Zaplacením daně povinnosti ani zdaleka nekončí

Zaplacením daně povinnosti ani zdaleka nekončí
Daňový silvestr máme sice za sebou, všechny odvodové závazky ale přece jenom neskončily. Pokud jste podali daňové přiznání, máte vůči své zdravotní pojišťovně řadu povinností. Doba na splnění jedné z těch nejdůležitějších končí právě zítra.

Každý, kdo podal daňové přiznání, musí do osmi dnů po jeho odevzdání předložit zdravotní pojišťovně "přehled o příjmech a výdajích ze samostatně výdělečné činnosti a úhrnu záloh na pojistné" (dále jen přehled). Tento formulář je nutné poskytnout všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byl pojištěnec během roku 2002 veden. To nastává v případě, že během zdaňovacího období měnil pojišťovnu. Současně je povinen dodat doklad o dni podání daňového přiznání, potvrzený finančním úřadem, a ve stejné lhůtě také doplatit případný nedoplatek pojistného.

Pokud jste tedy nechali placení daní na poslední chvíli, nezapomeňte srovnat účty se zdravotní pojišťovnou do úterý 8. dubna. Za nepředložení přehledu může zdravotní pojišťovna uložit pokutu až do výše 50 tisíc korun. (Jestliže máte daňového poradce a podáváte tedy daňové přiznání do konce června, byli jste povinni do konce března pojišťovně nahlásit, kdy přiznání podáte.)

Od měsíce, ve kterém je podán přehled, se mění výše zálohy na pojistné pro celý letošní rok. Platí se v nové výši, která je odvislá od vyměřovacího základu roku 2002 uvedeného v přehledu. Sami si však zálohu nemůžete snížit – nejprve musíte požádat vaši zdravotní pojišťovnu. Ta o snížení rozhodne sama.

Zjistíte-li z přehledu přeplatek pojistného a pojišťovna vám jej nevrátí v plné výši, dříve než rozzuřeně zavoláte úřednici, zjistěte, zda ústavu něco nedlužíte. Zdravotní pojišťovny totiž vrácený přeplatek snižují o vaše splatné závazky – penále, pokuty apod.

Nestandardní situace

Přehled musí do 8. dubna odevzdat i osoba samostatně výdělečně činná, která podle zvláštního předpisu nemusí podávat daňové přiznání. Této povinnosti nejsou zbaveni ani ti, za které platí zdravotní pojištění stát a mají příjmy ze samostatně výdělečné činnosti. Jde zejména o důchodce, studenty či osoby pobírající rodičovský příspěvek.

Jestliže plátce daně zjistí, že v daňovém přiznání udělal chybu, která vedla k opravě daňového přiznání, je povinen do osmi dnů od zjištění chyby předložit opravný přehled. Ten musí poskytnout všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byl ve zdaňovaném období pojištěn, tj. všem, kterým předložil přehled původní. Dlužné pojistné pak musí doplatit do 30 dnů od podání opravného přehledu.

Lidé, kteří kromě samostatně výdělečné činnosti (dále SVČ) mají i příjmy ze zaměstnání, platí měsíční zálohy na pojistné z příjmu vyššího. Pokud příjmy ze zaměstnání převyšují příjem (po odpočtu výdajů) ze SVČ, je SVČ považována za vedlejší zdroj příjmů. Je-li to ale naopak a příjem ze SVČ převyšuje plat v zaměstnání (i když je pojistné zaměstnavatelem odváděno z vyšší částky než z minima), je SVČ považována za hlavní zdroj příjmu a osoba samostatně výdělečně činná musí platit měsíční zálohy.

Ti, co vykonávají SVČ nepravidelně (třeba jen jednou do roka), musí přehled odevzdat také. Jde např. o autory, kteří přispívají do médií a obdrží honorář zdaněný desetiprocentní sazbou přímo u toho, kdo jej vyplácí. Všichni ti musí zaplatit pojistné.

Pokud spolupracujete s osobou samostatně výdělečně činnou (dále OSVČ) a ta na vás převedla část příjmů a výdajů, máte vůči zdravotní pojišťovně naprosto stejné povinnosti jako OSVČ.

Pojištěncovo vademecum

Připomeňme si obecné zásady, které souvisejí s platbou pojištění. Výši pojistného je plátce povinen si vypočítat sám. Činí 13,5 % z vyměřovacího základu a zaokrouhluje se na celé koruny směrem nahoru. Pojistka se odvádí buď bezhotovostním převodem na účet pojišťovny, nebo hotovostně poštovní poukázkou - ta je k dispozici v příslušné pojišťovně. Konstantní symbol je pro bezhotovostní platbu 0558, pro hotovostní 379. Variabilní symbol je v obou případech rodné číslo nebo číslo, které plátci přidělila zdravotní pojišťovna.

Odvedeme-li pojistné nebo zálohu pod jiným variabilním symbolem nebo jinému ústavu, považuje se pojistné či záloha za nezaplacené ve stanovené lhůtě.

Výkon SVČ jen po část měsíce (byť jen jeden den) se považuje za výkon SVČ po celý měsíc.

Za mě ale platí stát!

Jste-li student, důchodce, rodič na mateřské či jiná OSVČ, za kterou platí stát, nezbavuje vás to povinnosti zdravotní pojištění ze svého výdělku odvádět. Vyměřovacím základem pro zdravotní pojištění je 35 % částky (po odečtení výdajů), která přesahuje dvanáctinásobek vyměřovacího základu, ze kterého platí pojistné stát. Toto platí pro OSVČ, za kterou byl po celý rok 2002 plátcem pojištění stát. Jednoduše řečeno, za měsíce, ve kterých je za OSVČ po celý kalendářní měsíc plátce stát, odečítá od 1. 1. 2003 OSVČ od příjmů (kromě výdajů) i částku 3 458 korun. Za měsíc, kdy stát odvádí pojištění pouze za část měsíce, OSVČ tuto částku neodečítá a platí pojištění, jakoby stát pojištění vůbec neplatil.

Jestliže SVČ provádíte ještě spolu se zaměstnáním a odpočet za platbu pojistného státem uplatňujete v zaměstnání, nemůžete tento odpočet použít při vyplňování přehledu. V takovém případě totiž jde o platbu pojistného nižší než určuje zákon a pojišťovna by vám mohla předepsat penále.

Na závěr ještě rada pro ty, kteří byli loni dlouhodobě nemocní. Za měsíce, kdy jste byli uznáni práce neschopnými, jste sice zálohy platit nemuseli, ale pojistné za tyto měsíce jste po podání daňového přiznání stejně povinni doplatit. Letos tedy radši hodně zdraví…

Další daňové povinnosti naleznete v našem daňovém kalendáři a přehledu dalších povinností OSVČ.

Už jste odevzdali přehled o příjmech a výdajích ze samostatně výdělečné činnosti a úhrnu záloh na pojistné? Zdá se vám pojistka vysoká neb nízká? Myslíte si, že se "vyplatíte" vaší pojišťovně? Která pojišťovna je podle vás nejlepší? Myslíte, že by měl být u zdravotního pojištění zaveden princip bonusů a malusů? Podělte se s ostatními o vaše zkušenostmi a názory!

 

Partners Financial Services

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb nám k tomu udělujete souhlas. Další informace.OK

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.