Zpřísnění: Kdo přivede firmu ke krachu, zaplatí dluhy ze svého

Veronika Hejná | rubrika: Co se děje | 4. 1. 2021 | 38 komentářů
Od začátku roku platí přísnější pravidla pro odpovědnost statutárních zástupců za úpadek firmy. Nová „žaloba na doplnění pasiv“ umožní věřitelům, aby po nich požadovali zaplacení rozdílu mezi dluhy a hodnotou firmy.
Zpřísnění: Kdo přivede firmu ke krachu, zaplatí dluhy ze svého

Zdroj: Shutterstock

Podle zákona o obchodních korporacích musí členové statutárních orgánů jednat s „péčí řádného hospodáře“. Znamená to, že při rozhodování za společnost musí v každém okamžiku jednat v jejím zájmu – po pečlivém posouzení všech dostupných informací. Jestliže takovou povinnost poruší, bude povinen nahradit škodu – včetně té, kterou špatným hospodařením způsobil věřitelům.

A právě odpovědnost za škodu způsobenou věřitelům při insolvenci firmy se od začátku letošního roku zpřísňuje. Novela zákona o obchodních korporacích vyšla ve Sbírce zákonů už v polovině loňského února, nijak tedy nesouvisí s epidemií koronaviru. Účinná začíná být od 1. ledna 2021.

Dotkne se takzvaných statutárů, tedy například členů představenstva akciové společnosti nebo jednatelů společnosti s ručením omezením – což může být jak najatý manažer, tak třeba i majitel firmy.

Vydání finančního prospěchu ze smlouvy o výkonu funkce

Jeden z možných postihů hrozil statutárovi i dříve – za podmínky, že insolvenční řízení začalo na návrh některého z věřitelů, nikoliv dlužníka samého. Jde o povinnost „vydat finanční prospěch ze smlouvy o výkonu funkce, který statutární zástupce získal, a to za dva roky zpětně“. Vracet má jak přímé odměny za výkon funkce, tak i veškerá plnění, která s výkonem funkce souvisela. Nefinanční plnění – například využívání firemního automobilu i pro soukromé účely – statutár nahradí v penězích.

Od letošního 1. ledna se zpřísňuje počítání dvouleté lhůty. „V dosavadní úpravě se lhůta počítala až od rozhodnutí o úpadku. Takže pokud se statutárnímu orgánu podařilo obstrukcemi toto rozhodnutí oddálit, lhůta se posouvala,“ připomíná advokát Ladislav Drha. Nově se bude lhůta počítat už od zahájení insolvenčního řízení, tedy od okamžiku podání insolvenčního návrhu.

Dorovnání rozdílu mezi majetkem a dluhy v konkurzu

Letošní novela však přináší hlavně zcela novou hrozbu. Jestliže statutár poruší povinnost jednat s péčí řádného hospodáře a způsobí tak své firmě úpadek, soud mu může uložit povinnost dorovnat rozdíl mezi dluhy a majetkem společnosti – tedy doplatit částku, která na úhradu dluhů chybí.

Klíčový paragraf § 66

Zdroj: Shutterstock

Zvláštní povinnosti při úpadku obchodní korporace

Přispěl-li člen statutárního orgánu porušením svých povinností k úpadku obchodní korporace a bylo-li v insolvenčním řízení již rozhodnuto o způsobu řešení úpadku obchodní korporace, insolvenční soud na návrh insolvenčního správce

  • rozhodne o povinnosti tohoto člena vydat do majetkové podstaty prospěch získaný ze smlouvy o výkonu funkce, jakož i případný jiný prospěch, který od obchodní korporace obdržel, a to až za období 2 let zpět před zahájením insolvenčního řízení, jedná-li se o insolvenční řízení zahájené na návrh jiné osoby než dlužníka; není-li vydání prospěchu možné, nahradí jej člen statutárního orgánu v penězích, a
  • byl-li na majetek obchodní korporace prohlášen konkurs, může také rozhodnout, že tento člen je povinen poskytnout do majetkové podstaty plnění až do výše rozdílu mezi souhrnem dluhů a hodnotou majetku obchodní korporace; při určení výše plnění insolvenční soud přihlédne zejména k tomu, jakou měrou přispělo porušení povinnosti k nedostatečné výši majetkové podstaty.

O doplatku do majetkové podstaty bude při konkurzu rozhodovat soud na základě žaloby insolvenčního správce. „K tomu, aby mohla být statutárnímu orgánu uložena sankce, musí být naplněna řada zákonných předpokladů. Především musí být prokázáno, v čem došlo k porušení povinnosti při výkonu funkce,“ vysvětluje advokát Ondřej Křížek z advokátní kanceláře Rowan Legal. Žalovaný statutár tak bude moci prokázat, že povinnost jednat s péčí řádného hospodáře neporušil.

Podle dřívější úpravy statutár věřitelům při úpadku „ručil“ a věřitel musel žalobu proti ručiteli podávat sám. Navíc byla taková žaloba řešena mimo insolvenční řízení, a tak se mohlo stát i to, že firma v konkurzu zanikne – a s ní i dluh, za který statutár ručil.

„Nově se jedná o incidenční spor, takže insolvenční řízení neskončí, dokud nebude vyřešen. Insolvenční správci oproti věřitelům velmi pravděpodobně využijí možnost podání této žaloby, takže se omezí riziko pasivity některých věřitelů,“ dodává Drha.

Podle Křížka se tak posílí dobytnost pohledávek. Získaný majetek se totiž stane součástí majetkové podstaty. „Žalobu na doplnění majetkové podstaty lze směřovat vůči více členům statutárního orgánu, a to na současné i bývalé členy statutárních orgánů,“ vysvětluje.

Pokud soud o dorovnání rozhodne, musí statutár doplatit finanční prostředky do majetkové podstaty. Tím má být dorovnání provedeno prakticky ve prospěch všech věřitelů – nejenom těch, kteří by statutára jako ručitele podle dřívější úpravy zažalovali.

Věřitelé tedy mají od letošního roku lepší postavení. „Předně mohou být do určité míry v řízení pasivnější, nemusí už sami vymáhat dluh vůči ručiteli. S tím je spojená i určitá změna v uspokojování věřitelů, kdy nově dojde k poměrnému uspokojení věřitelů, zatímco při stávající úpravě mohli být primárně uspokojeni ti, kteří žalobu podali, a ti ostatní jsou uspokojeni méně nebo vůbec,“ připomíná Drha.

K tomu, aby statutár doplácel rozdíl mezi dluhy a majetkem firmy, musí být splněno několik podmínek:

  • soud prohlásí úpadek obchodní korporace,
  • statutár přispěl k úpadku porušením péče řádného hospodáře,
  • úpadek bude řešen konkurzem,
  • insolvenční správce podá žalobu na základě rozhodnutí věřitelského výboru,
  • soud rozhodne o povinnosti statutára doplnit majetkovou podstatu.

Drha však upozorňuje, že některé otázky zůstávají nedořešené: Do majetku náleží i pohledávky, ale co když jsou nevymahatelné? Bude se majetek počítat účetní, nebo tržní hodnotou? A co když se v důsledku průtahů v insolvenčním řízení hodnota majetku sníží?

Na tyto otázky odpoví až praxe. Až se spory dostanou k odvolacím a dovolacím soudům, lze očekávat, že soudy pravidla využití nového institutu sjednotí.

Už je tu!

Projděte si, jaké novinky roku 2021 mohou ovlivnit vaše osobní finance a drobné podnikání.

Nový rok ve vaší peněžence. Velký přehled změn

Ať vám nic neuteče 

Přidejte si Peníze.cz na Twitter nebo Facebook: neuniknou vám důležité aktuality ani praktické tipy! 

Veronika Hejná

 Další články autora.

Srovnávat se vyplatí

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+106
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 38 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

4. 1. 2021 7:52, jenicek54

to už tu mělo být minimálně 30 let. kolik lidí se obohatilo na druhých a nezůstali potrestáni a smějí se nám

+123
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

4. 1. 2021 13:22

Tak to nás ten kokot Blbiš bude pořád okrádat ????

Zobrazit celé vlákno

-2
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (38 komentářů) příspěvků.
Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

Nový rok ve vaší peněžence. Velký přehled změn

1. 1. 2021 | Petr Kučera | 10 komentářů

Nový rok ve vaší peněžence. Velký přehled změn

Projděte si, jaké novinky roku 2021 mohou ovlivnit vaše osobní finance.

Notáři zdraží. Připlatíte si za dědictví, ověření i manželskou smlouvu

15. 10. 2020 | Veronika Hejná | 32 komentářů

Notáři zdraží. Připlatíte si za dědictví, ověření i manželskou smlouvu

Inflace i mzdy rostou, ale odměna notářů nestoupla už mnoho let. Od příštího roku se to změní, rozhodla letos v létě paní ministryně.

Známe Absurditu roku. Projděte si, co zbytečně komplikuje podnikání

10. 6. 2020 | Petr Kučera | 3 komentáře

Známe Absurditu roku. Projděte si, co zbytečně komplikuje podnikání

Čtrnáctý ročník ankety o Absurditu roku zná vítěze. Jde o tři různé sazby DPH na pivo. Na druhém místě skončil požadavek státu, aby rodiče měli potvrzení ze školy, že je kvůli koronaviru... celý článek

Stát vyčistí obchodní rejstřík. Zaměří se na firmy bez výkazů

28. 1. 2020 | Veronika Hejná | 11 komentářů

Stát vyčistí obchodní rejstřík. Zaměří se na firmy bez výkazů

Zpřísnění míří hlavně proti neaktivním společnostem, které existují jenom formálně.

Partners Financial Services