S cestovním pojištěním až na kraj světa? Rozhodně ne!

S cestovním pojištěním až na kraj světa? Rozhodně ne!
Víte, že cestovní pojištění pro "celý svět" se často nevztahuje na USA a pokud ano, pak tato jedna země zvýší cenu pojistky někdy i o více než 100 %? Myslíte si, že když jedete na rekreační pobyt, tak si pojistné podmínky nemusíte nijak zvlášť pročítat? Pak vás možná překvapí, že zrovna vaše pojistka nemusí krýt třeba ani úraz způsobený na cestovním kole či při ping pongu.

Cestovní pojištění lze sjednat pouze před zahájením cesty, na kterou se má vztahovat, a to na určitý počet dnů (krátkodobé cestovní pojistky mají omezen maximální počet dnů, např. na 90 dní) a pro určitou oblast. Nejčastěji jde o území Evropy (včetně "okolních" států jako např. Alžírska, Egypta, Izraele, Lybie, Maroka, Sýrie, Turecka či Tunisu – vždy záleží na konkrétní pojistné smlouvě), dále o území celého světa ovšem s výjimkou Spojených států amerických a konečně pak i území celého světa včetně USA. (Lékařská péče je v Americe natolik drahá, že zahrnutí této jediné země má na cenu pojistky podstatný vliv. Není neobvyklé, že vzroste i o více než 100 %, konkrétní rozdíly v tarifech si můžete prohlédnout například v článku Do světa na pojištěnou zkušenou.)

I když jste ale pojištěni podle pojistných podmínek na cesty po "celém světě", neznamená to, že se na pojistku můžete všude na světě spolehnout. Pokud si totiž pojistné podmínky pročtete důkladněji, zjistíte, že místa s extrémními klimatickými nebo přírodními podmínkami, zeměpisně odlehlá místa nebo rozsáhlé neosídlené oblasti (pouště, polární oblasti, širé moře apod.) jsou standardními výjimkami. V rámci běžných produktů nejste kryti ani na cesty do oblastí, které ústřední orgán státní správy (např. Ministerstvo zahraničních věcí) či pojišťovna označily jako válečnou zónu. S tím pak úzce souvisí i skupina výluk z pojištění, a to neplnění pojišťovny v případě pojistné události související s válkou, občanskými nepokoji, vyhlášenými či nevyhlášenými vojenskými akcemi, občanskou válkou, invazemi, povstáním, revolucí, vzpourou, vojenským pučem nebo násilným uchopením moci.
Pokud z nějakého důvodu potřebujete odcestovat do takovýchto míst, nemůžete spoléhat na standardně nabízené produkty. Informujte se u jednotlivých pojišťoven o možnosti uzavřít individuálně nastavenou pojistku. Možné to je, samozřejmě za to ovšem hodně zaplatíte.

Co nabízejí standardní produkty?

Cestovní pojištění se většinou skládá z několika produktů. Základem je pojištění léčebných výloh (pokud narazíte na produkt, který toto pojištění neobsahuje, pak od něj "ruce pryč", nestojí totiž ani za řeč), k němu pak pojišťovny obvykle "přidávají" další produkty: nejčastěji pojištění úrazu, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění odcizení či ztráty zavazadel a pojištění storna zájezdu. O těch, stejně jako o dalších možných připojištěních (například zpoždění zavazadel, přerušení cesty, zpoždění odjezdu, nevyužitá dovolená, únos letadla) se více dočtete v některém z dalších článků. Teď se ale blíže podívejme na pojištění léčebných výloh.

Když v zahraničí potřebujete pomoc...

Pokud onemocníte nebo si způsobíte úraz, kontaktujte asistenční službu. O tom, na co všechno byste měli pamatovat a jaké konkrétní kroky podniknout (kdy, s jakými informacemi a na jaké číslo zavolat), aby vám asistent poskytl maximum, jsme psali v článku Přítel na zahraničním telefonu.

V rámci pojištění léčebných výloh hradí pojišťovna za svého klienta náklady na ošetření, hospitalizaci, podávané léky či převoz na specializované pracoviště. Součástí pojištění je také repatriace a to jak nemocného, tak v případě nejhorším jeho ostatků.
Každá pojišťovna, s výjimkou Allianz, která tradičně strop neuplatňuje, má stanoveny maximální limity pojistného plnění. Ty se u základních tarifů obvykle pohybují okolo jednoho miliónu korun, pojišťovny ale často nabízejí "lepší krytí za dražší peníz". Pokud si tedy vyberete vyšší sazbu, získáte s ní lepší krytí.
Proč by vás limit pojistného plnění měl zajímat? Pokud jsou náklady na léčbu v zahraničí nižší než je limit plnění, veškeré výlohy hradí pojišťovna. V případě, že ale náklady limit plnění přesahují, rozdíl mezi cenou ošetření a pojistným plněním zaplatí ze svého klient.
Pojistky s nízkými limity (řekněme pod milión korun) zvláště pro zimní dovolenou či pro účely cest do vzdálených míst rovnou zavrhněte. Například při úrazu v místech, kam pro vás bude nutné poslat vrtulník, totiž lehce vyčerpáte několikasettisícové plnění jen příletem záchranářského týmu a na ošetření či váš převoz do možná velmi vzdálené vlasti již "nezbude".

Nezáleží jen na celkovém limitu

Základní limit na léčebné výlohy je doplněn dvěma sublimity, které jsou nedílnou součástí pojištění. Tím prvním je plnění v případě repatriace, tedy převozu pacienta po ošetření (či jeho ostatků) zpět do České republiky. Zatímco po Evropě jej lze u lehčích zranění realizovat sanitkou, v ostatních případech přijde na řadu letadlo. Tady opět narážíme na již zmíněné nebezpečí, že pojišťovnou stanovený limit nemusí stačit.

Druhý vložený limit se týká akutního ošetření zubů. Jedná se o případ, kdy vás začne bolet zub, rozbijete si čelist při úrazu nebo vám například vypadne korunka. Tady pojišťovny uhradí jen základní ošetření, limit je obvykle okolo deseti tisíc korun, tedy "nic moc". Nad tuto částku si vše hradí klient ze svého. Plní se ale opravdu pouze při poskytnutí první pomoci v neodkladných případech (extrakce, jednoduchá výplň) za účelem odstranění náhle vzniklé bolesti. Rozhodně nejde o preventivní prohlídku typu: "Pane doktore, proč mě pobolívá levá horní pětka?"

Rekreační cyklistika nebo "downhill" na horském kole nemusí být rozdíl...

Na co nezapomenout před cestou?

 • nbsp;seznamte se základními informacemi o navštěvované zemi a místě pobytu (rizikové oblasti)
 • nbsp;cestujete-li do méně vyspělých zemí, zjistěte si, zdali nepotřebujete očkování proti některým exotickým nemocím
 • nbsp;před delší cestou preventivně navštivte svého lékaře a zajistěte si nezbytné léky
 • nbsp;při cestě do země s vízovou povinností si včas vyřiďte víza na příslušném konzulátu
 • nbsp;při cestování automobilem se informujte, zda váš řidičský průkaz v navštívené zemi platí
 • nbsp;připravte se na odlišná pravidla silničního provozu
 • nbsp;nezapomeňte si pořídit fotokopie dokladů, ty pak uložte na jiné místo než originály
 • nbsp;zavazadla označte skrytou jmenovkou s adresou, kterou uložte i dovnitř zavazadla
 • nbsp;cestujete-li letecky, použijte pevných, dobře uzamykatelných zavazadel a výrazně je odlište
 • při letecké přepravě si cenné a křehké věci (fotoaparáty, kamery, notebooky, lahve, šperky, peníze, léky apod.) berte s sebou do kabiny; naopak do kabiny s sebou neberte nůžky, nože a jiné ostré předměty; zavazadla vždy uzamkněte nebo jinak mechanicky znesnadněte přístup k jejich obsahu
 • nbsp;při cestování automobilem uložte veškerá zavazadla do zavazadlového prostoru; věci v kabině vozu, byť přikryté, přitahují pozornost zlodějů
 • nbsp;v hotelu ukládejte cenné věci, větší finanční obnosy, šperky, doklady apod. do hotelového trezoru
 • v méně vyspělých zemích se vyhněte požívání vody z vodovodu, kostek ledu, místních mléčných výrobků a jídel prodávaných pouličními prodejci; i zuby si čistěte vodou prodávanou v lahvích a při sprchování vodu nepolykejte, zabráníte tím žaludečním a střevním problémům a možné nákaze parazity
 • za žádných okolností neodevzdávejte v zahraničí svůj cestovní pas, ať jste k tomu jakkoli vyzýváni
 • nbsp;při ztrátě dokladů a jiných vážných záležitostech se můžete obrátit o pomoc na naše zastupitelské úřady, kontaktní telefon a adresu získáte u asistenční služby.
Zdroj: Evropská cestovní pojišťovna

Může se ale stát, že budete hradit léčebné náklady i při dostatečných limitech. Velkou část letních i zimních outdoorových aktivit totiž pojišťovny zařazují mezi sporty rizikové či nebezpečné, tzv. extrémní. Některé je možné připojistit, jiné nelze pojistit vůbec. Pohled na to, co je extrémní a co normální sport, se v očích cestovatelů velmi rychle mění. Ať už ale bude váš názor jakýkoliv, rozhodující zůstává výklad pojišťovny. Některé cestovní pojistky totiž do výluk zahrnují například i aerobic, tenis, ping pong, volejbal, cyklistiku, kolečkové brusle či lyžování na upravených sjezdovkách a běžeckých tratích apod. Zdaleka tak nejde pouze o extrémní druhy sportů, jak si často klienti myslí.
Na druhou stranu si můžete koupit specializovaný produkt (např. SportRisk Evropské cestovní pojišťovny), který kryje například rafting, potápění s použitím dýchacích přístrojů, parašutismus, paragliding, bezmotorové a motorové létání všeho druhu, bungee jumping, horolezectví všeho druhu, lyžování v extrémních terénech, boby, skialpinismus, akrobacie a skoky na lyžích nebo motorové sporty na sněhu, ledě či vodě.
Důležité je vždy nechat si podrobně vysvětlit a popsat definice a nuance jednotlivých aktivit, podmínek pro jejich pojištění a případných výluk přímo od zástupce pojišťovny. Jen tak se vyhnete pozdějším nepříjemným překvapením nebo zbytečným finančním výdajům. Nejjednodušším a nejrychlejším způsobem, jak ověřit dostupnost pojištění právě vašich oblíbených činností, může být pohled do naší tabulky, která uvádí veškerá připojistitelná a nepojistitelná sportovní rizika podle jednotlivých pojišťoven.

Pro nárok na pojistné plnění je dále důležité dodržovat základní bezpečnostní pravidla jako např. nevyjíždět na moře při vysokých vlnách a silném větru, nekoupat se, když je zákaz vstupu do vody, nepouštět se na hřebenovou túru za vánice, když je zákaz vycházení, nepodnikat snowboardový sjezd z vrcholu, kde panuje lavinové nebezpečí apod.

Co vám nikdo nepojistí?

Způsobíte-li si úraz v opilosti nebo pod vlivem návykových látek, může pojistitel pojistné plnění omezit, nebo úplně vyloučit. Pojištění se taktéž nevztahuje na:

 • duševní i psychické poruchy,
 • pohlavní nemoci nebo AIDS,
 • vyšetření ke zjištění těhotenství, interrupce, jakékoliv komplikace po šestém či sedmém (záleží na pojišťovně) měsíci těhotenství,
 • porod, vyšetření a léčba neplodnosti, umělé oplodnění, léčení sterility, antikoncepce,
 • preventivní a kontrolní prohlídky, očkování, kosmetické ošetření, chiropraktické výkony nebo terapie, úpravy zubů a čelistí, zhotovení a opravy protéz, ortéz, epitéz, brýlí, kontaktních čoček, naslouchacích přístrojů.

Máte zkušenosti s úrazem v zahraničí? Jak se o vás pojišťovna postarala? Sjednáváte si cestovní pojistku u stále stejné pojišťovny?

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+2
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 4 komentářů

A tohle už jste četli?

Přítel na zahraničním telefonu

3. 2. 2005 | Simona Ely Plischke

Přítel na zahraničním telefonu

Než uzavřete to "správné" pojištění, věnujte pozornost nejen pojištěným rizikům, ale i rozsahu asistenčních služeb. Mnohdy jsou totiž lidé v cizině postaveni do těžko řešitelných situací... celý článek

Do světa na pojištěnou zkušenou

20. 1. 2005 | Simona Ely Plischke

Do světa na pojištěnou zkušenou

Stále více lidí odjíždí na pár měsíců až let zakusit život v zahraničí, ať již na cesty studijní, pracovní nebo poznávací. Právě jim pojišťovny nabízejí pojištění dlouhodobých cest.... celý článek

Připojistitelné a nepojistitelné sporty

20. 1. 2005 | Simona Ely Plischke

Jistota plastové jistoty

10. 12. 2004 | Simona Ely Plischke

Jistota plastové jistoty

Cestovní pojistka je často součástí či doplňkem platebních karet. Možná jste i s celou rodinou v zahraničí "v bezpečí" a ani to nevíte, nebo naopak spoléháte na pojistku, která vám... celý článek

Některé cestovní pojistky nekryjí ani běžkování

8. 12. 2004 | Simona Ely Plischke | 1 komentář

Některé cestovní pojistky nekryjí ani běžkování

České hory nám příliš sněhu zatím nedopřály, chystáte se proto zaútočit na bílé svahy Alp? Všichni asi tušíme, že oddávat se v zahraničí zimním radovánkám bez pojištění se může pořádně... celý článek

Partners Financial Services