Jak letos bydlet za peníze ze státní kasy

Jak letos bydlet za peníze ze státní kasy
Státní příspěvky na stavební spoření jsou jen jeden z možných nástrojů, které stát používá k podpoře bydlení. Jaké jiné formy nabízí, co a pro koho je letos k mání a kam pro to?

Státní podpora bydlení se dá rozdělit do dvou skupin. První jsou dotace a příspěvky obcím nebo právnickým osobám určené například na opravu panelových domů nebo na výstavbu domů s pečovatelskou službou. Druhou jsou podpory obyvatel, mezi které patří zejména podpora úvěrování, sociální dávky a daňové úlevy. O tomto tématu jsme psali  již před rokem, co se pro letošek v tomto směru změnilo?

Na úvěr a s podporou

Nejznámější formou státní podpory bydlení je ta, která je poskytována účastníkům stavebního spoření. Na smlouvy uzavřené do konce roku 2003 je to 25 % z ročně naspořené částky, maximálně 4 500 Kč, na ty novější pak 15 %, zde je strop 3 000 Kč. Nárok na tento příspěvek má každý, kdo si o něj při uzavření smlouvy o stavebním spoření požádá. Mimo to je stavební spoření zvýhodněno osvobozením přijatých úroků ze stavebního spoření včetně úroků ze státní podpory od daně z příjmu. Dále je možný odpočet zaplacených úroků z úvěru ze stavebního spoření ze základu daně z příjmu.

Čísla ze státního rozpočtu

Státní výdaje na bydlení každý rok narůstají. Zatímco v roce 1996 šlo na podporu bydlení necelých 9 mld. Kč, tedy 1,82 % výdajů státního rozpočtu, v roce 2002 to již bylo 3,4 %, což je zhruba 25,5 mld. Kč. Z této částky připadlo na státní podporu stavebního spoření asi 11 mld. Kč, na podporu hypotečních úvěrů tehdy ještě určených na novou výstavbu jen 517 mil. Kč a nezanedbatelnou část tvořil sociální příspěvek na bydlení, na něj byly vyplaceny 3 mld. Kč.
O tom, že státní podpora bydlení vesměs nesměřuje k těm nejpotřebnějším, si můžete přečíst v článku Nechceš podporu? Máš ji mít!

Dalším z úvěrových nástrojů, který je podporován státem, je hypoteční úvěrování. Jedná se o dlouhodobé úvěry zajištěné nemovitostmi, uplatňující se především při pořizování vlastnického bydlení. V České republice jsou tyto úvěry poskytovány od roku 1995.
Podpora se poskytuje formou úhrady části úroků hypotečního úvěru. Výše úrokové dotace se každoročně stanovuje na základě průměrné úrokové sazby z poskytnutých hypotečních úvěrů s nárokem na podporu z předchozího roku. Pokud průměrná úroková sazba klesne pod určitou, předem danou hodnotu, dotace se pro nově uzavírané úvěry sníží, případně se může dostat až na nulu. To se stalo letos, kdy podpora nebyla, resp. nebude vyplacena. Nutno dodat, že tato podpora se ovšem vztahuje už jen na lidi do 36 let, kteří si pořizují starší nemovitost. Tato forma podpory pro koupi nového bydlení byla zrušena.

Koncepcí bytové politiky se zabývá Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci se Státním fondem rozvoje bydlení. Zajímá-li vás tato problematika více nebo máte osobní zájem získat některou z výše jmenovaných podpor, rozhodně nespoléhejte při zjišťování informací na webové stránky ministerstva. Informace nejsou aktualizované a leckdy jsou starší než pět let. Oproti tomu na stránkách fondu můžete najít i tiskopis žádosti o úvěr.

Stát má pro mladé ještě jedno zvýhodnění, a to možnost poskytnutí úvěru od Státního fondu rozvoje bydlení. Letos jde o úvěr až do maximální výše 300 000 Kč, který je úročen 2 %. Žádat o něj mohou opět mladí lidé žijící v manželství, jestliže alespoň jeden z manželů v roce podání žádosti nedosáhne ještě 36 roku věku, nebo samostatné osoby, které v roce podání žádosti nedosáhnou 36 roku věku, pokud trvale pečují nejméně o jedno, třeba i osvojené, nezletilé dítě. Žádá se písemně přímo u fondu. 
Tuto půjčku je možné kombinovat jak s úvěrem ze stavebního spoření, tak s hypotečním úvěrem, ale je i možné využít ji samostatně. Forma pomoci je nenároková a záleží tedy jen na rozhodnutí fondu, zda úvěr poskytne.
Fond si podobně jako banka zajišťuje návratnost poskytnutých úvěrů. Proto požaduje některou z forem zajištění splácení úvěru, nejčastěji formou ručitelského závazku. S žadatelem může však být dohodnuta i jiná standardní forma zajištění. Zajištění zástavou na nemovitosti zpravidla ponechává hypoteční bance, aby nebránil složit potřebnou finanční částku z více zdrojů.
Na žádost příjemce úvěru může být počátek splácení jistiny úvěru odložen nejdéle na dobu deseti let ode dne, kdy bylo s čerpáním úvěru započato. Po dobu tohoto odkladu příjemce splácí pouze úrok. Celková doba splatnosti však nesmí překročit 20 let.
Ze  sociálních, rodinných a jiných závažných důvodů může Fond povolit přerušení splácení jistiny úvěru, nejdéle však na dobu dvou let. V takovém případě se doba splatnosti úvěru prodlouží o dobu, na kterou bylo povoleno přerušení splácení.

Úvěr je možno využít k financování:

  • výstavby bytu podle zákona o vlastnictví bytů,
  • výstavby bytu v rodinném domě,
  • výstavby bytu formou změny stavby, kterou vznikne byt z prostorů původně kolaudovaných k jiným účelům než k bydlení,
  • koupě bytu,
  • koupě rodinného domu s jedním bytem,
  • úhrady za převod členských práv a povinností v bytovém družstvu, stane-li se příjemce úvěru nájemcem družstevního bytu.

 Velikost bytu nebo rodinného domu není limitována.
V případě, že byt je pořizován výstavbou, bude v případě narození dítěte v době po uzavření úvěrové smlouvy nesplacená část jistiny úvěru snížena o 30 tisíc Kč za každé narozené dítě (nebo osvojené).

Jak pomáhá dál

Sociální příspěvek na bydlení se poskytuje všem domácnostem, jejichž příjem je nižší než 1,6násobek životního minima, bez ohledu na to kde a v jakém bytě domácnost bydlí. Tato forma podpory má charakter pomoci domácnostem s nejnižšími příjmy při zvyšujících se nákladech na bydlení. O příspěvek se žádá na příslušném obecním úřadu, kde domácnost písemně doloží výši svých příjmů. Další informace o příspěvku na bydlení si přečtěte v článku Jak zvládnout bydlení.

Poslední formou, kterou se snaží stát podpořit bydlení, jsou daňové úlevy. Kromě odpočtů a osvobození od daně z příjmu jsou to i daňové úlevy týkající se daně z nemovitostí. Informace o tom na co se odpočet vztahuje, a zákonná opatření jednotlivých úlev najdete v následující tabulce.

Daňové úlevy
Forma Cíl opatření Vztahuje se na
Možnost odpočtu zaplacených úroků z úvěru stavebního spoření a hypotečního úvěru ze základu daně z příjmu Podpora rozvoje úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření Fyzické osoby čerpající úvěr
Osvobození výnosu z hypotečních zástavních listů od daně z příjmu Podpora rozvoje hypotečních úvěrů Držitel hypotečních zástavních listů
Osvobození přijatých úroků ze stavebního spoření včetně úroků ze státní pdpory od daně z příjmu Podpora systému stavebního spoření Výnos ze stavebního spoření, státní podporu
Osvobození od daně z příjmu Podpora migrace obyvatel Příjmy z prodeje domu, bytu, nemovitostí, příjmy z převodu členských práv družstva, příjem získaný formou nabytí vlastnictví k bytu jako náhrady za uvolnění bytu
Osvobození od daně z nemovitosti novostaveb obytných domů ve vlastnictví fyzických osob a byty ve vlastnictví fyzických osob v novostavbách obytných domů, pokud slouží k trvalému bydlení vlastníků nebo osob blízkých (osvobození od daně na dobu 15 let od kolaudace) Podpora nové výstavby Novostavby obytných domů, bytů
Osvobození od daně z nemovitosti Podpora vytváření finančních zdrojů na opravy soukromých domů ve vlastnictví osob současně sociálně potřebných a zdravotně postižených Obytné domy ve vlastnictví fyzických osob sociálně potřebných a zdravotně postižených, slouží-li k jejich trvalému bydlení

Zdroj dat: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů a zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti

Článek připravily Simona Plischkeová a Vendula Hilkovičová.

Využíváte některou z těchto státních podpor? Myslíte si, že jsou to nejvhodnější nástroje podpory bydlení? Změnili byste něco?

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-3
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 3 komentářů

Zjistěte tržní cenu nemovitosti i výši nájmu

Odborným garantem této služby je Quantum reality - realitní kancelář Praha

A tohle už jste četli?

Odpočítáváme daňový silvestr 2003

2. 3. 2004 | Simona Ely Plischke

Odpočítáváme daňový silvestr 2003

Poslední březen je každoročním "šibeničním" termínem pro podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob i pro samotnou platbu. Poskytneme vám daňové formuláře, pomůžeme daň správně... celý článek

Nepotřebuješ podporu? Máš ji mít!

26. 2. 2004 | Martin Zika

Nepotřebuješ podporu? Máš ji mít!

Stát vydává na podporu bydlení různými formami nemalé částky. Tyto peníze se ovšem ve většině případů dostanou do ruky těm, kteří je potřebují nejméně. Například regulované nájemné... celý článek

Stavební spoření není výhodné pro každého

19. 2. 2004 | Jiří Šedivý

Stavební spoření není výhodné pro každého

Výhodnost stavebního spoření postupně klesá. Stavební spořitelny zvyšují a zavádějí poplatky, úroky naopak zůstávají minimální a stát snížil svou podporu. Podle našich výpočtů se dokonce... celý článek

Financování bydlení: raději si nechte poradit

16. 2. 2004 | Roman Scherks

Financování bydlení: raději si nechte poradit

Do diskuse o tom, zda je pro financování bydlení vhodnější stavební spoření nebo hypoteční úvěr, přidáváme další příspěvek. Ten se zaměřuje na konkrétní příklady a výpočty, navíc v... celý článek

Hypotéky: méně peněz pro více lidí?

16. 1. 2004 | Jiří Mikolášek

Hypotéky: méně peněz pro více lidí?

Vláda rozhodla o snížení státní podpory hypoték. Změn ovšem nejspíš dozná celý systém, který poskytne méně peněz, ale více lidem. Může se také stát, že poskytne dotaci spíše bohatším... celý článek

Partners Financial Services