Porodné a mateřská 2013

Petra Dlouhá | rubrika: Když se řekne | 21. 11. 2012 | 52 komentářů
Seriál o novinkách, které nás a naše peněženky čekají od začátku příštího roku, pokračuje. Tentokrát se na Peníze.cz dozvíte, jak bude v roce 2013 vypadat porodné a peněžitá pomoc v mateřství.
Porodné a mateřská 2013

V pravidlech pro přiznávání porodného a peněžité pomoci v mateřství nás žádný velký třesk v příštím roce nečeká. Výše mateřské se ale bude trochu měnit. Co přesně to bude pro váš rodinný rozpočet znamenat, si ukážeme níž. Nejprve si ale připomeňme, že na porodné ani mateřskou všichni rodiče automaticky nárok nemají.

Částky životního minima platné od roku 2012

 • pro jednotlivce 3410 Kč
 • pro první osobu v domácnosti 3140 Kč
 • pro druhou a další osobu v domácnosti, která není nezaopatřeným dítětem 2830 Kč
 • pro nezaopatřené dítě ve věku do 6 let 1740 Kč
 • pro nezaopatřené dítě ve věku 6 až 15 let 2140 Kč
 • pro nezaopatřené dítě ve věku 15 až 26 let 2450 Kč

Pozor kalkulačka!

Životní minimum své domácnosti si můžete propočítat na naší Kalkulačce životního minima

Kdo má na nárok na porodné a v jaké výši

Na porodné budou mít stejně jako letos i v roce 2013 nárok výhradně rodiny s nízkými příjmy. Dostat ho navíc můžou pouze na první dítě – a to konkrétně ve výši třinácti tisíc korun. Pokud se vám narodí dvoj- či vícerčata, dostanete od státu devatenáct tisíc pět set korun.

Co přesně ony „nízké příjmy“ v tomto případě znamenají? Na porodné dosáhne jedině rodina, jejíž čistý měsíční příjem v předchozím čtvrtletí nepřesahoval 2,4násobek životního minima. Za rodinu se v tomto případě považují i nesezdaní rodiče dítěte: čili ať jste manželé, nebo pouze partneři, vaše příjmy se pro účely výpočtu sčítají.

Rodina ve složení matka, otec a jedno čerstvě narozené dítě tedy na porodné dosáhne, pokud její čistý měsíční příjem nepřesáhne 18 504 korun. V případě matky samoživitelky s prvním dítětem tvoří rozhodující hranici čistého příjmu částka 11 712 korun. Připomínáme, že do rozhodného příjmu se započítává i podpora v nezaměstnanosti nebo invalidní důchod. Podrobné informace o částkách životního minima platných od roku 2012 najdete v boxu vpravo.

Krátkodobá investice do prověřených faktur – výnos až 16 % p.a.

Jestli budete mít nárok na porodné, jednoduše zjistíte v naší kalkulačce.

Budete mít nárok na porodné?

(Průměrný měsíční příjem)

Pro úplnost dodáváme, že porodné se vyplácí jako jednorázová dávka. Nárok na ni můžete uplatnit nejpozději rok po porodu. Kromě biologických rodičů si může o porodné zažádat také člověk, který převzal dítě mladší jednoho roku do trvalé péče.

Anketa

Jak u nás podporujeme mladé rodiny s dětmi?

Kdo má nárok na mateřskou

Pravidla mateřské se v příštím roce měnit nebudou, mírně se však změní její výše. Vezměme to ale hezky popořadě.

Nárok na peněžitou pomoc v mateřství, která se pobírá po celou dobu mateřské dovolené jako finanční náhrada mzdy, má matka zaměstnankyně, za kterou její zaměstnavatel platil nemocenské pojištění. Případně matka podnikatelka, ať už živnostnice opravdová, nebo „zaměstnaná na živnosťák“, která si nemocenské pojištění dostatečně dlouho dobrovolně platila sama.

V obou případech (čili u matek zaměstnankyň i matek samostatně výdělečně činných) platí pravidlo, že účast na nemocenském pojištění musela trvat v součtu aspoň 270 dnů za uplynulé dva roky. Pro matky zaměstnankyně navíc platí podmínka, že byly na nemocenském pojištění účastny v den nástupu na mateřskou: zjednodušeně řečeno tedy byly toho času zaměstnané. Tuto podmínku ovšem podle zákona splňuje i žena, které pracovní poměr již skončil – pokud na mateřskou nastoupí v ochranné lhůtě, která trvá 180 dní od ukončení pracovního poměru.

Pro ženy samostatně výdělečně činné zase platí upřesňující podmínka, že z oněch 270 dnů za uplynulé dva roky, musely být účastny na nemocenském pojištění alespoň 180 dní v posledním roce před nástupem na mateřskou.

Délka mateřské dovolené dosahuje 28 týdnů. Pokud se narodí dvoj- či vícerčata, prodlužuje se na 37 týdnů. Nastávající maminka na mateřskou obvykle nastupuje šest (maximálně však osm) týdnů před očekávaným porodem.

Ženy, které jsou dlouhodobě nezaměstnané nebo si jako OSVČ dobrovolně neplatily nemocenské pojištění, nárok na peněžitou pomoc v mateřství nemají. Začínají tedy hned pobírat rodičovský příspěvek – který u ostatních matek na mateřskou navazuje.

Smečka kalkulaček

Rodičovské počty

Výběr z kalkulaček na Peníze.cz:
spočítejte si, jestli máte nárok na porodné, jak vysoký měsíčně může být váš rodičovský příspěvek, kolik dostanete na přídavcích na děti (nebo že nedostanete nic), případně kolik vám dají na ošetřovném, pokud budete muset zůstat doma s nemocným dítkem.

Výhoda pro studentky

Pokud jste po přečtení posledních odstavců usoudila, že nárok na mateřskou mít nebudete, nezoufejte, ještě není nic ztraceno. Pomoci vám může studium. Do zmiňovaných 270 dní, kdy jste musela být účastna na nemocenském pojištění, se totiž počítá i doba studia na střední, vyšší odborné a vysoké škole nebo konzervatoři. Úřady ji považují za „soustavnou přípravu na budoucí povolání pro účely důchodového pojištění“ v případě, že jste studium úspěšně dokončila. Na začátku roku 2012 navíc byla z pravidel vyškrtnuta podmínka, podle které nárok na mateřskou vznikal, pouze když začátek šestého týdne před porodem spadal do období 270 dnů od ukončení studia.

Na mateřskou může i otec

Pokud nepomůže ani studium, existuje ještě možnost poslat na mateřskou otce dítěte (či vašeho manžela) – pokud tedy na rozdíl od vás všechny výše uvedené podmínky splňuje. Jediný rozdíl spočívá v tom, že váš muž může na mateřskou nastoupit až sedmý týden po porodu – peněžitá pomoc v mateřství je mu pak vyplácena dvacet dva týdnů, respektive třicet jedna týdnů v případě dvojčat a vícerčat.

Zákon přitom nevylučuje, aby váš muž pobíral mateřskou a zároveň normálně vydělával – o dítě tedy můžete doma pečovat vy. Jedinou podmínkou je, že jeho příjem nesmí pocházet z pojištěné činnosti, ze které čerpá mateřskou. Zjednodušeně řečeno tedy nemůže vykonávat stejnou práci u zaměstnavatele, u kterého nastoupil na mateřskou. Může si ale vydělávat jinde – nebo třeba dělat pro stejného zaměstnavatele jinou činnost. Kreativní povahy se vstřícným zaměstnavatelem si tedy mohou zahrát bojovou hru.

Komplikovanější jsou pravidla přivýdělku na mateřské pro OSVČ – v době mateřské totiž nesmějí podnikatelskou činnost vykonávat. Vyřešit se to dá přechodem na činnost jiného druhu – jako je práce na dohodu nebo klasické zaměstnání.

Mateřská: redukční hranice

Rok 2012: redukční hranice pro výpočet mateřské (přepočteno na den)

 • ze mzdy do 838 Kč se počítá 100 %
 • ze mzdy od 838 do 1257  Kč se počítá 60 %
 • ze mzdy od 1257 do 2514 Kč se počítá 30 %

k částce nad 2514 Kč se už nepřihlíží 

Rok 2013: redukční hranice pro výpočet mateřské (přepočteno na den)

 • ze mzdy do 863 Kč se počítá 100 %
 • ze mzdy od 863 do 1295 Kč se počítá 60 %
 • ze mzdy od 1295 do 2589 Kč se počítá 30 %

k částce nad 2589 Kč se už nepřihlíží

Jak vysokou mateřskou dostanete

Peněžitá pomoc v mateřství dosahuje sedmdesáti procent. Ovšem sedmdesáti procent čeho? Sedmdesáti procent průměrného výdělku, který se nejprve zredukuje podle pravidel, která najdete v boxu. A právě tady je změna oproti letošku, v roce 2013 dojde ke změně takzvaných redukčních hranic.

Při výpočtu mateřské se vychází z vašeho průměrného hrubého příjmu za předchozích dvanáct měsíců – z něj se vypočítá denní vyměřovací základ. Než ho do výpočtu dosadíme, je však na vyměřovací základ třeba uplatnit redukční hranice. Jejich přesnou výši platnou pro letošek i pro rok 2013 najdete v boxu. Jakmile zjistíte výši redukovaného vyměřovacího základu, snadno si z něj vypočítáte sedmdesát procent a zjistíte tak výši své mateřské. 

Praktický příklad

Pro ilustraci si výpočet ukážeme na konkrétních příkladech:

Linda Nováková

Paní Nováková pobírala po celý uplynulý rok plat ve výši osmnácti tisíc měsíčně. Její denní vyměřovací základ tedy dosahoval 592 korun. Podle tabulky redukčních hranic pro rok 2013 snadno zjistíme, že se jí započítá ve stoprocentní výši. Sedmdesát procent z něj dělá 414 korun – a přesně tak vysoká bude denní výše mateřské paní Novákové. Za měsíc to dá zhruba dvanáct a půl tisíce.

Zdenda Červená

Paní Červená má lepší práci než paní Nováková – poslední rok si vydělávala průměrně třicet tisíc korun měsíčně. Roční vyměřovací základ u ní tedy dělá 360 tisíc, denní vyměřovací základ 986 korun. Když na něj uplatníme redukční hranice platné pro rok 2013, dojdeme k redukovanému dennímu vyměřovacímu základu ve výši 937 korun. Mateřská bude dosahovat jeho sedmdesáti procent – čili zhruba 656 korun na den a necelých dvaceti tisíc na měsíc.

Propojeno

Mateřská a mámy OSVČ

„Žen samostatně výdělečně činných“ je v Česku požehnaně. Když přicházejí do požehnaného stavu, řadu z nich zaskočí, že kromě mateřských radostí je čekají také finanční starosti. Od státu toho mnoho čekat nemohou. Zvlášť pokud nemyslí dost dopředu. Podnikatelky zkrátka musí i mateřství plánovat dvojnásob pečlivě.

Přísná pravidla pro matky OSVČ

Podstatně horší bude ve většině případů situace žen, které před porodem pracovaly jako OSVČ. Jak už bylo řečeno výše – pokud si dobrovolně neplatíte nemocenské pojištění, nárok na mateřskou vůbec nebudete mít. Pokud si ho platíte, jde o to, v jaké výši. Právě výše měsíčního pojistného (respektive výše vyměřovacího základu, ze kterého se počítá) totiž rozhoduje o výši vaší mateřské. Od loňského roku musí OSVČ platit pojistné na nemocenské ze stejného vyměřovacího základu jako zálohy na sociální pojištění. V praxi to znamená, že navýšení pojistného na nemocenskou automaticky znamená také výrazné navýšení záloh na sociální pojištění – bez možnosti navrácení přeplatku za sociální pojištění.

Ukažme si to na konkrétních příkladech. Pokud byste chtěla jako OSVČ například pobírat mateřskou ve výši dvanácti tisíc měsíčně, musela byste si celý předchozí rok platit nemocenské pojištění ve výši čtyři sta korun a sociální pojištění přesahující pět tisíc měsíčně. Pokud byste chtěla mateřskou ve výši patnácti tisíc, musela byste celý rok platit za nemocenské pětistovku a za sociální víc než šest tisíc měsíčně. A to se většině podnikatelek a živnostnic jednoduše nevyplatí.

Tolik shrnutí všeho důležitého pro pravidla a výpočet porodného a mateřské v příštím roce. Kalkulačku, která vám výpočet mateřské ještě víc usnadní, už připravujeme. 

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+138
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 52 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

23. 12. 2012 22:21, Michaela

Tak toto psala asi osoba která nemá děti,co? Mě celkem daně nezajímají jen aby mělo co jíst mé dítě a já ..a řeknu Vám že 6100,- je doooost málo..já bych ty politiky nakopala někam..těch 6100,- není přece jen na dítě ale i matku která musí jíst atd..a kde je očkování..a spousta jiných věcí..to je směšné.

Zobrazit celé vlákno

+230
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (52 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Očima expertů: Proč stát nepodporuje rodiny s dětmi?

24. 8. 2012 | Ondřej Tůma | 37 komentářů

Očima expertů: Proč stát nepodporuje rodiny s dětmi?

Stát sice naříká, že je moc důchodců a málo batolat, rodiny s dětmi ale nedokáže nijak podpořit. Co si o tom myslí členové Národní ekonomické rady vlády Pavel Kohout a Daniel Münich,... celý článek

Jste žena samostatně výdělečně činná? Myslete na mateřskou!

9. 3. 2012 | Petra Dlouhá | 17 komentářů

Jste žena samostatně výdělečně činná? Myslete na mateřskou!

„Žen samostatně výdělečně činných“ je v Česku požehnaně. Když přicházejí do požehnaného stavu, řadu z nich zaskočí, že kromě mateřských radostí je čekají také finanční starosti. Od... celý článek

Porodné, mateřská a rodičovská. Stručně, jasně, přehledně

30. 1. 2012 | Petra Dlouhá | 60 komentářů

Porodné, mateřská a rodičovská. Stručně, jasně, přehledně

Porodné, mateřská a rodičovská. Tři slova, která zajímají všechny nastávající rodiče. Pro velký zájem našich čtenářů přinášíme ještě jednou souhrnný přehled pro rok 2012. Najdete v... celý článek

Kalkulačka rodičovského příspěvku: změny od roku 2012

1. 11. 2011 | redakce Peníze.CZ | 133 komentářů

Kalkulačka rodičovského příspěvku: změny od roku 2012

Změny v rodičovské by měly přijít od 1. ledna. Pokud ovšem novela příslušného zákona projde senátem, poslanci už ji odkývali. Víceméně s tím ale můžete počítat. A taky s námi můžete... celý článek

Chcete být ženou v domácnosti? Opatřete si pracháče!

5. 9. 2011 | Ludmila Řezníčková | 40 komentářů

Chcete být ženou v domácnosti? Opatřete si pracháče!

Být ženou v domácnosti, věnovat svůj čas a svou energii dětem a péči o dům – starosvětský ideál není zdaleka mrtev. Ovšem chce to movitého a řádně zabezpečeného partnera, nečekejte,... celý článek

Partners Financial Services