Chci adoptovat dítě. Co vás čeká a nemine

Nepoštěstilo se vám mít vlastní dítě? Nebo vám ty vaše nestačí? Chtěli byste nabídnout domov dítěti, které jinak čeká život za plotem dětského domova? Otevíráme na Peníze.cz nové velké téma: náhradní rodinná péče. Na úvod přinášíme základní přehled pro všechny, kdo zvažují možnost adopce. Přečtěte si, co vás čeká a nemine.
Chci adoptovat dítě. Co vás čeká a nemine

Rozhodnutí adoptovat dítě patří k těm nejdůležitějším v životě. Psychologické a emocionální aspekty věci necháme povolanějším. Nicméně, svou troškou do mlýna může přispět i ekonomický server jako Peníze.cz: než ke konečnému rozhodnutí dospějete, je vcelku užitečné si (vedle jiného) sesumírovat, co všechno po praktické stránce proces adopce obnáší, jaké má právní a majetkoprávní souvislosti a dopady. Odpovědi na ty nejzákladnější otázky najdete na následujících řádcích.

První cesta vede na úřad

První kroky člověka nebo manželského páru, který se rozhodne adoptovat dítě, by měly směřovat na sociální odbor úřadu obce s rozšířenou působností v místě trvalého bydliště. Pokud má každý z partnerů trvalé bydliště jinde, zvolíte úřad podle trvalého bydliště jednoho z vás – ideálně tam, kde skutečně žijete. Sociální pracovnice by s vámi měla probrat celý následující postup.

V první fázi půjde hlavně o byrokracii a papírování – budete muset vyplnit hned několik formulářů a dodat celou řadu podkladů. Mezi nimi například doklad o své finanční situaci – tedy potvrzení o příjmech od zaměstnavatele nebo daňové přiznání. Potřebovat budete také potvrzení o zdravotním stavu od lékaře, opis z rejstříku trestů (ten si ale dnes úřad už obstará sám), doklad o státním občanství a kopii oddacího listu. Také budete muset sepsat svůj životopis. A připravte si aspoň dvě pasové fotografie. Může se stát, že si později sociální pracovníci vyžádají i nějaké z rodinného alba.

Udělejte si jasno: jaké dítě dokážete přijmout

Zásadní význam bude mít vyplnění úvodních formulářů. Údaje o sobě asi dáte dohromady celkem snadno, obtížnější bude vyplnit část, která se týká vašich požadavků na dítě. Vedle toho, zda byste chtěli holčičku, nebo chlapečka a v jakém věku, budete muset otevřeně odpovědět například na to, zda byste přijali dítě odlišného etnika, zda může mít zdravotní handicap, jaké nároky kladete na jeho (předpokládaný) intelekt a na vzdělání jeho biologických rodičů. Právě tyto údaje významně ovlivní vaši „čekací dobu“ na dítě. Pokud budete trvat na zdravém bílém dítěti do jednoho roku věku, značně se prodlouží – třeba až na pět let. Pokud budete ve svých nárocích tolerantnější nebo budete ochotni adoptovat sourozence, může se vše uspíšit. Dítka či dítek se tak dočkáte třeba do roku a půl.

Po odevzdání první várky dokumentů se k návštěvě u vás doma ohlásí sociální pracovnice – bude o vás totiž muset sepsat posudek.

Jakmile budou všechny materiály zkompletované, předá je sociální odbor na krajský úřad (v Praze na magistrát) – dál budete jednat s ním. Následovat bude pozvánka na psychologické testy, které probíhají ve dvou kolech – nejprve písemně, pak ústně. Jsou opravdu podrobné, trvají několik hodin. Zjišťují se v nich hlavně vaše osobnostní rysy, předpoklady k výchově dítěte, motivace, která vás k rozhodnutí adoptovat dítě vede, nebo stabilita vašeho manželského či partnerského vztahu.

Po psychotestech přijde rodičovská přípravka

Po absolvování psychotestů budete ještě muset projít přípravou k přijetí dítěte do rodiny, kterou zajišťuje krajský úřad. Probíhá formou kurzů, na kterých se kromě psychologa setkáte také s dalšími rodiči, kteří o adopci žádají nebo kteří ji už úspěšně absolvovali, nejspíš se podíváte také do některého kojeneckého ústavu. Znovu si budete ujasňovat, jaké dítě jste ochotni a schopni přijmout – zejména pokud jde o jeho osobní a rodinnou anamnézu. Je problém drogová závislost matky? Může být dítě romského původu? Jak velký zdravotní handicap dítěte dokážete zvládnout? Co když rodinná historie dítěte vůbec není známá? Hledání upřímné odpovědi na podobné otázky vás nemine.

Jakmile projdete rodičovskou přípravou, nezbude než čekat na verdikt, který bude prvním skutečně pevným bodem v celém procesu adopce – tedy rozhodnutí, zda jste byli zařazeni do evidence žadatelů o náhradní rodinnou péči. Od vaší první návštěvy sociálního odboru už nejspíš uběhla pěkná řádka měsíců, možná i rok.

Pokud do evidence zařazeni nebudete, nevzdávejte se – do patnácti dní od doručení rozhodnutí můžete podat u krajského úřadu odvolání. Posuzovat ho bude Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Když budete do evidence zařazeni, budete muset znovu čekat. Tentokrát už ale na vytoužený telefonát – že se našlo dítě, pro které byste mohli být vhodnými rodiči. Čekací doby se liší v jednotlivých krajích, nejkratší bývá v Praze. Jak už jsme nastínili výš, odvíjí se také od vašich požadavků na dítě. Většinou se počítá na roky. Obvykle jeden rok až pět let.

Až zazvoní telefon

Když vás krajský úřad kontaktuje s tím, že se našlo dítě, které byste mohli adoptovat, dostanete nejdřív k prostudování jeho dokumentaci. Následně se za ním vypravíte na návštěvu do kojeneckého ústavu nebo dětského domova. Pokud vše půjde dobře, budete si ho moct vzít po několika návštěvách domů třeba na víkend – v rámci takzvané hostitelské péče.

Než vydá soud rozhodnutí o osvojení, musíte mít dítě minimálně tři měsíce v takzvané předadopční péči – během které se o něj už plně (a na vlastní náklady) staráte. Po přijetí dítěte do předadopční péče vám ale také vzniká nárok na peněžitou pomoc v mateřství – stejně jako při narození vlastního potomka. Mateřskou můžete pobírat 22 týdnů a je možné o ni žádat, pokud přijmete do péče dítě do sedmi let věku. Musíte ovšem splnit všechny ostatní podmínky vzniku nároku na mateřskou. Stejně tak můžete uplatnit nárok na porodné nebo rodičovský příspěvek.

Nezrušitelná a zrušitelná adopce

Jakmile dítě adoptujete (tedy jakmile soud rozhodne o osvojení), dítě nabývá stejného právního postavení jako vaše biologické dítě. Vzniká vám tedy vzájemná vyživovací povinnost, můžete po sobě navzájem dědit a podobně.

Jeho příbuzenský vztah s biologickými rodiči zaniká. Získává také vaše příjmení. Pokud vám to povolí soud, můžete dítěti dokonce změnit i křestní jméno. Zjišťuje se ale nejprve, jestli by to dítě nepoznamenalo – zásadní roli obvykle hraje jeho věk.

Leckdo je přesvědčen, že v případě adopce (na rozdíl od pěstounské péče), už není cesty zpět. Neplatí to ale úplně a vždycky. Český právní řád totiž rozlišuje dva typy osvojení: zrušitelné a nezrušitelné.

Dítě, které ještě nedosáhlo jednoho roku věku, můžete adoptovat pouze zrušitelně. Teprve když oslaví první narozeniny, můžete požádat soud o jeho nezrušitelné osvojení. Pro zrušitelnou adopci ovšem zákony žádné věkové hranice nestanovují, takže může být i trvalým stavem – pokud o nezrušitelnou adopci nepožádáte.

V případě zrušitelné adopce zůstávají v rodném listě dítěte i v matrice zapsáni jeho původní rodiče. Když dojde ke zrušení osvojení (což je možné pouze ze závažných důvodů na žádost osvojitelů nebo osvojeného dítěte), obnovují se dítěti v plném rozsahu vazby – tedy práva a povinnosti – k původní rodině, včetně původního příjmení.

Jakmile dojde k nezrušitelnému osvojení, nejde ho už (jak ostatně vyplývá z názvu) zrušit. To znamená, že v matrice i rodném listě dítěte nahradíte původní rodiče. Pokud dítě adoptuje například pouze žena, je do rodného listu i matriky zapsána jako matka a údaj o otci se vypouští. Ale pozor – poznámka se zápisem o původních rodičích v matrice vždycky zůstává. A plnoleté dítě má právo do ní nahlédnout.

Pokud jste dítě nezrušitelně adoptovali a vaše situace se náhle změní natolik, že už se o dítě nemůžete nebo nechcete starat, dává vám náš právní řád stejné možnosti jako biologickým rodičům. Můžete dítě svěřit do náhradní rodiny, do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebo v nejhorším případě do ústavní výchovy.

Rodina kalkulaček

Rodičovské počty

Výběr z kalkulaček na Peníze.cz:
spočítejte si, jestli máte nárok na porodné, jaká vám náleží mateřská, jak vysoký měsíčně může být váš rodičovský příspěvek, kolik dostanete na přídavcích na děti (nebo že nedostanete nic), případně kolik vám dají na ošetřovném, pokud budete muset zůstat doma s nemocným dítkem.

Hranice a limity

Když žádáte o adopci, posuzují se poměrně důkladně vaše rodinné poměry. S partnerem můžete o adopci společně žádat jen v případě, že jste manželé. Pokud žijete na psí knížku, může dítě adoptovat pouze jeden z vás. S tím, že po svatbě může dítě s vaším souhlasem adoptovat i váš manžel nebo manželka. Dítě si dokonce může osvojit i člověk, který je sám. Sociální pracovníci a psychologové ale pak budou ještě důkladněji posuzovat jeho zázemí. Automaticky nejsou vyřazeni ani adepti, kteří mají zdravotní potíže, nebo dokonce invalidní důchod – vše se posuzuje individuálně. Záležet bude, jak by jejich zdravotní omezení ovlivňovalo výchovu a péči o dítě.

Anketa

Dokázali byste přijmout cizí dítě?

Překážkou v adopci není ani fakt, že už máte biologické děti. Sociální pracovníci a psychologové ale budou mimo jiné hodnotit, zda dokážou vaši potomci nově příchozí ratolest přijmout. Obecně má platit, že úředníci vybírají pro každé dítě ty nejvhodnější rodiče – nikoli naopak. V praxi však obvykle dostávají přednost páry, které vlastní děti mít nemohou. Pokud tedy splňují všechna ostatní kritéria.

Jedním ze zákonem stanovených mantinelů adopce je, aby mezi vámi a dítětem byl přiměřený věkový rozdíl. Konkrétní hranice zákon neurčuje, v praxi se ale obvykle považuje za vhodné, když vás od dítěte dělí víc než dvacet a míň než čtyřicet let. Soudy také neumožňují adopce v přímém pokolení a v sourozeneckém vztahu. Dítě tedy nemůžou adoptovat jeho prarodiče nebo dospělý bratr, je ale možné, aby si ho osvojil strýc s tetou.

Tolik první krůčky do světa adopcí. Chtěli bychom se tématu náhradní rodinné péče na Peníze.cz věnovat i dál. Vedle klasických redakčních článků třeba i formou rozhovoru nebo reportáže. Pokud máte téma, které vás v oblasti adopcí zajímá, náměť na reportáž nebo zajímavý rozhovor, budeme rádi, když se s námi o něj podělíte v diskuzi nebo nám ho zašlete na adresu redakce@penize.cz

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+591
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 92 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

3. 9. 2013 9:59, RADKAKA

Člověk na to aby potřeboval dobré rodiče a rodiče děti ,nemusí podstupovat tuto šaškárnu!!Spíš si myslím že jde o to aby instituce jako jsou děcáky ..byly plné..každý si chrání své hnízdečka ..nebudu víc komentovat ..každý inteligentní člověk ví své!!Je tolik maminek ..které,by daly poslední,děti by poznaly pohlazení jako od mámy..ale hold byrokracie..administrace..je důležitá šaškárna. V ní nikdo nepozná lásku ,a tá je nejcennější na to testy neexistuji!!

+364
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

5. 9. 2013 18:35, Werner

Abyste mohli adoptovat dítě tak je nejvhodnější prohlásit že jste gay a v kožených tangách tancovat na Gay Pride. Potom vám jistě pomohou ochránci lidských práv.

-121
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (92 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Žádost o příspěvek 5000 korun na dítě krok za krokem

15. 8. 2022 | Jiří Hovorka, Gabriel Pleska

Žádost o příspěvek 5000 korun na dítě krok za krokem

Ode dneška (občas) běží systém pro příjem a vyřizování žádostí o jednorázový příspěvek na dítě ve výši 5000 korun. Neoficiálně byl ale spuštěn už o dva dny dřív, takže ho náš redaktor... celý článek

Žádosti o příspěvek 5000 Kč na dítě startují v pondělí. Přijímá je JENDA

12. 8. 2022 | Gabriel Pleska, Petr Kučera | 2 komentáře

Žádosti o příspěvek 5000 Kč na dítě startují v pondělí. Přijímá je JENDA

Žádosti o jednorázový příspěvek 5000 korun na dítě přijímá ministerstvo práce a sociálních věcí od pondělka. Postavilo na to speciální systém jménem JENDA: jednoduše na dávky. S výplatou... celý článek

Rodičovský příspěvek už můžete vyřídit online. I změnit

2. 8. 2022 | Petr Kučera | 2 komentáře

Rodičovský příspěvek už můžete vyřídit online. I změnit

Od srpna je možné žádat o rodičovský příspěvek přes internet, tedy bez osobní návštěvy úřadu práce. Nově online lze také každé tři měsíce měnit výši čerpání podle potřeb rodičů.

Kdy přijde 5000 Kč na dítě? Někomu už příští týden

28. 7. 2022 | Petr Kučera | 22 komentářů

Kdy přijde 5000 Kč na dítě? Někomu už příští týden

Automatická výplata startuje na začátku srpna. Kdo ale musí o příspěvek žádat, počká si ještě několik týdnů. Tady jsou podrobnosti.

Kdy budou podzimní prázdniny? Tady jsou podrobnosti

22. 7. 2022 | redakce Peníze.CZ | 4 komentáře

Kdy budou podzimní prázdniny? Tady jsou podrobnosti

Celkově se můžeme těšit na pět dnů volna. Podzimní prázdniny stanovilo ministerstvo školství na 26. a 27. října 2022. Navazují na ně státní svátek a víkend.

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.