Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Pěstounská péče 2015: Kolik od státu dostane pěstoun, kolik profesionální rodič

Ať uvažujete o klasické pěstounské péči, nebo o pěstounské péči na přechodnou dobu (tedy takzvaném profesionálním rodičovství), jistě vás zajímá i finanční stránka věci. Přinášíme přehled pro všechny současné i budoucí pěstouny – dozvíte se, kolik peněz od státu celkem dostanete a za jakých podmínek.
Pěstounská péče 2015: Kolik od státu dostane pěstoun, kolik profesionální rodič

Pěstounství jako forma náhradní rodinné péče o děti, které z nějakého důvodu nemohou žít s biologickými rodiči, v Česku funguje dávno – je alternativou k adopci (i když faktických a právních odlišností je požehnaně).

Před třemi lety se objevila ještě jedna odnož. Říká se jí pěstounská péče na přechodnou dobu a jde v podstatě o zaměstnání, které vykonávají lidé zařazeni v evidenci profesionálních pěstounů. Stát takového člověka platí za to, že je připraven kdykoli přijmout cizí dítě toho času bez rodiny. A zase ho vrátit, jakmile se situace vyřeší – pro dítě se najdou adoptivní rodiče nebo se může vrátit do původní rodiny. O pravidlech a úskalích profesionálního pěstounství jste na Peníze.cz četli loni:

Dnes se zaměříme čistě na materiální aspekt – klasické i profesionální pěstounské péče. Pravidla finanční podpory se do značné míry překrývají. Ne však vždy, ne zcela.

Odměna pěstouna: odvody stejné jako u mzdy

Základní dávkou pěstounské péče je odměna pěstouna. Pobírá ji klasický i profesionální pěstoun. Pro účely daně z příjmů, sociálního pojištění a zdravotního pojištění je odměna považována za příjem ze závislé činnosti, stejně jako plat nebo mzda v zaměstnání. Před výplatou se z ní odečítá záloha na daň a pojistné.

Výše měsíční odměny se odvíjí od počtu svěřených dětí.

Měsíční odměna: Klasická pěstounská péče

 • 8000 Kč, když pečuje o jedno dítě
 • 12 000 Kč, když pečuje o dvě děti
 • 20 000 Kč, když pečuje o tři a více dětí
 • 20 000 Kč, když pečuje aspoň o jedno dítě, které je závislé na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II, III nebo IV; za každé další dítě svěřené do péče se pak odměna zvyšuje o 4000 Kč

Měsíční odměna: Profesionální pěstounská péče

 • 20 000 Kč dostává každý člověk zařazený v evidenci profesionálních pěstounů, bez ohledu na počet dětí, o které pečuje; částka se vyplácí, i když u sebe právě žádné dítě nemá
 • 24 000 Kč, když pečuje aspoň o jedno dítě, které je závislé na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II, III nebo IV
 • Když je pěstounovi zařazenému v evidenci svěřené ještě další dítě do jiného typu péče – například do klasické pěstounské péče – zvyšuje se za každé takové dítě odměna o 4000 Kč

Čistá odměna pěstouna je nižší než uvedené hrubé částky, odečítají se povinné odvody. S výpočtem pomůže kalkulačka:

Výpočet čisté mzdy 2015 – mzdová kalkulačka

Základní verze  |  Rozšířená verze

Pár tipů! Co je dobré o odměně pěstouna vědět

 • Když jsou pěstouny oba manželé, náleží odměna jen jednomu. Výjimka je možná pouze na základě rozhodnutí úřadu práce v případě, že spolu manželé nejméně tři měsíce prokazatelně nežijí.
 • K odměně si pěstoun může přivydělávat bez omezení, nepřijde o ni.
 • Když dostanou do pěstounské péče dítě prarodiče, mají nárok na odměnu v případě, že pečují aspoň o tři děti nebo je aspoň jedno z dětí závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II, III nebo IV. Jinak dostane prarodič odměnu pěstouna jen v mimořádných případech – například kvůli tíživé ekonomické situaci nebo zdravotnímu stavu dítěte. Na ostatní dávky pěstounské péče má prarodič nárok vždy, stejně jako ostatní pěstouni.

Když má pěstoun vedle odměny i jiný příjem, musí podávat daňové přiznání. Úřad práce mu k tomu vydá potvrzení o zdanitelných příjmech z pěstounství. Když jiný příjem nemáte, můžete podepsat na krajské pobočce úřadu práce prohlášení k dani a o podání přiznání požádat úřad práce, který už se o daňové náležitosti postará za vás.

Kolik dostanete na dítě

Kromě odměny dostávají pěstouni také peníze na pokrytí potřeb dítěte. Konkrétní měsíční cifra se odvíjí od věku dítěte:

 • 4500 Kč pro dítě ve věku do 6 let
 • 5550 Kč pro dítě ve věku od 6 do 12 let
 • 6350 Kč pro dítě ve věku od 12 do 18 let
 • 6600 Kč pro dítě ve věku od 18 do 26 let

Musí jít samozřejmě o dítě nezaopatřené – tedy typicky dítě, které ještě chodí do školy nebo dítě předškolní. Podrobněji v boxu.

Nezaopatřené dítě

Pod pojmem nezaopatřené dítě se rozumí dítě do skončení povinné školní docházky. A i potom, nejdéle však do 26. roku věku, jestliže:

 • se soustavně připravuje na budoucí povolání
 • se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz
 • z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat výdělečnou činnost

Soustavnou přípravou na budoucí povolání se myslí studium na středních, vyšších odborných či vysokých školách nebo příprava ve speciálních výcvikových střediscích pro osoby se změněnou pracovní schopností. Soustavnou přípravou na budoucí povolání ale není studium, při kterém člověk pracuje tak, že musí platit nemocenské pojištění, má nárok na hmotné zabezpečení uchazeče o zaměstnání nebo při kterém je příslušníkem armády či v jiném služebním poměru.

Za nezaopatřené dítě je člověk považovaný taky v případě, že už dokončil povinnou školní docházku, ještě mu nebylo osmnáct, je vedený v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

Když je dítě nemocné nebo zdravotně postižené, a tudíž závislé na pomoci jiného člověka, měsíční příspěvek se zvyšuje. Částky vidíte v tabulce.

Věk

Lehká závislost

Středně těžká závislost

Těžká závislost

Úplná závislost

do 6 let

4650 Kč

5550 Kč

5900 Kč

6400 Kč

6–12 let

5650 Kč

6800 Kč

7250 Kč

7850 Kč

12–18 let

6450 Kč

7800 Kč

8300 Kč

8700 Kč

18–26 let

6750 Kč

8100 Kč

8600 Kč

9000 Kč

Pěstoun, který přebírá dítě do (klasické) pěstounské péče, navrch může čerpat jednorázový příspěvek při převzetí dítěte, určený na úhradu počátečních nákladů spojených s příchodem dítěte do rodiny. Výše příspěvku se i v tomto případě odvíjí od věku dítěte:

 • u dítěte do šesti let 8000 Kč
 • u dítěte od šesti do dvanácti let 9000 Kč
 • u dítěte od dvanácti do osmnácti let 10000 Kč

Profesionální pěstouni tuhle možnost nemají.

Tip!

Na co ještě máte nárok

Pěstoun (klasický i profesionální) může vedle odměny čerpat také mateřskou, rodičovský příspěvek nebo přídavek na dítě. Musí ovšem splňovat zákonné podmínky:

Při posuzování nároku na peněžitou pomoc v mateřství je rozhodující, jestli splňujete potřebné doby účasti na nemocenském pojištění (podrobný výklad najdete v článku, na který odkazujeme o pár řádek výš). Ale pozor: požadované doby účasti na pojištění nesmí plynout z odměny pěstouna. Při mateřské totiž nemůžete současně pobírat příjem, ze kterého nárok na mateřskou plyne (přesněji ze kterého bylo odváděno nemocenské pojištění, jež nárok na dávku zakládá) a který má peněžitá pomoc v mateřství nahrazovat. Další podmínka: dítě musí být mladší sedmi let. Když podmínkám vyhovíte, můžete jakožto pěstoun mateřskou pobírat nanejvýš 22 týdnů, respektive 31 týdnů, když doma přivítáte dvě a víc dětí naráz.

Stát může přispět i na auto

Velká pěstounská rodina potřebuje velké auto. I na něj může přispět stát. Podmínka: máte v pěstounské péči – a tady je myšleno pouze klasické dlouhodobé pěstounství – aspoň tři děti. Profesionální pěstouni na dávku nárok nemají.

Jednorázový příspěvek se vyplácí ve výši 70 procent pořizovací ceny auta nebo prokázaných výdajů na opravu stávajícího vozu. Horní hranice příspěvku je stanovena na sto tisíc korun; za posledních deset let pak v součtu na dvě stě tisíc korun. Zároveň platí, že auto nesmíte používat k výdělečné činnosti.

A pozor, je tady pojistka proti zneužití: když auto do pěti let od výplaty příspěvku prodáte, darujete nebo začnete používat pro výdělečnou činnost, případně přestanete vykonávat pěstounskou péči, budete muset poměrnou část poskytnutých peněz vrátit. Výjimkou je situace, kde se pěstounství přestanete věnovat z vážných zdravotních důvodů.

Odchodné: když dítě odroste

Poslední z dávek pěstounské péče se nevyplácí pěstounovi, nýbrž dítěti, přesněji mladému dospělému, který pěstounskou péči opouští. Jakmile dosáhne zletilosti nebo později po osmnáctých narozeninách přestane být nezaopatřeným dítětem, nemá už pěstoun nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte. Mladý člověk ovšem může požádat o jednorázovou injekci do začátku: příspěvek při ukončení pěstounské péče dosahuje 25 tisíc korun. Každý ho může dostat jen jednou, bez ohledu na to, že se třeba do kategorie nezaopatřené dítě navrátí (s tím dokáže pomoct studium) a později z ní znovu vypadne.

 • RSS
 • Kindle
 • Poslat e-mailem
 • Vytisknout

Líbil se vám článek?

+77
Ano
Ne

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

17. 2. 2016 20:45, sona skokanova

Jo a eště jsem zapoměla,když vám zavolají i v noci musíte jet pro díte a to třeba i 100km a více a cesták vám nikdo neplatí.Jednou tam jedete pro díte a pak k soudu atd ,takže tuto cestu nejedete jednou.A pokud mi někdo namýtne,že máme 4500 na potřebu dítete,tak to fak náklady na cestu,pleny,sunar,léky opravdu nepokreje.Ale totu práci člověk nemůže dělat pro peníze,ale musí k tomu dospět svým životem.Já třeba tím, že mám dvě adoptované děti a když jsme zůsatli po 20 letech sami mi řekly, že to mám dělat,že nechtějí ,aby děti byly v ustavech jako oni a aby měly vymazanou minulost.TAkže bez jejich opory a radosti by to nešlo.A další co děláte pro ty děti co máte doma je fotodokumentace,vida,a ta také neco stojí,když dítě předáváta tak do té rodiny dojížtíte a to jsou docela vzdálenosti i 50 km a více a dítěti co odchází dáváte výbavu oblečení,hračky,jídlo atd s čím si hrálo a je na to zvyklé takže stále něco scháníte a kupujete.Tak kde jsou ty peníze?????? Pro peníze se to dělat nedá to fakt ne bud to dělá člověk s láskou nebo to dělat nebude sona

Reagovat

 

+48
Líbí
Nelíbí

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

27. 11. 2015 16:07, Marza Gunarova

Dobri den omlouvam se za muj pravopis mniela sem vnuka soudnie do vychovi jeto rok coho mam piestounsky pečí pišete na vaši strance gdiš je dite ptestonsky tak ma narok na jedno razovku podle vieku dite chtela bych se zeptat proč ja sem nemniela narok a ktomu jako piestou beru odmienu 8000 kčs a stoho platim pojišteni a danie mam časteč duchod tak čisti přijem pjestouna mam 7250 kčs chtela bych znat odpovjet předem dekuji,

Reagovat

 

-9
Líbí
Nelíbí

Další příspěvky v diskuzi (28 komentářů)

17. 3. 2017 | 6:46 | Zdenka kuttnerova

Dobrý den chtěla sem se zeptat muže si vzít babička vnoučata do pestounske pece bylo ji řečeno že pry nebude Mít nárok na pestounske davky což mi přijde divne má problém s jednou soc práci deti jsou zatím v dětském domovem...více

4. 1. 2017 | 18:48

Dobrý den,to nedostáváte žádné peníze? všude čtu,že berete 20tisíc měsíčně,jak to tedy v reálu je?Děkuji za odpověď,opatrujte se.
S pozdravem Ivona
více

29. 12. 2016 | 2:15 | Milada58

Jestedodatek.když vydite spokojeně a šťastné děti které si svůj osud nevybraly takdelate úžasnou práci která má smysl.dáváte dětem šanci na lepší život.ale je to hlavně na nich.a my estouni nemůžeme očekávat velký vděk. Mohla...více

29. 12. 2016 | 1:46 | Milada58

Rada se podělit o své zkušenosti.podotýkám že jsme před léty neměla pocitac asii jsem do toho z čistého přesvědčení.děti již dospělé a z domu,měla jsem zkušenosti s dětmi a tak jsem si říkala že to zvládnu.ale na to se nemůže...více

9. 11. 2016 | 11:52 | Hana

Přeji hezký den. Ráda bych se zeptala,jak je možné že stát přímo zavírá oči při zneužívání těchto dávek.Nebo to není zneužívání? U nás bydlí paní/babička/která si vzala do pěstounské péče 3 děti.Její syn v životě nepracoval...více

Naposledy navštívené

Články

Produkty a instituce

Kalkulačky

Poradna

Finanční subjekty

Nabídky práce

Obchodní rejstřík

Osoby v obchodním rejstříku

Části obce

Městské části

Obce

Okresy

Témata

Variační koeficient, Důchodový efekt, Finanční leasing s periodickým leasingovým nájemným, taxify, pojištění domácnosti, taxi, osobní doprava, zbyněk kuběj, NIKKEI 225, poradce, whistleblower, servis 24, druhotná platební neschopnost, filozofie, spasitel, listopadová revoluce, investiční životní pojistka, Filip Helan

1AJ4542, 5AE5282, 1M25279, 4P31679, 2SY1539

Přihlášení

Jméno

Nemáte registraci? Zaregistrujte se zde!

Všechny materiály © 2000 - 2017 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SPIR - Sdružení pro internetovou reklamu. Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb nám k tomu udělujete souhlas. Další informace.OK