Druhy podílových fondů

Existuje několik druhů podílových fondů lišících se v druhu aktiv, do nichž investují, v minimálním investičním horizontu a v úrovni rizika.

Fondy peněžního trhu

Pro nejkratší investiční horizont a nejmenší úroveň rizika jsou určeny fondy peněžního trhu, které investují svůj majetek do tzv. nástrojů peněžního trhu, tj. do státních pokladničních poukázek, dluhopisů se splatností do jednoho roku a bankovních termínových vkladů. Minimální investiční horizont, tedy doba, po kterou by měl investor držet podíl ve fondu, aby jeho investice přinesla alespoň určitý výnos, se u nich pohybuje od šesti měsíců do jednoho roku a riziko je zde minimální. Vývoj výnosů z fondů peněžního trhu se odvíjí především od úrovně úrokových sazeb.

Dluhopisové fondy

Pro minimální investiční horizont 2-3 roky a nízkou úroveň rizika jsou určeny fondy dluhopisové, které investují převážnou část majetku do bankovních, komunálních, státních a podnikových dluhopisů. Výjimkou jsou mezi nimi fondy vysoce výnosové ("high-yield"), které investují převážnou část portfolia do dluhopisů s úvěrovým ratingem na úrovni Baa (Moody s) nebo BBB (Standard & Poor s) a nižší (u nejnižších ratingů se hovoří o "spekulativních" nebo též "prašivých dluhopisech" - "junk bonds"), přičemž investice do těchto dluhopisových fondů jsou podstatně rizikovější. Vývoj výnosů dluhopisových fondů se řídí jak úrokovými sazbami, tak i ostatními makroekonomickými veličinami.

Zajištěné fondy

Pro střednědobý investiční horizont (tj. minimálně 3-5 let) a nízkou až střední úroveň rizika jsou určeny fondy zajištěné (též zvané garantované), které investorům zaručují ochranu určitého procenta hodnoty investice (např. 90 % nebo 100 %) před ztrátou. Větší část jejich portfolia tvoří nástroje peněžního trhu a dluhopisy, menší část potom opční kontrakty. Zajištěné fondy mohou být zřizovány na dobu určitou nebo neurčitou. Pokud jsou zřízeny na dobu určitou, pak mohou investorům zaručit vrácení 100 % hodnoty vložené investice ovšem pouze ke konci investičního období, protože větší část portfolia je trvale uložena v dluhopisech, které postupným zhodnocením dosáhnou 100 % hodnoty vložené investice, zatímco zbytek vloženého majetku mezitím "pracuje" v opcích. Existují také zajištěné fondy zřízené na dobu určitou, které investorům garantují vrácení více než 100 % hodnoty vložené investice na konci investičního období, například celkový výnos po 4 letech minimálně 12 %. Pokud jsou fondy zřízeny na dobu neurčitou, tzn. investor může do fondu kdykoliv vstoupit a kdykoliv vystoupit a to bez započtení jakýchkoliv sankčních poplatků, pak mohou investorům garantovat ochranu pouze například 90 % hodnoty vložené investice.

Zvláštním typem zajištěných fondů jsou tzv. "click fondy". Ty rozdělují celkové investiční období (zřizovány jsou tedy na dobu určitou) na několik dílčích období a za každé dílčí období uzavírají ("uzamykají", "zaklikávají") dosažený výnos. Dosažený výnos může být zároveň limitován, a to jak zeshora ("cap") tak i zespoda ("floor") v případě ztráty za dílčí období. Vedle nich existují potom tzv. "kontinuální click fondy", které jsou zřízeny na dobu neurčitou, takže investor může z fondu kdykoliv vystoupit bez uplatnění sankčních poplatků, díky čemuž ale také mohou fondy garantovat ochranu pouze méně než 100 % hodnoty investice. Kontinuální click fondy také provádějí uzamykání výnosu a to kdykoliv, když dosáhnou zisku z opčních kontraktů.

Zastřešovací fondy

Pro střednědobý investiční horizont a střední až vyšší riziko jsou určeny zastřešovací fondy, též zvané fondy fondů, které investují do podílových listů jiných podílových fondů. Jejich výhodou je další diverzifikace rizika, které je už v rámci portfolia jednoho fondu diverzifikováno. Další výhodou je i to, že manažeři zastřešovacích fondů sami nemusejí podrobně analyzovat vývoj akciového či dluhopisového trhu a namísto toho se soustředí na sledování výkonnosti jednotlivých fondů. To částečně snižuje administrativní výdaje fondu.

Smíšené fondy

Pro střední úroveň rizika a střednědobý až dlouhodobý investiční horizont jsou určeny fondy smíšené. Ty rozdělují své portfolio mezi nástroje peněžního trhu, dluhopisy a akcie. Úroveň rizika a investiční horizont se přitom liší v závislosti na podílu jednotlivých druhů aktiv v portfoliu fondu. Filozofií smíšených fondů je využívat investic do akcií pro případ růstu akciového trhu a v případě poklesu či stagnace naopak využívat rostoucí poptávky po dluhopisech ke tlumení dopadu klesajících cen akcií.

Akciové fondy

Pro nejdelší investiční horizont a nejvyšší úroveň rizika jsou určeny fondy akciové, které investují převážnou část portfolia do akcií. Úroveň rizika je zde závislá na charakteru společností, do jejichž akcií fondy investují. Za zvláštní případ akciových fondů lze uvést sektorové fondy, které jsou zaměřeny na určité odvětví ekonomiky a jejichž cílem je dosažení vyššího výnosu než činí průměr trhu. Díky tomu jsou však i rizikovější. Mezi akciové fondy se někdy počítají i indexové fondy, které nakupují do svých portfolií akcie zahrnuté ve sledovaném akciovém indexu, a jejichž cílem je kopírovat vývoj těchto indexů nebo jej dokonce překonat.

Partners Financial Services
 
 

Přihlášení

Jméno

Nemáte registraci? Zaregistrujte se zde!

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb nám k tomu udělujete souhlas. Další informace.OK

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.