Některé cestovní pojistky nekryjí ani běžkování

Některé cestovní pojistky nekryjí ani běžkování
České hory nám příliš sněhu zatím nedopřály, chystáte se proto zaútočit na bílé svahy Alp? Všichni asi tušíme, že oddávat se v zahraničí zimním radovánkám bez pojištění se může pořádně prodražit. Víme ale, že některými cestovními pojistkami stejně nejsme chráněni ani před výdaji za úraz na lyžích? Nahlédněme společně do pojistných podmínek a ceníků.

Od 1. května jsou české zdravotní pojišťovny povinny zpětně hradit péči poskytnutou svému pojištěnci ve státech EU a EHP (zatím kromě Švýcarska). Přesto vycestovat bez komerčního cestovního pojištění může být zbytečně drahé. Jak se dočtete v článku Do Alp či vánoční Vídně jen se zdravotní pojistkou?, sjednat si kvalitní cestovní pojistku by i před cestou do Unie mělo být nadále samozřejmostí. Tím spíš chystáte-li se v zahraničí oddávat zimním sportům.  

Základem cestovního pojištění je pojištění léčebných výloh. V rámci toho hradí pojišťovna za svého klienta náklady na ošetření, hospitalizaci, podávané léky či převoz na specializované pracoviště. Pro případ smrti je součástí pojištění také převoz ostatků.
Každá pojišťovna má stanoveny maximální limity pojistného plnění, ty se obvykle pohybují okolo jednoho miliónu korun. Výjimkou není ale ani krytí vyšší, nejdále zašly Evropská cestovní pojišťovna s limitem léčebných výloh na hranici 2,4 miliónů Kč a Allianz, která toto plnění žádným stropem neomezuje. Pokud jsou náklady na léčbu v zahraničí nižší než je limit plnění, výlohy hradí pojišťovna, v případě, že náklady limit plnění přesahují, rozdíl mezi cenou ošetření a pojistným plněním zaplatí ze svého klient.

Někdy je i obyčejné lyžování ve výlukách

Desetitisíce za zlomeninu

Ošetření otřesu mozku (s jednodenní hospitalizací) stojí zhruba 70 000 Kč, ambulantně ošetřené zlomené předloktí 40 000 Kč. Náklady na zlomeninu stehenní kosti se pohybují mezi 65 000 a 130 000 Kč, na zlomeninu bérce mezi 40 000 a 120 000 Kč (záleží na komplikovanosti úrazu a z toho plynoucího způsobu ošetření např.zda je zlomenina otevřená, zavřená s posunem úlomků, vícenásobná apod.) Operace slepého střeva vyjde v Evropě průměrně na 60 000 Kč, v USA na 150 000 až 250 000 Kč
U autonehod, vícečetných zranění nebo pobytu na jednotce intenzivní péče se dostáváme ještě o řád výše. Velmi nákladná je také přeprava vrtulníkem - například ve Švýcarsku se tabulkové sazby pohybují mezi 1 800 a 2 400 Kč za jednu letovou minutu.

Nejlevnější pojistky zvláště pro zimní dovolenou rovnou zavrhněte. Při úrazu na alpských sjezdovkách lehce vyčerpáte několikasettisícové plnění jen příletem záchranářského vrtulníku a ošetření již budete muset hradit sami (příklad ceny ošetření naleznete ve sloupku).

Může se ale stát, že platit léčebné náklady budete i při dostatečném limitu. Stačí, aby se vám úraz při lyžování stal mimo vyznačenou sjezdovku, neboť na to se standardní cestovní pojistky nevztahují. Co patří do výjimek z plnění, by mělo být přesně specifikováno v pojistných podmínkách. Obvykle se ale jedná o tzv. rizikové sporty, účast na trénincích či závodech a na profesionální provozování sportů.
Například Kooperativa do základní pojistky rekreační provozování zimních sportů (na vyznačených sjezdovkách) zahrnuje, sjezdové lyžování na ledovcích (na vyznačených sjezdovkách – nad 2 500 m n.m.), skiboby, ski alpinismus, skoky na lyžích či vysokohorskou turistiku nad 2 500 m si ale budete muset připojistit za dvojnásobnou sazbu.
Obdobně Allianz kryje automaticky lyžování, běh na lyžích a snowboarding na vyznačených trasách, za přirážku (třetí stupeň) pak nabízí připojištění léčebných výloh souvisejících s pojistnými událostmi způsobenými např. hraním ledního hokeje nebo provozováním závodního lyžování a snowboardingu. Do nepojištěných výjimek zahrnuje jak skialpinismus či horolezectví, tak i lyžování či snowboarding mimo vyznačené trasy.

Některé cestovní pojistky ovšem do výluk zahrnují i lyžování na upravených sjezdovkách a běžeckých tratích, snowboarding, skoky na lyžích, rychlobruslení, jízdu na bobech, skibobech, sportovních saních, skeletonech či vysokohorskou turistiku. Ve většině případů se ovšem tato rizika dají připojistit.
Například klasické cestovní pojištění České pojišťovny nezahrnuje výkonnostní sporty, tedy ani obyčejné lyžování, za příplatek je ale možné většinu rizik připojistit. "Sazba je závislá na míře rizika. Za málo rizikové sporty, např. běh na lyžích, klient zaplatí dvojnásobek základního pojistného. Za tzv. rizikové sporty, např. rychlobruslení, zaplatí trojnásobek základního pojistného. Vysoce rizikové sporty, které tvoří třetí kategorii, např. boby nebo saně, jsou za čtyřnásobek základního pojistného a zvlášť vysoce rizikové sporty, např. sjezdové lyžování nebo skoky na lyžích, mají sazbu pětinásobku základního pojistného," vysvětluje cenovou strategii České pojišťovny její mluvčí Václav Bálek.

Uplatňovány jsou také obvyklé výluky:

 • požití alkoholu nebo návykových látek
 • sebevražda nebo vědomé poškození zdraví
 • výtržnost nebo trestná činnost
 • válečné události, občanská válka, účast v občanských nepokojích
 • nedodržení zákonných ustanovení platných v dané zemi
 • vyšetření ke zjištění těhotenství, interrupce
 • preventivní prohlídky a kontrolní vyšetření nesouvisející s náhlým onemocněním či úrazem, rehabilitace, lázeňská léčba
 • vycestování za účelem léčení nebo pokračování započatého léčení
 • léčení onemocnění, které existovalo před uzavřením pojistné smlouvy
 • nakažlivé pohlavní nemoci, AIDS

V nabídce jsou také speciální produkty – například pojištění Sportovec od Generali, které zahrnuje lyžování, skoky na lyžích, jízdu na snowboardu, rychlobruslení, jízdu na bobech, skibobech, sportovních saních či skeletonech a horolezectví, pořídíte pro evropské terény za příplatek 15 – 20 Kč k základnímu pojistnému denně. Evropská cestovní pojišťovna zase umožňuje v rámci produktu SportRisk připojistit například lyžování v extrémních terénech, skialpinismus, akrobacii a skoky na lyžích či motorové sporty na sněhu a ledě.

Určitá rizika ale nepojistí nikdo. Nemůžete se například pustit na hřebenovou túru za vánice, když je zákaz vycházení, anebo nemůže podniknout snowboardový sjezd z vrcholu, kde panuje lavinové nebezpečí. Pokud se vám něco stane za takových podmínek, těžko si vaše léčebné výlohy vezme na triko pojišťovna.

Preventivní prohlídku u zahraničního zubaře žádná pojišťovna neproplatí. Pokud ale pojištěného začne bolet zub anebo mu vypadne korunka, vztahuje se i na tyto případy pojištění léčebných výloh. Pojišťovny zde ovšem uhradí jen základní ošetření, sublimit pro ošetření zubů činí obvykle jen 5 nebo 10 tisíc Kč (viz tabulku), nad tuto částku si vše ostatní hradí klient sám.

Pojištěné zlámání vašich i cizích kostí

Do cestovní pojistky se obvykle zahrnují ještě další čtyři části: pojištění úrazové, zavazadel, odpovědnosti za škodu a stornopoplatků. (V tabulce níže uvádíme ceny jak za samostatné pojištění léčebných výloh, pokud je možné jej takto individuálně sjednat, tak za komplet zahrnující léčebné výlohy, úrazové pojištění, pojištění zavazadel a pojištění odpovědnosti za škodu. Pojištění stornopoplatků se týká pouze těch, kteří se do zahraničí vydávají s cestovní kanceláří - viz níže).

Úrazové krytí je u většiny cestovních pojistek podobné - v případě trvalých následků či invalidity v důsledku úrazu získá pojištěný náhradu až 200 000 Kč, pokud byla následkem úrazu smrt, obdrží pozůstalí obvykle 100 000 Kč. Jeho součástí bývá i denní odškodné za dobu nezbytného léčení. (Z pojištění léčebných výloh se platí ošetření a léčba úrazu, pojištění úrazové je spíše jakési "bolestné".)
Pozor na pojištění zavazadel. Obvykle se totiž vztahuje jen na ztrátu a zničení věcí v důsledku násilného odcizení, které potvrdí místní policie, živelné události či dopravní nehody. Pokud čekáte, že dostanete peníze i v případě, kdy odložíte kufr před hotelem, mýlíte se. 

Příklad odpovědnosti za škodu

Pojištěný lyžař srazil jiného lyžaře jedoucího na vleku. Jemu zlomil ruku (škoda na zdraví), se sraženým lyžařem se utrhla kotva (škoda na majetku) a spadlo i lano vleku, což na hodinu zastavilo provoz (ušlý zisk - finanční škoda).

Pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetí osobě sice uvádíme až téměř na konci, prakticky je však druhou nejdůležitější částí cestovní pojistky. Pojišťovna za vás zaplatí škody, které způsobíte, ovšem jen ty neúmyslné, tedy nedbalostní. Obvykle se uvádějí tři limity plnění: na škody na věci, na škody na zdraví a třetí je vyhrazen ostatním případům, obvykle škodám finančním.

V posledních letech se doslova vyrojil čtvrtý typ doplňkového pojištění, pojištění storna zájezdu. Tento produkt lze uzavřít při koupi zájezdu prostřednictvím cestovní kanceláře, která má na toto pojištění smlouvu s některou z pojišťoven. Pojistnou událostí je ale zrušení cesty jen z vyjmenovaných důvodů. V případě Allianz jde např. o zrušení cesty, ke kterému došlo z důvodu vašeho vážného akutního onemocnění či úrazu nebo úmrtí člena rodiny či spolucestujícího. Příčinou může být i vznik značné škody na majetku, následek trestného činu nebo živelní události či povolání na vojenské cvičení. V žádném případě vám ale nikdo stornopoplatek neuhradí, pokud se svévolně rozhodnete neodjet.

Běžně na poslední chvíli

Cestovní pojistka patří mezi produkty, které lze sjednat několika různými cestami, a tak nestihnete-li již tu tradiční, tedy návštěvu pobočky pojišťovny či jejího partnera (například banky), neházejte vše za hlavu. U některých pojišťoven je totiž možné telefonicky objednat obchodního zástupce, který přijde k vám domů. Česká pojišťovna nabízí objednání smlouvy po telefonu s tím, že ji k podpisu a zaplacení přinese kurýr, a tak začíná platit již v den sjednání.
Cestovní pojištění lze také sjednat přes internet, pojišťovny tento kanál navíc zvýhodňují slevou na pojistném. Pro platnost pojistky je ale klíčový čas připsání pojistného na účet pojišťovny, což v případě bankovních převodů může trvat i nějaký ten den.
V současné době je již možné také sjednání pojistky prostřednictvím mobilního telefonu (přes SMS či WAP), tuto možnost nabízí Generali.

Ceny a podmínky cestovní pojistek vybraných pojišťoven
Pojišťovna
Výše denního pojistného
Výše pojistných limitů
jen léčebné výlohy
komplet1
min. výše pojistného2
léčebné výlohy
ošetření zubů
zavazadlo
celkem
(za 1 kus)3
odpovědnost
(zdraví,věc,ostatní)
výše spoluúčasti
u zavazadel či odpovědnosti
Allianz

nelze

40

180 Kč/3 dny

bez limitu

10 tis.

20 tis.

2 mil., 1 mil., 100 tis

5 000
(odpovědnost)

ČP4

20

40

100 korun

1 mil.

75 EUR

10 tis.
(5 tis.)

2 mil, 1 mil., 500 tis

není

ČPP

17

36

není

1 250
tis.

5 000

15 tis
(10 tis.)

2 mil, 500 tis, 100 tis.

není

ČSOB Poj.

15

33

není

1 mil

není

10 tis.

300 tis., 100 tis., -

3 %, min. 500

Evropská 5

nelze

250 na
1-4 dny,
490 na 5-10 dní,
690 na 11-17 dní

4 dny

2,4 mil.

24 tis.

10 tis.

1 mil., 500 tis., -

800 (zavazadla)

Generali4

15

26

není

1,7 mil.

3 500

10 tis.

1 mil., 1 mil., 50 tis.

není

Koop

20

40

není

1,5 mil.

10 tis. za 1 zub

15 tis.6

2 mil., 1 mil., 500 tis.

500

Uniqa

23

28

3 dny

1 mil.

není

15 tis.
(5 tis.)

1 mil.

500

VZP

17

36

není

1 250
tis.7

5 000

15 tis.
(10 tis.)

2 mil, 500 tis, 100 tis.

není

Vysvětlivky: ČP - Česká pojiš'tovna; ČPP - Česká podnikatelská pojišťovna; Evropská - Evropská cestovní pojišťovna; Koop - Kooperativa; VZP - Všeobecná zdravotní pojišťovna

1 Pojistka zahrnující léčebné výlohy, úrazové pojištění, pojištění zavazadel a odpovědnosti za škodu.
2 Některé pojišťovny uzavírají pojistky od určité minimální výše, která odpovídá pojistnému za více dní. Pojistíte-li se jen na 1 den například u ČP, zaplatíte 100 Kč, u Uniqa pojišťovny zaplatíte ekvivalent pojistného za minimální počet dnů.
3 Některé pojišťovny mají limit u zavazadel stanoven zvlášť pro jeden kus a všechna zavazadla v rámci jedné pojistky.
4 Nezahrnuje zimní sporty, je nutné je připojistit.
5 pojištění WinterSport
6 Zavazadla lze pojistit ve variantách 15, 30 a 50 tis. Kč.
7 Možné připojištění až do výše 2 500 000 Kč.


Všechny částky jdou uvedeny v korunách, není-li uvedeno jinak.
Seznam pojišťoven, které nabízí cestovní pojištění, naleznete zde.

Zdroj: pojišťovny

Nedílnou součástí cestovního pojištění jsou asistenční služby. Ty jsou k dispozici 24 hodin denně a jejich základním úkolem je v případě potřeby:

 • poskytnutí platební garance zahraničním zdravotnickým zařízením,
 • dohled nad léčením v zahraničí,
 • možnost konzultace s českým lékařem,
 • zajištění převozu ambulancí či přeložení do vhodnějšího místa léčby,
 • zařízení pohřbu v zahraničí či repatriace ostatků do vlasti,
 • zajištění přepravy, ubytování, stravování a pojištění zvolené osoby, která přicestuje z vlasti či pojištěného doprovází při jeho hospitalizaci (opatrovník),
 • zajištění komunikace s rodinnými příslušníky ve vlasti při tísňové situaci v zahraničí,
 • informování pojišťovny a rodinných příslušníků.

Pokud se vám tedy přihodí pojistná událost, v první řadě volejte asistenční službu, které nahlaste svůj problém a telefonní číslo, na kterém jste k zastižení. O vše ostatní by se již měli postarat operátoři, kteří mluví česky.

Máte zkušenosti s úrazem v zahraničí? Jak se o vás pojišťovna postarala? Sjednáváte si cestovní pojistku u stále stejné pojišťovny?

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-212
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 4 komentářů

A tohle už jste četli?

Do Alp či vánoční Vídně jen se zdravotní pojistkou?

29. 11. 2004 | Simona Ely Plischke

Do Alp či vánoční Vídně jen se zdravotní pojistkou?

Od května máme přístup k lékařsky nezbytné zdravotní péči ve většině evropských zemí za stejných podmínek jako místní obyvatelé. Jenže spoluúčast na léčení v jednotlivých státech není... celý článek

Na hory jen s miliony v kapse

15. 1. 2004 | Simona Ely Plischke

Na hory jen s miliony v kapse

Ošetření zlomené nohy v cizině může lyžaře stát víc než veškeré náklady na týden v Alpách, a to i v případě, že uzavřel cestovní pojistku. "Skrblení" na tomto krytí či jeho nekvalitní... celý článek

Chystáte se na lyže? Pojistěte si nejprve nervy

21. 11. 2003 | Petra Termerová | 1 komentář

Chystáte se na lyže? Pojistěte si nejprve nervy

V rámci našeho zkoumání jak ve finančních institucích fungují moderní informační kanály jsme se zaměřili i na pojišťovny. Zjistili jsme, že ani zde výsledky příliš povzbudivé nejsou. celý článek

Překvapení mezi řádky pojistných smluv

19. 8. 2003 | Simona Ely Plischke

Překvapení mezi řádky pojistných smluv

Víte, že pojistné riziko vandalismu se nevztahuje na rozbití okna? Víte, že poškodíte-li přední sklo svého auta a promáčknete i střechu, z plnění z pojistky čelního skla nic nedostanete?... celý článek

Jak na cestovní pojištění

11. 6. 2003 | Dušan Hradil | 1 komentář

Jak na cestovní pojištění

Vybrat si správně cestovní pojistku není úplně banální věc. Skládá se totiž z několika částí, které nejsou pokaždé automaticky zahrnuty v základní nabídce. Přitom právě limity a doplňky... celý článek

Partners Financial Services