Volební speciál 2017: odpovědi na všechny naše otázky

redakce Peníze.CZ | rubrika: Co se děje | 12. 10. 2017
Třináct dní, třináct předvolebních dotazníků. Zajímá vás, kdo chce zvednout daně bohatým, kdo chce zrušit EET a kdo chce ven z Evropské unie? Setřídili jsme odpovědi, abyste si mohli udělat přehled právě v otázkách, které vás nejvíc zajímají – a ty ostatní abyste mohlil snadno přeskočit.
Volební speciál 2017: odpovědi na všechny naše otázky

Pokud byste chtěli pro změnu rychle zjistit, s kým se nejvíc názorově shodnete, vyzkoušjte naši volební kalkulačku:

Volební kalkulačka 2017

Minimální mzda
Nepodmíněný příjem
Švarcsystém
Nižší pojistné pro zaměstnance

Minimální mzda vzrostla za pět let z 8000 na 12 200 korun. Podpoříte další zvyšování minimální mzdy?

Petr Mach a Svobodní

NE. Mzdu nemá určovat stát.

František Ringo Čech, Strana práv občanů

ANO. Naším programovým cílem je dostat minimální mzdu na úroveň 55 procent průměrné mzdy. Chceme-li se počítat mezi vyspělé země, k tomu potřebujeme i kvalifikovanou a rozvíjející se pracovní sílu, nikoliv bytosti žijící od výplaty k výplatě se starostí o přežití. Řečeno slovy podnikatelského génia Tomáše Bati, kvalifikovaný a motivovaný pracovník je největším bohatstvím firmy. To, že minimální mzda rostla v poslední době téměř skokově, je výsledkem neudržitelného stavu, dlouholetého mzdového moratoria, které tu prosadili pravicoví politici.

Jiří Dolejš a KSČM

ANO. Minimální mzdu, kterou považujeme za potřebný a ne škodlivý nástroj na pracovním trhu, bychom v nadcházejícím volebním období rádi zvýšili až na 15–16 tisíc Kč. Záleží na tempu ekonomiky a růstu mezd obecně. Nejde ale o izolované opatření. Též je důležitý boj s prací na černo a regulace agentur dovážejících levnou pracovní sílu ze zahraničí.

Tomio Okamura, SPD Tomio Okamura

ANO.

Petr Robejšek, Realisté

NE. Regulace minimální mzdy na vládní úrovni způsobuje problémy a obvykle i vyšší míru nezaměstnanosti. Minimální mzda by měla být výsledkem jednání odborových svazů v příslušných odvětvích se zaměstnavateli a vztahovat se pouze na členy těchto svazů. Tento model považujeme za optimální.

Ivan Bartoš, Piráti

ANO. Navýšením jsme se pouze dostali na úroveň Slovenska a Polska. Minimální mzda by měla být ve výši poloviny mediánové mzdy, ideálně automaticky ročně navyšována, pokud roste průměrná mzda. Minimální mzda musí být motivací pro to, aby lidi nespoléhali na dávky a příspěvky od státu.

Matěj Stropnický, Zelení

ANO. Zvýšíme minimální mzdu na 60 procent mediánové mzdy, což by dnes bylo cca 15 tisíc korun. Tím zlepšíme kvalitu rodinného i pracovního života.

Jan Farský, STAN

ANO. Minimální mzdu chceme vázat na průměrnou mzdu, tak aby její výše byla předpokládatelná (např. 40 procent průměrné mzdy). Očekáváme růst průměrné mzdy, a tím i tedy minimální mzdy

Petr Fiala, ODS

NE. Zvyšování minimální mzdy pomocí vládních nařízení nepovažujeme za dobré řešení. Chceme zvyšovat mzdy všem – podle našich návrhů nižších daní by každému zaměstnanci vzrostla minimálně o sedm procent.

Pavel Bělobrádek, KDU-ČSL

NE. V současné době neplánujeme zvyšovat minimální mzdu. Náš požadavek je minimální mzda ve výši 40 procent průměrné mzdy.

Miroslav Kalousek, TOP 09

NE. TOP 09 zvyšování minimální mzdy nepodporuje. Mzda má být výsledkem dohody mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Jinak na populistické zvyšování minimální mzdy doplatí ti nejslabší, kteří o svá místa přijdou. Podle TOP 09 sou jedinou cestou k růstu mezd všech občanů investice do vzdělání, vědy a výzkumu, tak aby se v České republice vyrábělo s vysokou přidanou hodnotou a abychom nebyli pouze zemí levných montoven. 

Lubomír Zaorálek, ČSSD

ANO. Budeme prosazovat postupné navyšování minimální mzdy tak, aby v roce 2022 byla 16 tisíc korun.

Andrej Babiš, ANO 2011

ANO. Nastavíme předvídatelný systém zvyšování minimální a zaručené mzdy.

EET
Vyšší daně pro bohatší
Vyšší daně pro banky
Sdílená ekonomika

Zrušíte elektronickou evidenci tržeb?

Petr Mach a Svobodní

ANO. Tržby se vždy musely evidovat, ale EET je zbytečná a drahá šikana živnostníků.

František Ringo Čech, Strana práv občanů

NE. Upravíme ji tak, aby dávala smysl a odstranily se mnohé absurdity týkající se například městských trhů. Z evidence bychom chtěli vyloučit živnostníky s paušální daní.

Jiří Dolejš, KSČM

NE zrušit, ale revidovat. Jde o systém nový, ne příliš ozkoušený a se spornými fiskálními efekty. Na místě je vyhodnotit zavedené a připravit revizi tohoto systému.  Zejména pokud jde o okruh povinných osob – mnohé se dá například vyřešit daňovým paušálem. U bezhotovostních převodů je online sledování transakcí také zbytečné.

Tomio Okamura, SPD Tomio Okamura

ANO. Nahradíme daňovým paušálem, po vzoru západních zemí.

Petr Robejšek, Realisté

ANO. Z EET učiníme dobrovolný systém, který by uživatelům přinášel určité výhody. Realisticky je však nutné říci, že pravděpodobnost této změny po volbách není příliš vysoká, proto navrhujeme pro restaurace a hospody přesun jídla a nealkoholických nápojů do druhé snížené sazby DPH ve výši 10 procent.

Ivan Bartoš, Piráti

NE úplně. Dočasné zachování EET podmiňujeme zastavením dalšího rozšiřování a výjimkami pro drobné podnikatele. Kontrolovat by se měly především větší úniky, a to pomocí sjednocení informací z daňových přiznání, finančních výkazů, katastru nemovitostí, registru vozidel atd. EET je předražený projekt zadaný bez výběrového řízení.

Matěj Stropnický, Zelení

ANO, zrušíme. Podpoříme tím hlavně malé a střední podniky v nerovném boji s velkými korporacemi a prohloubíme vztah občanů a občanek k svému regionu, což bude mít pozitivní dopad na životní prostředí, protože zboží bude lokální a bude se dopravovat na menší vzdálenosti. 

Jan Farský, STAN

ANO, již započaté fáze zrušíme a další zavádět nebudeme. Pozitivní dopady na výběr daní jsou minimální, naopak to vede k likvidaci živností a dalšímu zhoršování podmínek k podnikání. A mnohé lidi zvláště v malých obcích či na vesnicích to připravilo o často jediný obchod či hospodu. 

Petr Fiala, ODS

ANO. Chceme analýzu dopadů EET ve stávající podobě a odložit další vlny. Rozhodně nechceme EET pro všechny. 

Pavel Bělobrádek, KDU-ČSL

NE. EET rušit nebudeme. KDU-ČSL je od počátku pro EET ale také od prvopočátku tvrdíme, že je třeba vyjmout z EET nejmenší živnostníky a podnikatele. Proto navrhujeme, aby se z EET vyňali všichni neplátci DPH a spolky. To znamená, podnikatelé do ročního obratu jednoho milionu korun a venkovské spolky rybářů, hasičů sportovců atd., kteří dělají na venkově kulturně společenské akce. 

Miroslav Kalousek, TOP 09

ANO. Prosazujeme úplné zrušení evidence tržeb. Jedná se o zbytečnou byrokratickou zátěž pro poctivé podnikatele bez jakéhokoliv přínosu pro stát. Jediné férové řešení pro všechny je celou evidenci tržeb zrušit. 

Lubomír Zaorálek, ČSSD

NE. Zavedení EET jsme ve vládě podporovali, jde podle nás o opatření, které pomůže výrazně redukovat daňové úniky.

Andrej Babiš, ANO 2011

NE. Úspěšně fungující projekt EET jsme podrobili vyhodnocení a navrhneme některé úpravy, které neohrozí fungování tohoto nástroje. Z povinnosti evidovat tržby vyjmeme:

  • fyzické osoby s paušální daní a obratem do 500 tisíc korun ročně,
  • veřejně prospěšné poplatníky s obratem do 1 milionu korun ročně, kteří v rámci pořádaných a dopředu nahlášených akcí evidují své tržby mimo prostory stálé provozovny vybavené EET,
  • bufety a obdobná zařízení ve školách a v provozovnách dětských táborů nebo dětských zájmových kroužků,
  • online platby,
  • prodeje vánočních kaprů při řádném nahlášení předem.
Stravenky
Stavební spoření
Přísnější hypotéky
Výběr doktora za příplatek

Zrušíte stravenky?

Petr Mach a Svobodní

NE. Pokud nějaká firma chce vyplácet lidem část odměny ve stravenkách, ať tak činí. Svobodní se ale domnívají, že pro každého by byly lepší peníze navíc místo stravenky. Mělo by proto skončit daňové zvýhodnění stravenek.

František Ringo Čech, Strana práv občanů

NE. Stravenky při nárůstu mezd na odpovídající úroveň ztrácejí svou ekonomickou potřebnost, ale jsou i nadále důležitým prvkem identifikace a sounáležitosti zaměstnanců s firmou, není důvod tento prvek odbourat.

Jiří Dolejš a KSČM

NE bez náhrady. Jde o poměrně oblíbený zaměstnanecký benefit, je otázkou čím jej nahradit, pokud by daňová úleva měla být zrušena. Zneužití stravenek se dá také různými technikami omezit.

Tomio Okamura, SPD Tomio Okamura

ANO. Jsme proti rušení zaměstnaneckých benefitů, avšak navrhujeme jednodušší způsob, aby peníze v hodnotě oběda byly pro zaměstnavatele daňově uznatelné a zaměstnanec místo stravenek obdržel hotovost.

Petr Robejšek, Realisté

NE. Museli bychom být seznámeni s konkrétním návrhem a jeho předpokládanými dopady, sami tento krok navrhovat nebudeme.

Ivan Bartoš, Piráti

Nyní NE. Stravenky jsou často jediným benefitem, který nad rámec nutných výdajů zaměstnavatel zaměstnanci poskytuje. Pro oba subjekty, zaměstnance i zaměstnavatele, je to výhodné. Jedná se v podstatě o paralelní měnu, která by z podstaty nemusela existovat, ale současně nechceme zaměstnance o tento benefit připravit. Diskuzi o možném nahrazení stravenek v budoucnu vyšší slevou na dani na poplatníka se nebráníme.

Matěj Stropnický, Zelení

NE, nezrušíme.

Jan Farský, STAN

NE.

Petr Fiala, ODS

NE, nemáme v plánu žádnou změnu týkající se stravenek.

Pavel Bělobrádek, KDU-ČSL

NE. Stravenky rušit nechceme, chápeme je jako žádaný benefit pro zaměstnance.

Miroslav Kalousek, TOP 09

NE. Stravenky jsme nikdy zrušit nechtěli. Jenom jsme chtěli zbavit daňové poplatníky povinnosti na ně přispívat. To je otázka, která se týká všech zaměstnaneckých benefitů a jsme připraveni o tom diskutovat.

Lubomír Zaorálek, ČSSD

NE.

Andrej Babiš, ANO 2011

NE. Stravenky jsou pro zaměstnance stále oblíbeným benefitem.

 

Členství v EU
Přijetí eura
Sankce proti Rusku
Skleníkové plyny

Budete podporovat naše další členství v Evropské unii?

Petr Mach a Svobodní

NE. Pozorujeme, že Evropská unie upadá a podporujeme referendum o EU. Svobodní podporují namísto EU účast České republiky v Evropském sdružení volného obchodu (EFTA).

František Ringo Čech, Strana práv občanů

NE. Evropská unie se změnila na byrokratickou a nedemokratickou organizaci (soustátí) s neschopností zajistit bezpečnost svých obyvatel. To vše pod vedením a diktátem Německa s neschopností sebereflexe a reformy. Podporujeme lidové referendum o setrvání či vystoupení.

Jiří Dolejš a KSČM

ANO, ale jedině na základě změn ve fungování Unie. KSČM respektuje referendum z roku 2003, ovšem možnost odejít existuje a byla i zahrnuta do smluvního základu Evropské unie. Aktivně to nenavrhujeme, ale pokud by k tomu v nějaké krizové situaci mělo dojít (což nelze vyloučit), tak rozhodně nechť to je referendem a po důkladné objasňovací kampani o případných dopadech takového kroku.

Tomio Okamura, SPD Tomio Okamura

NE. Prosazujeme referendum o vystoupení České republiky z Evropské unie. Jsme pro vystoupení ze spolku, který nám prokazatelně léta škodí.

Petr Robejšek, Realisté

ANO. Ale ne bezvýhradně. Znepokojují nás tendence Evropské unie k stále větší politické, měnové či fiskální unifikaci a centralizaci. Nelíbí se nám posilování kompetencí Bruselu, rostoucí počet regulací, pokřivování trhu skrze dotace, snahy o další osekávání kompetencí národních států a celková neschopnost EU řešit akutní výzvy dnešní doby. Pokud EU nezmění směr, míří ke svému zhroucení. Chceme hledat spojence, kteří nám pomohou kormidlem EU pootočit. Pokud se to nepodaří a začnou převažovat negativa členství nad pozitivy, jsme připraveni o odchodu uvažovat. EU není bez alternativ, ČR by se mohla zapojit například do spolku EFTA.

Ivan Bartoš, Piráti

ANO. Piráti jsou proevropská strana, která si váží výhod, které nám Evropská unie přinesla. Chceme ale také sebevědomě prosazovat svoji představu o Unii – chceme omezovat byrokracii a bojovat proti nesmyslným dotacím a plýtvání v Evropské unii. Prosazujeme vyšší zapojení občanů a Evropského parlamentu do rozhodování.

Matěj Stropnický, Zelení

ANO, členství v Evropské unii je zárukou míru, stability a prosperity v naší zemi. Patříme do Evropy.

Jan Farský, STAN

ANO. Zcela jistě. Alternativou je příklon na Východ.

Petr Fiala, ODS

ANO. Jednoznačně říkáme, že Česká republika má své místo v Evropské unii. Chceme ale docílit reformy Evropské unie, aby společenství lépe fungovalo, a zajistit Česku silné místo v Evropě.

Pavel Bělobrádek, KDU-ČSL

ANO. Členství v Evropské unii určitě podporovat budeme.

Miroslav Kalousek, TOP 09

ANO. Nejenom členství, budeme usilovat o to, aby Česká republika patřila v EU do rychlého pruhu. Pokud to neuděláme, odsoudíme své děti a vnoučata do pozice, ve které jsou dnešní ukrajinští pracovníci, kteří hledají pracovní uplatnění u nás.

Lubomír Zaorálek, ČSSD

ANO. Chceme Evropu aktivně utvářet a měnit, a proto chceme být v jejím jádru.

Andrej Babiš, ANO 2011

ANO. Dění na kontinentu lépe ovlivníme, pokud budeme aktivním členem Evropské unie, nikoliv zvenčí. Evropa má svoje problémy, ale členství v Evropské unii je pro nás prioritní.

Pohlavní kvóty
Peníze obcím
Záchrana krachujících obrů
Legalizace drog

Budete ve státní správě a samosprávě zavádět kvóty na určité poměrné zastoupení žen?

Petr Mach, Svobodní

NE.

František Ringo Čech, Strana práv občanů

NE. Život ukazuje, že jakékoliv kvóty tohoto typu jsou nelogické a v praktickém životě se nedají realizovat. Navíc k tomu není v demokratické společnosti žádný důvod.

Jiří Dolejš, KSČM

NE jako povinné ze zákona. Kvotace je v naší straně diskutována i na úrovni stranické komise pro rovné příležitosti a v samotné KSČM u stranických i zastupitelských je na principu dobrovolnosti (doporučení) určitou měrou naplňováno. I tímto způsobem se nám daří relativně ženy na kandidátkách mít. V programu direktivní procenta ale nemáme.

Tomio Okamura, SPD Tomio Okamura

NE. Nevíme proč. Prosazujeme stejná práva a povinnosti pro všechny občany ČR nehledě na pohlaví.

Petr Robejšek, Realisté

NE. Je to nesmyslné opatření, které ženy rozhodně nepotřebují. 

Ivan Bartoš, Piráti

NE. Kvóty nepovažujeme za vhodný nástroj ani v politice genderové, ani v politice zastoupení menšin. Podporujeme vyšší zastoupení žen i minorit v politice, ale bez direktivních metod. Dlouhodobě vytváří tento systém společenské problémy – ve Spojených státech je pozitivní diskriminace Afroameričanů ve vzdělání předmětem tvrdé kritiky samotných Afroameričanů, kteří svého vzdělání a profesionální úrovně dosáhli díky své píli a schopnostem.

Matěj Stropnický, Zelení

ANO. Poměr mezi ženami a muži ve volených funkcích i ve státní správě by měl víc odpovídat jejich podílu ve společnosti. Podpoříme vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích státní správy a vědeckých institucí.

Jan Farský, STAN

NE, kvóty podle našeho názoru nefungují.

Petr Fiala, ODS

NE. Jsme zastánci účasti žen na správě věcí veřejných - i v nejužším vedení máme dvě místopředsedkyně. A jsme odpůrci jakékoliv diskriminace žen, například formou nižších mezd za stejnou práci. Kvóty ale odmítáme jako umělé, ne-li rovnou pro ženy urážlivé.

Pavel Bělobrádek, KDU-ČSL

NE. Nebudeme.

Miroslav Kalousek, TOP 09

NE. Nebudeme.

Lubomír Zaorálek, ČSSD

NE, nemáme jasně určeno.

Andrej Babiš, ANO 2011

NE. Pozitivní diskriminaci žen nepovažujeme za dobré a dlouhodobě udržitelné řešení.

Srovnávat se vyplatí

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění, telekomunikací a financí. My počítáme, vy šetříte.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+14
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

A tohle už jste četli?

Inflace je zpátky v cíli. Překvapivě klesla na dvě procenta

10. 7. 2024 | redakce Peníze.CZ | 2 komentáře

Inflace je zpátky v cíli. Překvapivě klesla na dvě procenta

Meziroční inflace v červnu zpomalila na dvě procenta, přitom v květnu spotřebitelské ceny rostly o 2,6 procenta. Nová čísla zveřejnil Český statistický úřad.

Před nevýhodnými kurzy DCC vás ochrání jen polovina bank. Na co si dát pozor

1. 7. 2024 | Petr Kučera

Před nevýhodnými kurzy DCC vás ochrání jen polovina bank. Na co si dát pozor

Nechtěnou službu mnohdy neúmyslně využije i jinak dobře informovaný spotřebitel. Obrana proti ní přitom může být stejně jednoduchá jako nastavení limitů na kartě. Proč některé banky... celý článek

Air Bank vrátí procento z plateb v cizině. Někomu i dvě

27. 6. 2024 | Petr Kučera | 1 komentář

Air Bank vrátí procento z plateb v cizině. Někomu i dvě

Air Bank i letošních letních prázdninách vrátí klientům až dvě procenta z plateb kartou v cizině. Akce startuje dnes, tedy 27. června, a potrvá do 30. září. 

ČNB dál snižuje sazby. Základní úrok klesl o půl bodu

27. 6. 2024 | redakce Peníze.CZ

ČNB dál snižuje sazby. Základní úrok klesl o půl bodu

Bankovní rada České národní banky na svém dnešním jednání rozhodla o snížení úrokových sazeb o dalšího 0,5 procentního bodu na 4,75 procenta počínaje 28. červnem. Je to nejníže od dubna... celý článek

V bance musí radit lidé, všechno ostatní digitalizujeme

25. 6. 2024 | Jan Záluský

V bance musí radit lidé, všechno ostatní digitalizujeme

„Aby digitalizace bankovnictví uspěla, musíme vědět, pro koho ji děláme. S klienty věci často konzultujeme a ověřujeme,“ říká František Ježek, člen představenstva a ředitel korporátního... celý článek

Partners Financial Services