Ptejte se Marty Gellové!

Ptejte se Marty Gellové!
Proč AFIZ opustila téměř polovina korporátních členů? Co to udělá s vlivem asociace? Jde o spolek, ve kterém mají hlavní slovo zástupci tzv. MLM poradenských firem, zvláště pak OVB? Co říká současná šéfka AFIZ na odchod jejího předchůdce Gardavského právě do OVB? Jak dopadl audit hospodaření AFIZ za rok 2004? Ptejte se generálního sekretáře této asociace Marty Gellové.

Uplynulý rok nezakončila Asociace finančních poradců a finančních zprostředkovatelů (AFIZ) nijak radostně. Opustilo ji devět z původních 20 korporátních členů. Mezi nimi i jména jako AWD či Broker Consulting. Jaký má dnes vlastně AFIZ vliv? Jaký bude mít tato "silvestrovská rána" na činnost asociace dopad? Generální sekretář AFIZ Marta Gellová čeká na vaše otázky týkající se minulosti, současnosti i budoucnosti AFIZ. Odpovědi si přečtete ve středu 25. ledna v samostatném článku.


Kdo odpoví na vaše otázky?
Mgr. Marta Gellová
nastoupila do pozice generálního sekretáře 1. 11. 2005. Je absolventkou právnické fakulty UK (1992), má zkušenosti z práce v zahraničí a mezinárodních organizací, před nástupem do AFIZ působila v oblasti personalistiky a v bankovním sektoru. Hovoří plynně anglicky, částečně rusky, italsky a španělsky.

AFIZ vznikl v prosinci 2002 pod názvem ARIZ (Asociace registrovaných investičních zprostředkovatelů). Podnětem založení byla novela zákona o cenných papírech (308/2002 Sb.), podle níž několik tisíc investičních zprostředkovatelů, kteří až doposud prováděli svoji činnost bez regulačního rámce, muselo získat do 12. 7. 2003 registraci Komise pro cenné papíry.

Z této skutečnosti vycházela i organizační struktura ARIZ, která byla od počátku občanským sdružením umožňujícím členství jak fyzických tak i právnických osob. Stanovy přitom určovaly, že o důležitých záležitostech se rozhoduje samostatně ve dvou komorách - v komoře právnických osob a v komoře fyzických osob. Muselo přitom současně dojít ke schválení v obou komorách a navíc žádný z korporativních členů nemohl (bez ohledu na výši členských příspěvků) disponovat větším počtem hlasů než 30 %.
Toto spolu s významnými pravomocemi tzv. rady vytvářelo velmi demokratický model rozhodování dávající i menším společnostem podíl na rozhodování o činnosti asociace.

Asociace byla od počátku zaměřena na zastupování nezávislého zprostředkovatelství a poradenství vůči státním orgánům a v legislativě. Servisní činnost se podařilo v plné míře rozvinout až v roce 2005.

Vznik asociace inicioval tehdejší zaměstnanec KCP Martin Gardavský společně s Tomášem Ježkem a Zdeňkou Čížkovou.

Gardavský: z čela AFIZ do čela OVB
Podle týdeníku Euro je důvodem, proč Martina Gardavského OVB najala a počítá s ním ve svém čele, především nezvládnutá komunikace centrály OVB během kauzy "Helvag". O této švýcarské společnosti, do které poradci OVB doporučovali svým klientům investovat, přičemž Helvag loni v létě zkrachovala a OVB jakoukoliv odpovědnost odmítla, jsme psali v článku Případ Helvag: OVB se nechová jako seriózní firma. Ke kauze se tehdy Gardavský, ještě jako generální sekretář a místopředseda představenstva AFIZ, vyjádřil tak, že představenstvo se shodlo, že nemůže vyvozovat případnou disciplinární odpovědnost OVB Allfinanz za zařazení investice Helvag do portfolia ani za způsob jeho nabídky klientům. "V letech 1997 až 2001, kdy měla společnost OVB Allfinanz a.s. tuto investici v nabídce, AFIZ neexistovala," bylo uvedeno v tiskové zprávě AFIZ. Dodejme, že bylo slyšet mnoho hlasů, které právě na základě kauzy Helvag volaly po vyloučení OVB z AFIZ.
Gardavský se stal prvním generálním sekretářem, ve funkci byl až do 31. 10. 2005, kdy odešel na vlastní žádost.
Od letošního ledna působí jako zástupce šéfa finančně- poradenské firmy OVB Allfinanz, viz sloupek. "Kontrakt pana Gardavského v jedné z významných zprostředkovatelsko poradenských firem je logickým vyústěním jeho profesního růstu," komentuje Gardavského volbu Gellová.

Martin Gardavský bude odpovídat na vaše dotazy v příštím rozhovoru.

Členství bylo od počátku nabídnuto všem subjektům, které na trhu tehdy působily, právnické osoby vstoupily pouze čtyři, OVB Allfinanz, Moneco, OBK Finance a Generali Capital. Spolupracovníci OVB Allfinanz tvořili jednoznačně nejpočetnější část členské základny fyzických osob asociace (1 200 do konce roku 2003).

Sloučení ARIZ a AFPZ

Tomáš Síkora pro Reflex:
Před dvěma lety jste se právě vy jako prezident jedné ze dvou tehdy existujících asociací zasadil o sloučení v jeden subjekt. Jak zpětně hodnotíte tento krok?
Z dnešního pohledu považuji zvolený způsob spojení asociací za chybné rozhodnutí.
V květnu 2004 došlo k podpisu memoranda s Tomášem Sýkorou vedenou AFPZ (původně Komora finančních poradců), na základě kterého následně většina členů AFPZ vstoupila do ARIZ.

Valná hromada konaná asociace na podzim 2004 pak změnila název na AFIZ a zvolila představenstvo. Asociace významně rozšířila svůj záběr i na oblast pojišťovnictví, které bylo do té doby pouze na okraji jejího zájmu.

Změny a neradostný konec loňského roku

V souvislosti s potřebou stabilizovat financování AFIZ byl v druhé polovině roku 2005 navržen nový model. Asociace je nyní jednokomorová, na valné hromadě se hlasuje podle výše členských příspěvků (individuální členové volí své zástupce na valnou hromadu v krajích). Zůstávají fyzické i právnické osoby, systém řízení je zjednodušen a byly v něm použity prvky obchodního zákoníku. Právnické osoby platí do rozpočtu podle počtu svých spolupracovníků (jejich příspěvky jsou společně svázány), zastoupení v orgánech asociace se odvíjí podle podílu na financování. Servisní a samoregulační činnost bude pokračovat s ohledem na finanční možnosti asociace. Má jednoznačnou prioritu. Nově je povinný audit hospodaření asociace (za rok 2004 je hotov).

Výsledek prosincové valné hromady ovšem vyústil k odchodu 9 členů. Žádost o ukončení členství v AFIZ podali k 31. 12. 2005:

  • 1.Vzájemná poradenská a.s.,
  • ALLFIN PRO, s.r.o.,
  • AWD Česká republika, s.r.o.,
  • Broker Consulting, a.s.,
  • FEDS, s.r.o.,
  • Integrated Financial Services, s.r.o.,
  • KZ Finance, s.r.o.,
  • OBK Finance, s.r.o.,
  • PRVNÍ MORAVSKÁ SPOLEČNOST, s.r.o.

"Rozhodnutí těchto členů mne osobně mrzí, neboť mně jako novému generálnímu sekretáři nedali vůbec šanci s nimi jednat o jejich představě o fungování AFIZ," říká Marta Gellová.

Proč se tak stalo? Na trhu a v rámci asociace existují dvě rozdílné skupiny společností, které uplatňují odlišný obchodní model. Na jedné straně na trhu fungují společnosti, které se zabývají zprostředkováním finančních produktů, na straně druhé společnosti poskytující finanční poradenství. "AFIZ původně hájil zájmy obou skupin, avšak po změnách, které v asociaci nastaly koncem roku 2005, se tento rovnovážný vztah narušil. Hlavním důvodem, proč se devět finančně poradenských společností rozhodlo pro odchod z asociace, je výsledek prosincové valné hromady, kdy při volbě nového představenstva získaly většinu společnosti razící cestu prostého prodeje a zprostředkování finančních produktů," uvedli představitelé odcházejících společností zde na stránkách AFIZ. K rozhodnutí odstupujících poradenských společností přispěl podle nich také odchod Gardavského do OVB.

Proč odcházíme ze scény?
Michal Pyšík, generální ředitel AWD ČR: "Uvědomujeme si již od počátku, že AFIZ sdružuje společnosti z dvou rozdílných světů. Z počátečních diskuzí, které v AFIZ proběhly, jsme však měli dojem, že je možné tyto názorové problémy vyřešit. Očekávali jsme, že AFIZ bude plnit úlohu samoregulátora, který bude prospěšný oběma stranám a bude hájit společné zájmy všech členů. Slova však bohužel nenašla naplnění v realitě."
Petr Hrubý, generální ředitel a předseda představenstva Broker Consulting: "Setrvání v AFIZ po změnách, které přinesla nedávná valná hromada a kde svoje zájmy prosadily společnosti věnující se finančnímu zprostředkování, pro nás nemá význam. AFIZ nadále nedokáže hájit naše zájmy ani zájmy našich klientů".

"Vyjádření firem odcházejících z řad AFIZ je pro mě překvapující a kladu si otázku, zda zásadním důvodem není spíše neochota některých firem podřídit se samoregulačním principům," komentuje výše uvedené řádky Gellová a dodává: "Rozhodnutí odcházejících společností mě mrzí, protože podle mého názoru zbytečně oslabuje pozici nezávislého zprostředkovatelství a poradenství na finančním trhu. Praktický dopad na činnost asociace to však nemá. AFIZ se nadále bude věnovat účelům, pro které byla vytvořena."

Rozhovory na Peníze.CZ
Které osobnosti (nejen) finančního světa jste už vyzpovídali? Podívejte se na Rozhovory Penize.CZ

Máte-li tip na zajímavou osobnost, která by neměla v našem seriálu rozhovorů chybět, nebo téma, kterého by se měl rozhovor týkat, pište nám své náměty sem.

Své otázky můžete Martě Gellové klást do pátku 20. 1. 2006.

Naučte děti zacházet s penězi.

Naučte děti zacházet s penězi.

Partners Banka ti poradí, jak na dětský účet. Mějte vše pod kontrolou v jedné apce.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+6
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 59 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

29. 1. 2006 11:26, tridac

Já se Vás na nic neptal, nic neřešil. Napsal jsem dotaz a zkušenost na paní Gellovou, dostal jsem odpověď a nechápu, proč se tady pořád prsíte vysvětlováním. Já Vám o to nestojím. Já nikoho nechtěl ani poškodit ani cokoliv jiného. Email byl za firmu, dvakrát jsem nedostal odpověď, proto jsem se zeptal. Jsme jen lidé a určitě chápu spoustu věcí, ale lež nikdy.
S Vámi, pane Šafránku nemám už vůbec co řešit. Pokud jste stále zamindrákovaný z toho, jak jste doposud nepochopil projekt penze od AWD, to je Váš problém, ale nespojujte ho se mnou, já jsem někde jinde. Kdybych se choval jako Vy, za poslední dva roky bych toho co jste kdy řekl špatně nebo v zájmu zcela zřejmém, vytáhl mraky, ale proč bych to dělal. Jedem dál a život běží. Zřejmě to nedovedete pochopit.
Jen Vás poprosím, odpovídejte mi , až se Vás budu na něco ptát. Což nehrozí, protože Vy mi nemáte co nabídnout. O tom jsem se párkrát přesvědčil.
Takže děkuji za diskusi.

Zobrazit celé vlákno

+51
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

18. 1. 2006 21:34, PlischkeS

Kdy proběhne audit OVB, který s velkou slávou oznámilo vedení AFIZ v srpnu, poté, co to konečně i veřejně prasklo a byl zveřejněn průšvih s Helvagem?? Je možné potvrdit zprávu, že AFIZ vznikl po jednání OVB a KCP, jako úlitba za to, že KCP nedala OVB exemplární pokutu právě za kauzu Helvag? Tedy jako nástroj? a co je pravdy na tom, že M. Gardavský dal při slučování s druhou Asociací všem novým členům řadu slibů, které zkrátka a dobře nesplnil, a tedy jednal nefér (což se pak táhlo celou dobu)? Co je pravdy na tom, že od začátku do konce kopal výhradně za OVB, bez ohledu na to, co bylo a je třeba skutečně pro kultivaci trhu? Co je pravdy na tom, že za minulé roky má AFIZ nezpracované účetnictví buď vůbec, nebo výrok auditora s výhradou? A že se šušká, že si vedení (zejm. Gardavský) ulévalo peníze přes vzdělávací projekty pro sebe ? Co je pravdy na tom, že Asociace byla a je výrazně ztrátová, a že už to současné členy prostě nebavilo - neměli žádné slovo, pan Gardavský je dílem zastrašoval a dílem jim podlézal, bez toho, aby splnil jen zlomek toho, co kdy slíbil, a chtěl je udržet jen a jen kvůli penězům....?
A co je pravda na tom, že pan Gardavský neříkal pravdu náměstku Prouzovi i státním úřadům o vlivu a počtu členů Asociace? A není pravda, že už v počátku roku 2005 se zdvihla výrazná vlna nevole s jednáním a chybami pana Gardavského, s tím, že OVB se osobně zaručila, že zaplatí případnou ztrátu? A co myslíte - na to se pak na podzim nikdo nepamatoval... a pokoušeli se to ještě pod starým manažerem předepsat všem členům... Takže to shrňme - neschopný, rozhazovačný a vlastní slovo nedržící manažer odstoupil po výrazném tlaku zevnitř a šel do firmy, jejíž zájmy chránil na úkor zájmů ostatních členů, přičemž mu bylo celou dobu jedno, že to je firma, která dělá na trhu spolu se ZFP vlastně největší nepořádek. Dokud ještě byl ve funkci, oháněl se kultivací trhu, na což většina slušných vlastníků, dokud nepoznali jeho "kvality" omezenou dobu slyšela. Zároveň tedy celou dobu řadě členů vysloveně lhal, pročež ho chtěli od začátku roku odvolat, zejména když ale zjistili celou pravdu včetně kontinuelní díry v účetnictví. Dali od toho tak ruce pryč, a nechali v tom pouze ZFP a OVB (ostatní, kteří zůstali, jsou pouhá stafáž, drobňoučké firmy o jednom či dvou zaměstnancích). Navíc ví řadu věcí, které ty firmy reportovaly jako svoje interní data - obraty, počty poradců, obrat po produktech - a má tedy dokonalé informace o celém trhu i o konkurenci, a těch teď bude vesele zneužívat. Není toho opravdu trochu moc??

-3
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (59 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Státem podporovaný vklad s více než 100% úrokem

9. 9. 2005 | Karel Doležal

Státem podporovaný vklad s více než 100% úrokem

Chcete vložit 16 900 Kč na měsíční vkladový účet, který má výnos 115 % až 205 % p.a.? Že jde o nějaký podivný obchod? Nikoli, tento produkt nabízejí renomované peněžní instituce a vysoké... celý článek

Finanční plánování podle společnosti MBI

25. 7. 2005 | Vladimír Bádr | 3 komentáře

Finanční plánování podle společnosti MBI

Hypotéku si rozhodně pořiďte spolu s kapitálovou životní pojistkou, je to výhodnější než anuitní splátky. Plánujete koupit byt až za 3 roky? Nevadí, k pojistce i k hypotéce se upište... celý článek

Finanční plánování podle společnosti Fincentrum II.

18. 5. 2005 | Vladimír Bádr

Finanční plánování podle společnosti Fincentrum II.

Průběh schůzek s finančním poradcem jsme již popsali v první části. Nyní si ukažme to nejdůležitější, tedy jaká konkrétní řešení analytik navrhl.

Finanční plánování podle společnosti Fincentrum

16. 5. 2005 | Vladimír Bádr | 21 komentářů

Finanční plánování podle společnosti Fincentrum

Po kratší odmlce přicházíme s dalším pokračováním našeho testování finančních poradců. Dnes je na řadě firma Fincentrum. Přečtěte si, jak proběhly schůzky se zástupcem firmy, na co... celý článek

Partners Financial Services