Na cestě k euru

Tomáš Hampl | 13. 12. 2001 | 1 komentář
Zavedení společné měny předcházelo řada let příprav. Kdy se rozhodlo o jejím zavedení? Jak vznikaly návrhy nových bankovek a mincí?

Jednotné evropské akty z roku 1986 a Dohoda o Evropské unii z Maastrichtu z roku 1991 položily základ budoucí společné měně.  Podle Maastrichtské smlouvy měla být jednotná měna zavedena ve třech po sobě jdoucích etapách. Během prvních dvou docházelo k vytváření právních předpokladů pro zavedení společné měny, vzájemnému slaďovaní hospodářské politiky a plnění tzv. konvergenčních kritérií stanovených maastrichtskou smlouvou.

PŘEPOČÍTAVACÍ POMĚRY

1 euro je
40,3399 belgických franků
5,94573 finských marek
6,55957 francouzských franků
0,787564 irských liber
1936,27 italských lir
40,3399 lucemburských franků
1,95583 německých marek
2,20371 nizozemských guldenů
200,482 portugalských escudo
13,7603 rakouských šilinků
340,750 řeckých drachem
166,386 španělských peset

Na zasedání Evropské unie  v Madridu v prosinci 1995 bylo rozhodnuto, že třetí etapa znamenající zavedení společné měny v bezhotovostním styku začne 1. ledna 1999. Na setkání bylo rovněž rozhodnuto, že název nové jednotné měny bude euro. V květnu 1998 na dalším zasedání EU bylo rozhodnuto, že způsobilými pro zavedení nové měny je 11 západoevropských zemí (Belgie, Finsko, Francie, Itálie, Irsko, Lucembursko, Německo, Nizozemí, Portugalsko, Rakousko a Španělsko), jež splnily vyhlášená konvergenční kriteria. V roce 1998 zahájila svou činnost Evropská centrální banka (ECB), která řídí ve spolupráci s centrálními bankami členských zemí měnovou politiku a koordinuje zavádění nové měny do oběhu. Ke konci roku 1998 byly stanoveny pevné a neodvolatelné kurzové poměry jedenácti západoevropskými měnami k euru (viz sloupek).

Od 1. ledna 1999 bylo možné v nové měně zakládat účty, vystavovat šeky a provádět platby. 1. ledna 2001 přistoupilo k  Evropské měnové unii Řecko, které splnilo přísná konvergenční kritéria. Druhá etapa poslední fáze začala 1. ledna 2002, kdy euro ve dvanácti evropských zemích nahradilo v oběhu dosavadní národní měny. Zavedení společné měny euro je velkým mezníkem v dějinách sjednocené Evropy.

Jak vznikaly nové bankovky a mince

Evropská komise vybrala za název společné měny slovo euro. Hlavními důvodem zvoleného názvu,  byla jeho blízkost k označení Evropy ve všech jazycích a lehká zapamatovatelnost slova. Za symbol eura bylo vybráno řecké písmeno epsilon, jež je ztělesněním prvního písmene slova Evropa a současně připomínkou antiky jako kolébky evropské civilizace.

V únoru 1996 vypsal Evropský měnový institut (předchůdce Evropské centrální banky) soutěž na nové euro bankovky. Soutěžící měli ve svých návrzích série sedmi bankovek zpracovat jedno ze dvou vyhlášených témat: epochy evropských kulturních dějin a jejich styly nebo moderní abstraktní téma. Ve stejném roce se sešla porota čtrnácti expertů z oborů marketingu, designu a dějin umění, která vybrala ze čtyřiceti čtyř došlých návrhů nových bankovek pět nejlepších v obou kategoriích a stanovila jejich pořadí. Těchto deset návrhů bylo představeno širší veřejnosti k posouzení. Gallupův ústav veřejného mínění poté uskutečnil celoevropský výzkum, ze kterého vyšly dva návrhy jako jasní favorité. Z těchto dvou nejúspěšnějších návrhů vybrala nakonec Evropská rada v prosinci 1996 na svém zasedání v Dublinu konečný vítězný návrh rakouského grafika Roberta Kaliny z Rakouské národní banky, který zpracoval téma epochy evropských dějin a jejich styly.

Výroba euro bankovek začala v červenci 1999 v jednotlivých zemích Evropské měnové unie. Bankovky tiskne 12 evropských tiskáren ve všech členských státech s výjimkou Lucemburska, dvě tiskárny tisknou euro v Německu. Celkem bude vyrobeno 14,5 mld. bankovek eura, z nichž 10 mld. kusů půjde do oběhu začátkem příštího roku, zbytek má sloužit jako rezerva pro případ zvýšené poptávky po evropské měně. Náklady na výrobu bankovek nesou jednotlivé národní banky, které zajišťují i jejich výrobu v úzké spolupráci s Evropskou centrální bankou. S výrobou nových euro mincí se začalo již v květnu 1998 a celkem má být vyrobeno 49,8 mil. kusů.

STARTOVACÍ BALÍČEK

Od 17. prosince 2001 byl v prodeji tzv. starovací balíček. V Německu stál 20 DM a obsahoval sadu mincí těchto hodnot:

- 1 x 1 cent
- 1 x 2 centy
- 2 x 5 centy
- 3 x 10 centů
- 4 x 20 centů
- 4 x 50 centů
- 3 x 1 euro
- 2 x 2 euro

Nové bankovky a mince byly již od září 2001 distribuovány za přísných bezpečnostních opatření bankám a poštám. Od 17. prosince si občané mohli koupit omezené množství nové měny, která bbyla k dispozici ve formě tzv. "startovacího balíčku". Ty se budou prodávat hlavně na poštách, v bankách a ve vybraných obchodech. Balíček obsahoval všechny hodnoty euro mincí a měl by pomoci občanům překonat první počáteční období, tak aby mohli činit malé nákupy bezprostředně po zavedení nové měny a nemuseli čekat v případných frontách u bank a peněžních automatů.

K zavedení společné měny došlo o půlnoci 31. 12. 2001. Všechna konta se v tomto okamžiku automaticky převedla z národních měn na euro, rovněž všechny závazky byly od tohoto okamžiku počítány v euro. Od 1. ledna 2002 národní banky zúčastněných zemí vydávali pouze nové euro. Ve většině zemí proběhla dvouměsíční přechodná fáze, během které bylo možné platit i dosavadními národními měnami. Hlavním distributorem nové měny se měly stát peněžní automaty a obchody, které museli během přechodné fáze přijímat i staré národní bankovky, ale vydávat jen euro. Bankomaty musely být vybaveny novým softwarem, který zajistil bezproblémové vydávání nové měny od půlnoci 31. prosince.
Po skončení přechodné fáze se stalo jedinou platnou měnou euro.

Jak ovlivní zavedení eura naší ekonomiku? Podělte se s ostatními čtenáři o své názory v diskusním fóru

Srovnávat se vyplatí

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

0
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 1 komentářů
Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

Jaké jsou bezpečnostní prvky Eura

13. 12. 2001 | Tomáš Hampl

Jaké jsou bezpečnostní prvky Eura

Euro bankovky obsahují celou řadu bezpečnostních prvků a při návrhu nových bankovek bylo využito nejnovějších poznatků o ochraně bankovek proti padělání. Umíte poznat podvodníky?

Jak vypadají euromince

13. 12. 2001 | Tomáš Hampl | 16 komentářů

Z rubové strany jsou všechny euromince stejné nominální hodnoty totožné. Jejich lícová strana je ale vyhrazena členským zemím, které samy rozhodly o jejím ztvárnění. Připravili jsme... celý článek

Jak se zbavit valut, kterým končí platnost

12. 12. 2001 | Marta Šmídová

Jak se zbavit valut, kterým končí platnost

Mám doma franky. Ale také pesety, marky a bůhvíco ještě. Že se není čím chlubit? Skutečně není, zejména když si uvědomím, že po nástupu eura jimi už nezaplatím. Co teď s nimi?

Euro otázky

4. 12. 2001 | Tomáš Hampl | 1 komentář

Euro otázky

Blížící se zavedení hotovostního eura přináší každodenně do naší redakční pošty otázky. V tomto článku najdete odpovědi na ty nečastější dotazy.

Trpaslíci zavedou euro

8. 11. 2001 | Tomáš Hampl

Trpaslíci zavedou euro

Informovaní lidé dávno vědí, že od ledna příštího roku zavede dvanáct členských států Evropské unie nové bankovky a mince společné měny euro. Bude však euro platit jen v těchto zemích... celý článek

Partners Financial Services