Nedlužil. Přesto přišli vymahači

Petra Dlouhá | rubrika: Co se děje | 18. 2. 2016 | 16 komentářů
Nepůjčuješ si. Účty platíš včas. Nedlužíš. A stejně z tebe jednoho dne udělají dlužníka. Orazítkováno, potvrzeno černé na bílém. Zaplať!
Nedlužil. Přesto přišli vymahači

Martyrium Petra O. [jeho totožnost je redakci známá, ale přeje si zůstat v anonymitě] začalo v červnu 2014. Tehdy poprvé začal ze schránky tahat dopisy, ať bezodkladně zaplatí, co dluží. Brzy po tom zazvonili vymahači. Přišli pro peníze za nesplacený úvěr. Penzista tvrdil, že o půjčce nemá tušení. Obehraná písnička. Jenže v případě Petra O. pravda. Pravda prostá, ale neuvěřitelná. O rok a půl později už o ní musel přesvědčovat málem i svoji manželku; jakmile se soukolí vymáhání roztočí, těžko ho zarazíte. I když jde jen o chybu systému.

Zaplaťte. Ve vlastním zájmu

Červen 2014. Petrovi píše Agentura česká inkasní, s. r. o. Vyzývá k uhrazení pohledávky – půjčky od společnosti creditON.cz z dubna stejného roku. Jde o částku 8168 korun, která se podle dopisu denně navyšuje o úroky z prodlení. V Petrově vlastním zájmu inkasní společnost doporučuje mimosoudní vyřízení celé záležitosti. A okamžitou úhradu.

Září 2014. Petrovi píše B4B Inkasso, s. r. o.: Oznamujeme, že jsme pověřeni řešit váš dluh a nesplacenou půjčku. Jménem creditON.cz žádáme o úhradu částky 7631 korun.

Netrvá dlouho a vymahači přešlapují za dveřmi. Petr brzy oslaví sedmdesátku a tohle je pro něj poprvé v životě. „Snažil jsem se vysvětlit, že jsem si u té firmy nikdy nepůjčoval, že jsem o ní ani nikdy neslyšel.“ Jenže takové zkazky slýchají výběrčí dluhů na každé druhé štaci. Rutinně Petrovi dají radu, která se nakonec hodí: Jestli tvrdíte, že o půjčce nevíte, obraťte se na policii. 

Ptáme se právníka

Co když se to stane mně?

„Pokud přijde výzva k zaplacení dluhu a není v ní uvedeno, z jakého titulu se věřitel dluhu domáhá nebo kdy závazek vznikl, žádejte věřitele (či vymahače), aby údaje poskytl. Dřív nic neplaťte. Když věřitel poskytne informace o závazku, který dlužník dle svého mínění neuzavřel, je nutné neprodleně informovat věřitele a řešit situaci – mohla vzniknout chybou. Pokud by věřitel trval na uhrazení dluhu, obraťte se na Policii ČR, která je povinna prošetřit případný trestný čin. Když věřitel podá na dlužníka žalobu, soud by měl s rozhodnutím vyčkat do doby, než skončí šetření Policie o spáchání trestného činu, jinak lze samozřejmě vše také namítat v rámci soudního řízení,“ komentuje právník portálu Vaše nároky.cz Petr Novák.

Petr neváhá. Policie zahajuje úkony trestního řízení ve věci podezření z trestného činu úvěrového podvodu. Výsledkem je překvapivé zjištění: půjčku uzavřel na jméno Petra O. obchodní zástupce společnosti creditON.cz David K. „Částka byla prokazatelně přeposlána z účtu společnosti creditON.cz na účet Jana T., nar. 1989, který – jak ve výpovědi uvedl – coby prostředník předal peníze Davidu K. za účelem předání klientovi Petrovi O. Petr O. ale předmětnou částku nikdy neobdržel,“ stojí v policejním zápisu.

Jakým způsobem pachatelé Petrovy osobní údaje – rodné číslo a číslo občanského průkazu, které jsou ke sjednání on-line půjčky třeba – získali, si můžeme jen domýšlet.

„Nedokážu si to vysvětlit. Kdysi jsem ztratil občanku, ale to jsem nahlásil,“ uvažuje Petr. Jako zdroj citlivých dat mohla podvodníkům posloužit i některá z databází, které kolují mezi prodejci finančních produktů. Můžeme jen spekulovat. Petr po tom dál nepátral, byl rád, že je anabáze u konce.

Registry dlužníků

Je čeho se bát?

Záznam v registru dlužníků skutečně znamená přivřené dveře k půjčkám, minimálně k těm od bank a velkých nebankovních úvěrových společností.

Jenomže není registr jako registr, ostatně nějaký si doma na koleni může sepsat každý. Banky a úvěrovky se dívají – kromě vlastních databází – především do Bankovního registru klientských informací (BRKI), Nebankovního registru klientských informací (NRKI) a do rejstříků SOLUS. Zápis do registru firmy Omega Solutions (šíře jejích aktivit je značná, objevilala se mimojiné taky v kauze „vracení poplatků“) tedy v zásadě není žádná tragédie.

Podobně na velkých registrech dlužníků parazituje web Centrální registr dlužníků, o kterém jsme kdysi psali v článku Kupte si „ministerskou“ webovou adresu – košer to není, ale sypat to může! Zálibu v obsazování webových domén, které připomínají někoho jiného mají Omega solutions a provozovatel Centrálního registru dlužníků stejnou

Víc o registerch dlužníků:

Čím hrozí registry dlužníků

Gentlemansky

Skutečně se zdálo, že jsou Petrovy strasti zažehnány. Inkasní společnosti se stáhly. Život běžel dál jako dřív. V listopadu 2015 ale Petr vyloví ze schránky další podivné psaní.

Věc: Zapsání O. Petr do Nebankovního registru jako DLUŽNÍK

„Dne 21. 11. 2015 bude proveden zápis Vaší osoby do Nebankovního registru dlužníků. Okamžikem zápisu do registru se Vám výrazně sníží možnost získání dalších finančních půjček. […] Pokud dluh nezačnete splácet, budeme nuceni přistoupit k dalším zákonným krokům spočívajících v mimosoudních aktivitách, jako je osobní návštěva Vás jako dlužníka na uvedené adrese popř. v zaměstnání. Budeme nuceni podat žalobu a následně návrh na exekuci. Všechny tyto kroky Vám jdou k tíži a enormně zvýší váš dluh.“ Následoval harmonogram s termíny – kdy přijdou vymahači k Petrovi domů, kdy bude podána žaloba. Celková výše dluhu 8881 korun. A gentlemanská nabídka navrch: pro začátek stačí, když pošlete 2220 korun, pak termín zápisu do registru podmíněně pozastavíme, dokud neuhradíte zbytek.

Méně gentlemanské už bylo, že o původu dluhu – tedy, o čí pohledávku se jedná, jak a kde měla vzniknout – v dopise nepadlo ani slovo.

Za takových okolností – kdy netušíte proč a za co – by snad neplatil ani blázen. Jenže Petrovi už není třicet a dochází mu elán. Vzdorovat neexistujícím dluhům začíná být únavnější než se podvolit – jít a zaplatit, jen ať už je klid. Nervóznět a pochybovat začíná i jeho manželka. Nepůjčil si nakonec? Tehdy se Petr o problému zmiňuje svému finančnímu poradci Jiřímu Matusíkovi. A ten na případ upozornil naši redakci.

Bezplatná právní poradna

Obchodní, rodinné i pracovní právo: pro radu nemusíte daleko. Stačí kliknout a zeptat se expertů v naší bezplatné poradně.

Staří známí

Jenže vymahači nečekali. Než jsme se případem začali zabývat, poctivě plnili přislíbený harmonogram; 9. prosince Petrovi dorazí předžalobní výzva. Tentokrát (konečně!) s přesnou informací o původu pohledávky. Petr si půjčil. Kde jinde, než u staré známé spolčenosti creditON.

Kontaktujeme firmu, která pohledávku nejnověji vymáhá, a ptáme se, jak je možné, že (už zase) žádají zaplacení dluhu, který podle závěrů policejního šetření nikdy neexistoval. A dokládáme usnesení Policie ČR.

„Jak bylo historicky sděleno panu O., věřitel nám předanou pohledávku k soudnímu a exekučnímu vymáhání v návaznosti na doložené listiny stáhl,“ zněla stručná odpověď z firmy OMEGA solutions, a.s., která stojí za projektem NebankovníRegistr.cz. Petra ale příliš neuspokojila. „Nikdo se mi neozval, nepotvrdil, že vymáhání končí.“

Když jsme od OMEGA solutions žádali písemné potvrzení o ukončení vymáhání, přestali komunikovat. Bez odpovědi, navzdory urgencím, ponechali i naše otázky ohledně způsobu, jakým dlužníka žádají o zaplacení – aniž by se zdržovali vysvětlováním toho, o jaký dluh se vlastně jedná.

Petrův neklid roste. Chce se znovu vydat na policii, bojí se další návštěvy vymahačů. Manželce dochází trpělivost.

Když už musíte...

... půjčte si u někoho normálního

Většinou nejvíc ušetříte, když nekoupíte. Ale jsou i půjčky nezbytné a jsou půjčky, které si na sebe vydělají. Pokud úvěr vážně potřebujete, nechejte si porovnat nabídky. A pokud bude půjčka nesmysl, řekneme vám to.

Promiňte

Z OMEGA solutions zní jen ticho. Zkusíme se vrátit na start. Píšeme do společnosti creditON.cz. Reakce je okamžitá. Vstřícná. Pavol Zubko, manažer vymáhání pohledávek, souhlasí, že policejní zápis potvrzuje, že se Petr O. stal obětí úvěrového podvodu. „Bohužel došlo i individuální procesní chybě našeho zaměstnance, se kterým už byl rozvázaný pracovní poměr. Případ nebyl správně označený jako úvěrový podvod, a z toho důvodu byl postoupený k další správě pohledávky.“ Prostě chyba systému. „Úvěrový podvod vznikl přes obchodního zástupce Jana T., se kterým situaci řešíme právní cestou,“ dodal Pavol Zubko.

Na náš popud posílá firma CreditOn Petrovi dopis s omluvou a definitivně v něm potvrzuje, že vymáhání končí. „Prohlašujeme, že pan Petr O. nemá vůči naší společnosti žádný závazek a nemůže být následně tedy tato částka v budoucnosti vymáhána.“

Ptáme se právníka

Můžu chtít odškodné za psychickou újmu?

„Záleží, jestli jste měli opravdu vážné psychické potíže. Náhrada škody se většinou stanovuje s ohledem na zprávu psychologa nebo jiného odborníka, kterého poškozený navštívil. Odbornou pomoc by měl vyhledat co nejdřív po události, která psychické problémy způsobila. Jistě jde žádat odškodnění i bez lékařských zpráv a posudků, ale vymahatelnost bude velmi nízká. Pokud máte za to, že vám někdo způsobil nemajetkovou újmu, je nejlepší řešení vyzvat protistranu k plnění, vylíčit skutečnosti relevantní k posouzení nemajetkové újmy a uvést nárokovanou částku. Kdyby se nepodařilo věc vyřešit mimosoudně, nezbývá než se obrátit na soud,“ komentuje právník Petr Novák z Vaše nároky.cz.

Leden 2016. Martyrium Petra O. končí. Škoda jen, že osvobozující dopis nepřišel o rok a půl dřív. Petrovi by ušetřil hodně nervů. I když se společnost creditON omluvila, dopustila se přinejmenším dvou těžko odpustitelných chyb: kromě úvěrového podvodníka zaměstnávala ještě lempla. A oba se bohužel na Petrově případu zásadně podepsali.


Veškerou písemnou dokumentaci a podklady k případu Petra O. má redakce Peníze.cz k dispozici.

Stalo se vám něco podobného? Dejte nám vědět!

Jsme jedno ucho!

Potkalo vás něco podobného tomu, o čem jsme psali v dnešním článku?

Potkalo vás něco podobného tomu, o čem jsme psali ve kterémkoli z článků, který jsme zařadili mezi texty o finančních prasárnách?

Potkalo vás něco, o čem by se měl napsat článek, který bychom pak zařadili mezi texty o finančních prasárnách?

Napište nám do redakce: redakce@penize.cz

Jednoduché dokládání škod

@SubmitCaption

Dokládejte škody na majetku třeba jen pomocí mobilu. S aplikací Moje škody můžete průběh řešení také sledovat.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+118
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 16 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

18. 2. 2016 10:37, Mirek

Redakci Peníze.cz děkuji za zveřejnění případu a hlavně za pomoc pánovi , který na tu "papírovou vojnu " s lumpy vzhledem ke svému věku nestačil .

+59
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (16 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Nezaplatíš za telefon – nedostaneš úvěr? Čím hrozí registry dlužníků

4. 9. 2014 | Ondřej Tůma

Nezaplatíš za telefon – nedostaneš úvěr? Čím hrozí registry dlužníků

Černý puntík v rejstříku dlužníků! V úvěrových registrech se ukládají informace o tom, jak vzorně či naopak nepříkladně splácejí své závazky klienti bank, nebankovních finančních společností,... celý článek

Pošlapej, nebo nevyděláš! Mezi exekutory udávají kurz největší dravci

24. 5. 2014 | Petra Dlouhá | 34 komentářů

Pošlapej, nebo nevyděláš! Mezi exekutory udávají kurz největší dravci

„Přijdou k dlužníkovi v sedm ráno, znovu v devět a pak v jedenáct, všechno oblepí, včetně dětské postýlky, a řeknou – nezabavíme to, když do zítřka seženete pět tisíc. Exekutor ví,... celý článek

Kdo vám dá fér půjčku? Může to být i nebankovní společnost

29. 8. 2013 | Ondřej Tůma | 8 komentářů

Kdo vám dá fér půjčku? Může to být i nebankovní společnost

Musíte si vzít půjčku a chcete seriózní jednání? Dávno neplatí, že se ho dočkáte leda v bance. Mnohé úvěrové společnosti se pod veřejným tlakem dopracovaly k tomu, že jejich podmínky... celý článek

Dlužníkům jdou po krku „dlužíci“. Říkají si zelená spravedlnost! Co si o tom myslíte?

22. 3. 2012 | Petra Dlouhá | 77 komentářů

Dlužníkům jdou po krku „dlužíci“. Říkají si zelená spravedlnost! Co si o tom myslíte?

Pronásledují vás na každém kroku podivní zelení mužíci připomínající mimozemšťany? Buď máte zaděláno na psychiatrickou diagnózu, nebo se z vás někdo snaží vymámit peníze. Vymahači nasadili... celý článek

Prachy sem, etika ven! Vymahači vydělávají na pohledávkách, na které nemají nárok

1. 8. 2011 | Petra Dlouhá | 29 komentářů

Prachy sem, etika ven! Vymahači vydělávají na pohledávkách, na které nemají nárok

Zatraceně, jak ty miliony vydělat? Rozjet byznys, schramstnout prachy, pořádně se napakovat… Jeden hledá díru na trhu, druhý díru v zákoně, další někomu udělá rovnou díru do hlavy.... celý článek

Partners Financial Services