Očima expertů: Deset roků s Klausem. Jaké byly?

Desetileté působení Václava Klause na Hradě je u konce. Jaký byl prezident? Na to jsme se zeptali sociologů Petra Hampla a Jana Kellera, ekonomů Lukáše Kovandy a Petra Macha, politologa Jiřího Pehe, šéfa Transparency International Davida Ondráčky a mnoha dalších osobností.
Očima expertů: Deset roků s Klausem. Jaké byly?

Rok desátý končí. A šlo asi o rok nejhorší. Obavy, že si Václav Klaus bude během druhého funkčního období dělat, co se mu zlíbí, se na sklonku jeho prezidentování do puntíku naplnily. Jistě se stále najde mnoho zastánců, kteří ho budou považovat za největšího českého politika současnosti. Zpackanou amnestií však Václav Klaus odehnal i řadu těch, kteří za ním a jeho názory velmi dlouho věrně stáli. Nastoupit do prezidentského úřadu po Václavu Havlovi nebylo rozhodně nic jednoduchého a v lecčem si Václav Klaus nevedl vůbec špatně. Snaha vypořádat se s odkazem svého předchůdce, kterou zástupci Hradu včetně samotné hlavy státu vyvíjeli v posledních měsících, už ale působila spíš nešťastně a nedůstojně.

Kontroverzní politik

Václav Klaus rozhodně nepůsobil jako sjednotitel domácí politické scény. Vždycky si rád rýpnul do mateřské ODS, která se bez jeho pomoci vydala na cestu totální sebedestrukce. Svou kritikou navíc notně zatápěl i všem předsedům vlády, kteří v posledních deseti letech okupovali Kramářovu vilu. Jeho působení mimo hranice České republiky je zase nesmazatelně spjato s ostrou kritikou Evropské unie a s popíráním globálního oteplování jako výsledku činnosti člověka. Za tuto činnost je sice populární v kruzích euroskeptiků, neoliberálů a odpůrců „zelené“ politiky, celosvětově ho ale bohužel proslavila spíš až jeho návštěva Chile a obratné ukořistění suvenýru v podobě protokolárního pera.

Jak hodnotí působení Václava Klause na Pražském hradě ekonomové, podnikatelé, politologové, sociologové, zástupci odborů či nestátních protikorupčních organizací? Jaký byl podle nich prezident a jak ovlivnil českou politiku, ekonomiku, ale také třeba sociální oblast?

Jiří Pehe

politolog

Krátkodobá investice do prověřených faktur – výnos až 16 % p.a.
Jiří Pehe
+6
+
-

Václav Klaus nebyl dobrým prezidentem. Společnost i stranickou politiku nesjednocoval, ale rozděloval. Sliboval, že bude prezidentem aktivním, ale byl prezidentem aktivistickým. Nejhorším bodem jeho prezidentského působení bylo ignorování rozhodnutí jiných ústavních institucí, jako bylo například rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, že má jmenovat soudcem soudního čekatele Petra Langera. Tím přispěl k už beztak pošramocené reputaci právního státu u nás. V zahraniční politice Klaus dokázal v podstatě vymazat pozitivní odkaz Václava Havla. Výrazně poškodil českou pověst v Evropské unii.

David Ondráčka

ředitel české pobočky Transparency International

David Ondračka
+19
+
-

Klausovo prezidentství pokračovalo v logice jeho politické kariéry. S řadou jeho postojů nesouhlasím a vadilo mi, že byl spíš prezidentem pro sebe, obklopoval se podivnými poradci, vyžíval se ve zbytečných ideologických bojích a permanentně hrál mocenské hry se všemi vládami a premiéry (a tím je záměrně oslaboval). Ale uznávám, že na řadě domácích i zahraničních fór reprezentoval republiku důstojně.

Petr Mach

politik a ekonom

Petr Mach
+14
+
-

Na desetiletém prezidentství Václava Klause si nejvíc cením, že využil vysoké politické pozice ke zdůrazňování omylů spojených se společnou evropskou měnou a s teorií globálního oteplování. Myslím, že zejména díky jeho hlasité argumentaci dnes euro nemáme. Bohužel, všemožné regulace, které ve jménu boje s globálním oteplováním stojí desítky miliard korun (solární panely, biopaliva, větrníky), jsme zavedli. Vždy, když se Václav Klaus pokusil tyto zákony vetovat, byl parlamentem bohužel pokaždé přehlasován.

Jaroslav Šura

makléř, investor, podnikatel

Jaroslav Šura
+30
+
-

Václav Klaus byl, dle mého, kontroverzním prezidentem, který se nedokázal vymanit z vlivu svého slavnějšího a na mezinárodní scéně bezesporu úspěšnějšího předchůdce. Ekonomiku našeho státu výrazně ovlivnil dříve – kuponovou privatizací bez právního rámce, jako prezident už nic významného ovlivnit nemohl. Škoda jen, že svůj názor neuměl sdělovat méně arogantně a s občasnou pokorou a že nepřipouštěl polemiku. Názory měl originální a často se ukázalo, že měl pravdu. Ostatně na multikulturalismus mám stejný názor, euroskeptik jsem též. Loučení s prezidentským úřadem si pokazil další amnestií, nevhodnými komentáři na adresu svého předchůdce, podpásovým zasahováním do nedávné prezidentské kampaně. Chilské pero a příbuzného bych mu snad ani nezazlíval, snad jen poradce mohl mít méně nápadné.

Doufám, že kvalita našich prezidentů nebude mít sestupný trend.

Petr Hampl

podnikatel a sociolog

Petr Hampl
-2
+
-

Vím, že s tím názorem budu osamělý, ale pokládám Václava Klause za největšího státníka novodobých českých dějin a za osobnost srovnatelnou s Margaret Thatcherovou nebo Ronaldem Reaganem. Vnímám ho jako člověka nesmírně vzdělaného a nesmírně charakterního, navzdory tomu, jak o něm momentálně smýšlí většina mých spoluobčanů. Jsem hrdý, že jsem mohl žít v době, kdy byl prezidentem, a jsem hrdý, že jsem měl možnost s ním několikrát být v kontaktu.

Smutné odcházení Václava Klause je výsledkem prohrané bitvy se dvěma mocenskými bloky. Nadnárodními korporacemi a intelektuály jako společenskou třídou. Těm prvním Václav Klaus odmítal poskytnout pobídky a nejrůznější výhody proti domácím podnikatelům. Těm druhým odpíral dotace a pravomoc šikanovat obyčejné lidi z nižších tříd. V 90. letech měl Václav Klaus navrch. Měl ještě dost sil, byl schopen efektivně komunikovat s širokou veřejností a obě zmíněné skupiny ještě nebyly dost silné. Ale to se postupem doby měnilo. Korporace nakonec dostaly své privilegované postavení, garantované vládou, intelektuálové dostali záruku státních peněz a Václav Klaus naopak stárnul a jeho komunikační schopnosti oslabovaly. Jestliže někdy v roce 1995 rozuměla každá prodavačka principům Klausovy reformy, dnes mu nerozumí téměř nikdo.

Poslední úder souvisel s amnestií. Je zjevné, že Václav Klaus byl na celou záležitost totálně nepřipraven. Omilostnil pár drobných zlodějíčků, a když se v médiích objevily zprávy o tom, že měl údajně chránit tuneláře, považoval to nejdřív za špatný žert, pak za okrajovou poznámku extrémistů a vlastně vůbec nebyl schopen reagovat. Jen sledoval, jak téměř veškeré zpravodajství většinových médií lže. On ani nikdo z jeho lidí nebyl schopen efektivně reagovat.

Takže korporace a intelektuálové triumfují. Zahraniční banky zvyšují zisky, nově vzniklé fakulty chrlí stále víc darmojedů, umělci dostávají další dotace a bez práce je 600 000 lidí z nižší střední vrstvy. Pamatujete si ještě, že za premiéra Klause měl práci každý, kdo byl ochoten pracovat? Pamatujete si, že neexistovala elektrárenská společnost ČEZ? Že neexistovala státní podpora fotovoltaiky? Že vznikalo každý měsíc víc nových firem než dnes za rok? Že většina lidí tehdy věřila, že má cenu poctivě pracovat? To je doba, kterou jsme si nechali ukrást a která souvisí převážně s Klausem jako premiérem. Prezident Klaus už vlastně spíš jen bránil práci ze svého premiérského období. Možná to bylo celé zbytečné. Možná jsme se mohli smířit s tím, že ÚV KSČ předá moc přímo bruselskému politbyru a mohli jsme si 90. léta ušetřit. Ale Václav Klaus to zkusil a ještě dnes je s ním spojeno téměř všechno dobré, na co můžeme v naší zemi narazit. Na druhou stranu můžeme narazit jen na velmi málo špatných věcí, nad kterými by se aspoň nezamračil.

Jan Keller

sociolog a pedagog

Jan Keller
+55
+
-

Domnívám se, že Václav Klaus byl špatný prezident. Mluvil sice do všeho, ale věci podstatné byly pod jeho rozlišovací schopností. To také přispělo k rozvoji systému, který je nikoliv bezdůvodně nazýván mafiánským kapitalismem. Svojí závěrečnou amnestií Klaus dokázal, že je vždy připraven využít svých pravomocí ke zpochybnění zbytků spravedlnosti. V zahraniční politice dával najevo své výhrady vůči Evropské unii způsobem, který v ničem nezvýšil suverenitu země, ale v mnohém přispěl k tomu, že naši partneři nevědí, kam nás mají zařadit. Dalo by se to vyjádřit i méně diplomaticky, ale vulgárnosti rád přenechám osvědčeným členům Klausova týmu.

Lukáš Kovanda

žurnalista a ekonom

Kovanda, Lukáš
+14
+
-

Václav Klaus je bezesporu výrazná osobnost. Nebyl však monarchou, ale „jen“ prezidentem v zemi, jíž je vlastní politický systém založený na parlamentní demokracii. Historici sice budou hovořit o „éře Václava Klause“, a on opravdu symbolem je, ale spíše z důvodu příhodného a praktického pojmenování jedné dekády českých dějin než z faktických příčin. Klausovy možnosti, vlastně možnosti jakéhokoli českého prezidenta ovlivnit politické dění byly omezené a v případě ovlivnění ekonomické či dokonce sociální oblasti se limitně blížily nule. Mnohem významnějším hybatelem byl Klaus v 90. letech coby ministr financí a posléze premiér transformující se ekonomiky. Pochopitelně umí dobře hospodařit se svým zjevně značným neformálním vlivem, který si vydobyl zejména právě působením v 90. letech.

Chceme-li však zhodnotit jeho prokazatelný vliv na jmenované oblasti jakožto prezidenta a nechceme-li přitom hodnotit na základě zkazek o jeho údajných zákulisních tazích a protitazích, musíme prakticky skončit jen u posouzení toho, koho jmenoval z titulu své funkce do rady centrální banky. A jmenoval takové ekonomy, kterým všem rozhodně schází byť jen špetka eurohujerství či alespoň mírného eurooptimismu, přičemž jsou ovšem zároveň dostatečnými pragmatiky, aby na odborné, tuzemské i mezinárodní scéně nezaujímali vyhroceně a bojovně euroskeptický postoj. Takový, který by je vytěsnil zcela mimo šířeji definovaný hlavní proud současného smýšlení o evropské měnové unii. To je typické, jak se domnívám. Soudím totiž, že to, že Klaus nakonec vždy upřednostnil pragmatický přístup – či pragmatiky v klíčových rolích, na něž měl vliv –, zůstane v dějinném hodnotícím ohlédnutí jeho stěžejní charakteristikou, ať už jako ministra, premiéra či prezidenta. Přes všechny – z dějinného pohledu tak prchavé, ovšem – emoce, dojmy a pojmy, které ve svých politických rolích jitřil, jitří a zřejmě i jitřit bude.

Vít Samek

vedoucí právního oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů

Vít Samek
+12
+
-

Václav Klaus v úřadu prezidenta republiky dostál své předchozí pověsti. Byl dostatečně silný, sebevědomý a uměl prosazovat své zájmy na hraně ústavy bez ohledu na to, co si o tom myslí domácí politické strany, občané, popřípadě naši partneři v Evropské unii. Jeho euroskepticismus ovlivnil vnímání České republiky jako země, která Evropskou unii sice „moc nemusí“, ale peníze z ní „jí nesmrdí“. Když šlo položit polínko přes cestu, rád tak učinil (viz výjimka ze závaznosti Charty základních práv EU podmiňující ratifikaci lisabonské smlouvy). Podporoval (jak se dalo čekat) vládní ekonomické reformy založené na restrikcích, absenci aktivní hospodářské strategie a spoléhání na trh. Není ovšem jen jeho chybou, že se nám to nevyplácí a jsme na tom hůř než celé naše okolí. O sociální oblasti je škoda hovořit, když se ztrácí před očima jak jarní sníh. Václavu Klausovi to po dobu jeho prezidentství nejspíš ani moc nevadilo. Je čas pro změnu, naštěstí ústavně plánovanou. Dočkáme se?

Tomio Okamura

senátor

Tomio Okamura
-31
+
-

Václav Klaus jako velmi stranický premiér přitakával nejdivočejšímu rozkrádání státu. Jako prezident často zájmy státu hájil a ukázal se také být v mnoha momentech nadstranickým. Jako prezident měl dobrý start. Jeho novoroční abolice – tedy zrušení stíhání mnoha zločinů – vymazala to, co bychom mu mohli připsat k dobru. Pokud jde o jiné oblasti – nemám pocit, že by prezident nějak ovlivnil třeba právě sociální oblast. Není to jeho priorita.

Jiří Fiala

předseda občanského sdružení Naši politici

Jiří Fiala
+19
+
-

Václav Klaus byl bezpochyby spolu s Václavem Havlem profilující postavou i symbolem ekonomické i politické transformace 90. let. Jako prezident stál před nelehkým úkolem navázat na odkaz Václava Havla a skloubit důstojný výkon prezidentské funkce se svými politickými postoji a názory, které jsou v mnohém stejně svébytné jako kontroverzní. Při čistě formálním hodnocení oficiálního vystupování hlavy státu byl Václav Klaus důstojným a výrazným prezidentem. Horší hodnocení si však už zaslouží za rázné a v některých případech i svéhlavé prosazování svých politických přesvědčení a „světonázorových pravd“, které prezentoval opakovaně i v souvislosti se zastupováním České republiky bez předchozí konzultace s vládou či bez širší celospolečenské debaty. K jeho nejznámějším „přesvědčením“ v tomto ohledu patřil zatvrzelý boj proti tzv. „environmentalismu“, případně rovněž „ngoismu“. Václav Klaus se v tomto boji stal osamocenou a v mnoha případech kuriózní postavou, stojící na periférii zájmu významných hráčů světové diplomacie. Skutečnost, že jej ve vydávání publikací popírajících samu existenci problémů, jako je třeba celosvětová změna klimatu způsobená činností člověka, významně podporoval například ruský ropný gigant Lukoil, těmto postojům dodala další tragikomický rozměr.

Anketa

Mluvil dnes někdo i za vás?

Převážně kriticky pak lze hodnotit éru Klausova prezidentství ve vztahu k jeho roli ve vnitřním politickém a společenském dění. Václav Klaus nedokázal důstojně navázat na étos, s jakým v úřadu působil Václav Havel. Nebyl nadstranickým mužem konsenzu ani otevřeně stranickým prezidentem, který by otevřeně reprezentoval některý z relevantních politických proudů. Těm, kteří zpočátku vnímali Václava Klause jako strážce konzervativních hodnot společnosti, přivodil prezident řadu hořkých zklamání svým emotivním a nepřiměřeným vystupováním i řadou nepochopitelných excesů, které se začaly kupit zejména v jeho druhém funkčním období. Za ty nejkřiklavější lze považovat krádež ceremoniálního pera při návštěvě v Chile, udělování podivných milostí a odkladů nástupu trestu pravomocně odsouzeným zločincům. Stejně nepřiměřené, byť méně křiklavé, však bylo i jeho soustavné porušování principů nezasahování do činnosti výkonné a zákonodárné moci. Zbytky chřadnoucí popularity a porozumění ve společnosti pak Klaus ztratil po vyhlášení bezprecedentní amnestie, která ukončila stíhání stovek závažných korupčních a finančních kauz, z nichž mnohé mají své kořeny v období vlád Václava Klause či Miloše Zemana. Prezident Klaus tak ukončil své působení na Pražském hradě se značnou pachutí, doprovázenou podezřením z účelového a korupčního pozadí této amnestie. V zasvěcených kruzích se v této souvislosti hovoří o stamilionovém „hradním fundraisingu“ i o možném vydírání, spojeném s osobním životem prezidenta.

Jak hodnotíte působení Václava Klause v prezidentském úřadu vy?

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+20
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 5 komentářů

A tohle už jste četli?

Zmlať technaře, plivej na cikány, vládni s estébáky – a pak žaluj Klause

7. 3. 2013 | Michal Kašpárek | 13 komentářů

Zmlať technaře, plivej na cikány, vládni s estébáky – a pak žaluj Klause

Socialisté od senátu po obce ukazují, že ústava a zákony pro ně mají váhu, jen když se jim to hodí. Obžaloba Klause z velezrady je pokrytecké divadlo.

Jakub Michálek: Žaloba na Klause kvůli aroganci moci

23. 2. 2013 | Ondřej Tůma | 7 komentářů

Jakub Michálek: Žaloba na Klause kvůli aroganci moci

Místopředseda Pirátské strany se rozhodl bojovat proti Václavu Klausovi. „Tahle arogance moci mě dovedla až k tomu, že jsem na něj podal žalobu,“ vysvětluje Jakub Michálek. Nejde však... celý článek

Cirkus Klaus jde do finále. Co si o tom myslíte?

31. 1. 2013 | Petra Dlouhá | 17 komentářů

Cirkus Klaus jde do finále. Co si o tom myslíte?

Amnestie, která v první vteřině vypadala jako lidské gesto dosluhujícího mocnáře, se zvrtla v cirkus. Principál Klaus zabalancoval na tenkém laně a národu ukázal, že ho má za smečku... celý článek

A prezidenta taky pod rentgen! Co si o tom myslíte?

9. 8. 2012 | Ondřej Tůma | 10 komentářů

A prezidenta taky pod rentgen! Co si o tom myslíte?

Pokud máme ještě někdy věřit politice a politikům, musí být transparentní kromě jiného i jejich majetkové poměry. A začít by se mohlo u prezidenta. Minimálně kvůli tomu, aby další činitelé... celý článek

Božský prezident

28. 10. 2011 | redakce Peníze.CZ | 1 komentář

Božský prezident

Ve státní svátek se nesluší brát státní symboly na lehkou váhu. Natož prezidenty!

Partners Financial Services