Experti odpovídají: Co vše souvisí s vlastnictvím bytu

redakce Peníze.CZ | rubrika: Jak na to | 19. 3. 2010 | 20 komentářů
Experti odpovídají: Co vše souvisí s vlastnictvím bytu
Ptali jste se expertů Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků na svá práva a povinnosti při vlastnictví bytu. Tady je druhá část odpovědí.

Daniela Hajdová
Dobrý den, chtěla bych se zeptat na vyúčtování záloh na služby. 1. Je určeno zákonem do kdy se musí provést vyúčtování za minulý rok? 2. Je možné, abychom dostali vyúčtování každý byt samostatně, aniž bychom věděli celkový počet osob, na které se vyúčtování vztahuje? Jde o to, že jeden nájemník byl odstěhován pro neplacení nájemného a tudíž i služeb. Máme podezření, že byl tento dluh za služby naúčtován nám. Má správa domu povinnost podat všem informace o skutečném stavu osob a celkových nákladech za služby a ne jenom jednotlivě? Co by mělo celkové vyúčtování všechno obsahovat? Děkuji za odpověď.
Odpověď:
Řádné vyúčtování služeb by mělo nejprve uvést spotřebované množství, celkový náklad na službu a celkové množství měrných jednotek pro rozúčtování. Např. spotřeba elektřiny na osvětlení domu v KW, celková cena a počet osob domu k rozúčtování. Poté následuje rozúčtování za vaši bytovou jednotku. Tyto úvodní údaje jsou naprosto nutné k ověření správnosti rozúčtování služby.
Jan Halík

Převod družstevních bytů do SVJ

Termín: 12.5.2010 od 15:00

Místo konání: Senovážné náměstí 23, Praha 1

Více informací a přihlášku najdete na serveru Obyvatelé.cz

Pořádají: Obyvatelé.cz

Mediální partner: Peníze.cz

Miloš Veselý
Jsme bytový dům o dvanácti bytových jednotkách ve vlastnictví jednotlivých vlastníků. Více než před rokem jeden z vlastníků přestal hradit veškeré platby za provoz svého bytu/topení, TUV, vodné i příspěvky do fondu oprav /. Před čtyřmi měsíci z bytu zmizel neznámo kam, mobilní telefon nebere, na písemnosti neodpovídá, je totiž občanem Slovenska a trvalé bydliště má podle knihy nemovitostí na Slovensku. Poté se do jeho bytu nastěhovala nám neznámá rodina, která taktéž na účet našeho společenství neplatí za odebrané služby s odůvodněním, že tyto platí na účet majitele bytu. Dluh jmenovaného vlastníka již přesáhl 50 000 Kč a každý měsíc narůstá, což vážným způsobem narušuje hospodaření našeho společenství, protože tyto dluhy musíme hradit z našeho fondu oprav. Ještě pro upřesnění: vlastnické právo k bytu neplatiče je omezeno zástavním právem smluvním /údaj z katastru/. Dotaz tedy zní: jakým způsobem vymoci dluh tohoto vlastníka bytu-neplatiče, v horším případě alespoň jak zajistit, aby tento dluh dále nenarůstal. Předem díky za odpověď.
Odpověď:
Podle § 9a odst. 3 zákona o vlastnictví bytů je společenství oprávněno vlastním jménem vymáhat plnění povinností uložených vlastníkům jednotek svým příslušným orgánem, tedy výborem nebo pověřeným vlastníkem u soudu. Protože tyto náklady již museli uhradit ostatní vlastníci, je velká šance na úspěch v soudním sporu. Je nutné dodat že, podle § 15 odst. 3 zákona o vlastnictví bytů k zajištění pravomocně přisouzených pohledávek vlastníků vzniká dnem právní moci rozhodnutí soudu zástavní právo k jednotce povinného vlastníka.
Mgr. J. Schneider

Strážnická
Dobrý den. Jsem členem společenství vlastníků bytů Žerotínovo nám. 15 Přerov. 4/5.domu patří společenství majitelů bytů a 1/5 - obchody v přízemí patří městu. Správu domu zajišťuje domovní správa a měla by také hájit zájmy města. Společenství vlastníků schválilo, že výbor může v případě nutnosti provést bez schválení společenstvím investici do výše 10 000 Kč. Domovní správa však proplácela faktury na daleko vyšší částky, které nikdo neprojednal a jejich proplacení neschválil. Požádala- li jsem pana ředitele o vysvětlení, jak mohla být proplacena faktura na 19 900 Kč, která byla uvedena ve vyúčtování, jak mohl výbor uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výši 24 000 Kč (předchozí "opomněl" zaplatit a zapomněl se o tom na schůzi společenství zmínit)odpověď zněla, výbor dal pokyn. Teče- li voda z vadného okapu a zatéká-li především do obchodu, vypadává-li v domě elektřina, prosakuje-li z prasklého odpadu v 80 let starém domě voda, investici do opravy výbor zamítne a protože účast na schůzi bývá malá, k opravě nedojde. Ve stejnou dobu si členové výboru za peníze společenství budují v bytě ústřední topení a nikým neprojednanou a neschválenou fakturu na úpravu pro potřeby nového topení na 13 300 Kč bytový podnik zaplatí, opravují okap u svého bytu, kupují žebříky, zabírají společné prostory pro sebe atd. Ve vyúčtování je pak uvedeno, že šlo o opravu komína, i když pani technička přesně ví, o jakou investici se jednalo. Výbor uzavírá nové smlouvy o správě s domovní správou, o které nikdo neví a správce, domovní správa, na tom nic špatného nevidí, přiděluje si speciální dotace na opravu bytu. Stojí li ve stanovách společenství, že mám právo kdykoliv nahlédnout do účetnictví, pan předseda společenství žádost o nahlídnutí odmítne se slovy, že mi po tom nic není, a pan ředitel domovní správy trvá na tom, že četl ve věstníku, že mi nemusí nic ukazovat. Kamarád členky společenství vyžaduje vybourání obvodové zdi domu na vytvoření místa pro možný budoucí kočárek, a i když je na schůzi vlastníků necelých 50 % majitelů bytů a někteří jsou proti, v zápisu ze schůze se objeví, že investice je schválená a přítomnému zástupci domovní správy to nevadí, upozorním-li, že pán není členem společenství a nemá plnou moc k zastupování majitelky bytu, musí si domovní správa udělat právní posudek, aby zjistila, zda může, čí nemůže pán na schůzi hlasovat. Závady, které našla revize plynu, výbor zatají, a i když doporučí výměnu montovaných rozvodů plynu, výbor je natře. Obrátím-li se z dotazem na domovní správu, zda je pravda, že při revizi se šroubované plynové rozvody musí kontrolovat tlakováním a kominík v domě, kde jsou v bytech plynová topidla musí kontrolovat i jejich odvod do komína, jak tvrdil kominík při montáži nového topidla v našem bytě, odpovědi se nedočkám Zajímalo by mě, jakou mám šanci zabránit do budoucna, aby se v našem domě opakovaly investice jako v minulosti, kdy byla provedena montáž vodoměrů a to tak, že v bytech v 1. a 2. poschodí byla voda rozvedena ze stupačky v koupelně ale pro byt členky výboru zůstaly zachovány další dvě stupačky, které nikdo další nepoužívá a které nyní žádá vyměnit. Musí s investicemi do bytů jednotlivých vlastníků souhlasit všichni majitelé bytů a musí výše příspěvku odpovídat velikosti vlastnického podílu. Jak se bránit v případě, že jsou peníze společenství používány výborem na úpravy v bytech členů výboru, když správce domu i výbor odmítají předložit účetnictví a když peníze byly použity na něco jiného, než je deklarováno ve vyúčtování, Jak se bránit, když výbor vybourá zeď ve společných prostorech (bez schválení stavebním úřadem) a prostor si zabere pro sebe?
Odpověď:
Vámi uvedené problémy je třeba řešit především udělení pravomoci výboru k opravám společných částí domu ve výši stanovené shromážděním a dodržování tohoto rozhodnutí kontrolovat, aby výbor nepřekračoval svoje pravomoci. Pak se vám nemůže stát, že by výbor neschválil drobné opravy s poukázáním na malou účast na schůzi shromáždění. Dále je třeba aby shromáždění rozhodlo, že bude schvalovat smlouvu se správcem jako jednu z nejdůležitějších smluv, na jejímž základě se používají peníze vlastníků jednotek. Ve smlouvě je třeba velmi zodpovědně a uvážlivě stanovit pravomoci správce. Dodržování smlouvy je třeba kontrolovat, aby ani výbor ani správce nepřekračovali svoje pravomoci. Také smlouvu o pojištění domu by mělo schvalovat shromáždění, neboť touto smlouvou je pojištěn majetek vlastníků, kteří za něj také zodpovídají. Pokud nejste spokojeni se správcem, navrhněte shromáždění vypovědět smlouvu a najděte si jiného. Pokud nejste spokojeni s prací výboru navrhněte rovněž jeho odvolání a předtím se jako vlastníci jednotek dohodněte na novém složení výboru nebo pověřeném vlastníkovi. Příspěvky vlastníků na správu společných částí domu nelze použít na opravy vybavení jednotky kromě společných částí domu procházejících jednotkou, jako jsou svislá stoupací vedení vody a odpadu, součásti otopné soustavy domu (nikoliv samostatné vytápění jednotek) atp. Pokud máte důkazy o tom, že výbor použil společné prostředky na opravy majetku členů výboru, je to na trestní oznámení. Vybourání zdi pro kočárek obyvatele bytu je změnou užívání společné prostory domu a tam platí zákon č. 72/1994 Sb. §11 (5) - K přijetí usnesení o změně účelu užívání stavby, o změně stavby, jakož i o podstatných změnách týkajících se společných částí domu je zapotřebí souhlasu všech vlastníků jednotek. Jedním z hlavních problémů vašeho společenství je vámi uváděná pasivita jeho členů.
Jan Halík

Martin
Dobrý den. Chtěl bych se dotázat, jakým způsobem má vedení SVJ správně a přitom efektivně vymáhat dlužné platby od jednotlivých vlastníků? Jaké penále a jakým způsobem může dlužníkům účtovat? Dále by mě zajímalo, zda je možné a případně vhodné, aby měli jednotliví vlastníci pasivní přístup na účet společenství kvůli transparentnosti hospodaření?
Odpověď:
Příspěvky na správu domu a pozemku, které jsou podle zákona povinni platit vlastníci lze vymáhat pouze soudní cestou stejně jako každou jinou dlužnou částku. Je však vyloučeno ve stanovách upravovat jakékoliv sankce, pokuty, nebo penále a taková klauzule stanov by byla absolutně neplatná, neboť zákon nic takového nedovoluje. Nahlížení do účtu společenství je vnitřní věcí SVJ, popřípadě může být upraveno ve smlouvě s bankou, je-li používán internetbanking. Zde se uvede kdo je oprávněn kdo bude mít přístup k účtu.
JUDr. F. Lebl

Václav Statečný
Dobrý den, Jsme malé společenství (6 lidí), takže nemáme výbor, ale pověřeného vlastníka, který ale zároveň má ve společenství největší podíl. Tedy nás ve všem snadno přehlasuje. V případě, že se dělají nějaké opravy budovy, objednává na to svojí firmu za předražené ceny. Navíc neplatí již rok do fondu oprav a nepředkládá každý rok vyúčtování. Můj dotaz zní, jestli je nějaká možnost ho odvolat jako pověřeného vlastníka a donutit ho doplatit do fondu oprav dlužnou částku?
Odpověď:
V případě neplacení příspěvků vlastníka na správu domu je třeba vymáhat dlužnou částku soudně. K odvolání pověřeného vlastníka je třeba nadpoloviční většiny hlasů na shromáždění. Pro vaši situaci je však nejvýznamnější fakt, že pro opravy společných částí domu, jimiž se nemění vnitřní uspořádání domu a zároveň velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu (což jsou v podstatě veškeré opravy), je nutný souhlas tříčtvrtinové většiny všech vlastníků jednotek. Pokud tento souhlas není dán a pověřený vlastník sjedná opravu, postupuje protiprávně.
Jan Halík

Mareš
Dobrý den, jsme společenství vlastníků z roku vzniku 1998, stále máme i první prohlášení vlastníka, ve kterém je určeno, že radiátory v bytech jsou ve vlastnictví vlastníků bytů. Proto podle toho vypadá i jejich údržba, popř. výměna za jiný, i různě veliký než ten původní. V následných letech vydalo k tomuto tématu ministerstvo (financí, či pro místní rozvoj) pokyn, který stanovuje, že radiátory v bytech musí být i společně s rozvody topení ve společném vlastnictví. Jakou právní váhu má tento pokyn? Má nějakou obecnou odpovědnost výbor společenství za to, že tyto nesrovnalosti - chyby původního vlastníka bytového domu, neuvede do stavu dle pokynů od ministerstva. Poznámka, takovýchto chyb je více, např. i vzorové stanovy, versus stanovy společenství apod. Děkuji
Odpověď:
Tyto nedostatky musíte odstranit jako společenství. To rozhodne a uloží výboru provést přijatá opatření, o kterých bylo rozhodnuto společenstvím.
Jan Halík

Ladislav Kočka
Ve společných prostorách máme nájemce, jakým způsobem probíhá vyúčtování za nájem a projeví se v nějaké složce účtování? Místo nájmu platím fond oprav skoro úplně ve stejné výši jako nájem. Jaké se dozvím, kam jdou peníze, které dávám do tohoto fondu.
Odpověď:
Záleží na tom, zda jste bytové družstvo nebo společenství vlastníků. Příjem z nájmu společných částí domu u bytového družstva je příjmem družstva, v účetnictví se projeví jako příjem, který podléhá dani z příjmu právnických osob. Pokud jste vlastníci, vede po celý rok příjem z nájmu i případné náklady v účetnictví společenství vlastníků jako příjem a náklady vlastníků a po ukončení roku předloží vlastníkům potvrzení, ve kterém je uveden podíl vlastníka na celkovém příjmu z pronájmu mínus podíl na nákladech, tj. podíl na zisku z tohoto pronájmu. Toto potvrzení je dokladem o příjmu z pronájmu, který si každý vlastník promítne do svého daňového přiznání.
„Fond oprav“ je hovorový výraz. Ve skutečnosti jde v BD o nájem, ze kterého se kromě jiných nákladů platí i opravy a údržba budovy a společných částí domu. Ve společenství vlastníků jde o náklady na správu domu. V obou případech by měli být s příjmy a s náklady členové družstva případně vlastníci vždy za uplynulý rok seznámeni v podrobné zprávě, ve které představenstvo BD či výbor SVJ seznamuje své členy s hospodařením za příslušný rok.
Ing. Lenka Kotková

Stasta
Dobrý den. Chci se zeptat, zda má předseda nebo výbor SVJ možnost přijít zkontrolovat můj byt.
Odpověď:
Pokud je to třeba ke kontrole společných částí domu, pak ano. Je třeba tak učinit po předchozí písemné výzvě výboru se zdůvodněním vstupu do bytu. Platí ustanovení zákona č. 72/1994 Sb. §13 (4) Pokud to nezbytně vyžadují úpravy, provoz a opravy ostatních jednotek, popřípadě domu jako celku, je vlastník jednotky povinen umožnit na předchozí vyzvání přístup do jednotky. Vlastník jednotky je povinen umožnit instalaci a údržbu zařízení pro měření tepla a vody v jednotce a umožnit odečet naměřených hodnot.
Jan Halík

Josef Landa
Musí majitel bytu souhlasit a finančně se účastnit revitalizace panelového domu? Kdo ručí za vypracování správných podkladů a realizaci zateplení tak, aby společenství vlastníků dostalo dotaci na revitalizaci? Jak se ručí za půjčky na revitalizaci do cca 10 mil. Kč?
Odpověď:
1) Pokud o revitalizaci rozhodne tříčtvrtinová většina všech vlastníků jednotek jste povinen se na nákladech podílet ať již účastí na půjčce nebo přímou platbou částky, odpovídající vašemu podílu na nákladech spojených s revitalizací a vykázaných v uzavřené smlouvě.
2) Většina firem, které revitalizaci panelových domů provádí nabízí i zajištění dotace a pokud je tento krok i součástí uzavřené smlouvy mezi SVJ a dodavatelskou firmou, pak za správnost podkladů i realizace pro získání dotace ručí tato firma. Pokud si na práci zajistíte firmu, která tuto možnost nenabízí, pak podklady pro získání dotace a uhlídání požadovaných podmínek realizace zodpovídá SVJ. I přesto však je na poskytovateli dotace, zda dotaci opravdu poskytne.
3) Podmínky půjčky je třeba dojednat s příslušnou bankou. Ne vždy banky požadují zástavní právo k jednotce. V případě, že však toto zástavní právo požadují, rozhoduje o uzavření smlouvy k jednotkám tříčtvrtinová většina přítomných hlasů na schůzi, která je usnášeníschopná (§11, odst. (4) zákona č. 72/1994 Sb.), se zástavním právem však musí vlastník bytu souhlasit. Některé banky však tuto zástavu nepožadují, činí-li částka půjčky na jednotku méně než 300 000,- Kč.
Ing. Lenka Kotková

Libor Komberec
Dobrý den. Co mám dělat, když malé družstvo, ve kterém bydlím /9bytů/ ani po písemném doporučeném vyzvání nedokládá přehled hospodaření za uplynulý rok, jeho aktivity jsou nečitelné, vůbec nevím co se děje s našimi penězi. Pochybuji, že když se obrátím na policii, něco se dozvím, a finanční úřad nic nezkontroluje. Děkuji za radu.
Odpověď:
Pokud nejvyššímu orgánu BD, tj. členské schůzi není předložena každoročně účetní závěrka ke schválení a rozhodování o použití zisku, pak statutární orgán porušuje právní předpisy, tj. obchodní zákon a stanovy družstva, které způsob použití zisku a úhrady případné ztráty musí povinně obsahovat. Jednou z cest je upozornění družstva na neplnění povinností s tím, že pokud nebude reagováno, nezbývám vám, než se obrátit na soud. Další cestou je postupovat podle stanov a odvolat statutární orgán družstva. Účetní závěrky vašeho družstva si můžete vyžádat u obchodního soudu kam musí být každoročně zasílány..
Jan Halík

Mokr
Dobrý den, mám dotaz ohledně úhrad nákladů na výtah. V současné době je v domě převedeno několik bytových jednotek do osobního vlastnictví. Správcem a většinovým vlastníkem je bytové družstvo. Provozní náklady na výtah byly dříve rozpočítávány od 3. NP. Převedené byty mají nyní předepsánu úhradu dle podlahové plochy, bez ohledu na umístění - s odvoláním na zákon 72/1994 § 13. Zde je uváděna možnost dohody, ale otázkou je její realizace. Jaké je správné řešení. Jsem si vědom toho, že při společném vlastnictví jsou nutné kompromisy. Beru, že jako spoluvlastník se podílím na opravách výtahu z fondu oprav. Jako vlastník bytu ve zvýšeném přízemí výtah nepoužívám. Pouze mi bydlení znepříjemňuje (nejčastěji používaná nástupní plocha je před bytem) a vzhledem k podlahové ploše bytu se mám na jeho provoz podílet největší částkou. Odmítavě mě naladilo stanovisko BD, že tímto způsobem by další požadovali neplatit jiné náklady, protože si ve sklepě nerozsvěcují, nebo střechu ať si zajišťuje ten, kdo pod ní bydlí. Považuji to za naprosto neadekvátní přirovnání.
Odpověď:
Vaše situace je typická právě pro dohodu. Výtah vy sice v současné době nepoužíváte, ale zvažte, že váš byt může používat zdravotně indisponovaná osoba, ať již z rodiny, případný nájemník atp.
Jan Halík

St. Stašek
Dobrý den. Rád bych věděl, zda je přípustné, aby vyúčtování za teplo a vodu bylo vyvěšeno na nástěnce v domě. Myslím, že je to moje soukromá věc jakou mám spotřebu. Dík za odpověď,
Odpověď:
Vyvěšením celoročního vyúčtování služeb, kde by měla být uvedena celková spotřeba za dům a přehled záloh, úhrad a případných rozdílů (přeplatků či nedoplatků) za jednotlivé byty se průhledným způsobem dozvíte (a všichni ostatní), že vyúčtování bylo provedeno správným způsobem za všechny byty. Většinou je u tohoto vyúčtování také uvedeno, že máte do určitého data možnost vznést k vyúčtování připomínku. Samozřejmě máte nárok na vyúčtování služeb za konkrétní byt, který z tohoto celkového přehledu vychází. Naopak více stížností je, že vlastníci či členové družstva dostanou pouze vyúčtování za svůj byt a nevědí, zda bylo vyúčtování provedeno spravedlivě, zda se někdo „neobohatil na úkor druhého“ a požadují celkový přehled vyúčtování za dům.
Ing. Lenka Kotková

Fiala
Dobrý den. Jsme společenství vlastníků. Jako vlastník bytu bych potřeboval využít společný prostor k uskladnění materiálu. Potřebuji souhlas všech spoluvlastníků? Co když jeden z vlastníků nesouhlasí ? Děkuji Fiala
Odpověď:
Souhlas všech spoluvlastníků nepotřebujete. O způsobu využití společných částí domu stačí souhlas vlastníků, kteří tvoří nadpoloviční většinu podílů (§ 139 odst. (2) Občanského zákoníku).
Ing. Lenka Kotková

Srovnávat se vyplatí

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+19
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 20 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

22. 3. 2012 13:21, M. Křížková

Dobrý den, také mám dotaz. Jsme společenství vlastníků bytů - 12 bytových jednotek, panelák. Předseda výboru rozhodl, že z důvodu bezpečnosti v domě odpojí všem domácí telefony, tedy elektrické otevírání dveří, i když je cca polovina vlastníků proti. Omezuje nás to, stále běhat dolů otevřít návštěvám, nehledě na to, že pokud se někomu např. udělá špatně a přivolá si telefonem lékaře, pokud je v bytě sám - nemá kdo by šel dolů otevřít. Je možné se nějak proti tomuto rozhodnutí předsedy se bránit? Děkuji za odpověď.

+9
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (20 komentářů) příspěvků.
Daňové přiznání online

Zjistěte tržní cenu nemovitosti i výši nájmu

Odborným garantem této služby je Quantum reality - realitní kancelář Praha

A tohle už jste četli?

Přečtěte si odpovědi expertů, jaká máte práva a povinnosti jako vlastníci bytu

18. 3. 2010 | redakce Peníze.CZ | 72 komentářů

Přečtěte si odpovědi expertů, jaká máte práva a povinnosti jako vlastníci bytu

Experti Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků odpověděli na vaše dotazy, které se týkaly práv a povinností vlastníků bytů. Přečtěte si první část odpovědí. Reakce na další... celý článek

Kupujete byt? Ptejte se, jak hospodaří celý dům.

9. 3. 2010 | Jan Stuchlík | 3 komentáře

Kupujete byt? Ptejte se, jak hospodaří celý dům.

S koupí bytu se stáváte vlastníkem i podílu na společných částech domu. Pokud je dům ve špatném stavu a ostatní vlastníci nemají našetřeno z minulosti dost peněz na opravy, může vás... celý článek

Hlídejte si neplatiče v domě. Můžou vás připravit o peníze.

3. 3. 2010 | Jan Stuchlík | 13 komentářů

Hlídejte si neplatiče v domě. Můžou vás připravit o peníze.

Vlastníci bytů, kteří neplatí příspěvky na správu a údržbu domu, porušují zákon o vlastnictví bytu. Ostatní majitelé mohou proto dlužnou částku vymáhat u soudu. Trvá to několik měsíců.... celý článek

Fond oprav: Peníze, které můžou slušně zvednout hodnotu vašeho bytu

23. 2. 2010 | Jan Stuchlík | 29 komentářů

Fond oprav: Peníze, které můžou slušně zvednout hodnotu vašeho bytu

Pro řadu majitelů bytů končí vlastnictví nemovitosti u dveří do bytu. Údržba společných částí domu je příliš nezajímá a často na ni nejsou ochotni přispívat přiměřené částky. Pak jsou... celý článek

Partners Financial Services