Rovný důchod: snižte povinné odvody

Petr Mach | 22. 9. 2004 | 53 komentářů
Rovný důchod: snižte povinné odvody
Všichni lidé by měli mít právo sami rozhodnout, jak se svými penězi naloží. Jen tak lze dosáhnout spravedlnosti poskytnutím svobody volby všem. Rovný důchod, systém připravený Centrem pro ekonomiku a politiku, zajišťuje, že stát přebírá odpovědnost za určitý standard a na poplatnících nechává zajištění se nad tuto úroveň. Jak by tento systém fungoval?

Důchodový systém v České republice je extrémně paternalistický. Stát dnes bere lidem na odvodech obrovskou část jejich výdělků a státní důchody představují podstatnou složku zabezpečení důchodce. Tím pádem se lidé stávají na státu závislí a státní důchodový systém se v důsledku demografických výkyvů dostává do hluboké nerovnováhy.
Např. poplatník s hrubou mzdou 12 000 Kč, který dostává čistého 9 694 Kč, neplatí kromě daně z příjmu sociální a zdravotní pojištění pouze ve výši 1 500 Kč, které vidí na výplatní pásce, ale celkem 5 700 Kč, přičemž větší část odvodů se na výplatní pásce neobjevuje. Většina z těchto odvodů je určena na státní průběžný důchodový systém.
Člověk nemá možnost volby použít část těchto peněz na jiné formy důchodového zabezpečení a tyto obrovské částky musí platit i tehdy, kdy by – například při zakládání rodiny – měly mít logicky přednost jiné výdaje.
Cílem mého návrhu reformy penzí je systém, který dává lidem větší svobodu volby, který je méně citlivý na demografický vývoj a který snižuje míru státního přerozdělování.

Svoboda volby

Počet osob podnikajících samostatně na živnostenský list stoupl z 300 tisíc v r. 1993 na 450 tisíc v r. 1998 a dále na 600 tisíc v roce 2003. Dochází tak k trvalému nárůstu průměrným tempem 30 tisíc osob ročně. Počet osob samostatně výdělečně činných bez zaměstnanců tak vzrostl ze 6 % zaměstnaných osob v národním hospodářství na 12 %, zatímco počet zaměstnanců klesl z 87 % na 82 %.

Zaměstnanci a osoby samostatně výdělečně činné (podnikatelé, umělci) platí odlišné platby do sociálního systému – na rozdíl od zaměstnanců mají možnost volby platit sociální pojištění jen z části daňového základu. Kromě toho mohou a nemusí platit nemocenské pojištění. Většina z nich za své nižší odvody může očekávat ve stáří od státu jen nízký důchod.
Ukazuje se, že tam, kde lidé mají možnost volby, dobrovolně volí jen základní nízký důchod od státu v budoucnosti a nízké odvody v současnosti. Tato možnost totiž lidem umožňuje racionalizovat své finance. Nejsou nuceni platit na důchod ve třiceti, kdy preferují jiné výdaje – na investice do firmy, budování rodinného bydlení apod. Jakmile je čas zajišťovat se na důchod, mohou volit různé formy podle svých preferencí.
Vysoké odvody za zaměstnance vedou k tomu, že stále více lidí odchází do šedé ekonomiky nebo alespoň do práce na živnostenský list.

Vývoj počtu osob pracujících na vlastní účet (tis.)

 

Vláda poukazuje na nerovnost (nespravedlnost) ve zdanění práce prostřednictvím dvou různých právních forem) a rozhodla se čelit tomuto trendu vyšším zdaněním OSVČ.
Existuje však liberální řešení této nerovnosti:
Dát i zaměstnancům možnost neplatit nemocenské pojištění či dát i zaměstnancům možnost platit nižší důchodové pojistné s vyhlídkou na nižší státní důchod. Tato alternativa – dosažení spravedlnosti poskytnutím svobody volby všem – je alternativou vůči socialistickému řešení – dosažení spravedlnosti uvalením stejně tvrdých pravidel na všechny. Tato úvaha je základem konceptu "rovného důchodu“. Všichni lidé by měli mít právo sami rozhodnout, jak se svými penězi naloží.

Rovný důchod

Důchodová reforma podle analytiků

Před krátkým časem jsme vám představili koncepce důchodové reformy podle parlamentních politických stran (včetně hodnocení odborníků).
V rámci pokračování projektu vás chceme seznámit s některými dalšími recepty na ozdravení penzijního systému, tentokrát z dílny analytiků. Toto "druhé kolo" odstartoval Ondřej Schneider svým obecnějším zamyšlením, pokračovali jsme představením návrhu z dílny autorů kolem bývalého ministra financí Jiřího Rusnoka, pak konceptem Kateřiny Havlíčkové z Institutu analytických studií, dnes je na řadě Petr Mach z Centra pro ekonomiku a politiku. 

Rovný důchod představuje alternativní důchodový systém, který řeší problém stárnutí populace, snižuje náklady státu na důchodový systém, zvyšuje míru ekonomické svobody a současně zachovává garanci státu za důchod na úrovni určitého standardu pro všechny. Systém rovného důchodu zajišťuje, že stát přebírá odpovědnost za určitý standard a na poplatnících nechává zajištění se nad tuto úroveň. Kdo chce být v důchodu zabezpečen nad rámec tohoto standardu, může si zvolit různé formy dodatečného soukromého zabezpečení bez zásahů státu.

Výhodou rovného důchodu je

  • nižší finanční náročnost pro veřejné finance,
  • větší svoboda volby pro občany,
  • plné zajištění životního minima pro lidi s nízkými příjmy.

Když už má stát zajišťovat lidi na stáří, není důvod, aby je zajišťoval v maximální možné míře. V systému rovného důchodu stát zajistí občanům základní důchod. Na něj si lidé budou platit nižší povinné příspěvky a s ušetřenými penězi lidé - bez ohledu na to, zda jsou zaměstnanci či podnikatelé – budou moci naložit podle své svobodné vůle.
Dnes se na důchody odvádí 28 % hrubé mzdy (21,5 % zaměstnavatel, 6,5 zaměstnanec). Z toho cca 72 %, neboli 20 % hrubé mzdy jde na starobní důchody (zbytek na sirotčí, vdovské, vdovecké a invalidní důchody). Je důležité si uvědomit, že pouze těchto 20 % je předmětem reformy. Přechod na rovný důchod by znamenal snížit pro mladé lidi tento odvod na starobní důchody z 20 % na 10 %. Ušetřené peníze by se staly pro občany základem pro rozličné soukromé formy zajištění se na stáří. Pokud by neexistovala povinnost investovat tyto peníze do vybraných fondů, otevřela by se občanům široká škála možností – od prostého spoření, přes životní pojištění až po investice do vlastní nemovitosti.
Pokud by odvod na rovný důchod činil 10 % hrubé mzdy, člověk se mzdou 12 tisíc Kč by ušetřil 1 200 Kč, se mzdou 16 tisíc Kč by ušetřil 1 600 Kč měsíčně atd.

Příspěvky na důchod z hrubé mzdyRovný důchod by byl průběžně valorizován, aby představoval stabilní poměr k průměrné mzdě v národním hospodářství (v dnešních relacích něco přes 4 000 Kč). Celkové zabezpečení důchodce by se skládalo z rovného důchodu od státu a z široce definovaných soukromých úspor.
Platby a důchody podle nového systému by se vztahovaly na všechny poplatníky do určitého věku. Ostatní by platili platby podle stávajícího systému a důchody by rovněž dostávali podle stávajícího systému.
Při takto zvoleném přechodu by výnosy státu trvale klesaly, tak jak by přibývalo poplatníků, kteří začali platit podle nového systému nižší příspěvky. Stabilizovaly by se až v momentě, kdy by všichni poplatníci platili snížené odvody podle nového systému. Naproti tomu výdaje systému by začaly klesat až tehdy, když by do důchodu začali nastupovat lidé, kteří platili již podle nového systému a stabilizovaly by se v momentě, kdy už by zemřel poslední důchodce s důchodem podle starého systému.

Výdaje a příjmy důchodového systému při přechodu na rovný důchod

Jak ukazuje graf, podíl příjmů i výdajů na důchody by postupně klesal ze 7 % na 4 % HDP. Deficit systému by se nejprve vyšplhal ke 3 % HDP a pak by se postupně začal systém vracet do rovnováhy.
Transformační deficit je nezbytnou součástí jakékoliv důchodové reformy a je nevyhnutelný. Je potřeba, aby stát hospodařil bez deficitu v nedůchodové části veřejných financí a aby veškeré mimořádné příjmy (z privatizace) byly věnovány na sanaci důchodové reformy.

 Autor působí v Centru pro ekonomiku a politiku.

Co si myslíte o návrhu Petra Macha? Jak byste penzijni reformu řešili vy?

Podpojištění řeší kalkulačka

Podpojištění řeší kalkulačka

Většina Čechů má podpojištěné domy a neví o tom. Nová kalkulačka pomáhá správně a rychle nastavit výši pojistné částky.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

0
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 53 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

27. 9. 2004 15:26, ondra

Můžete mi vysvětlit, jaký je rozdíl mezi tímto návrhem a těmi "postupnými"? I pokud přijmeme možnost deficitního financování, tak to zaplatíme stejně z daní. Naprosto ty samé peníze vy zaplatíte na "odvodech na soc. zabezpečení". Vy fakt vidíte tak velkou výhodu v tom, že to nebudeme nazávat "daně", ale "pojistné"???

Zobrazit celé vlákno

+53
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

22. 9. 2004 9:55, k

Je tu jeden malý problém: příjmy u nás v minulosti a ani v součstnosti neměly a nemají mnoho společného se spravedlností. take ohánět se touto kategorií v analýze je docela směšné (nebo chce snad někdo vážně tvrdit, že v letech 48-89, v období hluboké totality byly příjmy spravedlivé či že snad této spravedlnsti, podmíněné regulérním fungováním tržního hospodářství bylo dasaženo v současnosti?). Jen komunistiský stát, jehož je současný stát legitimním nástupcem (kontinuita právního řádu) dluží občanům této země odhadem cca 3000 mld kč. Podnikatelé dluží z období privatizace (nepovedené) dalčích cca 400 mld kč (splácí je daňoví poplatníci přes KoA dodnes), takže jakékkoli snižování důchodů současným důchodcům by bylo nejen výsostně nespravedlicé, ale i nebezpečné (politické důsledky takové koncepce jsou nasnadě). Nebo snad tato koncepce zahrnujue i zrušení volebního práva pro stávající důchodce?

-1
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (53 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Reforma penzí nemusí být hra s nulovým součtem

15. 9. 2004 | Kateřina Havlíčková

Reforma penzí nemusí být hra s nulovým součtem

Výsledkem reformy penzí by měl být smíšený systém, sestávající z paušálního státního důchodu a toho, co si každý naspořil ve fondu. Standardně se počítá s tím, že se do systému nejprve... celý článek

Penzijní systém není v krizi, tvrdí KSČM

1. 7. 2004 | Martin Zika

Penzijní systém není v krizi, tvrdí KSČM

Druhá česká opoziční parlamentní strana, KSČM, nechce o své vizi penzijního systému prozradit příliš konkrétního. Rozhodně ale odmítá názor, že by současný systém byl neudržitelný,... celý článek

Reforma penzí podle ODS: nápad dobrý, ale...

29. 6. 2004 | Martin Zika

Reforma penzí podle ODS: nápad dobrý, ale...

Uskutečnění návrhu ODS by bylo z ekonomického hlediska za určitých předpokladů nejefektivnější, říkaji analytici. Zároveň ale dodávají, že v politice často bývají předpoklady nedosažitelné.... celý článek

Důchod podle ODS? Kolik si naspoříš.

28. 6. 2004 | Vendula Hilkovičová | 1 komentář

Důchod podle ODS? Kolik si naspoříš.

Občanská demokratická strana má již od roku 1997 připravený návrh řešení důchodového systému. Ten má podle ní kombinovat princip solidarity, o kterou se postará stát, a vlastních zásluh.... celý článek

Reforma penzí podle US: více nohou, ale jedna zakrnělá

25. 6. 2004 | Martin Zika

Reforma penzí podle US: více nohou, ale jedna zakrnělá

Unie svobody sice navrhuje vícepilířový penzijní systém, ovšem jedna jeho noha by byla od začátku jen málo funkční, říkají analytici. Přestože některé prvky koncepce nejmenší vládní... celý článek

Partners Financial Services