Překvapení mezi řádky pojistných smluv

Překvapení mezi řádky pojistných smluv
Víte, že pojistné riziko vandalismu se nevztahuje na rozbití okna? Víte, že poškodíte-li přední sklo svého auta a promáčknete i střechu, z plnění z pojistky čelního skla nic nedostanete? Víte, že zemřete-li při dopravní nehodě, při níž jiného těžce zraníte, zkrátí pojišťovna vaši životní pojistku na polovinu? Víte, že…

Pan Olšanský si v názorech na našem serveru postěžoval na svoje lapálie s pojišťovnou. Brzy zjara dostal se svým vozem smyk a porazil dopravní značku. Ta mu rozbila přední sklo, přičemž lehce promáčkla střechu. Škodu vyčíslil na zhruba 9 000 Kč. Pan Olšanský měl ale sjednáno pojištění čelního skla u IPB (nyní ČSOB) Pojišťovny (profil, názory), a tak se na ni obrátil. Neuspěl, odbyla ho citací smluvního ujednání: "Pojistné plnění je sjednáno pro případ náhlého poškození nebo zničení čelního skla vozidla, ke kterému došlo samostatně, tj. bez škod na dalších částech vozidla."

Zkušenost pana Olšanského není ojedinělá. Každá pojistná smlouva obsahuje výluky z plnění, na které často přijdeme až v okamžiku, kdy je zakusíme na vlastní kůži. Dvoje pojistné podmínky, jednu z oblasti neživotního a druhou z oblasti životního pojištění, jsme prošli za vás. Konkrétní smlouvy jsme vybrali náhodně.

Pojistka domácnosti  (Allianz)

Vše potřebné se o tomto produktu  dozvíte v sekci Pojištění domácnosti  a zde!

Pročíst si pozorně podmínky je (nebo by mělo být) samozřejmostí. Splnit je ale může být pro někoho problém. Odjedete-li například se svými dětmi na letní prázdniny k babičce a byt necháte po 60 dní neobydlený, porušíte své povinnosti, a pojišťovna tak za případné škody nenese odpovědnost.

U pojistky domácnosti jde ale hlavně o uvědomění si rizik, které hrozí právě vašemu bydlení. Vyhořet může každý, "pohostit" v obývacím pokoji povodeň ne. Mezi základní rizika tradičně patří požár, výbuch, úder blesku, zřícení letounu, vytopení z vodovodního zařízení, krádež a loupež. Ovšem například vandalismus se u standardních variant neobjevuje. Přitom ve městech není toto riziko neobvyklé, zejména bydlíte-li poblíž fotbalového stadionu. Zde ale pojistné podmínky přinášejí ještě jedno překvapení. Napadne-li vás, že pojištění proti vandalismu uchrání vaši peněženku před účty za zasklívání oken, mýlíte se. Pojistka se totiž na rozbití skla nevztahuje.

Domečku, netřes se

Ještě větší překvapení ale čeká v definici pojistného rizika zemětřesení. Podmínky zde uvádějí: "Zemětřesení platí za prokázané, pokud pojištěný předloží důkaz o tom, že v místě pojištění dosáhlo minimálně 6. stupně makroseismické stupnice MSK-64." Toto ustanovení nalezneme i v podmínkách pojištění nemovitosti. Dodejme, že tato stupnice je dvanáctimístná a škody na majetku může způsobit již 5. stupeň. Lze pouze spekulovat, zda je náhoda, že zrovna 5. stupněm je ohrožena převážná část České republiky…

Geofyzikální ústav Akademie věd ČR 5. stupeň definuje těmito charakteristikami: "Zemětřesení je pozorováno uvnitř budov všemi obyvateli. … Budovy se otřásají. Zavěšené předměty se silně kývají. Obrazy se posunují na stěnách i padají dolů. … Nestabilní předměty se posunují nebo převrhávají. Otevřené dveře a okna se zavírají. Kapaliny vyšplíchávají z otevřených nádob. Otřes připomíná pád těžkého předmětu dovnitř budovy. Na chatrných budovách se projevují lehká poškození - trhliny v omítce, opadávání omítky."

Příklad takového stupně, který ještě pojišťovna nepojistí, byl zaznamenán 21. 12. 1985. Tehdy bylo zemětřesení o síle 4,6 citelné prakticky na celém území Čech. Podle geofyzikálního ústavu může stupeň 4,6 způsobit zřícení primitivních staveb a tím i zranění nebo i smrt. Fakt, že naše domy jsou většinou odolnější, by nás neměl ukolébat. I když stavba plně odpovídá normě ČSN 730036 "Seismická zatížení staveb", je třeba počítat s řadou jevů, které mohou být nebezpečné. Uvnitř domů je to například opadávání větších kusů omítky na styku stěn a stropů, vznik trhlin ve zděných příčkách, pád neupevněných vratkých předmětů se skříní, porušení rozvodu plynu a elektřiny s možností následného výbuchu a podobně.

Životní pojištění (ČSOB Pojišťovna)

Jiný druh pojištění přináší jiný druh pojistných úskalí. Co se pojistky pro případ smrti týče, skonáním vše začíná. Zcela klidný proto tento svět nemůže opustit nikdo. Ani ten, kdo si životní pojistku pořídil ze šlechetného důvodu zajistit pozůstalé. Pokud totiž "zemřel v souvislosti s jednáním, jímž jinému způsobil těžkou újmu na zdraví nebo smrt," je pojišťovna oprávněna snížit své plnění až na polovinu. A dodejme, že způsobit například dopravní nehodu není nic neobvyklého.

Další nformace o produktu získáte zde!

Sjednejte si u nás životní pojistku on-line!

Vůbec nic rodina nezíská, jestliže pojištěný zemře při soutěži či závodu motorových vozidel, letadel nebo plavidel. Stejně tak při tréninku na takové akce. Obdobně se s pozůstalými pojišťovna vypořádá v případě, zemřel-li pojištěný "do 30 dnů od počátku pojištění výlučně v důsledku zdravotních potíží, kterými trpěl již před sjednáním pojištění a které uvedl při uzavření smlouvy." Pojišťovna tedy znala zdravotní stav svého klienta, pojistku s ním uzavřela, tedy nechala si zaplatit, ale plnění nevyplatila.

Nanejvýš pozorně by podmínky měli číst lidé trpící AIDS. Pojišťovna svým závazkům totiž nedostojí, "pokud pojištěný trpěl v době smrti AIDS a pokud byla současně příčinou úmrtí oportunní infekce, zhoubný novotvar, srdeční selhání nebo sebevražda." Přitom AIDS se vyznačuje třemi skupinami symptomů způsobených právě oportunními infekcemi, nádorovými onemocněními a dalšími projevy jako jsou neurologická postižení či syndrom chřadnutí.

"Povoleno" zabít sebe sama mají pouze jedinci ve stavu závažné chorobné poruchy duševní činnosti se ztrátou schopnosti rozpoznávací a ovládací. Musí být ovšem pojištěni minimálně pět let.

A tak dále, a tak dále

Nějaké to "překvapení" naleznete v každé smlouvě. Sjednáte-li si havarijní pojistku, vězte, že pojištění se u většiny pojišťoven nevztahuje na škody vzniklé následkem trvalého vlivu provozu. Myslí se tím například opotřebení, funkční námaha vozidla, únava či koroze materiálu. Pro vlastníky starších vozů to asi příjemné ustanovení není.

Spoustu háčků naleznete u cestovní pojistky. Jeden za všechny. Pojistíte-li si zavazadla například u ČSOB Pojišťovny, vězte, že pojištění se nevztahuje na "přepravované peníze, cennosti, klenoty, jízdenky a letenky, věci umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty a nosiče obrazových, zvukových a datových záznamů včetně jejich obsahu."

Pojistíte-li se proti úrazu, právo na výplatu denního odškodného vám zase může vzniknout, "dosáhne-li doba léčení úrazu v pracovní neschopnosti alespoň 29 dnů." Pokud tedy marodíte skoro měsíc, náleží vám plnění zpětně od prvního dne. Pokud ale půjdete do práce dříve, nárok na denní odškodné nemáte.

Poučovat o tom, že před podpisem pojistné smlouvy je nutné důkladně prostudovat všeobecné pojistné podmínky i smluvní ujednání asi nemá cenu. Víme to všichni. Ne všichni ale umíme být asertivní a požádat o vysvětlení všeho, čemu nerozumíme. To je však přesně ten důvod, který vede k pozdějším nepříjemným překvapením. Proto rada na závěr: Nekupujme zajíce v pytli a před podpisem smlouvy nejen čtěme, ale hlavně se ptejme!

Jaká překvapení čekala v pojistných podmínkách na vás? Máte s pojišťovnami dobrou, nebo špatnou zkušenost? Řídíte se heslem, že jistota je jistota, nebo že risk je zisk? Nechte se inspirovat panem Olšanským a do názorů napište i svůj příběh!

Další informace o pojišťovnách získáte v sekci pojištění!
Svěřit se se svými zážitky můžete v
lampárně!

 

Spořící účet plně online

Spořící účet plně online

Spořte s úrokem 5,3 % ročně bez podmínek

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+4
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 44 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

22. 8. 2003 7:59, BarboraJ

Abych jenom nenadával, musím pochválit pojišťovnu Generali, která poté, co jsem při převodu leasingu auta zanedbal co se dalo, mi stejně přeplatek vrátila. A to dokonce podnikla více pokusů, protože poprvé jsem složenku roztrhal a zahodil v domění, že chtějí nějaký doplatek. Velmi slušná paní mi telefonovala (sic!) a divila se, že řádově 5.000 Kč nechci. Takže ještě jednou díky, Generali.


+41
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

25. 11. 2003 13:15, student

Chtěl bych jen dodat k něco k terminologii pojištění. A sice to, že pojistník se nepojišťuje proti určitému riziku (např. proti zemětřesení), ale pro případ realizace určitého rizika (tedy pro případ zemětřesení). Této chyby v terminologii se často dopouštějí i samotné pojišťovny a myslím, že je nutné na ni stále poukazovat.

-41
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (44 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Žít a zemřít se životní pojistkou

21. 7. 2003 | Simona Ely Plischke

Žít a zemřít se životní pojistkou

Každá pojistná událost je nahodilá. U pojištění majetkového nemusí nastat nikdy, zatímco u životního nastane vždy. Umřít prostě musíme. Nikdo z nás ale neví, kdy a ani čím vším si... celý článek

Jak na cestovní pojištění

11. 6. 2003 | Dušan Hradil | 1 komentář

Jak na cestovní pojištění

Vybrat si správně cestovní pojistku není úplně banální věc. Skládá se totiž z několika částí, které nejsou pokaždé automaticky zahrnuty v základní nabídce. Přitom právě limity a doplňky... celý článek

Pozdě bycha honit! Obzvlášť po dovolené…

9. 6. 2003 | Simona Ely Plischke

Pozdě bycha honit! Obzvlášť po dovolené…

"Všude dobře, doma nejlíp," zní staré rčení. Platí ale i v případě, kdy se vrátíte z dovolené a své hnízdo naleznete vykradené, vytopené nebo jej dokonce nenaleznete vůbec? Pojištění... celý článek

Nová nebo časová? Klíčový to údaj!

6. 6. 2003 | Simona Ely Plischke

Nová nebo časová? Klíčový to údaj!

Před rokem pan Anketník koupil za 50 tisíc korun nový počítač, který mu během jeho nepřítomnosti odcizil zloděj. Z pojistky domácnosti získal jen necelých 15 tisíc. Nedivte se, Jiří... celý článek

Partners Financial Services