč.

Jak na daňový formulář?

 1. Jiří si opatří formulář daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob a k tomu přílohu č. 1 (Výpočet dílčího základu daně z příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti) a pokyny k vyplnění. 
 2. V prvním oddíle Jiří vyplní osobní údaje. Dříve než bude vyplňovat 2. oddíl, musí vyplnit přílohu č. 1. Zde zaškrtne kolonku "Uplatňuji výdaje procentem z příjmů".
  • Na řádek 101 "Příjmy podle § 7 zákona" uvede souhrnně své příjmy, tedy 590 000 Kč.
  • Na ř. 102 "Výdaje související s příjmy podle § 7 zákona" uvede částku 370 000 Kč, ke které došel následujícím způsobem: 80% z 250 000 Kč je 200 000 Kč; 50% z 340 000 Kč je 170 000 Kč, celkem tedy 370 000 Kč.
  • Konečně na ř. 103 uvede částku pojistného, tedy 45 000 Kč.
  • Dílčí základ daně na ř. 113 tedy bude činit: 175 000 Kč (590 000 - 370 000 - 45 000). 
 3. Částku 175 000 přenese Jiří na ř. 37 do 2. oddílu základní části daňového přiznání. 
 4. Poté, co si uplatní ve 3. oddílu základní nezdanitelnou částku 38 040 Kč, (za předpokladu, že již nemá žádné odčitatelné položky), dojde na ř. 62 k základu daně 136 960 Kč.

Pokud Jiří v našem příkladě uplatňoval výdaje paušálem i v roce 2004, znamená pro něj postup v roce 2005 pouze pozitivní dopad, neboť paušál je oproti roku 2004 vyšší.
Pokud ovšem v roce 2004 uplatňoval prokazované výdaje v rámci účetnictví nebo daňové evidence a rozhodne se pro rok 2005 uplatnit výdaje paušálem, musí Jiří podat dodatečné daňové přiznání za rok 2004. V tomto dodatečném daňovém přiznání musí upravit základ daně následovně:

  • Pokud vedl účetnictví, upraví základ daně o zůstatky rezerv a opravných položek, výnosů příštích období, výdajů příštích období, příjmů příštích období a nákladů příštích období.
  • Pokud vedl daňovou evidenci zvýšit základ daně o hodnotu zásob, pohledávek (kromě zaplacených záloh) a rezerv na opravy a sníží jej o o neuhrazené závazky (kromě přijatých záloh).

Jiří musí podat dodatečné daňové přiznání do konce měsíce následujícího po zjištění, na jehož podkladě tak činí. Datum tohoto zjištění se uvádí do dodatečného daňového přiznání do kolonky v ř. 03 v záhlaví tiskopisu. Upozorňujeme, že je třeba použít tiskopis platný pro rok 2004, tedy tiskopis typu B s označení 25 5405 vzor č. 11, stáhnout si jej můžete na této stránce v části Dodatečné daňové přiznání. Vzhledem k tomu, že novela zákona nabyla účinnosti 1. ledna 2006, mohla nastat situace, že se Jiří rozhodl přejít na výdaje paušálem až po tomto datu. (Teoreticky je nejzazší termín zjištění 31. 3. 2006, kdy Jiří podá daňové přiznání za rok 2005 s použitým paušálem). Proto bude podávat v roce 2006 vlastně dvě přiznání, jedno řádné za rok 2005 a jedno dodatečné za rok 2004.

2. Příjmy podle § 9 zákona o daních z příjmů: příjmy z pronájmu

 • Pokud poplatník uplatní paušální výdaje, použije pro rok 2005 částku rovnající se 30 % příjmů (tedy vyšší o 10 % oproti roku 2004).
 • Pro uplatnění výdajů paušálem u pronájmu platí obdobná pravidla jako u příjmů z podnikání a samostatné výdělečné činnosti (včetně pravidel pro přechod z uplatňování prokázaných výdajů na výdaje paušálem).
 • Poplatník vyplňuje základní tiskopis a přílohu č. 2 (Výpočet dílčího základu daně z příjmů z pronájmu). Postup je obdobný jako u příjmů z podnikání, výsledný dílčí základ daně se přenáší na ř. 39 oddílu 2. základního tiskopisu.
Průvodce daňovými povinnostmi za rok 2005

Jak vyplnit daňové přiznání za rok 2005? Chcete vědět, zda se právě vám vyplatí společné zdanění manželů a jestli ano jak konkrétně jej spočítat? Víte, na který finanční úřad patříte a jak mu správně poukázat peníze? Potřebujete poradit s Přehledem pro zdravotní pojišťovnu či ČSSZ?

Připravili jsme pro vás nový seriál, Průvodce daňovými povinnostmi za rok 2005!

Mimo jiné zde naleznete interaktivní daňové formuláře včetně přehledů pro pojišťovny, nové sazby daně z příjmů fyzických osob, daňový kalendář a spoustu dalších informací o jednotlivých daních.

Autorka působí v daňovém oddělení KPMG

Jak jste své daňové povinnosti řešili vy? Uplatňujete výdajové paušály? Týká se vás vyplnění dodatečného daňového přiznání a dodatečných Přehledů?

Srovnávat se vyplatí

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+2
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 55 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

16. 3. 2006 11:59

Dobrý den,
jdu si sem pro radu.Letos jsem se rozhodla uplatnit daň paušálem.Za rok 2004 jsem měla pohledávky na konci zdaňovacího období 16520Kč.Ty jsem v dodatečném přiznání dodanila,ale nevím,jak postupovat v r. 2005.Jestli napsat,že pohledávky na začátku zdaň období byly 16520Kč,nebo ne.Předem díky.

+72
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

6. 3. 2006 13:39, Michal (ale jinej ;-))

Pokud jste prodejce mobilu a notebooku, tak je to spravne. Pokud ne, tak to zadny zasoby nejsou.
PS: Ale nezavisle na tom, dodanovani je cely nesmyslny. Sobotka byl zas jednou ve forme ;-)

Zobrazit celé vlákno

-5
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (55 komentářů) příspěvků.
Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

Jak a kam správně a bezproblémově odvést daň či pokutu

14. 2. 2006 | Simona Ely Plischke

Jak a kam správně a bezproblémově odvést daň či pokutu

Drobná chyba v údajích při platbě daně může vést k sankcím, které vyplývají z jejího pozdního odvodu. Poradíme vám proto na jaké účty a jakým způsobem poukázat peníze finančnímu či... celý článek

Kam letos s daněmi?

10. 2. 2006 | Simona Ely Plischke

Kam letos s daněmi?

Nastoupili jste již do letošního daňového kolotoče? Víte, na který úřad a do kdy se jít přiznat či jak to udělat elektronicky? Od 1. ledna kvůli novele zákona patříte pod jiný finanční... celý článek

Daň z příjmů fyzických osob: změny pro rok 2006 v kostce

2. 2. 2006 | Dana Chytilová

Daň z příjmů fyzických osob: změny pro rok 2006 v kostce

Změnám ve zdanění příjmů jsme se letos věnovali již v mnoha článcích a z mnoha různých pohledů. V rámci přehlednosti proto nabízíme jeden ucelený souhrn důležitých změn týkajících se... celý článek

Společné daňové přiznání 2005 krok za krokem

30. 1. 2006 | Kateřina Havlíčková

Společné daňové přiznání 2005 krok za krokem

V nových "daňových kramflecích" s možností uplatnit společné daňového přiznání manželů si je jistý jen málokdo. Připravili jsme proto podrobný, ale srozumitelný návod, jak v 10 krocích... celý článek

Daň z příjmu za rok 2005: OSVČ čekají zásadní změny

6. 1. 2006 | Kateřina Havlíčková

Daň z příjmu za rok 2005: OSVČ čekají zásadní změny

Již za rok 2005 mohou OSVČ uplatnit vyšší výdajové paušály. Při přechodu na ně ale musí splnit některé povinnosti, málokdo se např. obejde bez nutnosti podat dodatečné daňové přiznání.... celý článek

Partners Financial Services