Allianz: konzultace k pojistce pokulhává, má ojedinělé připojištění

Věra Tůmová | rubrika: Příloha | 9. 1. 2008
Allianz: konzultace k pojistce pokulhává, má ojedinělé připojištění
Prostorná kancelář pobočky Allianz působí necelou minutu zcela opuštěně. Ospale působící úředník, který se po chvíli objeví, po vyslovení zaklínadla „životní pojištění“, ihned pookřeje a zamíří s námi do zadních prostor. V zázemí zakouřeného kamrlíku se pouští do výpočtu životní pojistky Rytmus. Je to prý dobrá pojistka, protože je pohyblivá, může být do ní zahrnuta i další osoba a momentálně počítá se zhodnocením 4,6 %. Návrh i vysvětlování probíhá docela bleskově.

V pobočce pojišťovny Allianz na pražské Bělohorské ulici vyplňujeme formulář pro vlastní kalkulaci spolu s úředníkem. Ptá se jen na věk a profesi, později i zda máme někde sjednané penzijní připojištění. Vzápětí kulometným tempem při vyplňování spousty kolonek vyjmenovává jedno připojištění za druhým. Docela podrobně zmíní čtrnáct možných připojištění. Není ovšem v lidských silách to vše vnímat a zapamatovat.

O tom hlavním, totiž o pojistné částce, referent neříká nic. Na výtisku kalkulace je jen informace „tarif IG2“ (tu se nám dodatečně nepodařilo dohledat ani webu pojišťovny, ani přes zelenou linku s operátorkou). Celkové lhůtní pojistné 1 247 korun měsíčně zahrnuje hlavní pojištění ve výši 800 korun a několik připojištění. V návrhu je například úrazové připojištění (smrt úrazem a trvalé následky úrazu s progresivním plněním až 500 % na 200 000 korun), připojištění pro případ smrti (na 200 000 korun), připojištění pro případ závažných onemocnění či smrti. Pojistka by měla krýt také riziko plné invalidity následkem úrazu a zproštění placení životního i penzijního pojištění při plné invaliditě.

Na dotaz, zda pojištění závažných onemocnění zahrnuje cokoli, se dozvíme, že to je pro všechny nemoci. V jiných pojišťovnách se zpravidla alespoň zmiňují o přehledu vybraných onemocnění, nebo upozorňují na výjimky. Dodatečně ještě úředník zjišťuje, zda klientka není evidovaná v nějakém sportovním oddíle, protože to by prý úrazovou pojistku zdvojnásobilo. Nabídka i s vysvětlením je hotová do dvaceti minut. Žádné další materiály k prostudování už ale nedostaneme.

Zhodnocení:
Navrhované životní pojištění je tak, jak bylo prezentované, pro klientku spíše nevhodné. Soustřeďuje se především na rizika úrazu a neřešilo by nezajištěné osoby, ani závazky plynoucí z hypotéky. Tabulka i graf modelového příkladu vývoje pojištění obsahuje sice více informací než například u Generali, bez vysvětlení se v nich ale klient neorientuje. Díky velkému množství připojištění a jejich vysvětlování by klient patrně odešel s čímkoli, aniž by vlastně příliš tušil, na kolik si pojistil to hlavní riziko, tedy vlastní život.

Úředník pojišťovny sice vzbuzoval dojem, že se v problematice pojistek vyzná, základním informacím se ale vyhnul obloukem. Vynechal například přehled nebo alespoň zmínku o různých typech životních pojistek, i poplatkové struktuře a vůbec nic neuvedl ani k investiční složce navrhované pojistky.

Pokud by někdo chtěl nabídku srovnat podle produktových listů České asociace pojišťoven, které mají sloužit k lepší orientaci klientů v problematice životního pojištění, či s jinými pojišťovnami, příliš by asi nepochodil. Nabídka nezahrnuje ani konec pojištění, typy podílových fondů či alokační poměr rozdělení investice mezi jednotlivé podílové fondy. Pozitivní je, že tabulka uvádí výši zaplacených poplatků v jednotlivých letech, aktuální hodnotu fondu i plnění při úmrtí.

Doporučení:
Jestliže máte představu, co přesně chcete pojistit a jakou životní pojistku na to potřebujete, můžete si nechat v Allianz propočítat nabídku. Pokud máte kdekoli sjednané penzijní připojištění, může vás zajímat ojedinělé připojištění, které zde nabízejí. V případě, že byste se stali plně invalidní a měli jej sjednané, Allianz bude za vás platit na účet penzijního pojištění důchod až do konce pojistné doby penzijního připojištění. Díky tomu neztratíte nárok na státní příspěvek.

Pojistěte potíže, ne jen vůz

Pojistěte potíže, ne jen vůz

Nejde jen o peníze. Dobrá pojistka vás rychle vrátí na silnici a váš život do normálních kolejí. Proto si zvolte…

Sdílejte článek, než ho smažem

Partners Financial Services