Vytápíte elektřinou? Připravte peněženky na trojnásobné zvýšení cen

Vytápíte elektřinou? Připravte peněženky na trojnásobné zvýšení cen
Smířili jste se letos s oznámeným 9% nárůstem cen elektrické energie? Budete těžko na toto zdražení hledat peníze? A co byste řekli zdražování 2x až 3x vyššímu? Distributoři si s námi zahráli nehezkou hru s čísly, podívejte se, o kolik skutečně zaplatíte za elektřinu více.

Používáte-li pro vytápění své domácnosti elektrickou energii, čekají vás letos velké výdaje. Na nárůst cen v průměru o 9 %, který zveřejňovali dodavatelé elektřiny i Energetický regulační úřad (ERÚ) na přelomu roku, zapomeňte, zdražení bude mnohem citelnější. Za elektřinu obecně zaplatí více ti z vás, kdo používáte jak vysoký, tak nízký tarif.

Nižší vyššímu, nebo vyšší nižšímu? Obojí

Postup, jakým se ERÚ dopracoval k jednocifernému navýšení cen, je následující: nižší sazba pro vysoký tarif (VT), nižší poplatek za stálý plat, ale vyšší sazba pro nízký tarif (NT). Toto sice neplatí pro každou sazbu, jak uvidíte i z našich příkladů, obecně však lze říct, že pro VT se snížila sazba průměrně o 40 %, pro NT naopak o 40 % vzrostla a cena za hlavní jistič klesla zhruba o 40 %. Z prostého součtu daných čísel by se dokonce mohlo zdát, že došlo ke snížení cen. Pokud si však uvědomíte, kolik hodin denně využíváte nízký a kolik vysoký tarif, o zlevňování nemůže být řeč. Pro lepší představu uvádíme konkrétní příklad pro společnost E.ON, ta sice působí regionálně, ale s podobným přístupem se setkáte u všech energetických společností u nás.

Energetická společnost E.ON upravila ceny následujícím způsobem:
Sazba pro domácnosti D45, která se používá pro přímotop a tepelná čerpadla:
  • VT (4 hodiny denně)… rok 2006 2,023 Kč/kWh a rok 2005 3,800 Kč/kWh... pokles o 46,8 %,
  • NT (20 hodin denně)... rok 2006 1,585 Kč/kWh a rok 2005 1,110 Kč/kWh... nárůst o 42,8 %,
  • Stálý plat za jistič (do 3x25 A)... rok 2006 264 Kč a rok 2005 474 Kč... pokles o 44 %.

Z tabulky tedy vyplývá snížení cen o 48 %. Zahrnete-li do našich výpočtů i průměrnou roční spotřebu elektrické energie v obou tarifech, nejenže toto procento nebude tak vysoké, bude mít dokonce i opačné znaménko. Pokud byste ve vysokém tarifu "protopili" 500 kWh ročně (nově už se uvádí MWh, kvůli porovnání s předchozím rokem však budeme ještě používat kWh) a v nízkém 30 tisíc kWh, stálo by vás to dohromady necelých 52 tisíc Kč, loni byste však za stejné teplo zaplatili necelých 41 tisíc Kč. Což rozhodně není snížení cen ani o 48 %, ani zvýšení o inzerovaných 9 %, ale nárůst o 26,5 %. (Pro přesný výpočet se podívejte do tabulky.)
Pokud se vám zdá jistič 25 A nepřiměřený a raději volíte 32 A, bude vás letos stát (327 * 12) 3 924 Kč, kdežto loni (586 * 12) 7 032 Kč. Celkem byste tak letos za elektřinu vydali 52 485 Kč, loni 42 232 Kč, nárůst tedy o 24,3 %.

Průměrná roční spotřeba elektřiny v roce 2006 a 2005 při sazbě D45 (E.ON)
Tarif 2006 2005
Vysoký tarif (spotřeba 500 kWh) 1 011 Kč (500 * 2,023) 1 900 Kč (500 * 3,80)
Nízký tarif (spotřeba 30 000 kWh) 47 550 Kč (30 000 * 1,585) 33 300 (30 000 * 1,11)
Stálý plat (jistič 3x25A ) 3 168 Kč (264 * 12) 5 688 (474 * 12)
Celkem 51 729 Kč (nárůst o 26,5 %) 40 888 Kč

Portál tzb-info.cz (Technické zařízení budov, stavebnictví a úspory energií) počítal zdražení v sazbě D45 pro Severočeskou energetiku (SEČ) při roční spotřebě ve vysokém tarifu 500 kWh a v nízkém tarifu 26 tisíc kWh s jističem 32 A. Loni jste tak v severních Čechách topili za necelých 39 tisíc Kč, letos "padne" na elektřinu přes 48 tisíc Kč, nárůst o 24 %.

Domácnost topící elektřinou? Viditelná jehla v kupce sena

Připadá-li vám topení elektřinou drahé a myslíte si, že takhle přece nikdo topit nemůže, možná vás čísla v následující tabulce přesvědčí o opaku. Přímotopy jako hlavní zdroj energie používalo v roce 2004 přes 270 tisíc domácností, akumulační vytápění přes 70 tisíc domácností a takzvané hybridní vytápění přes 4 tisíce domácností (bližší vysvětlení pojmů najdete na konci textu). Asi v polovině devadesátých let vláda značně podporovala topení pomocí přímotopů u domácností, pak ale přišlo velké zdražení. "Je to vědomá podpora nejméně efektivního způsobu využití primárního zdroje energie. Vláda neupozornila občany, kteří si zřizovali přímotopná topení, na to, že u nás jsou zdeformované ceny energie a že tyto ceny se budou postupně narovnávat," vysvětloval v roce 1996 Martin Bursík, předseda výboru pro životní prostředí Magistrátu hl. m. Prahy.

Zdražení elektrické energie (a nejen té) a uvolnění trhu s elektřinou jsme se věnovali v článku Elektřina zdražila. Jít k levnějšímu dodavateli nebude snadné.
Současné počty domácností se od těch za rok 2004 nebudou příliš lišit, tato oblast se nevyznačuje přílišnou fluktuací, dokládá to i tiskový mluvčí Pražské energetiky: "Nyní v sazbě D25d evidujeme 72 250 odběrných míst," což téměř odpovídá údajům v tabulce.
Tučně jsou zvýrazněny sazby, které využívají právě ty domácnosti, které elektřinou nejen běžně svítí, "pohánějí" spotřebiče, ohřívají vodu, ale i topí. Ostatní sazby jsou už k vytápění méně výhodné. Navíc došlo letos ke sloučení sazeb D24 a D25 do sazby D25d a sazeb D34 a D35 do sazby D35d, takže rozdělení sazeb tak, jak je vidíte v tabulce, již neplatí.

Počet domácností podle vybraných sazeb v roce 2004
ČEZ E.ON PRE Druh vytápění Celkem domácností
celkový počet % celkový počet % celkový počet %
D24 301 0,01 123 0,01 146 0,03 akumulační
D25 672 462 23,23 297 015 24,21 71 951 12,82
D26 46 528 1,61 15 997 1,30 7 680 1,36 70 205
D34 943 0,03 305 0,02 1 378 0,25 hybridní
D35 2 582 0,09 972 0,08 456 0,08 4010
D45 182 155 6,29 71 052 5,79 20 051 3,57 přímotopy 273 258
Celkem domácností 2894445 1226852 561 060
Zdroj dat: ERÚ
Poznámka: Sazby D24,D25 a D26 pro akumulační vytápění, sazby D34 a D35 pro hybridní vytápění a D45 pro přímotopy

Vyšší zdražování čeká i akumulační vytápění

Při porovnávání jednotlivých sazeb a jednotlivých distributorů si ještě uvedeme příklad pro druhou nejrozšířenější sazbu, tedy takovou, kdy se používá elektřina i k vytápění domu: sazbu D26 (pro akumulační vytápění a ohřev vody). Z tabulek pod textem vidíte, že ani když máte doma akumulační kamna a vodu ohříváte bojlerem, na zmíněné 9% navýšení cen se nedostanete. Při spotřebě 3 tisíc kWh ve vysokém a 22 tisíc kWh v nízkém tarifu protopíte zhruba o 15 % více než loni.

S jističem 40 A (místo 25 A), bychom měsíčně letos zaplatili 520 Kč, loni ještě 567 Kč. Ročně byste tak vydali 39 575 Kč místo loňských 35 914 Kč, což je nárůst zhruba o 10 %.
Server TZB uvádí nárůst u sazby D 26 u SEČ o 22,6 %, předpokládá přitom roční spotřebu ve vysokém tarifu 1 500 kWh a 25 000 kWh v nízkém tarifu, s jističem 40 A.

Sazba pro domácnosti D26, která se používá pro přímotop a tepelná čerpadla (E.ON):
  • VT (40 hodin denně)… rok 2006 1,945 Kč/kWh a rok 2005 3,250 Kč/kWh... pokles o 40,15 %,
  • NT (8 hodin denně)... rok 2006 1,250 Kč/kWh a rok 2005 0,880 Kč/kWh... nárůst o 42 %,
  • Stálý plat za jistič (do 3x25 A)... rok 2006 340 Kč a rok 2005 291 Kč... nárůst o 16,8 %.

Průměrná roční spotřeba elektřiny v roce 2006 a 2005 při sazbě D26 (E.ON)
Tarif 2006 2005
Vysoký tarif (spotřeba 3 000 kWh) 5 835 Kč (3 000 * 1,945) 9 750 Kč (3 000 * 3,25)
Nízký tarif (spotřeba 22 000 kWh) 27 500 Kč (22 000 * 1,250) 19 360 (22 000 * 0,88)
Stálý plat (jistič 3x25 A) 4 080 Kč (340 * 12) 3 492 (291 * 12)
Celkem 37 415 Kč (nárůst o 15 %) 32 602 Kč

Druhy vytápění:

Přímotopný elektrický spotřebič - zařízení sloužící pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody, které přeměňuje elektřinu na tepelnou energii bez akumulace tepla.
Akumulační elektrický spotřebič - zařízení sloužící pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody, které přeměňuje elektřinu v tepelnou energii a ukládá ji do tepelného akumulátoru.
Hybridní (smíšené) vytápění - vytápěcí soustava, která je složena z elektrické akumulační a přímotopné části.
Vytápění s tepelným čerpadlem - vytápěcí soustava, u které je základním vytápěcím systémem tepelné čerpadlo s možným doplněním o další zdroj tepla pro krytí špičkových tepelných nároků. Tepelné čerpadlo je zařízení, které za pomoci kompresoru poháněného elektřinou mění teplo obsažené ve vzduchu, spodní a povrchové vodě nebo v půdě na teplo vhodné pro vytápění nebo ohřev užitkové vody. Tato technologie patří do kategorie obnovitelných zdrojů.
Zdroj dat: www.tzb-info.cz

Výsledné zdražení cen elektřiny rozhodně nebude "jen" o inzerovaných 9 %, ale dvakrát až třikrát takové. Pochopitelně nejvíc se dotkne těch, kteří elektřinou topí, obecně jej však pocítí všichni z vás, kteří používáte oba tarify, tedy jak nízký tak vysoký. Proč na tuto skutečnost vláda, úřad nebo samotné energetické společnosti neupozornili? To, že s námi, se svými občany a zákazníky hráli špinavou hru s vlastními pravidly, se snad nebude opakovat. Omluvu a nápravu očekávat nelze.

Topíte elektřinou? Budete mít peníze na zaplacení tuhé zimy? Co si myslíte až o trojnásobně vyšším zdražování oproti zveřejněnému? Diskutujte v

Odeslat
e-mailem

Líbil se vám článek?

+2
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 46 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

20. 2. 2006 13:53, Honza

Taky se připravte na zvýšení poplatku za připojení a to i když jste si již všechno připravily. ERU funguje tak, aby chránil dodavatele před poklesem zisků a nikoliv odběratele. Návrh vyhlášky na http://www.eru.cz/pdf/vyhlasky_navrh_05_11_14.pdf

+48
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

21. 2. 2006 13:17, P.C.

1) Při pozorném čtení je zřejmé, že JEDEN člověk s dvojnásobkem průměru vystačí na DVA s polovinou průměru. Proto je lidí s podprůměrným platem více, než těch s nadprůměrným. Tolik k matematice a statistice.

2) Za minimální mzdy jsou přinuceni pracovat pouze nekvalifikovaní a nespolehliví pracovníci. a ti, co nejsou schopní se svou situací něco dělat. Pokud se to někomu nelíbí, ať nepokřikuje po hospodách, ale zamyslí se, co s tím. Znám lidi, kteří mají i dvě zaměstnání a po nocích studují. Znám i lidi, kteří si jen stěžují, jak mají málo. Jediní, kdo zaslouží pomoc, jsou nemocní a invalidé.

3) Je jasné, že čím více cizích statků budou spravovat úředníci, tím více korupce s tím bude spojeno. A je jedno, jaké to jsou statky, zda dotace z EU, veřejné pobídky, či jenom nějaké lokální daně. Důležité je, že korupci podporuje právě výše uvedené správcovství a rozhodování o cizím majetku. Jakmile si každý bude spravovat jen svůj majetek nebo sám rozhodne, kdo mu ho spravovat bude a za jakých podmínek, korupce sama vymizí. Naštěstí ke svému životu potřebuju jen ty úředníky, kteří o cizím majetku nerozhodují.

4) Jít k volbám význam určitě má a volit je třeba nejmenší zlo, protože dobro zatím nekandiduje.

Zobrazit celé vlákno

-12
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (46 komentářů) příspěvků.
Partners Financial Services

Přihlášení

Jméno

Nemáte registraci? Zaregistrujte se zde!

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb nám k tomu udělujete souhlas. Další informace.OK

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.