K čemu budou registrační pokladny?

K čemu budou registrační pokladny?
Pochybujete o smyslu registračních pokladen? Vláda nikoliv. Daňový přínos prý bude, ale v jaké výši, a kolik na jejich zavedení utratí peněz, neprozradí. Na tak "složité otázky" prý potřebuje více času. Každopádně už teď je jasné, že si "šikovný" český podnikatel vždy najde skulinku, jak zákon obejít, ten nesmyslný zvlášť. Již nyní se nabízejí programy na eventuální úpravu denních tržeb v pokladně.

V názorech u článku Státem ohrožený druh? Živnostník se objevil následující pohled na registrační pokladny (redakčně zkráceno): Registrační pokladny by měly mít pouze maloobchody, proto se dnes začínají naši asijští spoluobčané registrovat na velkoobchody. Bohužel v našich zákonech není velkoobchod nijak zvlášť popisován. Tím se vyhnou pokladnám.
Když už si pokladnu pořídíte za nějakých cca 20 000 Kč bez DPH a ona se vám pokazí, nemůžete bohužel prodávat, dokud ji neopravíte. Jinými slovy, kupte si náhradní. Dnes zavoláte dodavateli stávajícího prodejního systému a ten jej "víceméně" rychle opraví. U registračních pokladen ale budete muset zavolat "certifikované" společnosti (certifikát by měl být k mání za cca 30 000 Kč) a ta zavolá na FÚ. Poté dorazí fundovaný pán, který pokladnu odpečetí a zajistí opravu.
Další gól, je ten, že jste povinni archivovat jen závěrky. Nikde však není psáno zda denní, týdenní atd. Jinými slovy si můžete udělat na konci pracovní doby mínusové výdeje a udělat závěrku, kterou poté budete archivovat. Tedy si můžete své tržby ohlídat. Takže stát opět svou genialitou donutí živnostníky (maloobchodníky), aby vyhodili zbytečně peníze.
Zákazník, který si nevyzvedne doklad, může být pokutován.

Rozhodli jsme se ověřit čtenářovu argumentaci a více se zázračným registračním pokladnám věnovat. Jak se dočtete dále, čtenář sice ve většině tvrzení neměl pravdu, ovšem v tom, že pokladny nic dobrého nepřinesou, bodl do černého. O tématu jsme psali již v červenci v článku Registrační pokladny: vítězství hlav nad mozkem, kdy vstoupil zákon o registračních pokladnách v účinnost. Tehdy jsme se zaměřili především na rozbor jednotlivých, mnohdy až úsměv vyvolávajících, bodů zákona. Dnes se podíváme, co vůbec takové pokladny mohou přinést a komu. A že to nebude vyšší výběr daní je jasné od samého počátku.

Zákon o dani z příjmů udává tyto slevy na dani ve výši:

- poloviny pořizovací ceny nové pokladny (maximálně však 8 tisíc Kč) při pořízení do 30. 6. 2006,
- 30 % nákladů (maximálně však 4 tisíce Kč) na úpravu stávající pokladny do 31. 12. 2006.

Budu malým velkým obchodníkem?

Od příštího roku, tedy od 1. ledna 2007, musí mít pokladny s fiskální pamětí maloobchodníci nebo provozovatelé hostinské činnosti na základě živnostenského oprávnění. Asi vás napadne spousta podnikatelů, kteří živnostenský list nemají a přece si vydělávají samostatně a dostatečně, na ty se však pokladní povinnost nevztahuje. Těžko se ale ze stánkaře prodávajícího textil stane kosmetička, aby si pokladnu nemusel zřizovat.
Daleko lépe si alespoň podle našeho čtenáře lze představit, že se z něj může stát velkoobchodník, který stejně jako ona kosmetička registrační pokladnu mít nemusí. Živnosti maloobchod (MO) i velkoobchod (VO) jsou obě ohlašovací volné, proto není problém je změnit. Podle pracovníků živnostenských úřadů se tak však dít nebude, protože pokračováním ve svém dosavadním prodeji konečnému spotřebiteli by stánkař porušoval zákon. Pokud by chtěl podnikat nadále stejně, musel by mít k VO zároveň i MO živnost, čímž by se povinnosti registrační pokladny nevyhnul. Ke čtenářem zmíněném přeregistrování by tedy docházet nemělo.

Zavřu krám, protože pokladna je rozbitá?

Náš čtenář se dále obával poruchy pokladny. Touto problematikou se podrobněji zabýval autor článku zmíněném výše, proto ji zde nebudeme opětovně zmiňovat, ale dáme prostor druhé straně, tedy ministerstvu financí. Jaké máte možnosti vypořádat se s poruchou na pokladně podle Ministerstva?

Co dělat v případě poruchy podle Ministerstva financí ČR:

- zaznamenat čas poruchy do servisní knihy,
- oznámit servisnímu středisku poruchu a zaznamenat čas ohlášení poruchy do servisní knihy.
Varianty dalšího kroku:
- nahradit pokladnu záložní pokladnou,
- nahradit pokladnu pronajatou záložní pokladnou,
- evidovat platby pomocí paragonů (pouze po dobu nezbytně nutnou).
Nemůže-li povinný subjekt takto postupovat uzavře pokladní místo.
Použití záložní pokladny:
Je-li použita záložní pokladna, vytisknou se po odstranění poruchy dvojmo údaje z fiskální paměti za dobu používání záložní pokladny; jeden výtisk je součástí pokladní evidence pokladny, která měla poruchu, a druhý výtisk je součástí pokladní evidence záložní pokladny.
Vydávání paragonů:
Povinný subjekt vede číselnou řadu všech pořízených paragonů, což prokazuje dokladem o jejich nákupu, a eviduje jejich použití, s uvedením odkazu na záznam o poruše pokladny, který je zaznamenán v příslušné servisní knize, a to s výčtem čísel použitých paragonů.
Další podrobnosti vztahující se k poruše pokladny lze nalézt v §11 zákona č.215/2005 Sb., o registračních pokladnách.

Jak je tedy patrné z odpovědí ministerstva, zavírání obchodu se bát nemusíte, pokud řádně vystavíte paragony.

Podává se archivní závěrka ročník 2007

Povinnost archivovat závěrky opravdu zákon ukládá a opravdu nestanovuje jejich frekvenci. "Pro potřeby výkonu správy daní není relevantní, zda bude závěrka provedena každý den, nebo v delším časovém intervalu. V mezním případě lze předpokládat, že na pokladně nebude evidována platba i po několik po sobě jdoucích dní," vysvětluje tiskový mluvčí Ministerstva financí České republiky Jaroslav Růžek a pokračuje: "Pro evidenci plateb je však rozhodné, aby byly příslušné údaje finančních operací, které jsou současně obsahem tištěného pokladního bloku, zaznamenány a uloženy v provozní paměti pokladny, a před jejím vymazáním přeneseny formou závěrky do paměti fiskální, kde budou pro potřebu správy daní nesmazatelně a nezaměnitelně uchovány."

Závěrku musíte provést alespoň ke konci zdaňovacího období, tedy k 31. 12. Toto nevyplývá ze zákona o registračních pokladnách, ale ze zákona o účetnictví, případně ze zákona o daních z příjmů. Podle Hospodářské komory ČR si však nebudete moci upravovat data v pokladnách po svém, pokladny budou zaplombovány a manipulovat s nimi budou smět pouze servisní firmy s přidělenou licencí. Korupce ve stylu: ty mi změníš data v pokladně a já ti dám tolik a tolik, se prý obávat nemusíme. Spíš lze předpokládat, že podnikatel doklad vůbec nevystaví, a tím danou platbu nezahrne do příjmů. "Zákazník, který si nevyzvedne doklad, může být pokutován," píše náš čtenář, avšak nemá pravdu, prodejce musí pokladní blok vydat a předat jej, avšak zákon o registračních pokladnách zákazníkovi neukládá povinnost si jej vyzvednout.

Pokladny jsme si prosadili, ale proč?

Také podle předsedy Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR Bedřicha Dandy budou tyto pokladny podnikatelé používat jen sporadicky. Pokladna se podle něj určitě obelstít dá. "Dávno než byl zákon schválen, nabízely nám některé firmy programy na eventuální úpravu denních tržeb, případně dalších úprav," dodává Danda a přirovnává to k taxikářům, kteří okrádají své zákazníky i přesto, že se v roce 1996 zákonem zavedly digitální taxametry s fiskální pamětí. Ti, co zákazníky okrádali, v tom pokračují i nadále, a to pomocí takzvaného turbo systému. (Toto zařízení, které se ovládá nohou, zvyšuje rychlost otáčení taxametru, zákazník tak zaplatí víc peněz, než by měl.)

Zákon přinese velký zisk výrobcům a dodavatelům těchto pokladen.  Dodavatelé už nyní zaznamenávají nárůst poptávky po pokladnách a říkají: jsme připraveni. A to i přesto, že ODS tvrdí, že při "příznivém" výsledku voleb, registrační pokladny zruší. Ihned na druhé schůzi Poslanecké sněmovny by vznesli návrh na zrušení pokladen, přičemž předpokládají, že by došlo k jeho schválení už v 1. čtení, tedy nejdříve, jak je to jen možné. Co by se pak stalo s tolika nevyužitými pokladnami, jsme se však od ODS nedozvěděli.

Sdružení podnikatelů a živnostníků už asi 6 let bojuje proti zavedení registračních pokladen. Náklady spojené s jejich kontrolou a vůbec celý systém kontroly bude tak nákladný, že v žádném případě nebude podle Dandy výsledek daňové výtěžnosti kladný. Ptali jsme se proto ČSSD a Ministerstva financí, kolik peněz bude stát zavedení registračních pokladen a kolik jich přinese do státní kasy. Pokud přišli s tímto návrhem, měli by mít propočítány výnosy a náklady. Ač jsme jim dali dost času na odpověď a několikrát se připomínali, nebylo nám odpovězeno. Ministerstvo financí však přislíbilo, že odpověď pošle dodatečně, protože jsme položili složité otázky a potřebuje na jejich zodpovězení více času. Dodatečně jsme se dozvěděli, že vyčíslení konkrétní částky je velmi složité, protože tato záležitost zasahuje do více částí. "Kromě zajištění dostatečné informovanosti se dotýká fungování finančních úřadů, chodu oddělení, které se touto agendou zabývá na Ministerstvu, a podobně. Přitom je velmi obtížně kvantifikovat, jakou částí se na těchto jednotlivých sférách podílí," vysvětluje Růžek.

V současné době mají pokladny povinně pouze v Řecku a v Itálii, ke snížení ekonomického tlaku mafií však vedly jen ztěží. "Doposud byla praxe vždy taková, že zavedení jakéhokoli plošného opatření vždy odnesou poctiví podnikatelé a podvodníci si najdou kličku, jak systém obelstít," ukončuje Danda.

Dotkne se vás zákon o registračních pokladnách? Co si o něm myslíte? Přinese více peněz do státního rozpočtu? Sdělte nám

Srovnávat se vyplatí

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-10
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 21 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

1. 2. 2006 23:03, babicka

Zvazte nasledujici situaci:Jsem duchodkyne, pres 70 let. K zivobyti nutne potrebuji vydelat mesicne 2000 kc. Vic ani nezvladnu, neb mam oba ocni zakaly. Mam hobby z oblasti rucnich
praci a vyrobky obcas prodavam na trzisti, pokud je tam volno, tj. o vikendech.Budu-li si muset poridit pokladnu jako vsichni trhovci, nema jiz vyznam neco delat, budu pripravena o privydelek. To, co bych vydelala za rok a velmi tezce, bude stat pokladna. Neni jiste, zda ji jeste nasledujici rok, po operaci oci, budu potrebovat.A navic: Nemam auto, vyrobky, zidlicku taham vzdy sebou. K tomu mam jeste nosit pokladnu?Zakon zatim v detailu neznam.Pokud nepamatuje na takove pripady, a jiste mnoho podobnych, tak je asocialni. Nemam nic proti paragonum, nikoho nesidim, dane radne platim.

+30
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

26. 1. 2006 12:27, jezevec

To už se i zde na tomto serveru řešilo x-kráte.
Registrační pokladna registruje PRODAVAČE - výstup z pokladny patří majiteli pokladny a ten si s ním udělá cokoli chce a umí.
Kdyby redakci zajímalo, již před asi osmi lety vyšel na Psu článek, který byl předloni zopakován. Jsem ochoten k němu vést odbornou diskusi.

-37
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (21 komentářů) příspěvků.

Oblíbená témata

finance, maloobchod, podnikatel, živnosti

Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

Státem ohrožený druh? Živnostník

13. 1. 2006 | Dana Chytilová

Státem ohrožený druh? Živnostník

Drobných podnikatelů v uplynulých dvou letech rapidně ubývalo a ještě ubývat bude. A to i přesto, že se vláda ve svém programovém prohlášení pyšní jejich podporou. Jinak asi vypadá... celý článek

Daň z příjmu za rok 2005: OSVČ čekají zásadní změny

6. 1. 2006 | Kateřina Havlíčková

Daň z příjmu za rok 2005: OSVČ čekají zásadní změny

Již za rok 2005 mohou OSVČ uplatnit vyšší výdajové paušály. Při přechodu na ně ale musí splnit některé povinnosti, málokdo se např. obejde bez nutnosti podat dodatečné daňové přiznání.... celý článek

Mnohé sociální dávky se letos zvyšují

4. 1. 2006 | Ludmila Řezníčková | 1 komentář

Mnohé sociální dávky se letos zvyšují

S Novým rokem přišlo zvýšení částek životního minima, což ovlivnilo i výši dalších dávek. Jak je to letos s dorovnáním do životního minima, příspěvkem na péči, přídavkem na dítě, sociálním... celý článek

Daň z příjmů zaměstnanců za rok 2005: (ne)výhodné novinky

4. 1. 2006 | Kateřina Havlíčková

Daň z příjmů zaměstnanců za rok 2005: (ne)výhodné novinky

Významnými novinkami, které můžeme využít při účtování za rok 2005, jsou daňové zvýhodnění a společné zdanění manželů. Poradíme, zda se vám tyto instrumenty vyplatí a jak je co nejlépe... celý článek

Registrační pokladny: vítězství hlav nad mozkem

22. 7. 2005 | Zdeněk Holásek | 3 komentáře

Registrační pokladny: vítězství hlav nad mozkem

Začátkem července vstoupil v účinnost zákon o registračních pokladnách. Tato norma nejenom že nebude účinným nástrojem v boji proti daňovým únikům. Některé její pasáže jsou navíc skutečnými... celý článek

Partners Financial Services