Rozbijme prasátka do třetice

Rozbijme prasátka do třetice
Daň z příjmu jsme již odevzdali, zdravotní pojištění doplatili, čeká nás ale ještě finále. S napřaženou rukou se totiž blíží správa sociálního zabezpečení. Skoncujme tedy úspěčně s posledními odvodovými povinnostmi za rok 2002.

Kromě zdravotních pojišťoven, o kterých jsme již psali v tomto článku, čekají na přehled o příjmech a výdajích ze samostatně výdělečné činnosti (dále přehled) také okresní správy sociálního zabezpečení. Tiskopis zasílá Česká správa sociálního zabezpečení podnikatelům poštou, lze ho ale také vyzvednout na příslušné okresní správě nebo stáhnout ze stránek www.cssz.cz. Odevzdat jej musí každá osoba samostatně výdělečně činná (dále OSVČ), pokud alespoň po část roku 2002 vykonávala výdělečnou činnost.

Formulář je nutné dodat na příslušný úřad do 30 dnů od podání daňového přiznání, nejpozději tedy ve středu 30. dubna. Doplatek na pojistném je pak třeba uhradit do osmi dnů od podání přehledu. Protože je ale 8. května státní svátek, posledním dnem pro zaplacení je 9. květen. Pokud jde o OSVČ, která daňové přiznání podat nemusela nebo využila služeb daňového poradce, prodlužuje se lhůta pro podání přehledu do 31. července. Do konce dubna ale musí doložit, že skutečně daňového poradce má. Pokud přehled není podán včas, může okresní správa uložit dvaceti tisícovou pokutu.

Zaměstnanci to mají jednodušší

Zaměstnance nemusí vyplňování přehledu ani doplácení pojistného nijak trápit. Jeho chlebodárce by mu měl každý měsíc strhnout osm procent z hrubé mzdy, přidat k tomu dalších 26 procent ze své kapsy a vše odvést na účet okresní správy. Neděje-li se tak, zaměstnavatel porušuje zákon. Celkové pojistné ve výši 34 procent hrubé mzdy zaměstnance v tomto případě zahrnuje nemocenské pojištění, důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (někdo by ji možná nazval politikou nezaměstnanosti).

OSVČ se do systému musí přihlásit, pokud rozdíl příjmů a výdajů, které jí plynuly ze samostatné výdělečné činnosti, přesáhly v loňském roce 42 600 korun. Jestliže OSVČ měla příjmy jen po část roku, snižuje se toto minimum o jednu dvanáctinu za každý měsíc, kdy nevydělávala. Od 42 600 korun se tedy za každý měsíc "nečinnosti" odečítá 3 550 korun.

Pokud OSVČ přesáhne minimum a na správu sociálního zabezpečení se nahlásí, může si základ pro výpočet pojištění určit sama. Ten ale musí činit nejméně 35 procent z rozdílu příjmů a výdajů. Platí zde ještě jedna podmínka, a to nejnižší vyměřovací základ. Pro loňský rok činil 21 300 korun. Toto roční minimum se ještě snižuje o 1 750 korun za každý měsíc těm OSVČ, které v daném měsíci nevykonávaly samostatnou výdělečnou činnost, měly nárok na nemocenské, pobíraly mateřskou nebo trávily čas na vojně či civilní službě.
Vyměřovací základ má i strop, tím je 486 tisíc korun. Tato částka se ze stejných důvodů jako minimální základ snižuje o 40 500 korun měsíčně.

Odpočitatelné položky neexistují

Když už se OSVČ konečně proplete vyčíslením základu, čeká ji ještě vlastní výpočet pojistného. Ten je podstatně jednodušší, nicméně končí odevzdáním peněz. Ze základu pojistného OSVČ povinně platí 26 procent na důchodové pojištění a 3,6 procenta na státní politiku zaměstnanosti. Nemocenské pojištění si platí pouze dobrovolně. Kdo chce být pojištěn i pro riziko nemoci, přispívá ještě 4,4 procenty ze základu na nemocenské pojištění. V konečném součtu se tak OSVČ dostanou na stejných 34 procent, které platí zaměstnanec se zaměstnavatelem dohromady.

Při výpočtu pojistného se neuplatňují žádné odečitatelné položky. Živnostník, který má dvě děti, manželku v domácnosti a vypočítal si základ pro výpočet pojištění na 106 800 korun, v březnu neplatil na daních nic. Odečitatelné položky totiž vyčíslil právě na 106 800 (odpočet na dvě děti: 2 x 23 520 korun, na manželku v domácnosti: 21 720 korun a odpočet na poplatníka: 38 040 korun). Sociální pojištění (a stejně tak zdravotní) ovšem zaplatí z plné částky.

Jak se dopočítat povinných měsíčních záloh

OSVČ musí na sociální pojištění platit měsíční zálohy. Novou výši záloh si stanoví právě podle přehledu za rok předchozí. Podáváte-li přehled za rok 2002, příjmy po odečtu výdajů vydělte počtem měsíců, ve kterých jste činnost provozovali a tento měsíční vyměřovací základ vynásobte 29,6 procenty. V případě, že si chcete platit i nemocenské pojištění, násobte měsíční základ ne 29,6 ale 34 procenty. Výsledkem je nová výše vašich měsíčních záloh. Od 1. ledna 2003 činí nejnižší možná záloha 548 korun měsíčně. Orientační výši záloh znázorňuje tabulka:

MĚSÍČNÍ ZÁLOHY NA SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ
(včetně nemocenského pojištění):

Průměrný měsíční příjem
po odečtení nákladů (v Kč)

Zálohy na pojistné (v Kč)
10 000

1 190

15 000

1 785

20 000

2 380

30 000

3 570

50 000

5 950

80 000

9 520

Zdroj: Peníze.cz

Pokud sociální pojištění platit nechcete, začněte pronajímat nemovitosti nebo movité věci. Mějte prostě příjmy z kapitálového majetku. Kromě příjmů z dohody o provedení práce, na kterou ale smíte pracovat jen 100 hodin ročně, je jedinou skupinou příjmů, platby zcela zproštěnou, právě tato.

Nemáte-li zbytečné prostory na pronajímání, čemuž se nelze divit, začněte psát knihy, články, vědecké statě a podobně. Prostě publikujte za honorář - mějte příjmy podle autorského zákona. Legislativa ponechává na autorovi, zda-li svoji tvorbu vidí jako soustavnou činnost, či nikoli. Pokud nevidí, sociální pojištění neplatí.

Platby sociálního pojištění rozhodně nejsou malou položkou. Spíš než pojištění to je lineární skrytá daň, které jen tak někdo neunikne. Při porovnávání s jinými evropskými státy sice naše opticky zkreslené nižší daně (bez odvodů na zdravotní a sociální pojištění) mohou vypadat uspokojivě, skutečnost je ale jiná.

Jsou odvody na sociální a zdravotní pojištění vysoké? Už jste odevzdali přehled o příjmech a výdajích? Je lepší být zaměstnán, nebo se živit samostatně výdělečnou činností? Platíte si nemocenské pojištění? Podpořte diskusi!

Další daňové povinnosti naleznete v našem daňovém kalendáři a přehledu dalších povinností OSVČ.

Srovnávat se vyplatí

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-1
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 6 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

17. 12. 2003 13:03

a jak je to s placením sociálním pojištěním u OSVČ, která je invalidní důchodce a nemá žádný zisk - pracuje jen, aby neseděla doma
někdo tvrdí, že platit musí, na stejném úřadě v jiném městě je odpověď opačná. jaký máte názor vy?

+38
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

25. 4. 2003 11:44, PlischkeS

Dobrá anketa. Samosebou, že je nejlepší být nezaměstnaným melouchářem. Čím dál tím víc o tomto "zaměstnání" začínám uvažovat! Jo a sociální pojištění je fakt pěkně velké daň, ať si to stát nazývá jek chce!!!

-7
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (6 komentářů) příspěvků.
Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

Zaplacením daně povinnosti ani zdaleka nekončí

7. 4. 2003 | Simona Ely Plischke

Zaplacením daně povinnosti ani zdaleka nekončí

Daňový silvestr máme sice za sebou, všechny odvodové závazky ale přece jenom neskončily. Pokud jste podali daňové přiznání, máte vůči své zdravotní pojišťovně řadu povinností. Doba... celý článek

Daňový silvestr už klepe na trezor

17. 3. 2003 | Simona Ely Plischke

Daňový silvestr už klepe na trezor

Tak jako každý rok i letos je 31. březen "šibeničním" termínem pro podání daňových přiznání i pro samotnou platbu daně. Pro ty, kteří se s růžovými listy rozhodli poprat sami, jsme... celý článek

Šestero důchodce

11. 3. 2003 | Petr Vykoukal

Šestero důchodce

"Důchod je daleko," říkávali třicátníci a čtyřicátníci. Ti dnešní si už podobné prohlášení nemohou dovolit. Zejména ti s nadprůměrným příjmem...

Mzda a to ostatní

17. 9. 2002 | Jan Heřman

Mzda a to ostatní

Výrazně ušetřit na mzdových nákladech může firma, která využívá nepeněžní formy odměňování. Většinou se navíc ani nemusí bát, že talentované zaměstnance ztratí. Předpokládá se, že mimomzdové... celý článek

Partners Financial Services