Jak mít dovolenou v pohodě

Jak mít dovolenou v pohodě
Protože je téma cest do zahraničí právě nyní vysoce aktuální, vracíme se k němu ještě jednou. Připravili jsme pro vás souhrnný článek, ve kterém poradíme, jak předejít zbytečným problémům v zahraničí. Víte například, ve kterých zemích se můžete bez obav spolehnout na Evropský zdravotní průkaz a ve kterých ne? Podle čeho si vybrat cestovní pojištění nebo čím naplnit zahraniční peněženku?

Se vstupem do EU jsme ve všech unijních státech, ale i v Norsku, Lichtenštejnsku a na Islandu získali nárok na lékařsky nezbytnou zdravotní péči za stejných podmínek jako místní občané. Náklady jdou na účet české zdravotní pojišťovny, stačí se prokázat tzv. Evropským zdravotním průkazem (více viz sloupek).

Evropský zdravotní průkaz není všelék

Nárok na péči za stejných podmínek jako mají místní pojištěnci ovšem znamená, že v případě ošetření budete muset zaplatit i stejnou spoluúčast. V některých zemích přitom nejde o částky zanedbatelné (v Belgii např. uhradíte 25 - 40 % nákladů, v Dánsku u některých akutních případů 35 % – 60 %, ve Francii 30 % nákladů na lékařskou péči atd.). Kompletní výčet výše spoluúčasti  a o nároku na zdravotní péči v jednotlivých zemích získáte zde. Pro představu, náklady na léčbu zlomeniny stehenní kosti se v Evropě vyšplhají na 65 000 až 130 000 Kč, zlomeniny bérce na 40 000 až 120 000 Kč a operace slepého střeva průměrně na 60 000 Kč. Pro úhradu spoluúčasti na těchto částkách musíte do české peněženky sáhnout poměrně hluboko.

Po Evropě s Evropským zdravotním průkazem
Pokud svůj Evropský zdravotní průkaz ještě nemáte, před odjezdem do zahraničí o něj požádejte svoji zdravotní pojišťovnu. V případě náhlého onemocnění nebo úrazu v zahraničí tento doklad předložte lékaři. Místní systém zdravotního pojištění za vás ve většině případů zaplatí ošetření do výše, jakou by zaplatil za svého pojištěnce. Spoluúčast, která je v různé výši vyžadována téměř ve všech případech, přitom zaplatíte na místě. V některých státech, například Francii, Belgii či Lucembursku, ovšem musíte při ambulantním ošetření uhradit celý účet a s ním poté zajít na tamní zdravotní pojišťovnu. "Není-li to možné, obraťte se s originály účtů za ošetření až v ČR na svoji zdravotní pojišťovnu. Ta vám tyto náklady proplatí do výše, kterou by uhradila zahraniční pojišťovna. Na tuto refundaci ale budete muset počkat zhruba šest i více měsíců. Pokud účet nepřesahuje 1 000 euro, můžete pojišťovnu požádat o proplacení účtu do výše českých tarifů. Tuto úhradu obdržíte v relativně krátké době," radí Centrum mezistátních úhrad. V některých státech budete předem hradit také léky, i když vám budou předepsané, pro jejich proplacení pak navštivte místní instituci.
Doporučení vycestovat bez komerčního cestovního pojištění nelze ale dát ani v případě zemí jako je Kypr, Řecko, Španělsko či Litva. Ošetření ani hospitalizace s Evropským zdravotním průkazem ve veřejných zdravotnických střediscích vás tu sice nic stát nebude a finančně se budete podílet jen na úhradě léků. Proč tedy, ptáte se? Jestliže se vám totiž dostane ošetření na soukromém pracovišti, a to je v turistických oblastech velmi pravděpodobné, účet zaplatíte ze svého. Bez cestovní pojistky také rozhodně nevyjíždějte např. do rakouských hor. Většina zdravotnických zařízení je v těchto oblastech soukromá a Evropský průkaz zdravotního pojištění zde není akceptován. Uvažovat o "nepojištění" by se snad dalo v případě Slovenska, Polska či Maďarska, kde je zdravotní péče velmi levná nebo zdarma a převážná většina lékařů je smluvních.

Na základě mezistátních smluv o sociálním zabezpečení máme také nárok na nutnou a neodkladnou zdravotní péči ze svého českého pojištění i v Chorvatsku, Rumunsku, Srbsku a Černé Hoře. Podle informací Centra mezistátních úhrad jsou např. v Chorvatsku smluvní lékaři prakticky v každé větší vesnici (90 % lékařů v Chorvatsku je smluvních a zdravotní péče je téměř zdarma). Zdůrazněme ale ještě jednou, že zdravotní pojištění oproti komerčním cestovním pojistkám neplatí v soukromých střediscích. Nezahrnuje navíc ani žádnou asistenční službu a ani nekryje náklady na repatriaci, tedy převoz zraněného do ČR, nebo také převoz tělesných ostatků v případě úmrtí. Pokud se přesto rozhodnete na Evropský zdravotní průkaz spoléhat, ve sloupku naleznete pro vás důležité informace. Rozumnější ale v každém případě je mít v kapse i cestovní pojištění, v případě cest do destinací mimo Evropu je to samozřejmě nezbytnost.

Jak na cestovní pojištění?

Jezdíte-li na dovolenou každý rok jen jednou či dvakrát, bude pro vás nejvhodnějším řešením "klasická" krátkodobá cestovní pojistka. Sjednáte si ji před zahájením cesty na určitý počet dnů a pro určitou oblast. Nejčastěji se rozlišuje na území Evropy (včetně "okolních" států jako Alžírska, Egypta, Izraele, Lybie, Maroka, Sýrie, Turecka či Tunisu), dále na území celého světa s výjimkou Spojených států amerických a na území celého světa včetně USA. Lékařská péče je totiž v Americe natolik drahá, že zahrnutí této jediné země má na cenu pojistky významně zvýší.

Informace o cestovním pojištění

I když jste ale pojištěni podle pojistných podmínek na cesty po "celém světě", neznamená to, že se na pojistku můžete všude na světě spolehnout. Místa s extrémními klimatickými nebo přírodními podmínkami, zeměpisně odlehlá místa nebo rozsáhlé neosídlené oblasti (pouště, polární oblasti, širé moře apod.) jsou standardními výjimkami. V rámci běžných produktů nejste kryti ani na cesty do oblastí, které Ministerstvo zahraničních věcí či pojišťovna označily jako válečnou zónu. Pojistka se skládá většinou z několika produktů. Základem je pojištění léčebných výloh (pokud narazíte na produkt, který toto pojištění neobsahuje, dejte od něj ihned ruce pryč). Součástí jsou obvykle i pojištění úrazu (v případě úrazu získáte "bolestné"), pojištění odpovědnosti za škodu (kryje škody na zdraví a na majetku, které neúmyslně způsobíte jiným) a pojištění zavazadel (proplatí poškození, ztrátu či zpoždění zavazadel, byly-li způsobeny živelnou událostí, dopravní nehodou, přepadením či krádeží).

V rámci základní části, pojištění léčebných výloh, hradí pojišťovna případné náklady na ošetření, hospitalizaci, podávané léky či převoz na specializované pracoviště. Součástí pojištění je také repatriace, a to jak nemocného, tak v případě nejhorším jeho ostatků. Pojišťovny si stanovují limity pojistného plnění, těm byste měli věnovat velkou pozornost. Pokud totiž náklady na léčbu v zahraničí limit přesáhnou, rozdíl mezi cenou ošetření a plněním zaplatíte ze svého. Pojistky s nízkými limity (pod milión korun), zvláště pro účely cest do vzdálených míst, rovnou zavrhněte. Může se ale stát, že budete hradit léčebné náklady i při dostatečných limitech. Velkou část outdoorových aktivit totiž pojišťovny zařazují mezi sporty rizikové či nebezpečné, tzv. extrémní. Některé je možné připojistit, jiné nelze pojistit vůbec. Pohled na to, co je extrémní a co normální sport, se v očích cestovatelů velmi rychle mění. Ať už ale bude váš názor jakýkoliv, rozhodující zůstává výklad pojišťovny. Některé cestovní pojistky totiž do výluk zahrnují například i aerobic, tenis, ping pong, volejbal, cyklistiku či kolečkové brusle. Zdaleka tak nejde pouze o extrémní druhy sportů, jak si často klienti myslí.  Nejjednodušším a nejrychlejším způsobem, jak ověřit dostupnost pojištění právě vašich oblíbených činností, může být pohled do naší tabulky, která uvádí veškerá připojistitelná a nepojistitelná sportovní rizika podle jednotlivých pojišťoven.
Také pamatujte na to, že způsobíte-li si úraz v opilosti nebo pod vlivem drog, může pojišťovna pojistné plnění omezit, nebo úplně vyloučit.

Informace o pojištění opakovaných výjezdů

Cestovní pojištění opakovaných výjezdů s platností jednoho roku nabízejí i banky ke svým platebním kartám. Nosíte-li v peněžence prestižní karty (American Expres či Diners Club), nemusíte se o pojistku vůbec starat, jste pojištěni dobře. Kvalitní pojištění je standardní součástí i karet zlatých či platinových. Pokud máte zájem o cestovní pojištění k "obyčejné" kartě, budete si jej muset připlatit. Některé banky sice nabízejí tuto pojistku v ceně karty, kvalitní ochranu tu ovšem nehledejte a radši si za několik stovek korun přikupte ke kartě pojistku lepší.

 

Co s sebou do peněženky?

Kromě pojistky si do ciziny pravděpodobně povezete i finanční prostředky. Ale v jaké formě? Podrobné informace si přečtete v článku K moři s kartou, šekem nebo hotovostí?. Podívejme se nyní na to nejdůležitější.
Mezinárodní platební karta by mohla být dobrým pomocníkem, skýtá totiž mnoho ulehčení. Platba jejím prostřednictvím není nijak zpoplatněna a pokud si ji pojistíte proti zneužití, jde o velmi bezpečný "peníz". Pokud vlastníte jak embosovanou (údaje na kartě jsou plasticky vyraženy) tak elektronickou kartu, určitě si zabalte tu embosovanou. Budete ji totiž moci použít na podstatně více místech. S jakoukoli kartou se ale vyhýbejte výběru hotovosti z bankomatu, ten je totiž v zahraničí spojen s vysokými poplatky. Jeden výběr vás běžně přijde na 0,5 % až 1 % z vybírané částky plus 100 Kč navrch. Proto je výhodnější vybrat najednou větší sumu než víckrát menší částky. Hotovost získáte také v bankách označených logem kreditní asociace. Za tuto službu, tzv. cash advance, ovšem zaplatíte přinejmenším tentýž poplatek, jako za výběr z bankomatu. S touto službou navíc můžete počítat jen pokud vlastníte embosovanou kartu.

Pokud kartu ztratíte, ihned upozorněte vaši banku, která následně kartu zablokuje nebo ji uvede na tzv. stoplist. Potřebujete-li náhradní hotovost (emergency cash) a náhradní kartu (emergency card), banka vám oboje většinou během jednoho až tří dní dodá, opět ale pouze v případě karty embosované. Musíte ovšem počítat s tučným, několika tisícovým poplatkem (např. 3 000 Kč za náhradní hotovost a 4 000 Kč náhradní kartu).

K placení nebo k výběru hotovosti může posloužit i šek. Tento způsob placení samozřejmě zpoplatněn není. Přeměna šeku na hotovost je ovšem drahá, 1 až 2 % z vybírané částky. Zatím je to ale stále nejlepší ochrana peněz, bez znalosti vašeho podpisu šek jednoduše nemůže být proplacen. Navíc v případě odcizení nebo ztráty vám budou nové šeky vydány zpravidla do 24 hodin, a to bez poplatku. Stačí nahlásit sériová čísla starých šeků.
Pořízení šeku stojí kolem 1 % na něm uvedené hodnoty. Je lépe žádat o šeky s nižší nominální hodnotou, protože při placení s nimi by vám obchodníci mohli odmítnout vrátit zbytek peněz. Vždy byste ale zároveň měli mít v peněžence určitou sumu v hotovosti. Před jejím nákupem si porovnejte valutový kurz v bankách či směnárnách, druhé jmenované jsou většinou levnější a navíc bez poplatku.

Psáno pro MF Plus.

Víte, jak se pojistit? Čím a jak platit v zahraničí? Kde vzít peníze na dovolenou? Jak a čím na dovolené platit? Kdo pomůže vašemu v zahraničí havarovanému autu?


Odpovědi naleznete v tématickém seriálu Letní dovolená za hranicemi!

Najdete zde aktuální kurzy měn, základní geografické údaje o zemích celého světa a spoustu dalších praktických rad.

Kde letos strávíte vaši dovolenou? Kolik peněz za ni plánujete utratit? Čím v zahraničí platíte a jak se pojišťujete?

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-4
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 2 komentářů

A tohle už jste četli?

Na 365 dní kolem světa nebo za zahraniční výplatou

23. 3. 2005 | Simona Ely Plischke

Na 365 dní kolem světa nebo za zahraniční výplatou

Lákají vás vzdálené kultury, studium na zahraniční univerzitě či pracovní zkušenost v cizině? S čím musíte před takovou dlouhodobou cestou nebo pobytem počítat? Jak zabezpečit dům,... celý článek

Pro cestovní pojistku do pojišťovny či banky?

15. 3. 2005 | Simona Ely Plischke

Pro cestovní pojistku do pojišťovny či banky?

Vyjíždíte do zahraničí častěji než jednou či dvakrát ročně? Pak vám stojí za zvážení pojištění opakovaných výjezdů. Nabízejí je nejen pojišťovny jako standardní produkt, ale i banky... celý článek

Dovolená na lůžku či v uneseném letadle? Pojištěno!

10. 3. 2005 | Simona Ely Plischke

Dovolená na lůžku či v uneseném letadle? Pojištěno!

Cestovní pojistky často umí mnohem víc než jen proplatit lékařské účty. Potřebujete se z cest předčasně vrátit, protože vám onemocněl otec? Srazili jste na sjezdovce dítě nebo v obchodě... celý článek

Po Evropě s cestovním, nebo zdravotním pojištěním?

8. 3. 2005 | Simona Ely Plischke

Po Evropě s cestovním, nebo zdravotním pojištěním?

Proč se při zahraničních cestách nespoléhat jen na přístup k lékařsky nezbytné zdravotní péči, kterou nám garantují mezinárodní smlouvy? Kolik v jednotlivých evropských státech zaplatíte... celý článek

S cestovním pojištěním až na kraj světa? Rozhodně ne!

10. 2. 2005 | Simona Ely Plischke

S cestovním pojištěním až na kraj světa? Rozhodně ne!

Víte, že cestovní pojištění pro "celý svět" se často nevztahuje na USA a pokud ano, pak tato jedna země zvýší cenu pojistky někdy i o více než 100 %? Myslíte si, že když jedete na rekreační... celý článek

Partners Financial Services