Daňové přiznání na spadnutí, vhazujeme záchranný kruh!

Daňové přiznání na spadnutí, vhazujeme záchranný kruh!
Máme před sebou poslední víkend před "daňovým silvestrem 2005". Těm, kdo ho budou trávit nad daňovým přiznáním, nabízíme pomocnou ruku. Jednu z posledních. Provedeme vás letošním daňovým bludištěm od získání formuláře až po odeslání přiznání a zaplacení dlužné daně.

Poslední březnový den je každoročním mezníkem v životě těch, jejichž roční příjem podléhající dani z příjmů přesáhl v loňském roce 15 tisíc korun a nemají daňového poradce (když ho mají, termínem je pro ně konec června).

Jak tedy na daň z příjmu fyzických osob letos? Pro jednoduchost a přehlednost budeme postupovat v 10 krocích.

Průvodce daňovými povinnostmi za rok 2005

Jak vyplnit daňové přiznání za rok 2005? Chcete vědět, zda se právě vám vyplatí společné zdanění manželů a jestli ano jak konkrétně jej spočítat? Víte, na který finanční úřad patříte a jak mu správně poukázat peníze? Potřebujete poradit s Přehledem pro zdravotní pojišťovnu či ČSSZ?

Připravili jsme pro vás nový seriál, Průvodce daňovými povinnostmi za rok 2005!

Mimo jiné zde naleznete interaktivní daňové formuláře včetně přehledů pro pojišťovny, nové sazby daně z příjmů fyzických osob, daňový kalendář a spoustu dalších informací o jednotlivých daních.

1. krok: Sežeňte si potřebné formuláře. Potřebujete daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob (letos je poprvé jednotné, žádný typ A či B proto nehledejte) a pokyny k jeho vyplnění. Vyzvednout vše můžete na jakémkoli finančním úřadu, obvykle i na úřadu obecním. Těm, kteří mají možnost tisku, ale doporučujeme tyto interaktivní formuláře. Ušetří spoustu času a pomohou s výpočty.

2. krok: Přemýšlíte-li nad uplatněním společného zdanění manželů, spočítejte si, jestli pro vás má smysl. Zjednodušeně se dá říci, že smysl nemá v případě, kdy manželé mají stejnou mezní daňovou sazbu (přibližně stejný základ daně). Jak je tomu ve vašem případě zjistíte pomocí naší exkluzivní kalkulačky společného zdanění manželů.

Pokud se pro společné zdanění rozhodnete, připravte si Přílohu 5 daňového přiznání a otevřete si článek Společné daňové přiznání 2005 krok za krokem. V tom si přečtete podrobný, srozumitelný návod, jak v 10 krocích společné zdanění vyplnit a spočítat. Naleznete zde také seznam dokumentů, které pro uplatnění společného zdanění budete potřebovat, a spoustu dalších důležitých informací. Dozvíte se např., co všechno patří a nepatří do základu daně manželů pro účely společného zdanění, co se započítává do příjmů manželky (manžela) pro účely zjištění, zda je vyživovanou osobou, jejíž příjem nesmí přesáhnout 38 040 Kč, co dělat v případě, že po odpočtu nezdanitelných částí základu daně (odčitatelných položek) vyjde základ daně záporný apod.

OSVČ nemohou uplatnit společné zdanění manželů, pokud alespoň jeden z manželů:

 • odečítá ztrátu,
 • má daň stanovenou paušální částkou,
 • rozděluje příjmy na více zdaňovacích období,
 • byl mu poskytnut příslib investiční pobídky,
 • je v konkurzu,
 • má povinnost stanovit minimální základ daně.

Společné zdanění rovněž není možné v případě, kdy jsou manželé spolupracujícími osobami. Musejí se tedy rozhodnout, jestli společné zdanění, nebo spolupráce. Jakkoli to vypadá podobně, je mezi těmito dvěma možnostmi zásadní rozdíl, přičemž rozhodovat se je nutné individuálně (více viz články Společně zdanit, či spolupracovat? a Společné zdanění manželů: nechtějte slevu zadarmo!).

3. krok: Pokud jste OSVČ po vyplnění úvodní strany daňového přiznání (osobní údaje) skočte na Přílohu č. 1 (Výpočet dílčího základu daně z příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti). Dříve než budete moci vyplnit 2. oddíl DP, musíte totiž vypočítat dílčí základ daně právě pomocí této přílohy.

Pokud vedete daňovou evidenci nebo účetnictví (zaškrtněte které), do výdajů započítáte všechny částky, které bylo nezbytné vynaložit pro dosažení uvedených příjmů. Mezi tyto výdaje patří i odvody sociálního a zdravotního pojištění, v řádku 103 tedy již pojistné uvedeno nebude a vyplníte nulu.

Jinak je tomu v případě, kdy využijete možnosti uplatnit výdaje procentem z příjmů (opět je nutné variantu zaškrtnout). V paušální částce výdajů totiž nejsou odvody na pojistné zahrnuty.

Paušální výdaje se oproti roku 2004 zvýšily na:

 • 80 % u příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství,
 • 60 % u příjmů z živností řemeslných (seznam řemeslných živností naleznete zde),
 • 50 % u příjmů z jiných živností,
 • 40 % u příjmů z jiného podnikání nebo nezávislého povolání,
 • 40 % u příjmů z užití autorských práv nebo práv průmyslového vlastnictví.

Pokud jste se pro výdaje procentem z příjmů rozhodli, vyplňte svoje daňové přiznání pomocí článku Jak uplatnit výdaje paušálem v daňovém přiznání 2005, ve kterém jsme takový scénář krok za krokem představili a vše ukázali na konkrétním příkladu. Zmiňujeme i variantu, kdy potřebujete vyplnit dodatečné daňové přiznání za rok 2004.

4. krok: Máte-li příjmy z pronájmu či ostatní příjmy (podle §10 zákona o dani z příjmů), musíte obdobně vypočítat dílčí základ daně z těchto příjmů. A to podle Přílohy č. 2. Na tomto místě upozorněme, že pokud dosahujete různých typů příjmů v rámci samostatné výdělečné činnosti, musíte se rozhodnout pro uplatňování skutečných výdajů, nebo uplatňování paušálu u všech typů příjmu jednotně. To znamená, že nemůžete kombinovat uplatňování skutečných výdajů u jednoho typu příjmu (např. zemědělská činnost) a výdajů paušálem u jiného typu příjmu (např. pronájem).

5. krok: Pro případ, že zaměstnáváte osoby se změněnou pracovní schopností a uplatňujete na ně slevu na dani, a v případě, že v ČR zdaňujete zahraniční příjmy, si pro vás finanční úřad přichystal Přílohu č. 3. Tomu, jak je to s daněmi ze zahraničních příjmů, kdo kdy co platí "venku" a kdo kdy co platí "doma", jsme se věnovali v článku Které příjmy zdanit doma a které v zahraničí?.

6. krok: Částky z jednotlivých příloh (z kolonek dílčí základ daně) pak přenesete do 2. části 2. oddílu základní části daňového přiznání. Ve 3. oddílu uplatníte základní nezdanitelnou částku 38 040 Kč a případné další odčitatelné položky, na které si uplatňujete nárok, a na řádku 62 se dopočítáte k základu daně a na řádku 63 pak daně samotné. Pokud nevyužíváte interaktivní formulář, vypočítejte výši daně pomocí této tabulky:

Výpočet daně - sazby platné pro rok 2005
Roční základ daně v Kč daň ze základu přesahujícího
od do
0 109 200 15 %
109 200 218 400 16 380 + 20 % 109 200
218 400 331 200 38 220 + 25 % 218 400
331 200 a více 66 420 + 32 % 331 200

I letos budete muset zaplatit minimální daň, přesněji řečeno budete muset vyjít z minimálního základu daně. Týká se těch, kteří mají příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, z podnikání na základě živnostenského zákona (ze živnosti) a z jiného podnikání podle zvláštních předpisů (např. auditoři, advokáti, daňoví poradci apod.).
Jde o to, že tomu, kdo by vykazoval ztrátu, případně nedostatečný zisk, bude vyměřena daň z minimální základu daně, letos ze 107 300 Kč. Možnost odpočtu daňové ztráty v následujících letech zůstává, nelze ji ale odečíst od minimálního základu daně (pokud tedy i příští rok docílíte jen toho). Ve výsledku prostě v žádném zdaňovacím období nelze klesnout pod minimální základ daně.
Minimální základ se netýká těch, kteří pobírají rodičovský příspěvek (stačí i po část zdaňovacího období), příjemců starobního nebo invalidního důchodu, studentů do 26 let (rozhodující je počátek zdaňovacího období). Minimální daně jsou také ušetřeni ti, kteří zahájili svou podnikatelskou činnost v roce 2004 nebo 2005, a ti, kteří ji během roku 2005 ukončili. Netýká se ani poplatníků, kteří mají nárok na slevu na dani podle §35 (zaměstnávání pracovníků se změněnou pracovní schopností), 35a a 35b (investiční pobídky). Nevztahuje se ani na ty, kdo si v souladu s novým nařízením pořídili registrační pokladnu.

7. krok: V 6. oddílu hlavní části daňového přiznání ještě rodiče nezaopatřených dětí vypíšou údaje o nich a uplatní si na ně daňové zvýhodnění. Máte nárok na slevu na dani ve výši 500 Kč měsíčně za každé dítě (na těžce postižené dítě - ZTP/P - je to 1 000 Kč). Pokud tato sleva na dani převýší daň samotnou, máte možnost uplatnit nárok na daňový bonus. Pro ten platí, že poplatník musí mít příjem alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy, za rok 2005 tedy 43 110 Kč. Pokud vám již zaměstnavatel část bonusu vyplatil, uvedete přslušnou částku do řádku 78 a uplatníte nárok pouze na rozdíl.Problematice jsme se věnovali v článcích: Množme se a plaťme méně aneb daně a děti ve 2005 a Podnikatelé, děti, daně a rok 2005.

8. krok: V posledním bloku na straně 3 hlavní části daňového přiznání uplatníte již zaplacené zálohy na daň (pokud jste je tedy platili) a vyčíslíte, kolik finančnímu úřadu musíte doplatit. Na straně 4 vyplníte počet příloh, které spolu s hlavní částí daňového přiznání posíláte, dodáte datum a podpis.

9. krok: Již nezbývá než růžový formulář podat finančnímu úřadu a daň zaplatit. Termínem podání i odvedení daně je, jako každoročně, 31. březen. Pokud využíváte služeb daňového poradce, je tato lhůta o tři měsíce delší.

To, na který finanční úřad patříte a jak se k dani přiznat elektronicky, zjistíte v článku Kam letos s daněmi?. Možné je, že kvůli novele zákona o územních finančních orgánech od 1. ledna patříte pod jiný finanční úřad, tak si to ve zmíněném článku radši ověřte. Dočtete se také o tom, co dělat, pokud jste odevzdali daňové přiznání s chybou, státu dlužíte, nebo jste jej naopak přeplatili.

Daň musíte poslat na správný účet. Přesné číslo konta vašeho finančního úřadu, konstantní a variabilní symboly, které musíte použít ve správném tvaru, a spoustu dalších nezbytností naleznete v článku Jak a kam správně a bezproblémově odvést daň či pokutu. Území České republiky pokrývá 222 finančních úřadů a i drobná chyba v údajích při platbě daně může vést k sankcím, které vyplývají z jejího pozdního odvodu. Buďte proto obzvláště opatrní v tom, kam svoje peníze vlastně posíláte a vše vyplňujte velice pozorně.

Nakonec přejeme hodně úspěchů v boji s "růžovou smrští" a ať vás vyčíslená daň nepoloží. Protože jste to všechno zvládli, dostanete od nás na závěr "dárek" pro 10. krok: články o tom, jak vyplnit další povinné formuláře a odvést další povinné peníze. Tentokrát na zdravotní a sociální pojištění (na to první do 10. 4. a na druhé do 1. 5.): Zdravotní pojištění: jak je to s dodatečným Přehledem a Sociální pojištění opět dražší, spočítejte si Přehled 2005 s námi.

Co nás čeká v roce 2006?

Letos je před námi mnoho důležitých změn. Týkají se oblasti daní, také budeme moci začít využívat společné zdanění manželů, vzrostou sociálních dávky, zároveň ovšem i ceny energií atd. Připravili jsme pro vás sérii článků, ve kterých vám všechny významné změny přiblížíme a pomůžeme vám je co nejlépe využít. Neboli - Peníze 2006: s čím počítat a jak to spočítat.

Jak jste letošní daňovou povinnost zvládli? Vyhovuje vám současný formulář více než ten minulý? Vztahuje se na vás minimální vyměřovací základ?

Pojistěte potíže, ne jen vůz

Pojistěte potíže, ne jen vůz

Nejde jen o peníze. Dobrá pojistka vás rychle vrátí na silnici a váš život do normálních kolejí. Proto si zvolte…

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+7
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 10 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

27. 3. 2006 16:22, PlischkeS

Dobrý den,

své dotazy vkládejte do naší poradny (vyberte sekci "ostatní"): http://www.penize.cz/nastroje/poradna/dotaz.asp?dtz=1.

S pozdravem a přáním hezkého dne,
redakce Peníze.CZ

+71
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

26. 3. 2006 10:58, xyz

Společné zdanění OSVČ nelze použít pokud 1/ alespoň jeden odečítá ztrátu z minulých období nebo 2/ je ve ztrátě v roce 2005? Rozumím tomu, že platí varianta 1/, alespoň takto to popisoval jiný dřívější článek. Bylo by to logické, když ztráta vznikla dávno před tím, než tento zákon. Jak to tedy vlastně je? Děkuji za odpověď

-1
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (10 komentářů) příspěvků.
Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

Sociální pojištění opět dražší, spočítejte si Přehled 2005 s námi

9. 3. 2006 | Simona Ely Plischke

Sociální pojištění opět dražší, spočítejte si Přehled 2005 s námi

Daňová oblast doznala mnoha změn. Jak se promítly do letošních odvodů na sociální pojištění? Přešli jste na paušály? Jak se to odrazí v Přehledu pro OSSZ? Zvýšila se minimální výše... celý článek

Zdravotní pojištění: jak je to s dodatečným Přehledem

7. 3. 2006 | Simona Ely Plischke

Zdravotní pojištění: jak je to s dodatečným Přehledem

Jak vyplnit Přehled pro zdravotní pojišťovnu za rok 2005 a dopočítat se doplatku pojistného a záloh na zdravotní pojištění? Kolik činí minimální pojistné a koho se týká? Kdo musí podat... celý článek

Daně: vybíráme z poradny V.

6. 3. 2006 | Kateřina Havlíčková

Daně: vybíráme z poradny V.

Co užitečného jsme pro vás dnes připravili z naší daňové poradny? Pro uplatnění výdajů paušálem je třeba vědět, o jakou živnost se jedná. Z dnešního článku tedy např. zjistíte, zda... celý článek

Jak uplatnit výdaje paušálem v daňovém přiznání 2005

28. 2. 2006 | Lenka Fialková

Jak uplatnit výdaje paušálem v daňovém přiznání 2005

Rozhodli jste se letos využít zvýšených odpočtových paušálů a daň z příjmu vypočítat s jejich pomocí? Máme pro vás poradenský článek, ve kterém si takový scénář krok za krokem představíme.... celý článek

Které příjmy zdanit doma a které v zahraničí?

23. 2. 2006 | Simona Ely Plischke

Které příjmy zdanit doma a které v zahraničí?

Stále více lidí odjíždí na "pracovní zkušenou" do ciziny a naopak stále více cizinců rozšiřuje české pracovní řady. Jak je to s daněmi ze zahraničních příjmů a s odvody na zdravotní... celý článek

Partners Financial Services