Generali klientce s hypotékou nabídne pojistnou částku na smrt 2 000 Kč

Věra Tůmová | rubrika: Příloha | 9. 1. 2008 | 3 komentáře
Generali klientce s hypotékou nabídne pojistnou částku na smrt 2 000 Kč
Tato pojišťovna má na svých webových stránkách k dispozici přehled pouze oblastních ředitelství a kontaktní centrum v pražské centrále. Vycházeli jsme tedy z toho, co má okamžitě k dispozici běžný uživatel internetu a vydali se přímo do ústředí pojišťovny. Navzdory tomu patřil výsledek testu spíše k těm horším.

Na rozdíl od všech ostatních testovaných míst, v Generali je podstatně rušněji, i když je teprve dopoledne a všechny tři přepážky jsou obsazené klienty. Všichni vypadají, že mají opravdu komplikovaný případ. Dvacetiminutové čekání je tak docela dlouhé. Jedna ze starších úřednic se cestou do vedlejší kanceláře sice ochotně nabídne, že si můžeme sednout na právě uvolněné místo než se vrátí, když ale nepřijde ani po deseti minutách dalšího čekání, ujme se nás její mladší kolegyně. Působí mile, ale velmi nejistě. Zprvu se pokouší nastartovat program pro modelování životních pojistek na vlastním počítači, zjišťuje ale, že jej nemá nainstalovaný. Začne proto pobíhat po pobočce a hledat volný počítač. Nejraději by nás usadila do zvláštní místnosti, nemá ale patřičné povolení. Po zmatené chvilce se přesunujeme na místo kolegyně.

Na úvod se dozvíme, že je možné volit mezi spořícími produkty a produkty, které zahrnují spoření i pojištění. Hned potom referentku zajímá, zda by nám na životní pojištění přispíval i zaměstnavatel. Vzápětí předkládá přímo nabídku investiční životní pojistky Tarif Z65, která je prý mezi klienty nejoblíbenější a navíc vyhrála Bronzovou korunu. Pro návrh ideální pojistky referentce stačí jen věk. „Do této pojistky lze přidat i úrazové pojištění, ale pokud nepotřebujete nikoho zajišťovat, tak to tam nedáme. Zbytečně bychom vám strhávali rizikové pojištění,“ vysvětluje referentka, než v počítači vytvoří krátkou nabídku s měsíčním pojistným 1 000 korun a minimální pojistnou částkou na smrt 2 000 korun. Pokud budeme platit pojistné až do 60 let, budeme si moci pojistné odečíst z daňového základu. Jak přesně to funguje, ale referentka vysvětlit neumí.

Z přehledu předpokládaného průběhu pojištění zjišťujeme, že pokud by klientka zemřela brzo, dostane rodina jen dva tisíce korun plus hodnotu investice. (v prvním roce by tedy získali 12 677 Kč).  Pokud by platila tisícikorunu měsíčně po dobu 25 let, bylo by podle výpisu z Generali pojistné plnění při dožití či smrti a při odhadovaném 8% zhodnocení individuálního investičního účtu něco málo přes 720 tisíc korun. Žádná další rizika pojistka nepokrývá.

Jednou z velkých výhod navržené pojistky je podle referentky fakt, že si můžeme na uspořené peníze téměř kdykoli po dvou či třech letech „sáhnout“. Vždy ale musíme nechat na účtu minimálně 4 000 korun.  Dřív to prý nejde kvůli poplatkům a ty prý probereme později.

Dostáváme okopírovaný „Výtah ze sazebníku poplatků“. Sice na jeho vysvětlení už nezbývá čas, přesto to je ale jedna z mála zmínek o poplatcích, které se nám v sedmi testovaných pojišťovnách dostalo.

Zhruba v tomto okamžiku doráží na své místo kolegyně, která původně slibovala, že se nám bude věnovat. Chvíli mladší referentce pomáhá s upřesňováním informací, pak ale začíná být netrpělivá. Kolegyni dovolí již jen jednu další kalkulaci na stejnou životní pojistku s doplňkovým úrazovým pojištěním. Donutí ji vzápětí klienty zase přesunout s tím, že více už nebudou potřebovat. Doplňkové úrazové pojištění v návrhu zahrnuje denní odškodné pro léčbu úrazu nad 7 dní, hospitalizaci a trvalé následky dle stupně invalidity.
Na závěr úřednice doporučí, abychom si doma prostudovali pojistné podmínky a zkusili obejít několik jiných pojišťoven pro srovnání.

Zhodnocení:
Navržené pojistce by neznalý klient bez dalšího vysvětlení patrně nerozuměl. Stejně tak by nemohl posoudit vhodnost pojistky ke své životní situaci.  Nezískal by totiž srovnání s jinými typy životních pojistek ani představu, co vše je nutné při uzavírání životní pojistky zvážit. Při testu se nás nezeptali, ani na osobní detaily jako jsou úvěry a jiné závazky, ani na osoby závislé na pojištěném. Současně chybělo alespoň základní vyjasnění termínů, jako je alokační poměr, podílové fondy či investiční strategie a její typy.

Doporučení:
Do pojišťovny Generali se vydejte v případě, že víte, co chcete pojistit a jakou pojistku na to potřebujete.

Srovnávat se vyplatí

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.

Sdílejte článek, než ho smažem

Partners Financial Services