Analýza: úrazové pojištění I.

Analýza: úrazové pojištění I.
Při sjednávání úrazového pojištění nezapomeňte, že existují příčiny a okolnosti, při nichž vám pojišťovna nezaplatí nic anebo jen část peněz. Připravili jsme pro vás seriál o úrazovém pojištění, tady je první díl.

Rádi bychom vás zasvětili do tajů úrazového pojištění a nabídli vám několik praktických postřehů. Můžete se s ním setkat jako se samostatným produktem nebo jako připojištěním k životnímu pojištění. Na celkovém předepsaném pojistném členů České asociace pojišťoven se v roce 2002 podílelo zhruba 1,7 %.

Co je úrazové pojištění

Informace o českých pojišťovnách najdete v příslušné sekci.

Samotný pojem úrazové pojištění označuje skupinu pojištění, která mají částečně společnou pojistnou událost, a tou je úraz. Podívejme se tedy nejdříve, jak pojišťovny chápou tento pojem. Každý asi přibližně tuší význam tohoto slova, ale je třeba zdůraznit, že jeho přesná definice se u jednotlivých pojišťoven liší. Nejčastěji používané formulace znějí přibližně takto:

Za úraz se považuje neočekávané a náhlé působení zevních sil nebo vlastní tělesné síly anebo neočekávané a nepřerušované působení vysokých nebo nízkých vnějších teplot, plynů, par, záření, jedů s výjimkou jedů mikrobiálních a látek imunotoxických, kterým bylo pojištěnému během trvání pojištění způsobeno tělesné poškození anebo smrt.

Definici platnou pro konkrétní pojišťovnu naleznete vždy ve všeobecných pojistných podmínkách, jež jsou nedílnou součástí každé pojistné smlouvy, nejčastěji v odstavci s nadpisem "Pojistná událost".
Kromě obecného vymezení úrazu je často připojeno několik událostí, které také pojišťovna za úraz považuje. Nejčastějšími případy jsou újmy na zdraví způsobené při léčení úrazu, utonutí, vzteklina nebo tetanus.

Pozor na výluky!

Související informace najdete v naší specializované sekci Životní pojištění.

Velmi důležitou roli ve vymezení pojistné události ovšem mají výluky a omezení plnění. Jedná se o vyjmenování příčin a okolností, kdy pojišťovna nemusí plnit vůbec nebo jen omezeně. Ve všeobecných pojistných podmínkách je nejčastěji najdete v odstavcích nadepsaných jako "Výluky z pojistného plnění" a "Omezení plnění". Bohužel někdy kvůli nepřehlednosti zabere dost času, než objevíte všechna relevantní ustanovení.
Mezi nejčastější výluky patří sebepoškození, úrazy v souvislosti s válečnými událostmi, aktivní účastí na vnitrostátních nepokojích, působením jaderného záření a provozováním extrémních sportů (horolezectví, letecké a motoristické sporty). Právo snížit plnění až o jednu polovinu si pojišťovny nejčastěji vyhrazují pro úrazy následkem požití alkoholu nebo omamných a návykových látek a úrazy v souvislosti s jednáním, za něž byl pojištěný odsouzen za trestný čin.

Ovšem je tu i řada výluk, které jsou specifické jen pro určité pojišťovny. Například Amcico AIG Life (profil, názory) mezi výlukami uvádí újmy na zdraví způsobené řízením motocyklu s obsahem vyšším než 125 ccm, Hasičská vzájemná pojišťovna (profil, názory) neplní, byla-li příčinou úrazu výtržnost nebo rvačka. V případě úrazu způsobeném teroristickým činem nebude plnit Uniqa pojišťovna (profil, názory) a pravděpodobně ani Kooperativa pojišťovna (profil, názory) a Hasičská vzájemná pojišťovna (pokud bude násilné jednání motivované nábožensky, sociálně nebo ideologicky).
Abyste si ušetřili případné rozčarování z přístupu pojišťovny, doporučujeme věnovat těmto částím všeobecných pojistných podmínek zvýšenou pozornost.

Jaké jsou druhy úrazového pojištění?

Už jsme se zmínili, že úrazové pojištění sdružuje několik dílčích pojištění. Většinou jsou pevnými součástmi produktů úrazového pojištění pojištění smrti následkem úrazu. Dále je to pojištění trvalých následků úrazu a třetí obvyklou součástí produktů je pojištění léčení úrazu. Pojištění jako například pojištění kosmetické operace, záchranných nákladů, nákladů spojených s úrazem atd. jsou pak často doplňková a specifická pro vybranou pojišťovnu.

Pojištění smrti následkem úrazu
Poskytuje pojistnou ochranu pro případ smrti pojištěné osoby, jež byla zapříčiněna úrazem splňujícím definici ve všeobecných pojistných podmínkách. Lze jím zajistit finančně závislé osoby na příjmech pojištěného. Toto zajištění ovšem můžete bez problémů provést komplexněji pomocí například rizikového životního pojištění. Tato součást úrazového pojištění je u většiny pojišťoven povinná a nelze se jí vyhnout.

Pojištění trvalých následků úrazu (resp. trvalého tělesného poškození)

Představuje zabezpečení v situacích, kdy úraz poškodí naše zdraví trvalým způsobem, čímž nejčastěji trvale omezí nebo dokonce znemožní naši výdělečnou schopnost. Optimální zajištění tohoto rizika je na našem pojistném trhu problém, protože neexistuje samostatný produkt, kterým by se dala pojistit invalidita z jakékoliv příčiny. Pojištění trvalých následků úrazu je alespoň částečným řešením tohoto problému. Toto pojištění bývá napevno navázáno na pojištění smrti úrazem a jen výjimečně ho lze sjednat samostatně.
V případě pojistné události se plnění určuje jako procento z pojistné částky, které odpovídá závažnosti trvalých následků. Míru tohoto poškození určuje lékař pojišťovny na základě oceňovacích tabulek. Ty většinou nebývají součástí pojistné smlouvy, ale doporučujeme si je před podpisem smlouvy vyžádat.
Většinou si lze vybrat mezi tzv. lineárním a progresivním plněním. Jaký je rozdíl? První definuje pojistné plnění jako procento trvalého tělesného poškození krát sjednaná pojistná částka a nejvyšší možné plnění je rovno pojistné částce. Progresivní plnění se liší pro těžší následky úrazu, kdy se pojistné plnění stanovuje vyšším procentem z pojistné částky než odpovídá procentuálnímu ohodnocení následků úrazu. Maximální možné plnění potom může dosáhnout několika násobku původně sjednané pojistné částky. Lze tak dosáhnout velmi vysoké pojistné ochrany za přijatelnou cenu.

Pojištění léčení úrazu
S tímto pojištění se lze setkat ve dvou základních podobách. Buď pojišťovna nabízí denní odškodné, kdy je pojistné plnění stanoveno jako součin pojistné částky a počtu dní pracovní neschopnosti (pro daný úraz bývá stanovena maximální délka léčení nad jejíž rámec už pojišťovna neplní) nebo tělesného poškození, kdy se plnění určí jako procento z pojistné částky v závislosti na ohodnocení úrazu pomocí oceňovací tabulky. Toto pojištění lze využít částečně ke stabilizaci příjmů v případě pracovní neschopnosti, ale mnohem vhodnějším řešením této situace je pojištění denní dávky v pracovní neschopnosti, které zabezpečuje i pro případ nemoci.

Autor je analytikem společnosti Sophia Finance.

Co vás čeká při sjednání úrazového pojištění? Jakou ochranu poskytují produkty nabízené pojišťovnami? Odpovědi na tyto otázky naleznete v dalším díle seriálu o úrazovém pojištění.

Druhý díl článku naleznete zde.
Třetí díl článku naleznete zde.
Čtvrtý díl článku naleznete zde.


Máte sjednané úrazové pojištění? Pokud ano, jaké? Dostali jste se někdy do problému kvůli výluce ve smlouvě, které jste si předtím nevšimli?
Připojte svůj názor či zkušenost!

 Detailní informace o úrazovém pojištění jsou součástí Analýzy produktů úrazového pojištění v ČR, vypracované společností Sophia Finance.

Životní pojištění si u nás můžete zakoupit on-line.

Srovnávat se vyplatí

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

0
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 21 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

21. 8. 2003 18:38, TGP

On je taky ten článek každý o něčem trošku jiném, jeden o obecném velkém obrazu, druhý o konkrétních věcech. Člověk znalejší problematiky ocení to druhé, laik nejdřív to první - a později možná i to další...

Zobrazit celé vlákno

+70
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

21. 8. 2003 16:55, Harpagon

Mě se líbí víc článek Simony Plischkeové. Ale proti gustu žádný dišputát. Analytik Sophie jistě příště přidá na konkrétnosti. :o)

Zobrazit celé vlákno

-4
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (21 komentářů) příspěvků.
Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

Žít a zemřít se životní pojistkou

21. 7. 2003 | Simona Ely Plischke

Žít a zemřít se životní pojistkou

Každá pojistná událost je nahodilá. U pojištění majetkového nemusí nastat nikdy, zatímco u životního nastane vždy. Umřít prostě musíme. Nikdo z nás ale neví, kdy a ani čím vším si... celý článek

Životní pojištění: jak spoříme?

5. 6. 2003 | Petr Fejtek

Životní pojištění: jak spoříme?

Pojišťovny používají k jeho distribuci armády dosti vtíravých agentů, mozky nám masírují ještě vtíravější reklamy z televize, kdy: "Slečno, je to na celý život" střídá smajlík naznačující,... celý článek

Klientům pojišťoven zvoní na lepší časy

17. 4. 2003 | Simona Ely Plischke

Klientům pojišťoven zvoní na lepší časy

Podvedl vás někdy pojišťovací agent? Pak pro vás máme dobrou zprávu, v parlamentu se totiž v nejbližších dnech chystá projednávání zákona, který by měl zprostředkovatelům přistřihnout... celý článek

Můžete si dovolit onemocnět?

9. 12. 2002 | Martin Zika

Můžete si dovolit onemocnět?

Dávky, které stát vyplácí podnikateli ve chvíli kdy onemocní, lze s klidným svědomím nazvat almužnou. Soukromé zdravotní pojištění přináší větší efekt a navíc poskytuje další nezanedbatelné... celý článek

Partners Financial Services