Zlato – jediné jisté peníze, které neovlivní politici ani bankéři

PR článek | rubrika: Když se řekne | 7. 10. 2013 | 19 komentářů
PR TEXT. Zlato člověka fascinuje už víc jak 5 tisíc let. Jako investice vydrží léta a přitom neztratí svojí hodnotu. Jak tento cenný kov výhodně nakoupit a přitom se nenechat napálit?
Zlato – jediné jisté peníze, které neovlivní politici ani bankéři

Češi jsou na rozdíl od našich západních, ale i některým východních sousedů spíše nedůvěřiví a zdrženliví. I přes značný nákupní boom v posledních dvou letech značně zaostáváme za jinými zeměmi,“ říká v rozhovoru Jan Žák, obchodní ředitel obchodu Zlaťáky.cz.

Možností, jak zhodnotit své peníze je v současnosti spousta. Proč by měl člověk investovat právě do zlata?

Zlato určitě není jedinou správnou ekonomickou investicí, kterou by měl člověk ve svém životě zrealizovat. Existenci zlata jakožto pravého aktiva znají generace lidí již více než 5000 let. Jinými slovy se jedná o jediné, historií prověřené peníze, jejichž existenci neurčují politici či bankéři, ale omezená zásoba drahých kovů na naší planetě. Hovoříme o aktivu, které nelze libovolně „natisknout“ ani virtuálně zhodnocovat. Staré židovské pravidlo říká, že třetina peněz by měla být uložena v akciích, třetina v nemovitostech a třetina ve zlatě či jiných drahých kovech.

Podle analytiků cenné kovy poskytují spíše ochranu před inflací než zisk. Komu byste takovou investici doporučil?

Investici do zlata bych de facto doporučil komukoliv. Na rozdíl od papírových peněz je investice do drahých kovů vždy bezpečná a garantuje ochranu před znehodnocením.

Příklad

Před deseti lety v roce 2002 stála 1 unce zlata zhruba 450 dolarů, při průměrném kurzu 35 Kč/USD je tedy cena zlata 15 750 Kč za jednu unci. Dále uveďme, že malý byt o velikosti 1+1 v krajském městě stál v té době cca 300 000 Kč.

Hodnota nemovitosti tedy odpovídá ekvivalentu cca 20 uncí zlata. V dnešní době lze tento byt o stejné velikosti pořídit zhruba za 500-600 tisíc korun. Počítáte-li se mnou, tak při aktuální ceně 27 000 Kč za 1 unci se jedná o zhruba stejný ekvivalent 20 uncí zlata. A to i přes fakt, že donedávna tento rozdíl byl výrazně lepší ve prospěch zlata.

Každý střadatel se tedy může rozhodnout, zda-li se chce probudit po 10 letech s bankovním účtem, na kterém bude mít hotovost cca 350 tisíc, nebo s 20 uncemi zlata, které budou mít reálnou kupní hodnotu podstatně vyšší (např. pro nákup stejného bytu jako před 10 lety).

Samozřejmě pravdou zůstává, že čím je delší interval vaší investice, lze lépe pozorovat tento vývoj a lépe demonstrovat skutečnou hodnotu těchto faktorů.

Můžeme tedy říci, že tyto drahé kovy by neměly chybět v portfoliu každého, kdo vnímá rizika dnešní doby, stejně jako svou povinnost uchovat majetek pro další generace.

Zlato či stříbro lze brát jako uchovatel aktuální hodnoty majetku, nikoliv jako garantované růstové aktivum. Ekonomika vždy prochází určitými cykly a rozhodně je někdy lepší proměnit zlato na hotové peníze, za které realizujete nákup dalších reálných aktiva – například zmiňované nemovitosti.

Rozhodně se však jedná o reálnou ochranu proti inflaci, kterou jsou vaše peněžní úspory každoročně znehodnocovány.

Je třeba si uvědomit, že reálná inflace je více než 10 % ročně. Reálnou inflaci poznáte na ceně spotřebního koše, nikoliv na papíře ministerstva financí.

Co se vyplatí nejvíce? Kupovat šperky, mince a medaile, nebo přímo zlaté cihly?

Pokud budeme hovořit o investici, nikoliv potěšení, určitě se vyplatí nakupovat mince či slitky. Šperky a medaile tedy lze vnímat spíše jako zmiňované potěšení či ryzí sběratelství. Avšak i pokud zúžíme výběr na slitky či mince, není odpověď úplně jednoduchá. Je třeba se dále zorientovat v nabídce, a to především mincí.

Rozhodně je značný rozdíl mezí investicí do tzv. cihliček, či investičních mincí a tzv. numismatiky. Pro zjednodušení orientace si dovolím přiblížit a zjednodušit portfolio drahých kovů. Obecně se tento druh investic dělí do dvou základních kategorií.

První kategorii tvoří tzv. investiční zlaté a stříbrné mince či slitky (cihličky). Tyto mince a slitky nemají žádnou sběratelskou (numismatickou) hodnotu a jsou pouze samotnou investicí do drahého kovu.

Rozdíl mezi investiční mincí a slitkem spočívá pouze v jiné formě afinace, tj. někomu se více líbí „kolečka“, jinému „cihličky“. Všechny tyto investiční mince a slitky se razí v nelimitním nákladu, a tedy pouze dle přijatých objednávek.

Druhou kategorii tvoří tzv. zlaté a stříbrné pamětní mince. Na rozdíl od první kategorie mají tyto mince další přidanou hodnotu. V oboru numismatiky je samotné sběratelství dáno především limitním emisním nákladem, konkrétní událostí či tématem, ke které je daná mince vázána, a také významností emitenta či zpracovatele. Na českém trhu se jedná pouze o mince od České národní banky.

Každá z těchto kategorií má rozhodně své výhody a nevýhody. Investiční mince a slitky mají výhodu především v likviditě. Tyto mince či slitky lze ihned odprodat za předem definovanou cenu, a to kdekoliv ve světě v bance či u obchodníka.

Nevýhoda této investice je v její volatilitě (výkyvu ceny přímo závislé na burze). Hodnota vaší investice je přímo závislá na vývoji ceny zlata na komoditní burze a také měny, ve které je mince obchodována. Není zde žádná další přidaná hodnota.

Pamětní mince představují výhodu především ve stabilitě investice. U těchto mincí dochází ke sběratelskému zhodnocení, a to nad rámec zhodnocení samotného růstu ceny drahého kovu. V případě poklesu či turbulencí na komoditním či měnovém trhu, jste chráněni před ztrátou. Máte totiž jakousi spodní cenovou hladinu, pod kterou vaše investice neklesne.

Za nevýhodu lze považovat pouze delší likviditu. Samozřejmě je vše otázka prodejní ceny. Pokud chcete minci prodat okamžitě, není také žádný problém, avšak cena nebude samozřejmě ta nejvyšší možná. Pokud ale nabídnete tuto minci na sekundární trh (sami či skrze obchodníka), obdržíte obvykle odpovídající cenu – avšak musíte chvíli počkat.

Určitě také hraje roli trh, na kterém mince nabízím tj. z pohledu emitenta mince – zdali se jedná o českou či zahraniční minci. Na českém trhu budou rozhodně likvidnější české mince a na mezinárodním poli zpravidla zahraniční emise renomovaných mincoven.

Jak funguje obchod se zlatem?

Nakupovat zlato lze několika způsoby. Můžete do něj investovat například formou certifikátů, kontraktů či jiných „virtuálních“ aktiv. Jelikož věřím pouze skutečným hodnotám, které jsou prověřeny generacemi, dovolím si popsat pouze obchod s fyzickým zlatem.

Nákup zlata:

Certifikované fyzické zlato lze zakoupit u obchodníků s drahými kovy či v některých bankovních domech. Upozorňuji, že nyní hovoříme o tzv. investičním zlatě v podobě slitků či mincí, nikoliv o zlatě, jež je prodáváno ve špercích, granáliích či jiných produktech. Na rozdíl od těchto produktů má investiční zlato certifikaci a likviditu stanovenou burzovní autoritou asociace LBMA v Londýně. Dále je investiční zlato osvobozeno od daně z přidané hodnoty (DPH). Což je určitě dosti podstatný argument z pohledu investice.

Výkup zlata:

Určitě jednou z největších předností investice do drahých kovů a investičního zlata především je jeho likvidita, tedy možnost kdykoliv a takřka kdekoliv toto aktivum prodat za předem jasně definovanou cenu. Obvykle nejlépe prodáte „své“ zlato u obchodníka, u kterého jste předtím nakoupili. Tzv. „spread“, tedy rozdíl mezi prodejní a výkupní cenou, bývá nejpříznivější. Pokud nicméně váš obchodník negarantuje zpětný odkup, lze prodat toto zlato u jiného obchodníka, avšak za nějaký drobný poplatek. Dále, jak jsem již uvedl, je také možnost zlato prodat takřka v kterékoliv bance světa. Pokud bych chtěl předvídat katastrofické scénáře, je lepší si zlato ponechat a v budoucnu jej opět směnit za cokoliv jiného, pro vás v aktuální moment potřebného.

Cena zlata:

Aktuální prodejní (i výkupní) cenu zlata určuje komoditní a měnová burza. Obvykle je cena stanovena na základě aktuální tzv. spotové ceny zlata a ceny měny, ve které je zlato obchodováno. Ne vždy se jedná o dolar, neboť většina evropských afinerií obchoduje se svými obchodníky dále v eurech. Tj. výpočet ceny zlata je stanoven na základě ceny zlata na burze a ceny eura na měnové burze. Jen pro úplnost, někteří obchodníci mohou obchodovat také na základě ceny, která je stanovena londýnskou burzou, tzv. „London fix“. Ta se aktualizuje pouze 2× denně (dopoledne a odpoledne).

Z čeho se tedy přesně skládá konečná cena investičního slitku nebo mince? V prvé řadě se tedy jedná o výše popsaný mechanismus kalkulace ceny, tedy cena drahého kovu a měny.

Je potřeba si uvědomit, že v této fázi máme vyjádřenu pouze cenu „surového zlata“. Dále je tedy třeba tento kov uvést do další formy, která zaručuje zmiňovanou obchodní likviditu, tedy do podoby slitku či mince.

Marže afinerie je stanovena od 3 % do 30 % podle velikosti mince či slitku. Obecně platí pravidlo, že čím je slitek či mince těžší, tím je jeho tzv. „premium“ (poplatek za afinaci) nižší. Optimální investici tedy doporučuji od hmotnosti 1 oz (jedné trojské unce, 31,1 g).

Poslední článek tvoří marže samotného obchodníka. Ta se obvykle pohybuje od 0,1 % do 2 %. Někteří obchodníci prodávají samozřejmě s vyšší marží, avšak v tomto případě vám obchod nedoporučuji!

Jaký vztah mají Češi ke zlatu? Ražba mincí tu má poměrně dlouhou tradici a sbírá po světě různá ocenění. Jaké zlato se v Česku nejvíce prodává?

Po pravdě řečeno Češi jsou na rozdíl od našich západních, ale i některých východních sousedů spíše nedůvěřiví a zdrženliví. I přes značný nákupní boom v posledních dvou letech značně zaostáváme za jinými zeměmi.

Obvyklá hodnota aktiv drahých kovů ve vyspělých zemích představuje zhruba 10–15 % majetku. Samozřejmě je to ještě trochu méně než zmiňované židovské pravidlo, ale jedná se o průměr. Nicméně v České republice je objem těchto investic zhruba 3–5 %. Což je určitě velice málo. Pokud se bavíme o ražbě mincí, tak samozřejmě máme úspěšnou historii.

Nicméně pro upřesnění je třeba mít na paměti, že vyjma mince z emise České národní banky razí české mincovny (na trhu jich je několik) pouze medaile. Tyto medaile se následně prodávají s 20% DPH, a nejsou tedy úplně ideální investicí z pohledu přidané hodnoty a následné likvidity.

O nákupu zlata přesvědčoval své komplice i exhejtman David Rath. Chtěl tak schovat špinavé peníze. Podle odposlechů si pochvaloval, že zlato zabere méně místa než bankovky. Jak náročný je tento materiál na péči? Můžeme ho skladovat třeba v krabici od vína?

Právě jedinečné vlastnosti fyzického zlata dělají z tohoto kovu uchovatele hodnoty, a tedy jedinečné aktivum. Unikátní fyzikální vlastnosti tohoto kovu jej činí věčným. Zlato je jeden z nejstálejších a chemicky nejodolnějších materiálů. Nekoroduje a ani se neopotřebovává.

Jediná sloučenina, se kterou tento kov reaguje, je kyselina lučavka královská. Nezničí jej tedy ani kyselina sírová či jiné agresivní sloučeniny. Díky své vysoké hustotě dokáže i v relativně malém objemu koncentrovat značnou hodnotu. Z tohoto pohledu je tedy ideální též jeho skladování či následná mobilita.

Ze všech těchto důvodů se samozřejmě stává tento kov velice oblíbený též pro ukrytí nelegálně nabytých prostředků či pro jeho anonymitu držení. Což je myslím dnes i v budoucnu velmi tíživá otázka.

Před prodejci zlatých mincí a medailí jsou lidé často varováni kvůli nekalým obchodním praktikám. Snad každý někdy objevil ve schránce dopis se „zaručeně výhodnou“ nabídkou. Nekazí vám takový letákový byznys pověst?

Bohužel, kvůli některým nestandardním praktikám několika málo společností může být objektivní posouzení této investice narušeno a zpochybněno. Aktuálně se nejedná na našem trhu pouze o některé zásilkové společnosti.

Současný trh je také deformován podomními prodejci zlata, kteří sice dělají „medvědí“ službu osvěty informací, avšak prodají vám tyto drahé kovy se značnou marží. Jejich marže musí totiž pokrýt celou strukturu takto vytvořené obchodní sítě. Také si dovolím varovat před některými druhy „spoření do zlata“.

Některé programy samozřejmě nepředstavují riziko, ale jsou zde i některé společnosti, které nemají dobré úmysly. Vyvarujte se společností, které vám dávají do ruky pouze jakýsi certifikát či smlouvu o svěření a uchování „vašeho zlata“.

Myslím, že z informací, které si lidé předávají celé generace, pramení pravidlo, že lze věřit pouze tomu, co vidím či mám reálně k dispozici. Doporučují tedy nakupovat u ověřených obchodníků, kteří jsou registrování u ČNB či u Puncovního úřadu a mají svoji dlouhodobou tradici na trhu.

Určitě je z těchto důvodů lepší nakoupit fyzicky 1 g zlata – slitku než posílat někam peníze. Samozřejmě argument nižší ceny za 1 g může mít svou váhu, ale z dlouhodobého hlediska je určitě riziko pádu těchto společností závažnější argument než několik málo korun navíc za 1 g čistého fyzického zlata.

Toto samozřejmě platí pro ty, kteří mají tzv. hlouběji do kapsy. Ostatní lidé, kteří mají lepší osobní ekonomickou bilanci, by měli určitě investovat ve vyšších gramážích a ve formě výše popsané.

Srovnávat se vyplatí

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+19
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 19 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

10. 10. 2013 17:50, Jan Žák

Po pravdě nevím, co jste chtěl úplně tímto výpočtem dokázat.. Snad jen, že nyní je trojnásobně lepší zlato nakoupit než kdykoliv před tím. Z pohledu inflace i reálného života je přeci jasný tento (příklad) budu vycházet z Vašich údajů:
Pokud v roce 1991 stála unce 400 USD a při kurzu 29 CZK/USD je to tedy 11.600,- Kč za unci. Kupní síla této unce byla například 1160 litrů benzínu (počítáno cenou 10,- Kč/l). Dnes si za 1 unci koupíte 695 litrů benzínu (počítáno za 36,-Kč/l) - tedy o 50% méně .
Neřeším zde, zda-li roste nebo klesá cena zlata. Tvrdím pouze, že pokud jste v roce 1991 "investoval" 11.600,- Kč, tak v roce 2013 byste si za stejné bankovky pořídil například o 50% méně benzínu než kdybyste za tyto peníze pořídil zlato! A TO JE REÁLNÁ INFLACE! Přepočtěte prosím všechny věci běžné spotřeby (energie, bydlení, pohonné hmoty, potraviny) a podrobte je tomuto příkladu. Je myslím nepodstatné, kolik je udávaná inflace, kterou eviduje stát. Jak se počítá, neleznete například zde: http://edu.uhk.cz/~jindrvo1/files/maek1/texty/08_Inflace.pdf. Občanům je například jedno, kolik jsme exportovali turbín pro jaderné elektrárny...

Zobrazit celé vlákno

+28
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

8. 10. 2013 13:51, Lukáš

Stačilo úvodní slovo "jako investice vydrží léta a přitom neztratí hodnotu" a článek jsem nedočetl. I když se jedná o PR článek, tak mi vadí nepravdy. Investice do zlata má pro určité lidi smysl, ale rozhodně by se neměla prodávat jako "bezpečná". Pokud tato investice dokázala udělat - 40%, tak jí rozhodně jako bezpečnou nepovažuji.

-9
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (19 komentářů) příspěvků.
Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

Výsledky nemovitostních fondů: Inflaci překonalo šest retailových

27. 2. 2024 | Jan Traxler

Výsledky nemovitostních fondů: Inflaci překonalo šest retailových

Většina retailových nemovitostních fondů loni vydělala kolem pěti až sedmi procent. Nejvyšší zhodnocení zaznamenal Mint I. rezidenční fond, ukazuje porovnání.

ECB si kopla do bitcoinu. Čas nakupovat? Týden v kryptu

24. 2. 2024 | Tomáš Krause

ECB si kopla do bitcoinu. Čas nakupovat? Týden v kryptu

Evropská centrální banka si zkusila kopnout do bitcoinu. Asi jako když se mladistvý intelektuál pokusí nakopnout merunu. Spočítáno: 51% útok na bitcoin se nemůže vyplatit. Nigérie a... celý článek

S DIPem můžete jít do rizika, říká investiční expert

21. 2. 2024 | Hynek Just | 2 komentáře

S DIPem můžete jít do rizika, říká investiční expert

Když za mnou přijde třicetiletý člověk, že si chce založit DIP, doporučím mu akciové fondy. Při takhle dlouhém horizontu se riziko vyplácí. Pokud si bude každý měsíc odkládat čtyři... celý článek

Češi řekli, proč neinvestují. Na prvním místě je strach

20. 2. 2024 | redakce Peníze.CZ | 1 komentář

Češi řekli, proč neinvestují. Na prvním místě je strach

Strach z podvodu a ze ztráty peněz jsou nejčastějšími důvody, proč Češi neinvestují. Až za nimi je nedostatek peněz. Ukázal to průzkum agentury Perfect Crowd na reprezentativním vzorku... celý článek

Bitcoin stojí už přes 50 tisíc. Souboj solany a BNB. Týden v kryptu

17. 2. 2024 | Tomáš Krause | 1 komentář

Bitcoin stojí už přes 50 tisíc. Souboj solany a BNB. Týden v kryptu

Cena bitcoinu letí pořád výš, zkrachovalá Genesis smí prodat aktiva za miliardy, solana a BNB se perou o pozici tržní čtyřky. Únosci počítačů vydělali loni miliardu dolarů v kryptu... celý článek

Partners Financial Services