Nová omezení přehledně: Zákaz pohybu, zavřené obchody, respirátory

Co platí od 1. března? Vláda omezuje volný pohyb obyvatel víc než kdykoliv předtím. Zavře všechny mateřské školy i zbývající ročníky základních škol. Otevřeno zůstane ještě méně obchodů a služeb.
Nová omezení přehledně: Zákaz pohybu, zavřené obchody, respirátory

Zdroj: Shutterstock

Omezení volného pohybu

Podle vlády byste měli následující tři týdny – do 21. března – v zásadě zůstat v místě trvalého pobytu nebo bydliště. Tím je myšleno hlavně doma (případně ve vlastním rekreačním objektu, u partnera a podobně, když jste se tam dočasně nastěhovali do konce února).

Za určitých podmínek se můžete pohybovat aspoň v rámci stejného okresu. Praha je v tomto případě považována za jeden okres, stejně jako Brno-město a Brno-venkov.

V době od 5:00 do 20:59 jde konkrétně o následující výjimky pro opuštění bydliště:

 • zaměstnání, podnikání, návštěva lékaře a další případy dovolující i opuštění okresu (podrobněji si je vyjmenujeme níže),
 • nezbytné cesty za účelem nákupu zboží a služeb nebo poskytnutí služeb v nezbytně nutném počtu osob,
 • cesty za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a sportování na venkovních sportovištích, a to pouze na území obce, ve které máte trvalý pobyt nebo bydliště; nesmí tam s vámi být další osoby mimo vaši domácnost,
 • pobyt ve vlastním rekreačním objektu, a to za podmínky současného pobytu pouze členů jedné domácnosti v takovém rekreačním objektu (pobyt v přírodě, parcích nebo sportování je pak dovolenou pouze na území obce, ve které se nachází tento rekreační objekt).účast na svatbě nebo prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, v počtu ne vyšším než 15 osob, nebo návštěvy hřbitova.

V noci – od 21:00 do 4:59 – jsou výjimky pro opuštění bydliště v rámci obce ještě přísnější:

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování
 • cesty do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,
 • výkon povolání,
 • výkon činností sloužících k zajištění bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace; ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče; veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury; služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
 • neodkladné cesty, jejichž uskutečnění je nezbytně nutné i v nočních hodinách z důvodu ochrany života, zdraví, majetku nebo jiných zákonem chráněných zájmů,
 • venčení psů do 500 metrů od místa bydliště,
 • účast na hromadné akci dovolené na hromadné akci dovolené podle krizového opatření,
 • cest zpět do místa svého bydliště.

V některých situacích můžete překročit i hranice okresu. Konkrétně jde o tyto výjimky:

 • cesta do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,
 • nezbytná cesta za účelem zajištění nezbytných potřeb osob příbuzných a blízkých nebo potřeb pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc), zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, odkládání odpadu,
 • nezbytná cesta do zdravotnických zařízení nebo za účelem využívání sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a do zařízení veterinární péče,
 • cesta za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,
 • výkon povolání nebo činností sloužících k zajištění bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace; ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti; individuální duchovní péče a služby; veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury; služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby; veterinární péče,
 • účast na pohřbu, v počtu ne vyšším než 15 osob,
 • cesta za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách,
 • účast na hromadné akci dovolené podle vládního opatření,
 • cesta za účelem voleb a zasedání orgánů právnických osob v obci jejich sídla za podmínek stanovených vládním opatřením,
 • cesta zpět do místa svého trvalého pobytu nebo bydliště,
 • cesta za účelem vycestování z České republiky,
 • nákup v Globusu pro obyvatele okresu Plzeň-město (obchod se nachází těsně za hranicemi okresu).

Při cesty mimo okres by zaměstnanci měli mít potvrzení od zaměstnavatele (nemá závazný vzor, ale využít lze formulář na webu ministerstva vnitra). Alternativou jsou pracovní smlouva, zaměstnanecký průkaz a podobně, pokud je z nich jasné, že potřebujete cestovat do jiného okresu.

Pro jiné cesty mimo okres, tedy třeba k lékaři, na úřad nebo za účelem podnikání, byste měli před odjezdem vyplnit formulář nebo čestné prohlášení – stačí i napsané rukou. Pro případné dokazování pomůže, když máte i nějaké potvrzení, které dokazuje nezbytnost vaší cesty – například žádanku od lékaře na vyšetření, pozvánku na úřad a podobně.

Nejsou povolené běžné návštěvy příbuzných a dalších blízkých osob, a to ani v rámci stejného okresu nebo dokonce obce, pokud nespadají pod některou z výjimek. Tou může být hlavně zajištění nezbytných potřeb či nutné péče.

Vláda nepočítá s výjimkami pro očkované ani pro lidi, kteří covid-19 prodělali teprve nedávno nebo mají prokázanou vysokou hodnotu protilátek.

Zavřené obchody a služby

Na rozdíl od předchozích týdnů jsou od pondělí 1. března zavřené také provozovny papírnictví, prodejny dětského oblečení a obuvi, prádelny a čistírny, malých domácích zvířat, prodejny náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím, prodejny textilního materiálu a galanterie, opravny strojů a zařízení pro domácnost, stříhání a další úpravy psů a koček, prodejny zbraní a střeliva, ale také provozovny realitního zprostředkování a činnosti účetních poradců, vedení účetnictví nebo daňové evidence.

Vládní opatření píše o zákazu prodeje a poskytování služeb v provozovnách. V zásadě je tedy možný prodej nebo poskytnutí služby mimo provozovnu, pokud na ně lze využít některou z výjimek pro volný pohyb. Restaurace mohou dál fungovat formou výdejních oken.

Dál platí také všechna předchozí omezení, především omezení počtu zákazníků na prodejní plochu.

Ze zákazu maloobchodní prodeje a prodej či poskytování služeb v provozovnách jsou od 1. března následující výjimky:

 • prodej potravin,
 • prodej pohonných hmot a dalších potřeb pro provoz motorových vozidel,
 • prodej paliv,
 • prodej hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,
 • lékárny, výdejny a prodejny zdravotnických prostředků,
 • prodej krmiva a dalších potřeb pro zvířata,
 • prodej brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,
 • prodej novin a časopisů,
 • prodej tabákových výrobků,
 • provozovny poskytovatelů odtahů a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích,
 • provozovny umožňující vyzvednutí zboží a zásilek zakoupených distančním způsobem,
 • prodej zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby,
 • pokladny prodeje jízdenek,
 • květinářství,
 • provozovny servisu výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,
 • provozovny pohřební služby, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování lidských pozůstatků nebo lidských ostatků, včetně ukládání lidských ostatků do uren,
 • myčky automobilů bez obsluhy,
 • prodejny domácích potřeb a železářství, přičemž za domácí potřeby se nepovažují nábytek, koberce a jiné podlahové krytiny,
 • provozovny sběru a výkupu surovin a kompostáren,
 • vozidla taxislužby nebo jiné individuální smluvní přepravy osob,
 • provozovny, v nichž jsou realizována psychodiagnostická vyšetření, která jsou nedílnou součástí výběrových řízení a následně nezbytnou podmínkou stanovenou právními předpisy pro výkon určité činnosti, za podmínky, že je služba poskytována tak, že se ve stejný čas setkává jeden poskytovatel s jedním zákazníkem.

Podrobná pravidla pro stravovací nebo ubytovací zařízení stanoví vládní nařízení.

Zatímco podnikatelé a zaměstnanci ve službách jsou ve větší nebo menší míře omezeni už skoro rok, průmysl dál může fungovat bez výraznějších omezení. Doporučení expertů, aby už zavřela i továrny, vláda ani tentokrát neposlechla.

Ochrana dýchacích cest

Pokračují přísnější pravidla zavedená v posledním únorovém týdnu, nově se rozšíří i na zastavěné území obce (bez ohledu na vzdálenost dalších osob), zpřísní i podmínky pro pracoviště. Končí alternativa ve formě dvou chirurgických roušek.

Na následujících místech je potřeba mít na ústech i na nose respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky, včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (například FFP2, KN 95):

 • ve vnitřních prostorech staveb, které slouží jako: prodejna; provozovna služeb; zdravotnické zařízení, a to na pracovištích, ve kterých se poskytuje ambulantní péče; zařízení sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a zařízení poskytující odlehčovací sociální služby v pobytové formě; mezinárodní letiště,
 • v prostředcích veřejné dopravy,
 • na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy,
 • v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z jedné domácnosti.

Výjimku mají děti od dvou do 15 let, které i na těchto místech mohou nosit i chirurgickou roušku. Děti do dvou let nemusí nosit nic.

Na následujících místech je sice také doporučeno nosit respirátor nebo obdobný prostředek s filtrační účinností alespoň 94 % podle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), lze je však nahradit i zdravotnickou obličejovou maskou nebo obdobným prostředkem naplňujícím minimálně všechny technické podmínky a požadavky normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének (zkráceně: chirurgická rouška). Konkrétně:

 • ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj),
 • na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce,
 • na všech ostatních veřejně přístupných místech mimo zastavěné území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

Výjimky z povinného nošení ochrany dýchacích cest mají mimo jiné:

 • děti do dvou let,
 • lidé na pracovišti bez přítomnosti jiné osoby,
 • řidiči veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím při jeho odbavení,
 • osoby při provádění autorského díla,
 • moderátoři, redaktoři a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších pořadech,
 • zákazníci provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů, a to za podmínky, že sedí u stolu,
 • osoby cestující v prostředcích veřejné dopravy po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů,
 • sportovci nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže a podobně ve venkovních prostorech.

Kompletní přehled výjimek obsahuje vládní nařízení.

Motivace pro zaměstnance?

redakce Peníze.CZ

Jsme největší web o osobních financích v Česku. Přinášíme aktuality, praktické návody, kalkulačky a další přehledy. Do rodiny vydavatelství NextPage Media s námi patří i Finmag, Heroine a Footbal Club. Můžete nás sledovat... Další články autora.

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+83
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 10 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

1. 3. 2021 12:46, deprese

soudruzi, dekujeme!!!!!!!!!!!!!!!

+6
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

1. 3. 2021 14:46, VaClAv HoVnO

za paaa chaaam

-3
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (10 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

České dráhy zdraží. Nižší cenu si ale můžete prodloužit

25. 9. 2023 | redakce Peníze.CZ

České dráhy zdraží. Nižší cenu si ale můžete prodloužit

Státní podnik České dráhy zdraží jízdné v průměru o 9,5 procenta – to je ve stejné výši, jako stoupne cena u státního systému jednotného tarifu OneTicket.

Další možnost nakupovat celou noc. Billa otevírá na benzinkách OMV

21. 9. 2023 | redakce Peníze.CZ

Další možnost nakupovat celou noc. Billa otevírá na benzinkách OMV

Obchodní řetězec Billa a síť čerpacích stanic OMV otevírají první společný obchod na benzince v Praze nedaleko Chuchle na Strakonické ulici. Další tři obchody pod značkou Viva Billa... celý článek

Do konce roku skončí 300 tisíc řidičáků. Kde budou fronty?

19. 9. 2023 | redakce Peníze.CZ

Do konce roku skončí 300 tisíc řidičáků. Kde budou fronty?

V letošním roce měla skončit platnost 875 tisíc řidičských průkazů. Větší část řidičů už si pořídila doklad nový, ale pořád zbývá 316 tisíc těch, kteří to zatím odkládají.

Zásilkovna zvýší limit pro těžší balíky. I jejich cenu

4. 9. 2023 | Petr Kučera

Zásilkovna zvýší limit pro těžší balíky. I jejich cenu

Zásilkovna od září zvyšuje maximální hmotnostní limit u přepravy zásilek z 10 kilogramů na 15 kilogramů. Vyšší limit mohou využít jak běžní spotřebitelé, tak e-shopy, a to při doručení... celý článek

Benzina končí. Polský vlastník přejmenuje i zbytek sítě

10. 8. 2023 | Petr Kučera | 1 komentář

Benzina končí. Polský vlastník přejmenuje i zbytek sítě

Přejmenování čerpacích stanic Benzina výrazně zrychlí. Do konce letošního roku ponese název Orlen a logo orla už téměř 90 procent této sítě, oznámila dnes skupina Orlen.

Partners Financial Services