Práce v Evropské unii: jaké máme možnosti?

Práce v Evropské unii: jaké máme možnosti?
Již 20 evropských zemí nám otevřelo své pracovní závory, mnohé další ale stále ne. Kde můžeme pracovat bez pracovního povolení? Které země uvolnily své pracovní trhy pro vybrané nedostatkové profese a o jaké profese jde? A kam nás ještě pár dalších let pustí jen "na podívanou" či se správně orazítkovaným pracovním povolením? Máme pro vás konkrétní informace o všech zemích Evropského hospodářského prostoru a také rady, jak práci najít a v kterých oblastech nejspíše hledat.

Volný pohyb osob, a v rámci toho i pracovníků, je jednou ze základních svobod vnitřního trhu Evropské uniea díky Dohodě o Evropském hospodářském prostoru se také týká zemí EFTA (Evropského sdružení volného obchodu, jehož členy jsou Norsko, Island, Lichtenštejnsko a Švýcarsko). Volný pohyb pracovníků znamená, že občané Evropské unie a jejich rodinní příslušníci mají stejný přístup na trh práce jakéhokoli členského státu jako vlastní občané tohoto státu. Tedy bez jakýchkoli omezení, povolení nebo dalších podmínek, které "domácí" občané plnit nemusejí.


Kde můžeme pracovat bez pracovního povolení?

 
Které země nám otevřely svůj pracoví trh? 

Vstup České republiky do Evropské unie sice svobodu volného pohybu přinesl, ovšem s výjimkou volného pohybu pracovníků. A to v případech, kdy sestávající členský stát rozhodl pro uplatnění tzv. přechodného období pro volný pohyb pracovníků. Toho v době našeho vstupu (1. 5. 2004) z důvodu ochrany domácího trhu před levnou pracovní silou z východu mnozí původní členové EU využili a přístup na pracovní trh Čechům (a ostatním nováčkům s výjimkou Malty a Kypru) umožnily jen tyto země: Irsko, Velká Británie a Švédsko.
Své pracovní trhy nám vstupem do EU, jakož i my jim, otevřeli naši "vrstevníci", tedy 10 nových zemí: Polsko, Slovinsko, Slovensko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Kypr a Malta (ta sice pracovní povolení vyžaduje, ale vydává jej automaticky, jde spíše o administrativní opatření, které Maltě umožňuje sledovat stav a vývoj na svém trhu práce).

Během uplynulých dvou a půl let našeho členství v EU se nás přestaly bát další země: během loňského roku Finsko, Portugalsko, Řecko, Španělsko, Itálie a ze zemí EFTA Island. Pro vybrané nedostatkové profese na národních trzích práce byl částečně uvolněn přístup k zaměstnání ve Francii, Nizozemí, Dánsku a Belgii (podrobnosti viz souhrnnou tabulku na konci článku).

Letos k 1. 1. vstoupily do EU Bulharsko a Rumunsko (více se o těchto zemích dočtete v článku Bulharsko a Rumunsko: Berlínská zeď padla, přes Dunaj ale stále vede jen jeden most). A tak nám i tyto státy otevřely svůj pracovní trh (stejně tak jako my jim.)

Na západ od nás se nám ale letos uvolní pravděpodobně jen jedna pracovní hranice, a to ještě není jisté kdy. Návrh na otevření pracovního trhu pro občany ČR (a dalších sedmi států) od letošního 1. března podala počátkem února nizozemská vláda. Návrh však musí schválit parlament. Parlamentní volby sice v Nizozemí proběhly 22. listopadu 2006, teprve nedávno se ovšem strany dohodly a byla ustanovena nová vláda. Již teď je tedy jasné, že návrh vlády nebude možné projednat a schválit v tak krátkém časovém období, aby byl pracovní trh zpřístupněn od 1. března 2007. K otevření nizozemského pracovního trhu tak dojde později.


Kdy se Čechům otevřou další evropské pracovní trhy?

Základní přechodné období bylo stanoveno na dva roky (tj. do 30. 4. 2006) a mohlo být prodlouženo o další 3 roky (tj. do 30. 4. 2009). Toho využily všechny výše nejmenované země. Systém národních opatření bude výjimečně možné prodloužit ještě o další maximálně 2 roky (tj. do 30. 4. 2011). A ačkoli po vstupu ČR do EU masivní zájem Češi o práci v zahraničí neprojevili, úmysl využít této poslední výjimky již nyní jednoznačně vyjadřují Německo a Rakousko. Nejpozději k 1. 5. 2011 budeme ale moci pracovat ve všech členských státech bez jakýchkoli omezení.

Uveďme ale na pravou míru, že přechodné období pro volný pohyb pracovníků neznamená, že bychom nesměli v dané zemi pracovat. Pracovat samozřejmě můžeme, k legálnímu výkonu zaměstnání je ovšem potřeba pracovní povolení. Výhodu máme v tom, že při vyřizování pracovního povolení musejí mít občané členských zemí EU přednost před pracovníky mimo unii.
Režim vystavování pracovních povolení se v jednotlivých státech liší. Každý stát jej vydává za splnění jiných podmínek, vyplnění jiných formulářů, zaplacení jiných poplatků. Nejčastěji platí, že za pracovníka vyřizuje pracovní povolení jeho budoucí zaměstnavatel, proto, jak píšeme níže, nejprve si sežeňte práci. Některé země také nabízejí více druhů pracovních povolení, např. Německo a Nizozemí 3 druhy, Lucembursko čtyři. Podrobnosti o získání pracovního povolení v jednotlivých zemích se dozvíte v tabulce na konci článku nebo na tomto místě na stránkách EURES (evropský portál pracovní mobility při Evropské komisi).

Odlišný je také přístup k různým profesím. Často je v těchto zemích zvýšená poptávka po určitých povoláních, v takových případech je pak vyřízení pracovního povolení pouhou formalitou. Opět, základní informace uvádíme v tabulce na konci článku, detaily o jednotlivých zemích se dozvíte na stránkách EURES.

Pokud získáte pracovní povolení na dobu alespoň jednoho roku v zemi, která uplatňuje přechodné období, je vám nadále pracovní trh této země zcela otevřen. O zmíněnou výsadu přijdete pouze tehdy, pokud trh práce této země dobrovolně opustíte.

Ucházíte se o dotaci z Evropské unie?
Nevíte přesně jak na to? Informujte se u nás jak postupovat! Zhodnotíme, zda má váš konkrétní projekt šanci na získání dotace, poradíme, na jaké dotace má šanci firma vaší velikosti a zaměření. Potřebujete zjistit, jaké je finanční zdraví vaší firmy, což je nutná podmínka pro získání dotace, nebo "jen" chcete pomoci se zpracováním žádosti či s výběrem vhodného dotačního titulu? Přečtěte si naše poradenské texty a obraťte se na naši novou unikátní poradnu získávání dotací ze strukturálních fondů EU! Čím více konkrétních informací nám poskytnete, tím přesnější odpověď získáte.


Jak získat práci

Práci je samozřejmě nejlepší sehnat ještě před odjezdem do zahraničí. Možností je bezpočet, zde uveďme jednu za všechny, a to již zmiňovaný portál EURES. Na uvedených stránkách naleznete informace o pracovních místech ve všech zemích EU. Na EURES můžete také vložit svůj životopis, neboť portál slouží "oboustranně", tedy i pro zaměstnavatele při hledání nových zaměstnanců. Hledat můžete také na české verzi EURES v rámci stránek Ministerstva práce a sociálních věcí zde. Samozřejmě zde nechybí obecné rady, jak práci v kterých zemích EU získat, portál poskytuje i poradenské služby při psaní konkrétních žádostí o zaměstnání, životopisů a motivačních dopisů.

Dobré je také zařídit si tzv. Europass. Jde o souborný doklad (nikoli certifikát) o vzdělání a pracovních zkušenostech, který popisuje dosaženou kvalifikaci a měl by vám ulehčit cestu k novému evropskému zaměstnavateli. V roce 2005 jej zavedlo lucemburské předsednictví spolu s Evropskou komisí pro vzdělávání a kulturu. V ČR jej má na starost Národní centrum Europass ČR. Europass tvoří 5 dokumentů:

  1. Europass - životopis,
  2. Europass - jazykový pas,
  3. Europass - mobilita,
  4. Europass - dodatek k diplomu
  5. Europass - dodatek k osvědčení.

Hlavní je evropský životopis (Europass - životopis), ke kterému se váží ostatní dokumenty Europassu. Záleží jen na vás, které si pořídíte. Více informací lze získat na www.europass.cz.

Informacemi o tom, jak v Evropské unii získat práci, se internet jen hemží. Pro příklad uveďme již zmíněné portal.mpsv.cz/eures a http://ec.europa.eu/eures/, dále pak např. www.euroskop.cz, portál Vaše Evropa, www.evropska-unie.cz atd. Naším cílem bylo informovat vás o tom, do jakých zemí můžete letos bezstarostně odjet nejen na dovolenou ale i za prací a v jakých profesích na tamních trhu nejspíše naleznete práci. Přehled naleznete v následující tabulce:

Vstup na pracovní trh evropských zemí
Stát Je nutné pracovní povolení (PP)? Jak jej získat? Co dalšího vědět?
Nedostatkové profese
Velká Británie PP není nutné (je zde však povinnost registrace WRS)

WRS: Pracovní povolení sice již nejsou nutná, ale zavedl se program povinné registrace pracovníků z nových členských států EU. V praxi tento program funguje tak, že jakmile si občan z výše zmíněné země najde v Británii práci, bude muset vyplnit registrační formulář a zaplatit jednorázový poplatek 70 Ł.

U regulovaných profesí nutnost uznání kvalifikace!
Pečovatelství, dělník ve výrobě, svářeč, interiéry staveb, tesař, truhlář, čalouník, řidič MKD, rozvoz zboží, řidič autobusu, zdravotní sestra, lékař, stomatolog, řezník, bourač masa, kuchař, číšník, servírka, pokojská, další obslužný personál v hotelích, sezónní pomocné práce v zemědělství
Irsko PP není nutné Pracovníci do výroby, skladníci, kadeřníci, zdravotní sestry, počítačoví odborníci, pracovníci v masokombinátech – řezníci, bourači, servírky, číšníci, kuchaři, obslužný personál v hotelích
Německo PP je nutné

1. sezónní práce na 4 měsíce v kalendářním roce. Budoucí zaměstnavatel vypisuje formulář na německém ÚP, přes centrálu ZAV a MPSV se dostává na ÚP v ČR.

2. pracovní povolení na 1 rok v oboru, který zájemce vystudoval (je vyučen) v ČR - nutné podklady: žádost, zkouška z němčiny, úřední překlad dokladu o vzdělání, životopis v NJ, pracovní smlouva (příslib zaměstnání) od zaměstnavatele.

Formuláře ke stažení - vše o práci v EU/EHP – bilaterální dohody

Body 1 a 2 na základě dvoustranných dohod s Německem.

3. klasické pracovní povolení
1. kuchař, číšník, servírka, pomocné práce v kuchyni, obsluha fast-foodů, prodejce ve stánkovém prodeji, sezónní zemědělské práce, lesnictví, lesní školky

2. odpovídá oboru vystudovanému v ČR. Roční kvóta 1400 povolení nebyla nikdy dosažena.

3. lékaři, zdravotní sestry, počítačoví odborníci, pečovatelé v domácnostech (specifický postup vyřizování PP)
Rakousko PP je nutné

K tomu, aby bylo možné získat pracovní povolení, je nejdříve třeba nalézt a kontaktovat potencionálního rakouského zaměstnavatele. Tento zaměstnavatel následně navštíví místně příslušný Servis trhu práce - AMS (Arbeitsmarktservice) a požádá tuto instituci o povolení k zaměstnání cizince (Formulář povolení - Service für Unternehmen). Až po této proceduře žádá zájemce (cizinec) o vlastní pracovní povolení.
Diplomované zdravotní sestry (musí však mít uznanou kvalifikaci - Berufszulassung), řezníci, elektrikáři, svářeči, kuchaři, servírky, číšníci, mechanici, instalatéři, tesaři, truhláři.
Švédsko PP není nutné

Výhodou a častou podmínkou je znalost švédštiny nebo jiného severského jazyka (norštiny, příp. dánštiny, ne však finštiny)
Stavebnické profese – zedník, instalatér, klempíř, kovodělník, strojírenský dělník, NC/CNC operátor, zubař, lékař, předškolní vzdělávání.
Francie PP je nutné

Pro přístup na trh práce ve Francii potřebuje občan České republiky povolení k pobytu a pracovní povolení. O obě povolení žádá zaměstnavatel u DDTEFP , ANPE a OMI. Pracovní povolení vydává místní úřad práce.

Od 1. 5. 2006 je zjednodušen postup při vydávání pracovního povolení pro následující obory podnikání: stavebnictví a veřejné práce, hotelnictví, pohostinství a potravinářství, zemědělství, strojírenství, opracování kovů, obchod a prodej, hygiena. Zaměstnavatel, který si bude přát přijmout českého občana nebude povinen upřednostnit kandidáty z vnitrostátního pracovního trhu a nebude muset své jednání ospravedlňovat před místními úřady práce.

Druh pracovního povolení závisí na délce trvání pracovní smlouvy:

- Smlouva na dobu kratší 1 roku nebo vyslání zaměstnance do zahraničí: jedná se o tzv. očasné pracovní povolení (ATP), které se vydává na dobu devíti měsíců a může být prodlouženo. Platnost povolení k pobytu je shodná s dočasným pracovním povolením. Tento druh pracovního povolení neumožňuje změnit zaměstnavatele ani zůstat ve Francii po uplynutí platnosti povolení.
- Smlouva na dobu jednoho roku nebo delší: vydává se společné povolení k pobytu a práci, tzv. krátkodobá pobytová karta (CST) kategorie "zaměstnanec". Pobytová karta platí jeden rok a může být prodloužena. S tímto druhem povolení lze měnit zaměstnavatele.
Kompletní přehled zaměstnání, pro něž platí zjednodušený režim vydávání PP je uveden zde - Život a práce v EU/EHP - Francie

Dále obecně:

Zdravotní sestry, pečovatelky, ošetřovatelky, řezníci, pekaři, prodavači, elektroinženýři, strojní inženýři a technici, výrobní technici, stavební profese.
Itálie PP není nutné Strojní inženýři, zdravotní sestry, ošetřovatelky, svářeči, řezači plamenem, nástrojáři, kuchaři, číšníci, servírky, barmani, tesaři a truhláři, technici průmyslové výroby
Nizozemí PP je nutné

V Nizozemí existují tři typy pracovních povolení:
• standardní povolení na tři roky,
• povolení pro specifické situace, platí jeden rok,
• neobnovitelné pracovní povolení, platí maximálně 24 týdnů (převážně pro sezónní práce – naprostá většina PP vydaných v Nizozemí).

Pracovní povolení vyřizuje zaměstnavatel, který žádost předkládá příslušnému úřadu práce. Současně musí zaměstnavatel dokázat, že obsazované místo nahlásil úřadu práce alespoň 5 týdnů před podáním žádosti a že se všemi způsoby snažil najít pracovníka z Nizozemí nebo z původních členských států. Vyřízení žádosti trvá přibližně pět týdnů. Pokud se jedná o pracovní místo v některém z takzvaných necitlivých sektorů, k vyřízení dojde ve zkrácené lhůtě maximálně dvou týdnů.

Nizozemská vládá podala počátkem února 2007 návrh na otevření pracovního trhu pro občany ČR od 1. března 2007. K otevření pracovního trhu vzhledem až k nedávno sestavené vládě, viz hlavní část textu, dojde později.
Necitlivé sektory a profese:
Od 1. května 2006 platí po dobu 3 měsíců zkrácený postup pro tato povolání a sektory:
- zemědělství,
- kovovýroba,
- námořníci,
- řezníci a bourači,
- zpracovatelé ryb,
- informační technologie,
- výzkumní pracovníci.

Pravidelné aktualizace necitlivých sektorů
Volný pohyb zde. Život a práce v EU/EHP - Nizozemí zde.
Lucembursko PP je nutné

Doporučený postup: kontakt se zaměstnavatelem – nabídka zaměstnání – pracovní povolení – povolení k pobytu. Náležitá povolení vyřizují úřady v Lucembursku a nezbytnou asistenci poskytuje zaměstnavatel. Pokud uchazeč nemá pracovní povolení, musí nejprve budoucí zaměstnavatel podat "prohlášení" pro odpovídající pozici ve dvou exemplářích na úřad práce. Toto prohlášení podepsané uchazečem a budoucím zaměstnavatelem platí jako žádost o pracovní povolení.

Pracovní povolení A je vydáváno na 1 rok a je vázáno na konkrétní profesi u konkrétního zaměstnavatele.
Pracovní povolení B je vydáváno na 4 roky a je vázáno na konkrétní profesi u jakéhokoliv zaměstnavatele. Podmínkou pro získání je alespoň roční pobyt a předchozí práce v Lucembursku. Ztrácí platnost, pokud se pracovník nachází déle než šest měsíců mimo Lucembursko.
Pracovní povolení C je možno použít na všechny typy profesí u všech zaměstnavatelů. Pro jeho vydání je nutné, aby žadatel byl buď narozen v Lucembursku a dva roky tam měl své trvalé bydliště, nebo aby pobýval na území Lucemburska nejméně pět let. Pracovní povolení ztrácí platnost, pokud pracovník opustí zemi na dobu delší než šest měsíců.
Pracovní povolení D je platné po dobu studia nebo studijní stáže v Lucembursku.
Stavebnické profese, hotelnictví (kuchaři, číšníci, personál hotelů), zdravotnické obory, částečně počítačoví odborníci.
Belgie

PP je nutné

K získání PP je třeba, aby belgický zaměstnavatel předložil příslušnému orgánu žádost o povolení zaměstnání pro tohoto státního příslušníka. Vydání tohoto povolení zaměstnání pro zaměstnavatele zahrnuje i vydání pracovního povolení pracovníkovi. Povolení zaměstnání je vydáno pouze tehdy, není-li možné nalézt na trhu práce pracovníka schopného v přiměřené době obsadit hledané pracovní místo, a to ani po odpovídajícím odborném zaškolení. Český žadatel o zaměstnání nemusí při tomto řízení vyplňovat žádné formality; žádost na příslušný organ musí podat jeho zaměstnavatel.

Belgie vypracovala seznam nedostatkových profesí, pro které platí zjednodušený režim vydávání pracovních povolení, viz pravý sloupec .

Kompletní přehled zaměstnání, pro něž platí zjednodušený režim vydávání PP je uveden zde - Dokumenty ke stažení.

Patří sem: počítačoví odborníci, stavební inženýři, elektrotechnici, odborníci v elektronice a telekomunikacích, strojní inženýři, fyzici a technici (elektromechanici); konstruktéři, řezníci, svářeči, CNC operátoři, instalatéři, pokrývači, nástrojáři, zedníci, skláři, silničáři, tiskaři, pekaři, řidiči zdravotníci, zdr. sestry.
Španělsko PP není nutné Pracovníci v zemědělství, stavební dělníci, zedníci, kameníci, betonáři, stavební tesaři a truhláři, svářeči, řezači plamenem, kuchaři, číšníci, servírky, barmani, pomocníci a uklízeči v domácnostech
Portugalsko PP není nutné Zemědělství – práce v oblasti produkce obilí a ovoce: zahradnictví, ovocnářství, vinařství, produkce oliv a dalších plodin

Stavebnictví – přípravné práce: demolice, zarovnávání terénu, odtěžování půdy, vlastní stavební práce, výstavba silnic, elektroinstalace, izolační práce, instalatérské práce, montáž klimatizace a vzduchotechniky, obkladačské práce, malířské a natěračské práce, sklenářství

Hotelnictví a gastronomie – kuchař, číšník, servírka, barman, pomocné práce v kuchyni

Další služby – čistírny, kadeřnictví, holičství, pohřebnictví, fyzioterapie, lázeňství

Dále montážní dělníci, CNC operátoři, šičky, tesaři, truhláři (výroba nábytku).
Finsko PP není nutné Zdravotní sestry, asistentská péče, lékaři praktičtí a specialisté, dentisté, farmaceuti, sociální pracovníci, pracovníci v zemědělství včetně sezónních pracovníků, řidiči MKD a stavebních a zemědělských zdrojů, stavební tesaři, stavební profese, CNC operátoři, nástrojáři, automechanici, instalatéři, plynaři, instalátoři ventilační techniky, svářeči, kuchaři, číšníci, servírky, uklízeči, kadeřníci a holiči.
Norsko PP je nutné, vydáváno je za splnění určitých podmínek automaticky

Základní podmínkou pro vydání pracovního povolení je příslib konkrétního zaměstnání od norského zaměstnavatele. Občané ČR musejí pro účely vydání pracovního povolení splňovat pouze podmínky práce na plný úvazek, za mzdu místně obvyklou v dané profesi a za standardních pracovních podmínek.
Prodavači, řidiči, tesaři, instalatéři, klempíři, kadeřníci, holiči, zedníci, nástrojáři, plechaři, práce v lesnictví a zemědělství

Softwaroví designéři, analytici a programátoři
Dánsko PP je nutné

Od července 2006 došlo ke zjednodušení a zrychlení administrativních procedur při získávání pracovního povolení.
Dánsko má zájem o příchod pracovní síly na dánský pracovní trh za podmínky dodržení dánských pravidel v oblasti pracovních a mzdových vztahů. Dánsko upravilo systém poskytování pracovních povolení pro občany nových členských států, včetně České republiky. Vydání pracovního povolení by mělo být automatické v cca 80 % žádostí. Zpracování zbývajících žádostí se maximálně urychluje. Pracovní trh se plně otevírá pro studenty dánských škol z nových členských států, pokud budou mít stejný statut jako dánští studenti. Pracovní povolení mohou získat i žadatelé na částečný pracovní úvazek (30 hodin týdně).
Obecně chybí stavebnické a průmyslové profese. Dále zdravotní sestry, lékaři, ošetřovatelky, lékařští laboranti, fyzioterapeuti, obory sociální péče, učitelé primárního a sekundárního vzdělávání.

Řezníci, pekaři, kuchaři, číšníci a servírky, pracovníci autolakoven, automechanici, montéři chladicích zařízení, operátoři strojů gumárenské výroby, nástrojáři, technici těžařských zařízení

Svářeči, mechanici elektronických vybavení, výrobní technici a operátoři.
Island PP není nutné zemědělství, chov prasat a kožešinové zvěře a rybářský průmysl.

Odborné stavební profese, rybářský průmysl (alespoň 9-12 měsíců), sezónně kuchaři, pokojské v hotelích, práce v masokombinátech (sezóna září až listopad), zkušení řezníci a vykosťovači po celý rok.
Švýcarsko PP je nutné

1. klasické pracovní povolení (systém kvót):
25. září 2005 se konalo ve Švýcarsku referendum o rozšíření smlouvy o volném pohybu, kterou má Švýcarsko uzavřenou se státy EU 15 ("staré státy EU"), i na nové státy Evropské unie. Občané Švýcarska se vyslovili 56 % pro rozšíření této smlouvy.
Smlouva je v platnosti od 1. dubna 2006. Švýcarsko uplatňuje vůči České republice přechodné období pro přístup na trh práce, k první revizi může dojít 31. května 2007.
Smlouva obsahuje následující podmínky: Pro nové členy byly také stanoveny kvóty vydaných nových pracovních povolení, které platí pro všechny státy dohromady. Rozlišuje se dlouhodobý pobyt do 5 let a krátkodobý pobyt do jednoho roku. Pro dlouhodobý pobyt osob (2010/11), pro krátkodobý pobyt z 12 400 osob (2005/6) do 29 000 (2010/11). Doporučujeme, aby si švýcarský zaměstnavatel před podpisem pracovní smlouvy ověřil u kantonálních úřadů (kantonální pracovní úřad a kantonální cizinecká policie), zda je z hlediska perspektivy schválení žádosti účelné, aby s pracovníkem z České republiky pracovní smlouvu uzavřel. Schvalování žádosti (po jejím podání na švýcarském velvyslanectví) totiž probíhá u těchto úřadů. Stejný postup platí pro krátkodobou letní práci.

2. smlouva o výměně stážistů:
Jedná se o smlouvu, která má umožnit mladým lidem (ve věku od 18 do 35 let) pracovat po určitou dobu (maximálně 18 měsíců) v jiné zemi a vykonávat tam zaměstnání, k němuž jsou kvalifikováni, a tak si zdokonalit své profesionální i jazykové znalosti.
Každá z obou smluvních stran může ročně přijmout 100 stážistů.
1. výrobní dělníci, nekvalifikované práce, instalatéři, vodaři a topenáři, elektromechanici, opraváři elektrických zařízení, malíři a natěrači, kuchaři, zedníci, tesaři a truhláři

2. především zdravotní sestry
Řecko PP není nutné Zejména profese v oblasti turistického průmyslu – gastronomie a hotelnictví, dále zemědělství v oborech produkce bavlny, tabáku a tabákových výrobků, vína a olivového oleje.
Malta PP je nutné, vydáváno je automaticky

S ohledem na sledování stavu a vývoje na trhu práce je zachován systém vydávání pracovních povolení, ta jsou ale vydávávána automaticky. Prvním krokem, který musí zájemce o zaměstnání učinit, je oslovení potenciálních zaměstnavatelů, ať už prostřednictvím maltských služeb zaměstnanosti ETC nebo jiným způsobem. O pracovní povolení pro zaměstnance žádá zaměstnavatel u příslušné instituce na Maltě.

Elektrotechnici, strojaři, farmaceuti, obsluha balicích linek a další výrobní dělníci, tiskaři, řidiči, pomocníci a uklízeči v domácnostech, svářeči, slévači, formíři, plechaři, železáři a montéři železných konstrukcí, automechanici a opraváři, elektromechanici a opraváři, skláři a další sklářské profese, kuchaři, číšníci, servírky, barmani, tesaři a truhláři, elektroinženýři.

Kypr PP není nutné Obecně v sektorech: hotelnictví a restaurace, výrobní průmysl, obchody

-VŠ obory – softwaroví inženýři, analytici, programátoři, zdravotnické profese, specialisté telekomunikací a sítí,
- nižší než VŠ kvalifikace – železáři, výrobní operátoři a montéři, odborníci v elektronické výrobě, pracovníci zákaznického servisu, číšníci, servírky, barmani, animátoři

pracovníci v zemědělství, chovu skotu, masokombináty.

Ostatní noví členové EU
Slovensko,
Polsko,
Maďarsko,
Litva,
Lotyšsko,
Estonsko,
Slovinsko,
Bulharsko,
Rumunsko

PP není nutné Přehled nedostatkových profesí na místních trzích práce lze nalézt na evropském portále EURES v sekci Život a práce – země XY – Informace o pracovním trhu
Zdroj: EURES
 
 

Máte zkušenost s prací v EU? Do jaké země se chytáte? Za jakým zaměstnáním byste opustili "rodnou hroudu"?

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+7
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 4 komentářů

A tohle už jste četli?

Bulharsko a Rumunsko: Berlínská zeď padla, přes Dunaj ale stále vede jen jeden most

9. 2. 2007 | Simona Ely Plischke

Bulharsko a Rumunsko: Berlínská zeď padla, přes Dunaj ale stále vede jen jeden most

Evropská unie se rozšířila o 2 nové země. Házíte je do jednoho pytle? Ano, jde o země chudé, nevyvinuté, s velmi špatným právním prostředím... Z pohledu historického či politického... celý článek

Euro: přinese zdražení?

13. 11. 2006 | Tomáš Prouza | 3 komentáře

Euro: přinese zdražení?

Podle "lidové moudrosti" přinese euro pouze zdražování. Co se ale dá dělat pro to, aby jeho zavádění nemohli obchodníci zneužít? Snažit se bude muset každý.

Euro přijde velkým třeskem

6. 11. 2006 | Tomáš Prouza

Euro přijde velkým třeskem

Po dlouhém odkládání vláda rozhodla, že se euro v České republice jednou zavede velkým třeskem. Co to znamená? Jak vypadá scénář velkého třesku a co jeho kroky znamenají pro spotřebitele... celý článek

Euro dříve či později?

23. 10. 2006 | Tomáš Prouza | 1 komentář

Euro dříve či později?

Otázka, kterou si klade spousta lidí. Posun o rok či o dva není nijak kritický, důležitý ale je dostatek času na přípravu – a ochota rozptýlit fámy, které zavádění eura provázejí.

Platy v ČR: na vrcholu středoevropské čtyřky, v evropském srovnání bída

18. 5. 2006 | Simona Ely Plischke | 4 komentáře

Platy v ČR: na vrcholu středoevropské čtyřky, v evropském srovnání bída

Ze zemí Visegrádské čtyřky vyděláváme nejvíce. Na vrchol evropského žebříčku to ale máme hodně daleko. Vyděláme si totiž pouhých 13 % toho, co za stejnou práci dostanou Dánové. Jak... celý článek

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.