Dotace aneb jak si EU šlape na vlastní krk

Dotace aneb jak si EU šlape na vlastní krk
Evropa miluje dotace a rozdává je ve velkém. Jen subvence pro zemědělce spasou 40 % unijního rozpočtu. Čím víc peněz je takto přerozdělováno, tím víc je deformován trh i samotné podnikatelské smýšlení. Cílem už není aktivně a svobodně podnikat a tvořit, ale získat dotace. Jsou potřeba, nebo EU podřezává větev vlastnímu rozvoji?

Dotace jsou příspěvky z veřejných finančních prostředků, na které nemají všechny subjekty působící v dané oblasti, automatický nárok. Charakteristické je, že jsou poskytovány selektivně, často na základě kritérií stanovených ad hoc (typicky granty) a na základě posuzování kvality projektu nebo "prospěšnosti" určité činnosti, které je nutně subjektivní. Objektivní posouzení jakéhokoli druhu kvality může učinit pouze trh, ten však je právě poskytováním dotací deformován.

Podpora bydlení v ČR: samé dotace

Dotací je příspěvek na stavební spoření, který je poskytován selektivně - pouze klientům stavebních spořitelen, nikoli osobám, které spoří jinde. Zvýhodňuje tedy tyto klienty oproti jiným a zvýhodňuje stavební spořitelny proti jiným finančním institucím.

Formou dotace jsou i příspěvky k hypotečním úvěrům, daňové odpočty hypotečních úvěrů i úvěrů ze stavebního spoření, příspěvky z Fondu rozvoje bydlení na výstavbu obecních bytů, novomanželské půjčky, dotace na družstevní výstavbu.
Dotací není příspěvek na bydlení - v tomto případě jde o sociální dávku.
Celkem na dotacích na podporu bydlení zaplatí každý ekonomicky činný občan ČR v průměru 6 tisíc Kč ročně (bez započítání nákladů na administrativu). Podle různých selektivních kritérií dostanou někteří (u stavebního spoření patrně většina) část zpět, vybrané skupiny osob pak dostanou zpět víc, než zaplatily. Nutno podotknout, že kdyby u stavebního spoření dotace nebyla, účastníků by bylo mnohem méně a nebylo by potřeba jim něco "vracet".

Dotační systém se v Evropě nesmírně rozbujel. Odůvodňován bývá samými ušlechtile znějícími argumenty, jako solidarita, rozvoj občanské společnosti, boj proti diskriminaci,  podpora drobného podnikání. Ovšem ve skutečnosti jde  prostě o filozofii "nesvéprávného občana a moudré vrchnosti".
Občanovi (firmě) se jeho peníze seberou a úřad rozhodne, na co a za jakých podmínek budou použity. Je třeba jasně rozlišit nezbytné finanční prostředky na provoz státu a finanční prostředky, přerozdělované formou dotací. Je možné vést debatu o rozsahu, v jakém se na životě občanů bude stát finančně podílet, na míře financování veřejných statků nebo nutné obsluhy státu - ať už jde o armádu, policii, parlament, školství, základní infrastrukturu nebo na druhé straně třeba o míru sociální pomoci potřebným. Společenský souhlas bude v různých zemích odlišný, záleží na místních zvyklostech, celkové atmosféře, prioritách občanů. Pro Francouze je státní podpora umělecké tvorby samozřejmostí, pro Američana je něco takového nepředstavitelné. Ovšem existuje-li společenská dohoda a jasná rozpočtová pravidla, je to v pořádku. Jakmile do hry vstoupí rozhodování úředníka - ať už jde o komisi, ministerstvo či jakýkoli jiný orgán, je to špatně.

Nebezpečnost dotací

Ve skutečnosti totiž jde vždy o to, že kdo vládne penězi, má moc. Čím více peněz přerozděluje stát či jiná entita, tím větší moc má. Je to pravý opak dobrovolného sdružování finančních prostředků na dosažení společného cíle. Neboli systému individuálního rozhodování vždy na nejnižším možném stupni v řetězci občan - obec - region - stát - EU.
Rozdíly těchto dvou systémů poněkud připomínají rozdíl mezi americkou ústavou a návrhem ústavy pro Evropu. Zjednodušeně - zatímco americká ústava se řídí zásadou, že na vyšším stupni se rozhoduje pouze to, co je delegováno ze stupně nižšího, evropská vychází z opaku - na nižším stupni se rozhoduje o tom, co dovolí stupeň vyšší.
Důsledkem dotačního systému jsou pak nejrůznější negativní jevy - korupce, klientelismus, parazitismus různých agentur, které se přiživují na náročné administrativě, aniž by přinášely jakoukoli přidanou hodnotu. Vznikají samozřejmě různé lobbistické skupiny prosazujících zájmy svých klientů na úkor ostatních, obrovská administrativa, která spotřebuje značnou část finančních prostředků na svou vlastní existenci, či možnost ovlivňování politiky formou ekonomického nátlaku, což vede ke snižování míry demokracie.
Cílem už není aktivně a svobodně podnikat a tvořit, ale získat dotace. Systém dotací vede k plýtvání. Je totiž třeba peníze utratit za každou cenu, i kdyby to mělo být za něco, co dotovaný subjekt ve skutečnosti nepotřebuje. K plýtvání vede i to, že ten, kdo rozhoduje, nerozhoduje o vlastních, ale o cizích penězích.

Zemědělství spase 40 % unijního rozpočtu

Extrémního stupně dosáhlo poskytování zemědělských dotací v rámci EU. Nejenže na ně jde 40 % rozpočtu EU, ale důsledkem je nekonkurenceschopnost evropského zemědělství, protekcionismus, celní bariéry, a tudíž překážka volného obchodu. Samozřejmě také vyšší ceny pro spotřebitele, neschopnost vyrovnat se s nadprodukcí, omezování práva na svobodné podnikání atd. Celá oblast je regulována ad absurdum, zemědělci jsou zahlceni administrativou kolem žádostí o dotace, na všechno existují kvóty - úředníci určují co, kolik, za kolik, kde a kdo smí pěstovat a vyrábět.
Tato politika je smrtící pro rozvojové země, které nemohou své potraviny a výrobky dodávat na evropský trh. Špatné svědomí si EU vykupuje potravinovou a finanční pomocí, kterou zemědělství rozvojových zemí dále ruinuje. Přitom z tohoto vlaku nemůže vystoupit ani jednotlivec, ani stát, protože by dotovanému okolí nebyl schopen konkurovat. Většině lidí je už jasné, že tudy cesta nevede. Ovšem rozetnutí tohoto bludného kruhu brání mocné lobby jak zemědělců, nejvíce francouzských, a samozřejmě úřednictva - jak unijního, tak v jednotlivých (nikoli všech) státech. Na zemědělství je nesmyslnost dotací vidět poměrně jasně.

Domovy důchodců

Stáří není nic, co by člověka postihlo nepředvídatelně. Každý ví, že bude stárnout, sil mu bude ubývat a bude potřebovat pomoc od mladších. Může se tedy postarat, a to libovolným způsobem. Jestli si na potřebné služby našetří nebo vychová několik dětí, které se postarají osobně nebo přispějí finančně, je jeho věc. Pokud starý člověk dá přednost pobytu v domově pro seniory, pak si má pobyt platit stejně, jako si platí nájemné, služby a stravování doma. Stejně tak by měl být schopen platit za běžnou péči. Pokud schopen není, je to záležitost dávek sociální pomoci poskytovaných obcí, která mimo jiné zjišťuje majetkové poměry žadatele o dávku.
V mnoha zemích se lidé, když zestárnou, rozhodnou prodat svůj dům nebo byt a odstěhují se do nějakého penzionu, kde je o ně postaráno. Náklady platí z důchodu a peněz utržených za prodaný majetek. U nás je obvyklé, že dům či byt se daruje dětem a původní majitel zůstane závislý na podpoře od státu (tedy daňových poplatníků), protože "je starý a nemá žádný majetek". To je situace, která není v pořádku.
Něco jiného je péče o bezmocné osoby, kde by měl být zaveden adresný příspěvek na bezmocnost podle stupně bezmocnosti. Bezmocná osoba se pak může sama rozhodnout podle osobní situace a priorit, komu za péči zaplatí. Jestli nějakému ústavu, profesionální pečovatelce nebo rodinnému příslušníkovi.
Vše jde bez dotací

Jak je to ale s jinými oblastmi?Má se dotovat průmysl, obchod, služby? Většina asi odpoví ne. A co drobné podnikání? Tady už to tak jasné nebude. A co teprve, přijde-li na řadu kultura, sport a sociální služby. Zkusme si odpovědět, jestli se mají dotovat domovy důchodců. Váhání bude asi pořád větší, podíl ano se bude zvyšovat. Proč?
Prostě proto, že jsme si zvykli. Jakmile jde o "ušlechtilé" záležitosti, souhlas s dotacemi se zvýší. Ať si někdo zkusí vyslovit názor, že domovy důchodců dotace nepotřebují...
Nepotřebují. Neexistuje oblast, kde by byly dotace nezbytné. Cokoli, co je nutné financovat z veřejných prostředků, může být financováno podle předem daných jasných a zákonem stanovených pravidel. Řetězec občan - obec - region - stát může být vždy respektován.

Existuje-li konečný uživatel, a ten existuje v drtivé většině případů, má být financován on. Ať už je konečným uživatelem žák, bezmocná osoba, opuštěné dítě. Lidem, potažmo obcím, je třeba ponechat co nejvíce peněz v jejich kapse, aby se mohli sami rozhodnout, co je pro ně důležité.
Je třeba přestat deformovat trh jakýmikoli subvencemi. Místo dotací na tvorbu pracovních míst je třeba uvolnit trh práce, deregulovat nájemné a nechat vzniknout funkční trh s byty. Namísto diskriminačních investičních pobídek je třeba snížit daňovou zátěž, zjednodušit pravidla pro podnikání, uvolnit trh práce, podpořit vzdělání a zajistit vymahatelnost práva.

Ochrana přírody je důležitá a je potřeba. To ale neznamená, že je potřeba dotovat výrobu mnohonásobně dražší energie z větrných elektráren. Daleko účinnější metodou jsou investice do vědy a výzkumu, tam je naděje, že bude nalezeno řešení, které skutečně pomůže. Dotacemi dosáhneme pravého opaku, protože ty naopak finanční prostředky z oblasti výzkumu odvádějí. Jak státní (použijí se na dotace), tak soukromé - dotované subjekty nemají zájem na změně pro ně momentálně výhodného stavu.
Nedůstojné doprošování se o umístění v "domově důchodců" a postavení nesvéprávného pacienta by mělo vzít rázný konec a změnit se v postavení platícího klienta, kterého je nutno si vážit a nabízet mu služby na úrovni.

Co si o dotacích myslíte vy? Jde všechno bez dotací? Přináší ve vašich očích více užitku než neefektivity?

Srovnávat se vyplatí

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-3
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 16 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

7. 6. 2005 12:12, Hugo

Když je třeba něco zdůvodnit, na něco se vymluvit, tak je tu USA. Za co vlastně všechno mohou ti nezbední amíci? Za to že jste tleskali, budovali a rozvíjeli komunismus? Za to, že po revoluci jste chtěli být za rok tam, kde jsou švýcaři a ono to nevyšlo? Za to, že nejraději hodně kecáte, hoby děláte a čekáte až vám Evropa bude sypat prašulky a ono ne a ne? Tak už konečně otevřete oči a pochopte, že celá slavná EU je jen jeden velký byrokratický kolos na hliněných socialistických nohách. Tomuhle všemu se ti amíci tak akorát chechtají. A mají proč.
Jedině váš presidente a pár další tohle chápe a proto je třeba jej označit za viníka všeho. Viz dnešní MFDnes. Ano Pan president může za to, že francouzi a holanďané řekli této přebujelé EU, plné nesmyslných nařízení, výjimek, dotací a subvencí stop. Jen tak dál, ono vám to jednou dojde.

Zobrazit celé vlákno

+33
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

7. 6. 2005 13:29, Vladku

"Ekonomika je poměrně exaktní věda" :-)) Proboha to snad nemyslíte vážně? Od kdy je ekonomika vědou? Od doby, kdy změnili pravidla dává se Nobelovka i za ekonomiku? Co je na ekonomice vědeckého? Chápu, že v dnešní době se ekonomika uctívá jak v době svého největšího vlivu astrologie, ale trochu se zamyslete, co děla vědu vědou a kde je ekonomika. Který "zákon" v ekonomice je založen na důkazu (exaktní vědy se tím vyznačují), jak dlouho ekonomické zákony platí než se přepíšou jinými (vím, že totéž se děje i u exaktních věd, ale v jiném rozsahu/měřítku).
--- Jinak k tématu: sice článek je celkem radikální, ale dovedu si přeedstavit svět bez dotací, který by možná byl lepší než současný. I když bych asi zachoval dotace/danové odpočty na veřejně prospěšné věci. Proč nemít možnost zaplatit menší daně a přispět tak vlastní důchod, ekologii, výzkum apod. Vzhledem k tomu, že si to platím ze svéhodaný člověk/firma. Což už není dotace/přerozdělování v původním slova smyslu.

Zobrazit celé vlákno

-3
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (16 komentářů) příspěvků.
Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

Je účelné přispívat na nájemné?

1. 6. 2005 | Jiří Šedivý

Je účelné přispívat na nájemné?

Příspěvek na bydlení je v EU nejrozšířenější způsob podpory domácností s nízkými příjmy. Je efektivní, přesně zacílený, ale způsobuje deformaci trhu a má také další nevýhody. Měla by... celý článek

Korupce aneb dávám, abys dal

10. 5. 2005 | Vladimír Baloun

Korupce aneb dávám, abys dal

Úplatkářství a korupce škodí nejen politickému prostředí, ale hlavně ekonomice země. U nás se daří různým formám "všimného". Proč je tomu tak, kde se tyto jevy vzaly a jak ovlivňují... celý článek

Rovná daň: strhne východní Evropa Západ?

25. 3. 2005 | Simona Ely Plischke

Rovná daň: strhne východní Evropa Západ?

Když v roce 1994 představilo Estonsko rovnou daň, spustilo tím lavinu. Za uplynulých 10 let jej následovalo 8 zemí východní Evropy. Stará EU se ale brání a naopak státy s rovnou daní... celý článek

Jak rozmrazit regulované nájmy II.

24. 3. 2005 | Miroslav Škaloud

Jak rozmrazit regulované nájmy II.

Jak uvolnit nájemné v regulovaných bytech a jak vypočítat adresný příspěvek na nájemné určený sociálně slabším nájemníkům? Jakými kroky lze narovnat současné nenormální nájemní vztahy... celý článek

Trojjedinost evropských dotací

2. 2. 2005 | Jan Heřman

Trojjedinost evropských dotací

Ze strukturálního fondů nepřímo těží více subjektů. Zajímá vás, jak vidí prvních šest měsíců jejich existence podnikatel, tedy potenciální příjemce dotace, profesionální poradenská... celý článek

Partners Financial Services