Provádíte rekonstrukci bytu? Půjčte si levně od státu!

Provádíte rekonstrukci bytu? Půjčte si levně od státu!
Uvažujete o rekonstrukci bytu a sháníte co nejlevnější úvěr? Stát vám jej nabízí. Úvěr za 3 % p. a. s desetiletou splatností může být ideálním řešením. O co se přesně jedná a jak o takový produkt zažádat?

Jedním z hlavních nástrojů realizace státní bytové politiky v ČR je Státní fond rozvoje bydlení, jehož úkolem je vytvářet, akumulovat a rozšiřovat finanční prostředky, určené na podporu investic do bydlení. Hledání zdrojů pro financování bytové výstavby a hlídat jejich použití je Státnímu fondu rozvoje bydlení dáno zákonem č. 211/2000 Sb. Majetek, s nímž fond hospodaří, je ve vlastnictví státu. Z nařízení vlády č. 396/2001 ze dne 15. října 2001 o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů byly z Fondu rozvoje bydlení poskytnuty obcím České republiky finanční prostředky ke krytí části nákladů spojených s opravami a modernizacemi bytů.

Obce mohou o poskytnutí financí požádat až tehdy, když

  • mají zpracovaný a schválený územní plán,
  • zřídí zvláštní peněžní fond, jehož prostředky jsou vedeny na zvláštním účtu v bance a jsou určeny na opravy nebo modernizace bytů,
  • nemají žádné splatné závazky vůči státnímu rozpočtu, státním fondům, zdravotní pojišťovně nebo k České správě sociálního zabezpečení,
  • vypracovaly závazná pravidla o podmínkách použití prostředků peněžního fondu.

Z těchto peněz je možno provádět jak rekonstrukce a modernizace bytů ve vlastnictví obce, tak i ve vlastnictví jiných fyzických nebo právnických osob. Úvěr není možno použít na nákup bytu nebo nemovitosti, dále na výstavbu, nástavbu, přístavbu nebo vestavbu bytů a na opravy a modernizace samostatných nebytových prostorů a dalších nebytových prostorů v bytovém domě, jejichž stavebně-technický stav přímo neovlivňuje běžnou úroveň bydlení nebo bezpečnost obyvatel. Jedná se například o garáže, prádelny, sklepní prostory, dílny, technická zařízení kotelen v domě, zahradní altány, bazény apod.

Na co lze tedy úvěr využít?

Jeho použití je možné např. na opravu střechy bytového domu, zateplení fasády či opravu schodiště v bytovém domě.

Na opravy nebo modernizace bytů může být podle pravidel Fondu poskytnuto maximálně 50 % potřebné částky. Minimálně 50 % investovaných finančních prostředků tedy musí pocházet z jiných zdrojů, než z úvěru poskytnutého Fondem.

Státní fond rozvoje bydlení

...uzavřel od roku 2001 do dne 30. 6. 2005 celkem 158 úvěrových smluv o poskytnutí úvěru na opravy a modernizaci bytů dle nařízení vlády 396/2001 Sb. (úvěry s 3 % navýšením a s desetiletou splatností) a podle 397/2002 Sb. (povodňová varianta - zvýhodněný 1 % úvěr), a to v celkovém objemu 1 121 793 000 Kč.

Pro poskytování úvěrů obcí dalším vlastníkům bytového fondu je povinna obec vydat samostatná pravidla. V pravidlech je nutno zdůraznit, komu a na co je možno poskytnout úvěr a jaké jsou podací místo a termíny, ve kterých je možno podávat žádosti o jeho poskytnutí tak, aby čerpání bylo v souladu s dohodnutou dobou čerpání úvěru od Fondu. Součástí pravidel také musí být způsob výběru žadatelů pro poskytnutí úvěru v případě, že poptávka překročí možnosti obce. Pravidla musí být zveřejněna způsobem v místě obvyklým.
Úvěr obec poskytuje na základě smlouvy s dalším vlastníkem bytového fondu. Úvěr je úročen minimálně třemi procenty a jeho splatnost je stanovena až na 10 let. Obec uzavírá smlouvu o úvěru po předložení rozpočtu stavební akce (údržba, modernizace) žadatelem na výši nepřesahující polovinu rozpočtu akce. Ve smlouvě musí být stanoveny sankce za použití úvěru nad limit 50 % nákladů stavby. Po ukončení akce je obec povinna zkontrolovat, zda vyčerpaná část úvěru nepřekročila 50 % skutečných nákladů stavby.

Obecná pravidla

Vzhledem k tomu, že každá obec si stanoví svá vlastní závazná pravidla pro čerpání úvěrů, není možno uvádět jednotlivé místní odlišnosti. V zásadě je možno úvěr poskytnout pouze pro nemovitosti, které jsou v katastrálním území obce (města). Žadatel zároveň předloží obci předpokládaný rozpočet opravy a ohlášení, podané u stavebního úřadu, případně stavební povolení pro opravy a modernizace, pokud charakter opravy toto povolení vyžaduje.
Fyzická osoba dále nesmí mít peněžité závazky vůči obci, záznam v rejstříku trestů a nesmí podnikat ve stavebnictví. Právnická osoba musí mít sídlo v České republice, nesmí být v konkursním řízení, nemá daňové nedoplatky (dokládá se potvrzením od FÚ), nemá nedoplatky na nemocenském pojištění zaměstnanců (dokládá se potvrzením od zdravotní pojišťovny) a předmětem jejího podnikání není stavebnictví.

Některé obce stanoví limity čerpání. Např.:

  • na obnovu střechy je poskytnut úvěr se splatností na 10 let v maximální výši 120 000 Kč na jeden dům,
  • na vybudování nebo modernizaci koupelny a WC je možno čerpat úvěr se čtyřletou splatností v maximální výši 35 000 Kč na jeden byt,
  • vybudování nového bytu v rámci stávajícího objektu (např. při půdní nástavbě, vestavbě, vestavbě do sklepních nebo suterénních prostor, při přístavbě apod.) je možno čerpat až 300 000 Kč na jeden nově vzniklý byt na dobu 8 let (toto platí např. pro České Budějovice),
  • město Brno zase stanoví podmínku, podle níž nejsou do výběrového řízení zařazeni žadatelé, kteří zřídili zástavní právo nebo jiný obdobný závazek k předmětné nemovitosti a příslušnou půjčku dosud nesplatili, úvěr navíc jistí zřízením zástavního práva k opravovanému domu s pozemkem ve prospěch města Brna po dobu splácení,
  • Olomouci jsou všechny úvěry poskytovány s jednotným 5 % úrokem a se splatností na 6 let, přičemž úvěr je jištěn zástavním právem na nemovitost, na kterou byl úvěr poskytnut,
  • město Sezimovo Ústí poskytuje úvěry od 15 000 Kč na výměnu oken či dveří u domů starších 20 let až po 400 000 Kč na nástavbu domu včetně půdních vestaveb, a to na 7% úrok a se splatností nejvýše 8 let.

Není v možnostech jednoho článku informovat o všech odchylkách a odlišnostech, podrobnější informace zájemcům podají příslušné obecní úřady a magistráty měst. Pokud ještě nemají zřízen svůj fond bydlení, mohou o jeho zřízení požádat.

Zpracováno na základě informací od Státního fondu rozvoje bydlení a vyhlášek některých měst a obcí.

Máte s touto formou financování nějakou zkušenost? Získali jste úvěr? Za jakých podmínek?

Srovnávat se vyplatí

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-267
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 5 komentářů
Daňové přiznání online

Zjistěte tržní cenu nemovitosti i výši nájmu

Odborným garantem této služby je Quantum reality - realitní kancelář Praha

A tohle už jste četli?

Může se vyplatit integrace hypotečního trhu EU?

15. 9. 2005 | Jiří Šedivý

Může se vyplatit integrace hypotečního trhu EU?

Proč si dnes lidé nechodí pro hypotéky přes hranice? Vyplatí se investovat do integrace hypotečního trhu v EU? Převládnou vůbec výnosy nad náklady? Podle londýnských ekonomů ano. Nabízíme... celý článek

Nemovitosti: prostor pro růst cen i do budoucna? II.

22. 8. 2005 | Petr Vykoukal

Nemovitosti: prostor pro růst cen i do budoucna? II.

Tržní ceny nemovitostí se odpoutávají od tržních nájmů ekvivalentních bytů, neboli pronajímání nemovitostí přináší malý výnos. Bude tento nepřirozený stav znamenat likvidaci trhu s... celý článek

Nemovitosti: prostor pro růst cen i do budoucna?

19. 8. 2005 | Petr Vykoukal

Nemovitosti: prostor pro růst cen i do budoucna?

Úrokové sazby klesají, zatímco příjmy obyvatel rostou. Tento fakt je hnacím motorem růstu cen nemovitostí, ale navíc může být i argumentem, proč ještě české ceny bytů nejsou přehřáté.... celý článek

Jak letos bydlet za peníze ze státní kasy

19. 8. 2005 | redakce Peníze.CZ

Jak letos bydlet za peníze ze státní kasy

Státní příspěvky na stavební spoření jsou jen jeden z možných nástrojů, které stát používá k podpoře bydlení. Jaké jiné formy nabízí, co a pro koho je letos k mání a kam pro to?

Hypotéka s IŽP: třetina peněz vyletí oknem

1. 7. 2005 | Simona Ely Plischke | 1 komentář

Hypotéka s IŽP: třetina peněz vyletí oknem

Raiffeisenbank přišla na trh s hypotékou kombinovanou s investičním životním pojištěním. Prý tím "reaguje na neustále rostoucí oblibu IŽP, které dává možnost vyššího úrokového zhodnocení."... celý článek

Partners Financial Services