Klientům pojišťoven zvoní na lepší časy

Klientům pojišťoven zvoní na lepší časy
Podvedl vás někdy pojišťovací agent? Pak pro vás máme dobrou zprávu, v parlamentu se totiž v nejbližších dnech chystá projednávání zákona, který by měl zprostředkovatelům přistřihnout křídla a klienty lépe ochránit.

Začátkem dubna vláda schválila návrh zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech, který činnost pojišťovatelů významně mění a zaměřuje se na ochranu spotřebitele. Na pojišťovací agenty a makléře klade vysoké morální a kvalifikační požadavky, zvláštní nároky stanoví na zabezpečení škod způsobených klientovi neodborným postupem zprostředkovatelů a likvidátorů. Zákon by měl začít platit počátkem roku 2005.

Dobrá rada povinností

Předtím, než zprostředkovatel uzavře novou smlouvu, musí svého klienta písemně informovat, jaké konkrétní pojištění mu doporučuje uzavřít a návrh musí zdůvodnit na základě posouzení dostatečného počtu možných variant. Klient musí být seznámen se všemi konkrétními podmínkami – výší spoluúčasti, krytými riziky, výlukami apod. Smlouva bude nově obsahovat i údaj o tom, jak si na zprostředkovatele stěžovat nebo na něj podat žalobu.

Zprostředkovatelé budou vázáni mlčenlivostí o všech skutečnostech, které se dozvědí v souvislosti s výkonem své činnosti. Tato povinnost je zdůrazněna zejména proto, že agenti a makléři s každou smlouvou přicházejí do styku s důvěrnými informacemi a údaji o pojistnících, které by mohly být zneužity.

Registr a kvalifikace

Návrh zákona dále předpokládá vznik registru pojišťovacích zprostředkovatelů. Pojištění budou moci sjednávat pouze osoby, které v něm budou zapsané. Výjimkou nejsou například ani osoby nabízející on-line prodej pojištění. Jednou z podmínek zapsání do registru bude příslušné odborné vzdělání a nejméně dva roky odborné praxe, nebo nejméně dva roky odborné praxe a složení odborné zkoušky. Zprostředkovatelé dále budou muset pravidelně po pěti letech absolvovat kvalifikované kursy. "Zákon přináší tři stupně odborné kvalifikace, které budou opravňovat k určenému rozsahu činnosti, přičemž na makléře budou kladeny ty nejpřísnější nároky," upřesňuje systém výkonný ředitel Asociace českých pojišťovacích makléřů Zdeněk Kutina.

Stupeň odborné způsobilosti

 

Základní

Na základě pracovní smlouvy s pojišťovnou, smluvně svázaný se zprostředkovatelem středního nebo vyššího stupně, který za něj zodpovídá.

Střední

Není svázán s jednou pojišťovnou, ale jedná jejich jménem. 

Nejvyšší

Vázán smlouvou uzavřenou se zájemncem o pojištění.
(V současné době makléř)

Zdroj: Peníze.czZákon stanoví přísné sankce pro případ, kdy by pojištění zprostředkovala osoba, která v registru není. "Registr bude volně přístupný a každý zájemce o pojištění si tak bude moci ověřit i rozsah odborné způsobilosti pojišťovacího zprostředkovatele, který mu nabízí své služby," vysvětluje Kutina. Povinnost registrace se vztahuje na všechny osoby zprostředkovávající pojištění, i třeba jen povinné ručení. Výjimky jsou ojedinělé a přesně vymezené - např. zprostředkování pojištění zásilek nebo brýlí.

Vyskytl se ale i názor, že neseriózní zprostředkovatelské či poradenské společnosti budou v tomto směru zákon obcházet. Neregistrovaní zprostředkovatelé smlouvy připraví, ale formálně je všechny bude podepisovat třeba jen jediný registrovaný odborník ve firmě.

Proč je úprava nutná?

První důvod změny zákona pramení ze závazků České republiky vůči Evropské unii v oblasti přizpůsobování národní právní úpravy právu komunitárnímu. Současná právní úprava (zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví) konkrétní požadavky na kvalifikaci pojišťovacích agentů ani makléřů neurčovala. "To umožňovalo, aby vedle odborně velmi fundovaných zprostředkovatelů působily i osoby, jejichž odborná zdatnost není na žádoucí výši," soudí Kutina. Druhý důvod novely je tedy prozaičtější: z hlediska počtu uzavřených smluv (hlavní údaje jsou shrnuty v tabulce) tvoří zprostředkovatelé významný podíl na pojistném trhu .


Obchody pojišťoven v ČR (rok 2001)

Počet zaměstnanců v obchodní službě pojišťoven

4 351

Z těch sjednávalo pojištění

3 068

Počet zprostředkovatelů s výhradním zastoupením pojišťovny

30 015

Nově uzavřené obchody celkově

27,9 mld. Kč

Z toho makléři uzavřené obchody 

4,6 mld. Kč

Zdroj: Ministerstvo financí ČR

Navíc podíl pojistných smluv uzavřených zprostředkovateli bude pravděpodobně růst, ve vyspělých tržních ekonomikách se pohybuje kolem 50 procent. Dokládá to následující tabulka.

Podíly různých způsobů prodeje pro pojišťovny na trhu zemí EU (v %)
Země
Makléři
Generální
agenti
Bankovní
pobočky
Přímé
pojištění
Ostatní
N*
Ž**
N
Ž
N
Ž
N
Ž
N
Ž
Belgie

70

50

15

10

8

25

3

5

4

10

Nizozemsko

60

 

 

 

15

 

20

 

5

 

Velká Británie

70

48

18

5

 

15

10

2

2

33

Irsko

65

50

4

17

 

15

30

33

 

 

Německo

15

12

72

65

12

17

5

5

6

6

Itálie

18

3

76

42

1

36

5

19

 

 

Španělsko

18

xxx

43

 

15

 

20

4

 

 

Portugalsko

16

1

59

12

4

80

14

4

7

1

Francie

19

7

39

11

5

51

2

6

35

25

Dánsko

15

18

 

 

5

5

40

35

41

42

Zdroj: MF
Vysvětlivky:
*) neživotní pojištění
**) životní pojištění

Zákon tedy naplňuje podmínky nedávno přijaté směrnice Evropské unie o zprostředkování pojištění. "Přistoupení Česka k Evropské unii umožní volné působení všech pojišťovacích zprostředkovatelů, registrovaných v kterémkoliv členském státě EU u nás a naopak našich zprostředkovatelů v EU," dodává Kutina.

Někteří makléři odejdou

Makléři jsou ze zákona povinni sjednat si pojištění profesní odpovědnosti. "Zákon o pojišťovnictví stanovil limit 5 milionů korun, což naše asociace pokládá za naprosto nedostatečné. Řádní členové Asociace českých pojišťovacích makléřů mají stanoven tento limit na 20 milionů korun a návrh zákona v souladu se směrnicí EU stanovuje 1 milion eur, respektive 1,5 milionu eur na všechny škodní případy za rok," upřesňuje Kutina. Právě takové ustanovení možná způsobí odchod některých zprostředkovatelů. "Pojištění odpovědnosti podle nových pravidel přijde zhruba na 70 až 100 tisíc korun ročně. Mnozí makléři proto skončí," soudí místopředseda Komory pojišťovacích makléřů Ivan Špirakus.

Vliv na cenu pojištění a státní rozpočet

"Výraznější vliv připravované úpravy na cenu pojištění nepředpokládáme," uvedla Ivana Kadlecová z odboru komunikace České pojišťovny (profil, názory). Podobný názor sdílí i Marek Vích z Kooperativy (profil, názory): "Nároky na vyšší kvalifikaci by se v ceně pojištění odrazit neměly. Naši obchodní zástupci jsou již dnes na úrovni požadované novou legislativou."

Dopad na státní rozpočet bude mít vytvoření registru. Tyto náklady ale budou promítnuty do výše správních poplatků za podání žádosti o registraci. Předběžně se uvažuje o částce 20 000 korun.

Koho se zákon netýká

Úprava se nevztahuje na osoby, které vykonávají jinou profesní činnost, např. daňové poradce a účetní, kteří v rámci této své profesní činnosti příležitostně poskytnou radu o pojistné ochraně (tzv. pojišťovací poradci). Taková rada ale nesmí vést ke zprostředkování uzavření pojistné smlouvy.

Mírnější právní úprava se vztahuje i na tzv. vázané pojišťovací zprostředkovatele. Těmi jsou osoby, které vykonávají zprostředkování pojištění jménem jedné nebo více pojišťoven. Navíc pouze v případě pojistných produktů, které si nekonkurují. Vázaní zprostředkovatelé neinkasují pojistné a neshromažďují částky náležející zákazníkovi. Za takové osoby nesou plně odpovědnost konkrétní pojišťovny.

Případy, kdy jsou pojistníci oprávněně (nezřídka ale i neoprávněně) nespokojeni se službou svého zprostředkovatele existují, objevily se zejména po loňských povodních. Tato právní norma by měla nepříjemnosti způsobené neodborností zprostředkovatelů omezit. Těžko říct, jestli zákon projde v podobě, v jaké je navržen. Minimálně ale jde o pohyb "evropským" směrem.

Co si myslíte o navrhované úpravě? Uvítáte chystané změny, nebo podle vás nic důležitého nepřinesou? Jaké máte zkušenosti s pojišťovacími agenty? Připojte svůj názor!!!

Více o problematice pojištění se dočtete ve stejnojmenné rubrice.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

0
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 59 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

2. 5. 2003 2:14, Jirka, Praha

Co znamená to barevné rozlišení příspěvků ? Proč není na některé možno odpovědět ?

Zobrazit celé vlákno

+15
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

9. 5. 2003 15:07

pokračování: 11.Není první roky kapitálová hodnota pojistky téměř nulová, tedy nemající spořící efekt? Tuším, že tato kapitálová část jde z počátku na rezervy pro případné krytí poj. události, provize dealerům, které dle mých informací dosahují 30-150% ročního pojistného (dle systému přerozdělování provizí dané pojišťovny) a na technické poplatky. 12. Ještě ke stavebním spořitelnám, které dealeři KŽP rádi odepisují. Je pravdou, že státní příspěvek se snižuje, stejně tak úročení. Nicméně v porovnání s KŽP mi přijde daleko méně rizikové i výnosnější: Dle zákona o zdanění kapitálových výnosů je stavební spoření od této daně osvobozeno, KPŽ nikoliv (daň 15%). Kapitálová složka je u stavebního spoření ze zákona pojištěna, u KŽP nikolivěk. Dealeři pojišťoven při sjednáváni KŽP pracují s vysokými provizemi (budiž jim přány;-), které však jdou na úkor klientovy kapitálové části, která se tímto v počátečních letech vůbec nezhodnocuje, kdežto u st. spořitelen je provize kolem 1.000 Kč a tedy klienta se to nijak výrazně ztrátově nedotkne. U st.sp. mám jasně daný výnos i případnou st.podporu, státem jištěnou kapitál.část + osvobození od zdanění, u KŽP je plusem úročení pouze kapitálové části,ale pak odečtu 2 části z každého vkladu (administrativní a riziková), neúročení v prvních letech, zdanění výnosu + velká rizika,jeví se najedou st.sp.stále daleko výhodněji a KŽP se pohybuje výnosově pouze někde kolem výše inflace. Jsou mé úvahy správné? 13. Před uzavřením smlouvy bych si rád prostudoval Všeobecné a speciální podmínky smlouvy nebo podobný dokument s podrobnostmi KŽP,prosím o zaslání.

-16
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (59 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Po zelené lince do Iráku

27. 3. 2003 | Simona Ely Plischke

Po zelené lince do Iráku

"Dobrý den, chystám se na čtrnáct dní do Iráku. Pojistíte mě?" Tuto otázku jsem po telefonu položila devíti pojišťovnám. Reakce operátorů zelených linek překvapivě nebyly ve všech případech... celý článek

Týden v Alpách nebo nový notebook kolegovi?

6. 3. 2003 | Simona Ely Plischke

Týden v Alpách nebo nový notebook kolegovi?

Nejméně třetinu pracovního dne strávíme v zaměstnání. Stejně jako kdekoli jinde i zde můžeme způsobit škodu. Kávou polijeme notebook, ztratíme služební telefon, poškodíme zboží či nabouráme... celý článek

Lídři pojišťoven: Čekají nás velké změny

9. 1. 2003 | Martin Zika

Lídři pojišťoven: Čekají nás velké změny

Po loňských povodních, které postihly se závažnými následky téměř celou Evropu, již zajistitelé nejsou ochotni krýt katastrofická rizika. Bude to znamenat nižší dostupnost a vyšší ceny... celý článek

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.