Vytápíte elektřinou? Připravte peněženky na trojnásobné zvýšení cen

Vytápíte elektřinou? Připravte peněženky na trojnásobné zvýšení cen
Smířili jste se letos s oznámeným 9% nárůstem cen elektrické energie? Budete těžko na toto zdražení hledat peníze? A co byste řekli zdražování 2x až 3x vyššímu? Distributoři si s námi zahráli nehezkou hru s čísly, podívejte se, o kolik skutečně zaplatíte za elektřinu více.

Používáte-li pro vytápění své domácnosti elektrickou energii, čekají vás letos velké výdaje. Na nárůst cen v průměru o 9 %, který zveřejňovali dodavatelé elektřiny i Energetický regulační úřad (ERÚ) na přelomu roku, zapomeňte, zdražení bude mnohem citelnější. Za elektřinu obecně zaplatí více ti z vás, kdo používáte jak vysoký, tak nízký tarif.

Nižší vyššímu, nebo vyšší nižšímu? Obojí

Postup, jakým se ERÚ dopracoval k jednocifernému navýšení cen, je následující: nižší sazba pro vysoký tarif (VT), nižší poplatek za stálý plat, ale vyšší sazba pro nízký tarif (NT). Toto sice neplatí pro každou sazbu, jak uvidíte i z našich příkladů, obecně však lze říct, že pro VT se snížila sazba průměrně o 40 %, pro NT naopak o 40 % vzrostla a cena za hlavní jistič klesla zhruba o 40 %. Z prostého součtu daných čísel by se dokonce mohlo zdát, že došlo ke snížení cen. Pokud si však uvědomíte, kolik hodin denně využíváte nízký a kolik vysoký tarif, o zlevňování nemůže být řeč. Pro lepší představu uvádíme konkrétní příklad pro společnost E.ON, ta sice působí regionálně, ale s podobným přístupem se setkáte u všech energetických společností u nás.

Energetická společnost E.ON upravila ceny následujícím způsobem:
Sazba pro domácnosti D45, která se používá pro přímotop a tepelná čerpadla:
  • VT (4 hodiny denně)… rok 2006 2,023 Kč/kWh a rok 2005 3,800 Kč/kWh... pokles o 46,8 %,
  • NT (20 hodin denně)... rok 2006 1,585 Kč/kWh a rok 2005 1,110 Kč/kWh... nárůst o 42,8 %,
  • Stálý plat za jistič (do 3x25 A)... rok 2006 264 Kč a rok 2005 474 Kč... pokles o 44 %.

Z tabulky tedy vyplývá snížení cen o 48 %. Zahrnete-li do našich výpočtů i průměrnou roční spotřebu elektrické energie v obou tarifech, nejenže toto procento nebude tak vysoké, bude mít dokonce i opačné znaménko. Pokud byste ve vysokém tarifu "protopili" 500 kWh ročně (nově už se uvádí MWh, kvůli porovnání s předchozím rokem však budeme ještě používat kWh) a v nízkém 30 tisíc kWh, stálo by vás to dohromady necelých 52 tisíc Kč, loni byste však za stejné teplo zaplatili necelých 41 tisíc Kč. Což rozhodně není snížení cen ani o 48 %, ani zvýšení o inzerovaných 9 %, ale nárůst o 26,5 %. (Pro přesný výpočet se podívejte do tabulky.)
Pokud se vám zdá jistič 25 A nepřiměřený a raději volíte 32 A, bude vás letos stát (327 * 12) 3 924 Kč, kdežto loni (586 * 12) 7 032 Kč. Celkem byste tak letos za elektřinu vydali 52 485 Kč, loni 42 232 Kč, nárůst tedy o 24,3 %.

Průměrná roční spotřeba elektřiny v roce 2006 a 2005 při sazbě D45 (E.ON)
Tarif 2006 2005
Vysoký tarif (spotřeba 500 kWh) 1 011 Kč (500 * 2,023) 1 900 Kč (500 * 3,80)
Nízký tarif (spotřeba 30 000 kWh) 47 550 Kč (30 000 * 1,585) 33 300 (30 000 * 1,11)
Stálý plat (jistič 3x25A ) 3 168 Kč (264 * 12) 5 688 (474 * 12)
Celkem 51 729 Kč (nárůst o 26,5 %) 40 888 Kč

Portál tzb-info.cz (Technické zařízení budov, stavebnictví a úspory energií) počítal zdražení v sazbě D45 pro Severočeskou energetiku (SEČ) při roční spotřebě ve vysokém tarifu 500 kWh a v nízkém tarifu 26 tisíc kWh s jističem 32 A. Loni jste tak v severních Čechách topili za necelých 39 tisíc Kč, letos "padne" na elektřinu přes 48 tisíc Kč, nárůst o 24 %.

Domácnost topící elektřinou? Viditelná jehla v kupce sena

Připadá-li vám topení elektřinou drahé a myslíte si, že takhle přece nikdo topit nemůže, možná vás čísla v následující tabulce přesvědčí o opaku. Přímotopy jako hlavní zdroj energie používalo v roce 2004 přes 270 tisíc domácností, akumulační vytápění přes 70 tisíc domácností a takzvané hybridní vytápění přes 4 tisíce domácností (bližší vysvětlení pojmů najdete na konci textu). Asi v polovině devadesátých let vláda značně podporovala topení pomocí přímotopů u domácností, pak ale přišlo velké zdražení. "Je to vědomá podpora nejméně efektivního způsobu využití primárního zdroje energie. Vláda neupozornila občany, kteří si zřizovali přímotopná topení, na to, že u nás jsou zdeformované ceny energie a že tyto ceny se budou postupně narovnávat," vysvětloval v roce 1996 Martin Bursík, předseda výboru pro životní prostředí Magistrátu hl. m. Prahy.

Zdražení elektrické energie (a nejen té) a uvolnění trhu s elektřinou jsme se věnovali v článku Elektřina zdražila. Jít k levnějšímu dodavateli nebude snadné.
Současné počty domácností se od těch za rok 2004 nebudou příliš lišit, tato oblast se nevyznačuje přílišnou fluktuací, dokládá to i tiskový mluvčí Pražské energetiky: "Nyní v sazbě D25d evidujeme 72 250 odběrných míst," což téměř odpovídá údajům v tabulce.
Tučně jsou zvýrazněny sazby, které využívají právě ty domácnosti, které elektřinou nejen běžně svítí, "pohánějí" spotřebiče, ohřívají vodu, ale i topí. Ostatní sazby jsou už k vytápění méně výhodné. Navíc došlo letos ke sloučení sazeb D24 a D25 do sazby D25d a sazeb D34 a D35 do sazby D35d, takže rozdělení sazeb tak, jak je vidíte v tabulce, již neplatí.

Počet domácností podle vybraných sazeb v roce 2004
ČEZ E.ON PRE Druh vytápění Celkem domácností
celkový počet % celkový počet % celkový počet %
D24 301 0,01 123 0,01 146 0,03 akumulační
D25 672 462 23,23 297 015 24,21 71 951 12,82
D26 46 528 1,61 15 997 1,30 7 680 1,36 70 205
D34 943 0,03 305 0,02 1 378 0,25 hybridní
D35 2 582 0,09 972 0,08 456 0,08 4010
D45 182 155 6,29 71 052 5,79 20 051 3,57 přímotopy 273 258
Celkem domácností 2894445 1226852 561 060
Zdroj dat: ERÚ
Poznámka: Sazby D24,D25 a D26 pro akumulační vytápění, sazby D34 a D35 pro hybridní vytápění a D45 pro přímotopy

Vyšší zdražování čeká i akumulační vytápění

Při porovnávání jednotlivých sazeb a jednotlivých distributorů si ještě uvedeme příklad pro druhou nejrozšířenější sazbu, tedy takovou, kdy se používá elektřina i k vytápění domu: sazbu D26 (pro akumulační vytápění a ohřev vody). Z tabulek pod textem vidíte, že ani když máte doma akumulační kamna a vodu ohříváte bojlerem, na zmíněné 9% navýšení cen se nedostanete. Při spotřebě 3 tisíc kWh ve vysokém a 22 tisíc kWh v nízkém tarifu protopíte zhruba o 15 % více než loni.

S jističem 40 A (místo 25 A), bychom měsíčně letos zaplatili 520 Kč, loni ještě 567 Kč. Ročně byste tak vydali 39 575 Kč místo loňských 35 914 Kč, což je nárůst zhruba o 10 %.
Server TZB uvádí nárůst u sazby D 26 u SEČ o 22,6 %, předpokládá přitom roční spotřebu ve vysokém tarifu 1 500 kWh a 25 000 kWh v nízkém tarifu, s jističem 40 A.

Sazba pro domácnosti D26, která se používá pro přímotop a tepelná čerpadla (E.ON):
  • VT (40 hodin denně)… rok 2006 1,945 Kč/kWh a rok 2005 3,250 Kč/kWh... pokles o 40,15 %,
  • NT (8 hodin denně)... rok 2006 1,250 Kč/kWh a rok 2005 0,880 Kč/kWh... nárůst o 42 %,
  • Stálý plat za jistič (do 3x25 A)... rok 2006 340 Kč a rok 2005 291 Kč... nárůst o 16,8 %.

Průměrná roční spotřeba elektřiny v roce 2006 a 2005 při sazbě D26 (E.ON)
Tarif 2006 2005
Vysoký tarif (spotřeba 3 000 kWh) 5 835 Kč (3 000 * 1,945) 9 750 Kč (3 000 * 3,25)
Nízký tarif (spotřeba 22 000 kWh) 27 500 Kč (22 000 * 1,250) 19 360 (22 000 * 0,88)
Stálý plat (jistič 3x25 A) 4 080 Kč (340 * 12) 3 492 (291 * 12)
Celkem 37 415 Kč (nárůst o 15 %) 32 602 Kč

Druhy vytápění:

Přímotopný elektrický spotřebič - zařízení sloužící pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody, které přeměňuje elektřinu na tepelnou energii bez akumulace tepla.
Akumulační elektrický spotřebič - zařízení sloužící pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody, které přeměňuje elektřinu v tepelnou energii a ukládá ji do tepelného akumulátoru.
Hybridní (smíšené) vytápění - vytápěcí soustava, která je složena z elektrické akumulační a přímotopné části.
Vytápění s tepelným čerpadlem - vytápěcí soustava, u které je základním vytápěcím systémem tepelné čerpadlo s možným doplněním o další zdroj tepla pro krytí špičkových tepelných nároků. Tepelné čerpadlo je zařízení, které za pomoci kompresoru poháněného elektřinou mění teplo obsažené ve vzduchu, spodní a povrchové vodě nebo v půdě na teplo vhodné pro vytápění nebo ohřev užitkové vody. Tato technologie patří do kategorie obnovitelných zdrojů.
Zdroj dat: www.tzb-info.cz

Výsledné zdražení cen elektřiny rozhodně nebude "jen" o inzerovaných 9 %, ale dvakrát až třikrát takové. Pochopitelně nejvíc se dotkne těch, kteří elektřinou topí, obecně jej však pocítí všichni z vás, kteří používáte oba tarify, tedy jak nízký tak vysoký. Proč na tuto skutečnost vláda, úřad nebo samotné energetické společnosti neupozornili? To, že s námi, se svými občany a zákazníky hráli špinavou hru s vlastními pravidly, se snad nebude opakovat. Omluvu a nápravu očekávat nelze.

Topíte elektřinou? Budete mít peníze na zaplacení tuhé zimy? Co si myslíte až o trojnásobně vyšším zdražování oproti zveřejněnému? Diskutujte v

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+2
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 46 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

20. 2. 2006 13:53, Honza

Taky se připravte na zvýšení poplatku za připojení a to i když jste si již všechno připravily. ERU funguje tak, aby chránil dodavatele před poklesem zisků a nikoliv odběratele. Návrh vyhlášky na http://www.eru.cz/pdf/vyhlasky_navrh_05_11_14.pdf

+48
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

21. 2. 2006 13:17, P.C.

1) Při pozorném čtení je zřejmé, že JEDEN člověk s dvojnásobkem průměru vystačí na DVA s polovinou průměru. Proto je lidí s podprůměrným platem více, než těch s nadprůměrným. Tolik k matematice a statistice.

2) Za minimální mzdy jsou přinuceni pracovat pouze nekvalifikovaní a nespolehliví pracovníci. a ti, co nejsou schopní se svou situací něco dělat. Pokud se to někomu nelíbí, ať nepokřikuje po hospodách, ale zamyslí se, co s tím. Znám lidi, kteří mají i dvě zaměstnání a po nocích studují. Znám i lidi, kteří si jen stěžují, jak mají málo. Jediní, kdo zaslouží pomoc, jsou nemocní a invalidé.

3) Je jasné, že čím více cizích statků budou spravovat úředníci, tím více korupce s tím bude spojeno. A je jedno, jaké to jsou statky, zda dotace z EU, veřejné pobídky, či jenom nějaké lokální daně. Důležité je, že korupci podporuje právě výše uvedené správcovství a rozhodování o cizím majetku. Jakmile si každý bude spravovat jen svůj majetek nebo sám rozhodne, kdo mu ho spravovat bude a za jakých podmínek, korupce sama vymizí. Naštěstí ke svému životu potřebuju jen ty úředníky, kteří o cizím majetku nerozhodují.

4) Jít k volbám význam určitě má a volit je třeba nejmenší zlo, protože dobro zatím nekandiduje.

Zobrazit celé vlákno

-12
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (46 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Elektřina zdražila. Jít k levnějšímu dodavateli nebude snadné

6. 1. 2006 | Dana Chytilová

Elektřina zdražila. Jít k levnějšímu dodavateli nebude snadné

Zdá se vám váš současný dodavatel elektřiny drahý? Můžete jej změnit. Že to však nebude tak jednoduché, a že se zdražování stejně nevyhnete, se dozvíte dále. Kromě elektřiny zdražuje... celý článek

Daň z příjmů zaměstnanců za rok 2005: (ne)výhodné novinky

4. 1. 2006 | Kateřina Havlíčková

Daň z příjmů zaměstnanců za rok 2005: (ne)výhodné novinky

Významnými novinkami, které můžeme využít při účtování za rok 2005, jsou daňové zvýhodnění a společné zdanění manželů. Poradíme, zda se vám tyto instrumenty vyplatí a jak je co nejlépe... celý článek

Na nemocenské dostaneme přidáno

3. 1. 2006 | Ludmila Řezníčková | 1 komentář

Na nemocenské dostaneme přidáno

Oblastí, ve které si letos finančně polepšíme, je nemocenská. Chcete vědět, o kolik stoupne právě vám? Víte, kolik nově dosahuje nejvyšší možná částka?

Změny daně z příjmu za rok 2006: co nás čeká?

3. 1. 2006 | Kateřina Havlíčková

Změny daně z příjmu za rok 2006: co nás čeká?

Zásadnější změny, které nás v tomto roce čekají, byly provedeny u daně z příjmu. Upravena byla daňová pásma, odčitatelné položky, pravidla pro odepisování úroků z úvěrů atd. Na co všechno... celý článek

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.