Na hory jen s miliony v kapse

Na hory jen s miliony v kapse
Ošetření zlomené nohy v cizině může lyžaře stát víc než veškeré náklady na týden v Alpách, a to i v případě, že uzavřel cestovní pojistku. "Skrblení" na tomto krytí či jeho nekvalitní výběr tak může zanechat vzpomínky na celý život. A ne zrovna příjemné. Víte, jak si správně vybrat?

Přestože mezistátní smlouvy (sjednány je máme například se Slovenskem, Rakouskem, Německem či Chorvatskem) o poskytování a úhradě zdravotní péče garantují, že českému občanovi bude poskytnuta nutná a neodkladná pomoc, musí turista počítat s případnou spoluúčastí na léčení. I když si totiž v zahraničí toto pojištění aktivuje, vztahují se na něj stejné poplatky jako na občana daného státu - například pobyt v německé nemocnici přijde denně na 10 euro.

Sjednat si kvalitní cestovní pojistku by proto mělo být samozřejmostí, tím spíš chystáte-li se v zahraničí oddávat zimním sportům. Komerční cestovní pojištění lze sjednat u 16 pojišťoven, které za cenu od 20 do 100 Kč za den nabízí lepší či horší krytí. (Konkrétní nabídku naleznete na konci článku.) Jak si ale vybrat?

Základem je pojištění léčebných výloh

Lékařská péče v zahraničí není levná

Otřes mozku spojený s jednodenní hospitalizací stojí zhruba 70 000 Kč, ambulantně ošetřené zlomené předloktí 40 000 Kč, operace slepého střeva téměř 100 000 Kč. U autonehod, vícečetných zranění nebo pobytu na jednotce intenzivní péče se dostáváme ještě o řád výše. Velmi nákladná je také přeprava vrtulníkem - například ve Švýcarsku se tabulkové sazby pohybují mezi 1 800 a 2 400 Kč za jednu letovou minutu.

V rámci pojištění léčebných výloh hradí pojišťovna za svého klienta náklady na ošetření, hospitalizaci, podávané léky či převoz na specializované pracoviště. Pro případ smrti je součástí pojištění také repatriace.

Každá pojišťovna má stanoveny maximální limity pojistného plnění, ty se obvykle pohybují okolo jednoho milionu korun. Výjimkou není ale ani krytí vyšší – nejdále zašly Evropská cestovní pojišťovna (profil, názory) s limitem léčebných výloh na hranici 2,4 milionů Kč a Allianz (profil, názory), která toto plnění žádným stropem neomezuje. Pokud jsou náklady na léčbu v zahraničí nižší než je limit plnění, veškeré výlohy hradí pojišťovna. V případě, že náklady limit plnění přesahují, rozdíl mezi cenou ošetření a pojistným plněním zaplatí ze svého klient.
Nejlevnější pojistky zvláště pro zimní dovolenou rovnou zavrhněte. Při úrazu na alpských sjezdovkách lehce vyčerpáte několikasettisícové plnění jen příletem záchranářského vrtulníku a ošetření již budete muset hradit sami.

Zimní sporty je třeba připojistit

Uplatňovány jsou také obvyklé výluky:

  • požití alkoholu nebo návykových látek
  • sebevražda nebo vědomé poškození zdraví
  • výtržnost nebo trestná činnost
  • válečné události, občanská válka, účast v občanských nepokojích
  • nedodržení zákonných ustanovení platných v dané zemi
  • vyšetření ke zjištění těhotenství, interrupce
  • preventivní prohlídky a kontrolní vyšetření nesouvisející s náhlým onemocněním či úrazem, rehabilitace, lázeňská léčba
  • vycestování za účelem léčení nebo pokračování započatého léčení
  • léčení onemocnění, které existovalo před uzavřením pojistné smlouvy
  • nakažlivé pohlavní nemoci, AIDS

Zdroj: Václav Bálek, Česká pojišťovna

Platit léčebné náklady ale v některých případech budete i při dostatečném limitu. Stačí, aby se vám úraz při lyžování stal mimo vyznačenou sjezdovku - na to se standardní cestovní pojistky nevztahují. Ty jsou totiž plné výjimek z plnění. Co do nich patří, by mělo být přesně specifikováno v pojistných podmínkách - jednotlivé pojišťovny se v tom mohou lišit, obvykle se ale jedná o tzv. rizikové sporty a účast na trénincích či závodech.

Některé cestovní pojistky ovšem kryjí pouze základní rizika a do výluk zahrnují i lyžování na upravených sjezdovkách a běžeckých tratích, sowboarding skoky na lyžích, rychlobruslení, jízdu na bobech, skibobech, sportovních saních, skeletonech či vysokohorskou turistiku. Ve většině případů se ovšem tato rizika dají připojistit, nebo pro ně mají pojišťovny speciální produkty – například připojištění Sportovec od Generali (profil, názory).

 

Je tedy nutné předem si ujasnit, které činnosti budete v cizině provádět, a "vaše" rizika, pokud to jde, připojistit. Provozování nestandardních sportů ovšem pojistí jen někteří – například Kooperativa (profil, názory) se ptá, zda budete lyžovat na upravené sjezdovce, nebo na ledovci - v druhém případě je sazba dvojnásobná. Allianz zase nabízí za 10 až 80 Kč na den připojištění léčebných výloh pramenících z provozování bobů, saní či závodního snowboardingu a Evropská cestovní pojišťovna umožňuje v rámci produktu SportRisk připojistit například lyžování v extrémních terénech, skialpinismus, akrobacii a skoky na lyžích či motorové sporty na sněhu a ledě.

Zajít chuť na procházky na horském vzduchu by si měly nechat nastávající maminky. Jakékoli komplikace po šestém měsíci těhotenství, včetně porodu, jsou totiž také na seznamu výluk.

Určitá rizika ale nepojistí nikdo: "Klient se nemůže například pustit na hřebenovou túru za vánice, když je zákaz vycházení, anebo nemůže podniknout snowboardový sjezd z vrcholu, kde panuje lavinové nebezpečí," říká Eva Svobodová z tiskového oddělení pojišťovny Uniqa (profil, názory).

Žub! Bolí žub…

Preventivní prohlídku u zahraničního zubaře žádná pojišťovna neproplatí. Pokud ale pojištěného začne bolet zub anebo mu vypadne korunka, vztahuje se i na tyto případy pojištění léčebných výloh. Pojišťovny zde ale uhradí jen základní ošetření, sublimit pro ošetření zubů činí obvykle jen pět nebo deset tisíc Kč, nad tuto částku si vše ostatní hradí klient sám. Vybočují jen Evropská cestovní pojišťovna s limitem 24 000 Kč a ČSOB Pojišťovna s Uniqa pojišťovnou, které horní limit nestanovily. Pokud si ovšem "vylepšíte úsměv" při úrazu, pak náprava čelisti do této kategorie nespadá a pro takové ošetření platí celkový limit pro léčebné výlohy.

Srazil jsem lyžaře a ještě mi ukradli snowboard!

Informace o tom, jaké výhody přináší uzavření cestovní pojistky on-line, telefonicky nebo pomocí SMS, jak kontaktovat asistenční službu v případě pojistné události a jakou cestovní pojistku sjednat, jezdíte-li za hranice často, naleznete v článku Stojí vám za zády kvalitní asistent?.

Do cestovní pojistky se obvykle zahrnují ještě další čtyři části: pojištění úrazové, zavazadel, odpovědnosti za škodu a stornopoplatků. Úrazové krytí je u většiny cestovních pojistek podobné - v případě trvalých následků či invalidity v důsledku úrazu získá pojištěný náhradu až 200 000 Kč, pokud byla následkem úrazu smrt, obdrží pozůstalí obvykle 100 000 Kč.

Trochu zavádějící je pojištění zavazadel. Obvykle se totiž vztahuje jen na ztrátu a zničení věcí v důsledku násilného odcizení, které potvrdí místní policie, živelní události či dopravní nehody. Pokud čekáte, že dostanete peníze i v případě, kdy odložíte lyže u buffetu, mýlíte se. "Z pojištění pro případ krádeže vzniká právo na plnění, jen pokud byly lyže ukradeny způsobem, při kterém pachatel prokazatelně překonal překážky chránící je před odcizením - a to pouze v zařízení, v němž byl klient ubytován nebo z uzamčeného prostoru určeného pro přepravu zavazadel či z uzamčeného automobilu," vyjmenovává Václav Bálek, tiskový mluvčí České pojišťovny.

Příklad odpovědnosti za škodu

Pojištěný lyžař srazil jiného lyžaře jedoucího na vleku. Jemu zlomil ruku (škoda na zdraví), se sraženým lyžařem se utrhla kotva (škoda na majetku) a spadlo i lano vleku, což na hodinu zastavilo provoz (ušlý zisk - finanční škoda).

Pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetí osobě sice uvádíme až téměř na konci, prakticky je však druhou nejdůležitější částí cestovní pojistky. Pojišťovna za vás zaplatí škody, které způsobíte, ovšem jen ty neúmyslné, tedy nedbalostní. Obvykle se uvádějí tři limity plnění: na škody na věci, na škody na zdraví a třetí je vyhrazen ostatním případům, obvykle škodám finančním.

V poslední době se doslova vyrojil čtvrtý typ doplňkového pojištění - pojištění storna zájezdu, které většinou nabízí samy cestovní kanceláře. U Kooperativy vychází pojistné zhruba na 1 Kč na každých 1 000 Kč pojištěného stornopoplatku, Allianz jej nabízí za 2,8 % a Generali za 1,5 % z ceny zájezdu. Pojistnou událostí je ale zrušení cesty jen z důvodu nemoci či úrazu.

Co nabízí český pojistný trh:

Ceny a podmínky cestovní pojistek vybraných pojišťoven
Pojišťovna
Výše denního pojistného
Výše pojistných limitů
jen léčebné výlohy
komplet1
min. výše pojistného2
léčebné výlohy
ošetření zubů
zavazadlo
celkem
(za 1 kus)3
odpovědnost
(zdraví,věc,ostatní)
výše spoluúčasti
u zavazadel či odpovědnosti
Allianz

nelze

40

180 Kč/3 dny

bez limitu

10 tis.

20 tis.

2 mil., 1 mil., 100 tis

5 000
(odpovědnost)

ČP

20

40

100 korun

1 mil.

75 EUR

10 tis.
(5 tis.)

2 mil, 1 mil., 500 tis

není

ČPP

17

36

není

750 tis.

5 000

15 tis
(10 tis.)

2 mil, 100 tis, 50 tis.

není

ČSOB Poj.

15

33

není

1 mil

není

10 tis.

300 tis., 100 tis, -

3 %, min. 500

Evropská 4

nelze

63

4 dny

2,4 mil.

24 tis.

10 tis.
(5 tis.)

1 mil., 500 tis., -

800 (zavazadla)

Generali

15

26

není

1,7 mil.

3 500

10 tis.

1 mil., 1 mil., 50 tis.

není

Koop

20

40

není

1,5 mil.

10 tis.

15 tis.

2 mil., 1 mil., 500 tis.

500

Uniqa

23

28

3 dny

1 mil.

není

15 tis.
(5 tis.)

1 mil.

500

VZP

17

36

není

750 tis.

5 000

15 tis.
(10 tis.)

2 mil, 100 tis, 50 tis.

není

Vysvětlivky: ČP - Česká pojiš'tovna; ČPP - Česká podnikatelská pojišťovna; Evropská - Evropská cestovní pojišťovna; Koop - Kooperativa; VZP - Všeobecná zdravotní pojišťovna

1 pojistka zahrnující léčebné výlohy, úrazové pojištění, pojištění zavazadel a odpovědnosti za škodu
2 některé pojišťovny uzavírají pojistky od určité minimální výše, která odpovídá pojistnému za více dní. Pojistíte-li se jen na 1 den například u ČP, zaplatíte 100 Kč, u Evropské CP a Uniqy zaplatíte ekvivalent pojistného za miniální počet dnů.
3 některé pojišťovny mají limit u zavazadel stanoven zvlášť pro jeden kus a všechna zavazadla v rámci jedné pojistky
4 pojištění WinterSport

Všechny částky jdou uvedeny v korunách, není-li uvedeno jinak.
Seznam pojišťoven, které nabízí cestovní pojištění, naleznete zde

Zdroj: pojišťovny

Máte zkušenosti s úrazem v zahraničí? Jak se o vás pojišťovna postarala? Sjednáváte si cestovní pojistku u stále stejné pojišťovny?

Srovnávat se vyplatí

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

0
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 23 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

15. 1. 2004 21:27, ZIL

... GTS také nemá registraci. Pak ovšem zprostředkovává pojištění bez registrace. Nic proti, nemyslím, že by to znamenalo nekvalitní služby, jen mě napadá otázka, proč někdo musí a někdo nemusí ...

Zobrazit celé vlákno

+6
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

22. 1. 2004 11:55, petrino

Poněkud se pozapomněla zmínit pojišťovna VICTORIA - VOLKSBANKEN,
která má též limit bez omezení ,dá se připojistit extrem.
Základní cena 18/den (min.10 dní).Bohužel na stránkách pojišťovny
se to nedočtete.(viz www.victoria.cz)
petr.zal@atlas.cz - v případném zájmu

-14
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (23 komentářů) příspěvků.
Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

Chystáte se na lyže? Pojistěte si nejprve nervy

21. 11. 2003 | Petra Termerová | 1 komentář

Chystáte se na lyže? Pojistěte si nejprve nervy

V rámci našeho zkoumání jak ve finančních institucích fungují moderní informační kanály jsme se zaměřili i na pojišťovny. Zjistili jsme, že ani zde výsledky příliš povzbudivé nejsou. celý článek

Překvapení mezi řádky pojistných smluv

19. 8. 2003 | Simona Ely Plischke

Překvapení mezi řádky pojistných smluv

Víte, že pojistné riziko vandalismu se nevztahuje na rozbití okna? Víte, že poškodíte-li přední sklo svého auta a promáčknete i střechu, z plnění z pojistky čelního skla nic nedostanete?... celý článek

Jak na cestovní pojištění

11. 6. 2003 | Dušan Hradil | 1 komentář

Jak na cestovní pojištění

Vybrat si správně cestovní pojistku není úplně banální věc. Skládá se totiž z několika částí, které nejsou pokaždé automaticky zahrnuty v základní nabídce. Přitom právě limity a doplňky... celý článek

Pozor na levné pojistky

11. 6. 2003 | Dušan Hradil

Pozor na levné pojistky

Stačí mi na dovolenou ta nejjednodušší pojistka? Kolik vlastně stojí ošetření v zahraničí? A nebude po mně lékař v zahraničí chtít zaplacení ošetření v hotovosti? Na tyto a další otázky... celý článek

Partners Financial Services