Koupil si vstupenku, porušil pravidla. Pokuta platí, řekl soud

Martin Horvát | rubrika: Jak na to | 16. 6. 2022 | 21 komentářů
Obchodní podmínky a návštěvní řád nejspíš podrobně nestudujete. Přesto: nákupem vstupenky s nimi souhlasíte. A když pak porušíte pravidla, můžete dostat smluvní pokutu. Třeba i od fotbalového klubu, potvrdil soud.
Koupil si vstupenku, porušil pravidla. Pokuta platí, řekl soud

Zdroj: Shutterstock

Profesionální sportovní kluby musí občas kvůli svým neposlušným příznivcům na tribunách platit statisícové až milionové pokuty za jejich nevhodné chování, aniž by jim v tom mohly fakticky zabránit.

Jedním ze způsobů, jak alespoň částečně získat peníze zaplacené na pokutách zpět a jak současně výtržníky potrestat, je vymáhat po nich smluvní pokutu, kterou klub zakotví zpravidla ve svém návštěvním řádu.

Může si ovšem sportovní klub hrát na policistu a vybírat od svých příznivců pokuty? A jak se na takové trestání dívají soudy?

Nedávno se případem pokutování fanouška ze strany fotbalového klubu zabýval Obvodní soud pro Prahu 6 (sp. zn. 6 C 417/2019). Během utkání mezi Spartou Praha a Baníkem Ostrava, které se hrálo v únoru 2019, došlo na stadionu Sparty k incidentu, kdy fanoušek domácích slovně a posléze i fyzicky napadl jiného návštěvníka fotbalového utkání – konkrétně příznivce hostí.

Tím provinivší se fanoušek porušil návštěvní řád Sparty, načež se mu klub rozhodl uložit smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč v souladu s obchodními podmínkami a návštěvním řádem, kterou se následně po tomto fanouškovi rozhodl vymáhat soudně. Mimo jiné byl tento provinivší se fanoušek paralelně uznán vinným z přečinu výtržnictví (§ 358 odst. 1 trestního řádu).

Pro soud bylo v tomto případě důležité, že fotbalový klub měl vyvěšený návštěvní řád po celou dobu jak u každého vstupu stadionu, tak na svém webu. Fanoušek se tak mohl kdykoliv s obsahem návštěvního řádu, konkrétně s pravidly chování na stadionu a s možností uložení smluvní pokuty, seznámit. A pokud tak neučinil, šlo o jeho liknavost a pochybení, které nelze klást k tíži klubu.

Soud proto žalobě Sparty vyhověl a uložil žalovanému fanouškovi zaplatit smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč společně se zákonným úrokem z prodlení a náhradou nákladů řízení. Výtržník tento trest ze strany fotbalového klubu přijal a proti rozhodnutí se neodvolal; tím se rozhodnutí soudu stalo pravomocné.

Co rozhodnutí znamená pro kluby?

Díky tomuto soudnímu rozhodnutí získaly sportovní kluby pozitivní signál, že zanesení smluvních pokut do obchodních podmínek a návštěvních řádů může být efektivní a legální cestou, jak trestat výtržníky v ochozech a jak se alespoň zčásti zhojit na pokutách ukládaných sportovními svazy.

Fotbalový bráška

Zdroj: Football Club

Text jsme převzali z webu FootballClub.cz, za kterým také stojí NextPage Media, vydavatel Peníze.cz. Football Club tvoří čeští i zahraniční autoři, je plný skvělých textů o fotbale a jeho společenských souvislostech. A vychází i na papíře.

Nelze však opomenout, že se jedná pouze o rozhodnutí prvoinstanční. Pokud by se někdy v budoucnu obdobná věc dostala k odvolacímu či Nejvyššímu soudu, mohly by mít na věc odlišný pohled a považovat smluvní pokutu za nepřípustnou.

Sportovní fanoušci a diváci na sportovních utkáních jsou totiž považováni za spotřebitele, kterým náleží zvláštní zákonná ochrana. To by si jiný soud mohl vyložit tak, že fanouška nelze potrestat pokutou „schovanou“ někde v obchodních podmínkách či návštěvním řádu.

Navzdory rozhodnutí nelze patrně očekávat, že sportovní kluby přikročí k masivnímu ukládání pokut za nevhodné chování a výtržnosti svých příznivců na tribunách. Pokutování vlastních fanoušků a zákazy jejich vstupu na stadion jsou i nadále považovány za kontroverzní, neboť klub, který trestá a vyhání fanoušky ze svých ochozů, je v očích svých příznivců vnímán negativně. Navíc: perzekuce zejména tvrdého jádra s sebou může přinášet další a ještě tvrdší odvetu ve formě silnějších nepokojů a výtržností.

Rovněž je třeba si klást otázku, jaká je faktická vymahatelnost pokut u lidí, u nichž je porušování návštěvního řádu pouze vrcholem jejich dlouhodobé protiprávní činnosti. Lze proto očekávat, že v pokutování návštěvníků budou kluby i nadále spíše zdrženlivé a budou k němu přistupovat pouze v těch nejzávažnějších případech.

Sportovním klubům lze obecně doporučit, aby svým zákazníkům, respektive fanouškům předem a dostatečným způsobem umožnily se seznámit s obsahem obchodních podmínek a návštěvního řádu a aby je předem a dostatečným způsobem upozornily na možnost uložení smluvní pokuty za nevhodné chování na stadionu.

Zejména lze doporučit vyvěsit návštěvní řád u všech vchodů na stadion, uveřejnit obchodní podmínky a návštěvní řád u pokladen, opatřit zadní stranu vstupenky čitelným výňatkem z obchodních podmínek a návštěvního řádu včetně upozornění na možnost uložení smluvní pokuty. Dále uveřejnit obchodní podmínky a návštěvní řád na webových stránkách, podmínit nákup vstupenky přes internet seznámením se s obchodními podmínkami a návštěvním řádem a při nákupy permanentky předat či zaslat permanentkářům úplné znění aktuálních obchodních podmínek a návštěvního řádu.

Zákazníci a fanoušci pak budou s pravidly chování na stadionu a možností uložení smluvní pokuty bezpečně seznámeni a nemohou se vymlouvat na to, že o žádné smluvní pokutě nevěděli.

Není pokuta jako pokuta

Pojďme si ještě k případu dodat potřebnou teorii. Náš právní řád zná více druhů pokut. Nejčastěji se v životě setkáme s pokutou dle přestupkového zákona, kterou nám může uložit například policista, který nás za volantem přistihne překročit nejvyšší povolenou rychlost. Jedná se o jeden z takzvaných správních trestů, kterými nás stát postihne, pokud se chováme v rozporu se zákonem a vystavujeme tím naše okolí nebezpečí – jinými slovy, pokud se dopustíme přestupku.

Přestupky je přitom třeba odlišovat od trestných činů, které jsou společensky mnohem závažnější a za které je možné na rozdíl od přestupků uložit trest odnětí svobody. Abychom to shrnuli: pokuty jsou sankce, které vyplývají přímo ze zákona a které ukládá stát prostřednictvím orgánů veřejné moci bez ohledu na to, zda se nám to líbí nebo ne.

Od klasické pokuty za přestupek je třeba odlišovat takzvanou pokutu smluvní, která se vyskytuje nejčastěji v obchodních vztazích. Jedná se dohodu dvou nebo více stran (například prodejce a kupujícího), že pokud jedna ze stran poruší nějakou povinnost (typicky nezaplatí včas), bude muset zaplatit „za trest“ nějakou peněžitou sumu (smluvní pokutu). Smluvní strana, které pak hrozí smluvní pokuta, je výrazně motivována dostát všem svým smluvním povinnostem, protože jinak hrozí, že bude muset zaplatit mnohdy zbytečnou sankci.

Hlavní rozdíl? Pokuta za přestupek vyplývá ze zákona, její uložení a výši nemáme jak ovlivnit. Oproti tomu povinnost zaplatit smluvní pokutu vzniká, pouze pokud jsme se na ní a na její výši dohodli. Když pokutovaná strana se zaplacením smluvní pokuty nesouhlasí, musí se oprávněná strana domáhat svého nároku na zaplacení u soudu.

Kde smluvní pokutu najdeme?

Jak jsme si už vysvětlili, pokuta, kterou chtějí sportovní kluby ukládat svým fanouškům za nevhodné chování na stadionu, je pokuta smluvní. Možná vás napadá, že jako návštěvníci sportovního klání před vstupem na stadion žádnou smlouvu neuzavíráte, a tedy že žádná dohoda o smluvní pokutě mezi vámi a pořadatelem sportovní události neexistuje. Ačkoli to nemusí být na první pohled úplně zřejmé, uzavíráme smlouvu s pořadatelem sportovní akce (typicky se sportovním klubem) už při koupi vstupenky či permanentky, a to bez ohledu na to, zda ji zakupujeme na pokladně či přes internet.

Smluvní pokuta za nevhodné chování na stadionu bývá zpravidla zakotvena v návštěvním řádu, který bývá přístupný veřejnosti na viditelném místě na stadionu a na internetu anebo v obchodních podmínkách pořadatele; případně v obou těchto dokumentech. Návštěvní řád dále obsahuje pravidla chování, která musejí fanoušci dodržovat, typicky zdržet se násilných a jiných nebezpečných projevů, používání pyrotechniky a podobně.

Pokud jde o fyzický nákup klasické (papírové) vstupenky na pokladně, bývá součástí vstupenky upozornění (či přímo výňatek z obchodních podmínek), že koupí vstupenky se zákazník zavazuje dodržovat mimo jiné návštěvní řád a že při jeho porušení hrozí ze strany pořadatele uložení smluvní pokuty – včetně samotného odkazu na návštěvní řád. Permanentkáři při osobním nákupu sezonních vstupenek mohou obdržet ke své permanentce dokonce úplné znění obchodních podmínek a návštěvního řádu oproti podpisu, že se s nimi důkladně seznámili.

Když si kupujete vstupenku přes internet, bývá součástí nákupu povinnost zákazníka zaškrtnout políčko, kterým souhlasí mimo jiné s obchodními podmínkami a návštěvním řádem – ty jsou k dispozici jednoduše na proklik.

Můžeme tedy shrnout, že smluvní pokuta za nevhodné chování na stadionu bývá sice na první pohled ukryta v návštěvním řádu či v obchodních podmínkách, ovšem kluby umožňují každému se s jejich obsahem předem seznámit a na možnost uložení pokuty často své fanoušky výslovně upozorňují.

Martin Horvát

Autor článku Martin Horvát

Po absolvování Právnické fakulty Univerzity Karlovy působí v advokacii, kde se věnuje zejména oblasti soudních sporů. Rád publikuje odborné články týkající se pracovního a obchodního práva. Své vzdělání aktuálně prohlubuje... Další články autora.

Dlouhodobý investiční produkt

Dlouhodobý investiční produkt

Myslete na sebe a zabezpečte se na penzi co nejlépe. Třeba investováním do široké nabídky fondů.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+28
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 21 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

16. 6. 2022 7:14, Fil

Tak zrovna v tomhle případě ani není potřeba číst podrobné podmínky, abych věděl, že nemám mlátit ostatní :)

+42
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

16. 6. 2022 5:52, Leg

Otázkou je, zda je na vstupence ACS uvedeno, kde lze smluvní podmínky najít. Visí u vchodu, OK, ale tlačenice u vchodu není to místo, kde si lze smluvní ujednání v klidu přečíst. VOP na webu jsou snad OK. Jsem zvědav na výrok odvolacího soudu. Jistě bude zkoumat i přiměřenost výše pokuty ve vztahu k ceně vstupenky.

-27
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (21 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Jednodenní dálniční známku zavede i Slovensko. Bude levnější než u nás

11. 7. 2024 | redakce Peníze.CZ

Jednodenní dálniční známku zavede i Slovensko. Bude levnější než u nás

Slovensko od srpna zavede jednodenní dálniční známku, která bude stát 5,40 eura (136 korun). Její cenu stanovila vláda, která schválila prováděcí vyhlášku k zákonu o dálniční známce.  celý článek

Nový žebříček nejlepších letišť. Odkud se cestuje hladce?

11. 7. 2024 | Pavla Adamcová

Nový žebříček nejlepších letišť. Odkud se cestuje hladce?

Dovolenková sezóna je tu a s ní i aktuální žebříček nejlepších letišť z celkem 69 zemí. Sestavuje ho společnost AirHelp, která se zaměřuje na vymáhání náhrad za zpožděné lety. Kdo se... celý článek

Inflace je zpátky v cíli. Překvapivě klesla na dvě procenta

10. 7. 2024 | redakce Peníze.CZ | 2 komentáře

Inflace je zpátky v cíli. Překvapivě klesla na dvě procenta

Meziroční inflace v červnu zpomalila na dvě procenta, přitom v květnu spotřebitelské ceny rostly o 2,6 procenta. Nová čísla zveřejnil Český statistický úřad.

Minimální srážka u exekucí je zas ve hře. Odnesou to důchodci, varují neziskovky

9. 7. 2024 | Kateřina Hovorková | 3 komentáře

Minimální srážka u exekucí je zas ve hře. Odnesou to důchodci, varují neziskovky

Senátoři budou zítra hlasovat o novele insolvenčního zákona, která zásadně mění způsob oddlužení. Více jsme o novele psali zde: Oddlužení se zkrátí. Změny v osobním bankrotu schválili... celý článek

Pětina Čechů nerozumí procentům, ukázal průzkum

9. 7. 2024 | redakce Peníze.CZ | 3 komentáře

Pětina Čechů nerozumí procentům, ukázal průzkum

Česká bankovní asociace (ČBA) si nechává pravidelně kolem poloviny roku vyhodnocovat finanční gramotnost v zemi. Index finanční gramotnosti, jak průzkumu říkají, má vždy stejnou strukturu... celý článek

Partners Financial Services